Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Кровообіг, дихання, видільні процеси, розмноження, лактація, обмін речовин
««   ЗМІСТ   »»

БІЛКОВИЙ (АЗОТИСТІ) ОБМІН

Білками (протеїнами) називають високомолекулярні сполуки, побудовані з амінокислот, які забезпечують структурну організацію і життєдіяльність організму. Вони складають основу всіх тканинних елементів організму, їх біосинтез визначає ріст і розвиток. Постійне оновлення білків - необхідна умова для забезпечення структури і функції організму протягом життя. Білки володіють і значною енергетичною цінністю (1 г білка дає в метаболічних реакціях 17,22 кДж).

Одна з найбільш важливих функцій речовин білкової природи - це їх участь в реакціях обміну речовин в якості потужних каталізаторів хімічних реакцій - ферментів. Білки забезпечують скоротливі процеси (актин, міозин), транспорт газів кров'ю (гемоглобін), згортання крові (фібриноген), захист організму від вірусів, мікробів, чужорідного білка (імуноглобуліни), взаємозв'язок між органами і тканинами (гормони). Таким чином, білки виконують пластичну (структурну) і функціональну роль. Білки постійно оновлюються, так як в організмі безперервно відбувається розпад білка і синтез нових білкових структур. Єдиним джерелом для синтезу нових білків організму є білки їжі. При розпаді білків корму звільняються амінокислоти, які можуть всмоктуватися і використовуватися як структурний елемент для синтезу нового тканинного білка, для утворення похідних амінокислот (пуринових і фосфатидних підстав). Деякі амінокислоти, піддаючись дезамінуванню, беруть участь у вуглеводному обміні.

Біологічна цінність різних білків неоднакова і залежить від їх амінокислотного складу. Повноцінні білки містять всі незамінні амінокислоти, т. Е. Амінокислоти, які не утворюються в організмі, але необхідні для його повноцінного розвитку і функціонування: валін, ізолейцин, лейцин, треонін, лізин, триптофан, фенілаланін. Частково замінними є аргінін, гістидин, цистеїн і тирозин. Незамінність амінокислот визначається участю їх не тільки в синтезі специфічних білків, але і самостійно в регуляторних і обмінних процесах. Так, для синтезу фізіологічно активних речовин - адреналіну і норадреналіну - для процесів метилювання необхідний метіонін, який може використовуватися і при утворенні холіну і креатину. Фенілаланін і тирозин необхідні для утворення катехоламінів і тиреоїдних гормонів. Триптофан служить джерелом для синтезу вітаміну РР і серотоніну. Аргінін використовується в процесі утворення сечовини - етапу білкового обміну, необхідного для звільнення організму від кінцевих продуктів.

Потреба в надходженні незамінних амінокислот з кормом у жуйних тварин значно менше, так як мікрофлора рубця здатна синтезувати їх в достатній кількості. У найпростіших вміст незамінних кислот в розрахунку на суху речовину коливається від 33 до 44%, а у бактерій - від 24 до 27%. Це вказує на те, що амінокислотний склад і перетравність бактеріального та протозойного протеїну досить незалежні від раціону: мікробіальних протеїн є джерелом азоту постійного складу. Разом з цим для жуйних і моногастричних тварин актуальною залишається проблема повноцінного харчування, що забезпечує необхідний амінокислотний склад і повноцінний розвиток зростання і продуктивності. Для росту шерсті овець потрібно більше сірковмісних амінокислот, а для освіти казеїну - лізину. З моменту початку лактації в плазмі крові зменшується концентрація лізину, треоніну, гістидину, лейцину, аргініну і глутамінової кислоти. При доповненні раціону деякими амінокислотами відбувається краще засвоєння азоту корму.

Нормальне протікання процесів білкового обміну, повноцінне здійснення фізіологічних функцій неможливі без достатнього білкового харчування. Оскільки відмінною рисою хімічного складу білків є наявність в ньому азоту, то кількісне співвідношення різних сторін білкового обміну можна оцінити по азотистого балансу. Для цього визначається співвідношення азоту, що надійшов в організм за добу з їжею, і азоту, виділеного з організму в результаті розпаду білків. Оскільки виділення азоту відбувається головним чином з сечею, то формула азотистого балансу виглядає наступним чином:

Виходячи з того, що в білку в середньому міститься 16% азоту, легко розрахувати надходження білка в організм: 1 г азоту відповідає 6,25 г білка. В організмі дорослої здорової тварини при оптимальних умовах годівлі та утримання має підтримуватися азотисте рівновагу, однак для забезпечення того чи іншого виду продуктивності при посиленому зростанні, вагітності або лактації частина азоту корму повинна затримуватися в організмі, т. Е. Азотистий баланс повинен бути позитивним. Якщо з організму виділяється більше азоту, ніж надходить, а це може бути пов'язано з порушенням надходження повноцінного білка або в період захворювання, азотистий баланс може бути негативним.

Розпад білків в організмі при відсутності їх надходження з кормом призводить до втрати тканинного білка, зумовленої процесами життєдіяльності. М. Рубнер ввів поняття «коефіцієнт зношування »- це втрата білка, перерахована на 1 кг маси тіла в умовах спокою (0,028 ... 0,065 г азоту на 1 кг маси на добу). Для покриття цього білкового дефіциту організм повинен отримувати ззовні надмірна кількість білка, що дозволить «вибрати» потрібні амінокислоти з більш значної маси білкового харчування.

