Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Біохімія. Частина 2
««   ЗМІСТ   »»

БІОСИНТЕЗ ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕОТИДІВ

Для біосинтезу ДНК в якості субстратів необхідні дезоксірібонук- леотіди (дРНТ): дАТФ, ДГТФ, дЦТФ, дТТФ. Дезоксінуклсозідтріфосфати утворюються шляхом безпосереднього відновлення відповідних рибо нуклеозідполіфосфатов в ході процесу, для якого необхідні наступні умови:

- субстрати для відновлення - рібонуклеотіддіфосфати: АДФ, ГДФ, ЦДФ, УДФ;

* Безпосередній відновник рибонуклеотидов - білок тіоре- доксін;

два ферменти рибонуклеотидредуктазу (РНР) і тіоредоксінредуктази (ТРР);

наявність відновленого НАДФН - донора відновлювальних еквівалентів в реакції регенерації дисульфідній форми тіоредоксіна в сульфгід- р мулових.

Відновлення рибонуклеотидов в дезоксирибонуклеотидів зводиться до елементарного акту - відновлення рибози в 2-дезоксирибози, що вимагає наявності двох атомів водню; безпосереднім джерелом відновлювальних еквівалентів виявився термостабільний білок - тіорелоксін. з-

sh

тримає дві вільні SH-групи (TRgp | J:

Тіорелоксін являє собою невеликий білок (11,7 kDa), що складається з однієї поліпептидного ланцюга з одного внутріцепочечной дисульфид ної

зв'язком (TRc ^, або TR-S2J. Фермент тіорсдоксінрсдуктаза (ТРР) каталізує НАДФН-залежне відновлення: -S-S - »- -SH + HS- з образо-

S н

ванием відновленого тіоредоксіна, або TR- (SH)2

Послідовність перетворень рібонуклеозіддіфосфатов в процесі синтезу дезоксірібонуклеозіддіфосфатов представлена на рис. 26.4.

Утворені в процесі біосинтезу дАДФ, дГДФ, дЦДФ фосфорілізу- ються в нуклеотідкіназной реакції до дАТФ. ДГТФ, дЦТФ; дУДФ є попередником дТТФ.

Схема біосинтезу лезоксірібонуклеотідов

Мал. 26.4. Схема біосинтезу лезоксірібонуклеотідов:

РНДФ - рібонуклеозіддіфосфат; дРНДФ - дезоксірібонуклеозіддіфосфат

Біосинтез дТТФ. Цей процес здійснюється в три етапи. На першому етапі дУДФ гідролізується до дУМФ:

На другому етапі відбувається метилування дУМФ, де в якості донора метильної групи виступає метилентетрагідрофолат (N5-N,0-MeTH- льон-ТГФ), реакцію каталізує тіміділатсінтаза:

У цій реакції тетрагідрофолат перетворюється в дигідрофолат (ДГФ), так як N5- 1М10-метилен-ТГФ одночасно з метиленової групою (СН2) - віддає протон на її відновлення до СН3-групи. ДГФ регенерує до ТГФ під дією НДДФН-залежною дегідрофолатредуктази (ДГФР).

Третій етап включає дві стадії фосфорилювання, каталізуються ферментами нуклеозідмонофосфат- і нуклеозіддіфосфаттрансферамі за схемою:

Протиракова терапія

Недолік тиміну або тетрагідрофолату в швидкозростаючих і діляться пухлинних клітинах зупиняє клітинний ріст і навіть призводить до загибелі клітин. Інгібування дегідрофолатредуктази побічно пригнічує перетворення дУМФ -? дТМФ. На цьому заснована дія групи антіфолатних засобів, аналогів ТГФ, що мають протипухлинну дію. Особливо ефективні два препарати - аміноптерин і метотрексат.

Тіміділатсінтетазу - фермент, що каталізує реакцію дУМФ -? -? дТМФ, безпосередньо відзначено зниження 5-фтороурацілом і 5-фтор-2'-дез- оксіурідіном (конкурентне інгібування). Специфічне інгібування синтезу тиміну, необхідного для синтезу ДНК, також використовується в протиракової терапії.

 1. Будова вуха. Вестибулярні і слухові рецептори - анатомія центральної нервової системи
  Органом слуху є вухо, в якому виділяють три відділи - зовнішнє вухо, середнє вухо і внутрішнє вухо, в якому власне і знаходяться вестибулярні слухові рецептори (рис. 14.1). Зовнішнє вухо (Рис. 14.1, а) складається з вушної раковини і зовнішнього слухового проходу. Вушна раковина - еластичний
 2. Будова скелетних м'язів - вікова фізіологія і психофізіологія
  Структурною одиницею скелетних м'язів є поперечно-смугасте м'язове волокно - скорочувальної багатоядерне освіту. Діаметр волокна коливається від 12 до 70 мкм, а довжина може досягати декількох сантиметрів. Зовні поперечно-смугасте м'язове волокно покрито оболонкою - сарколеммой. Усередині
 3. Будова м'язи - вікова анатомія і фізіологія. Т.2 опорно-рухова і вісцеральні системи
  Структурною одиницею скелетного м'яза є поперечно-смугасте м'язове волокно - скорочувальної багатоядерне освіту, оточене мембраною - сарколеммой (Від лат. sarcos - м'ясо) (рис. 7.27, 7.28). Кінці волокон закруглені і переходять в сухожилля. Діаметр волокна коливається від 12 до 70 мкм, а довжина
 4. Будова, функції та розвиток залоз внутрішньої секреції, щитовидна залоза - вікова анатомія і фізіологія
  Щитовидна залоза знаходиться в передній області шиї над щитовидним хрящем гортані, складається з двох частин, з'єднаних перешийком (рис. 3.4), і має дольчатое будова. Кожна часточка утворена мікроскопічними бульбашками - фолікулами з одношарової стінкою, наповненими колоїдів. У клітинах фолікулів
 5. Больові вісцеральні рецептори - ендокринна і центральна нервова системи, вища нервова діяльність, аналізатори, етологія
  Як уже зазначалося, людина найчастіше відчуває болю у внутрішніх органах при їх патологічних станах. Питання про больових рецепторах в шкірному аналізаторі вирішене з високим ступенем визначеності. Разом з тим не існує однозначності щодо больових рецепторів внутрішніх органів. Так, у внутрішніх
 6. Біотехнологія та генетична інженерія - генетика
  Видатні досягнення біотехнології в кінці XX ст. залучили до неї увагу не тільки широкого кола науковців, а й усієї світової громадськості. Не випадково XXI ст. запропоновано вважати століттям біотехнології. Біотехнологія - міждисциплінарна область знань, що базується на мікробіології, біологічної
 7. Біосинтез піримідинових рибонуклеотидів - біохімія людини
  Піримідинові рібонуклео- тіди - це цітідін-5-монофосфат (СМР), або цітіділат, і уридин-5-монофосфат (UMP), або уріділат. Біосинтез піримідинових рибонуклеотидов відрізняється від синтезу пуринових тим, що в разі пиримидинов утворюється спочатку шестичленное пиримидиновое кільце, а потім до
 8. Біосинтез гема - біохімія частина 2.
  В даний час з'ясовано основні реакції освіти тетрапір- ролів, що є безпосередніми попередниками гема і хлорофілу. За допомогою мічених атомів було показано, що в синтезі гема в безклітинних екстрактах еритроцитів птахів беруть участь два вихідних реагенту: амінокислота гліцин і сукцинил-КоА
© 2014-2022  ibib.ltd.ua