Разом з цим білки їжі мають специфічно динамічним дією і здатністю підвищувати інтенсивність обміну речовин. Після надходження білків з їжею інтенсивність обміну підвищується і становить 40 ... 50% калорійності введеного білка. Таким чином, для підтримки азотистого рівноваги з їжею повинно поступати більше білка, так як ця кількість повинна компенсувати склався дефіцит і покрити витрати на динамічний вплив прийнятої пиши. При білковому голодуванні знижується інтенсивність синтезу і розпаду білка, що спричиняє за собою порушення синтезу функціонально необхідних білків, порушує функцію багатьох органів і систем, припиняє ріст організму і формування скелета. Білкове голодування призводить до посиленого розпаду білків скелетної мускулатури, печінки та інших органів. Звільнитися амінокислоти в ході перерозподілу амінокислотних запасів використовуються для синтезу білків ЦНС, серцевого м'яза, гормонів. Організм пристосовується до нових екстремальних умов існування. Надалі суттєво знижується активність ферментів, розвивається дегенерація ендокринних залоз і порушується робота печінки та нирок. Таким чином, для забезпечення життєдіяльності та підтримки азотистого рівноваги в організм тварин повинно надходити певна кількість білка - це мінімальна кількість білка, необхідне для підтримки основного обміну, зване білковим мінімумом. Білковий мінімум (в грамах на 1 кг живої маси) становить для вівці і свині 1, для коня в спокої - 0,7 ... 0,8, а при роботі - 1,2 ... 1,42; для нелактірующіх корови - 0,6 ... 0,7, а для лактирующей - 1. З цього випливає, що надходить при білковому мінімумі кількість здатне не тільки компенсувати метаболічний зношування білків, але і оплатити енегетічні витрати, пов'язані зі специфічно динамічним дією прийнятої їжі.

 1. Біосинтез піримідинових рибонуклеотидів - біохімія людини
  Піримідинові рібонуклео- тіди - це цітідін-5-монофосфат (СМР), або цітіділат, і уридин-5-монофосфат (UMP), або уріділат. Біосинтез піримідинових рибонуклеотидов відрізняється від синтезу пуринових тим, що в разі пиримидинов утворюється спочатку шестичленное пиримидиновое кільце, а потім до
 2. Біосинтез основних компонентів молока - кровообіг, дихання, видільні процеси, розмноження, лактація, обмін речовин
  Молоко - складний біологічний продукт. У молоці міститься більше 100 різних речовин, всі незамінні амінокислоти, більше 30 жирних кислот, значна кількість макро- і мікроелементів, 17 вітамінів і десятки інших необхідних організму дитинча речовин. Деякі з основних складових молочний білок (казеїн)
 3. Біосинтез кетонових тіл - біохімія частина 2.
  Довгий час в науці існувало уявлення про те, що кетонові тіла є тільки проміжними метаболітами р-окислення жирних кислот. Пізніше прийшли до висновку, що головний шлях їхнього утворення - кетогенез, який протікає в печінці і включає конденсацію двох молекул ацетил-КоА - кінцевих продуктів
 4. Біосинтез ДНК і РНК - біохімія людини
  Синтез нуклеїнових кислот Дик і РНК з нуклеотидів відбувається в ядрі клітини і мітохондріях. Синтез ДНК носить назву реплікація, т. е. створення «дочірніх» копій- реплік, ідентичних «батьківської» ДНК. Синтез РНК носить назву транскрипція - «Переписування» інформації з матриці ДНК на матричну
 5. Біосинтез (анаболізм) жирних кислот - біохімія людини
  У біосинтезі ліпідів de novo (ли погенез) використовується значна частина жирних кислот, моногліцеридів і гліцерин, який звільняється при гідролізі жирів, що надходять з їжею. Це пов'язано з тим, що ліпіди кожного організму, так само як білки і вуглеводи, мають індивідуальний склад і будова
 6. Біологічне значення хромосомного рівня організації генетичного матеріалу - біологія. Частина 1
  Виникнення хромосомної організації спадкового матеріалу в еукаріотичної клітці тісно пов'язано з великим його обсягом у порівнянні з прокариотичної кліткою. Розподіл основної маси генетичного матеріалу в обмеженій кількості ядерних структур - хромосом - забезпечує впорядкованість його просторової
 7. Біохімія нервової і гуморальної регуляції життєдіяльності організму - біохімія людини
  Швидкість, темп різних процесів в організмі, в тому числі виконання фізичних вправ, визначається в кінцевому рахунку швидкістю процесів метаболізму в відповідних тканинах, т. Е. Ферментативної кінетики. Реакції в різноманітних метаболічних шляхах повинні бути узгоджені між собою за допомогою
 8. Біогенні аміни (моноаміни) - нейрофізіологія
  Біогенні аміни - це найбільша група медіаторів, яка ділиться на дві підгрупи: катехоламіни і індоламін. Вони синтезуються в головному мозку з різних амінокислот: перші - з тирозину (рис. 6.2), а другі - з триптофану. Біогенні аміни знайдені в сенсорних і моторних системах, а також в провідних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua