Головна
ГоловнаНавчальний процесСистеми освіти → 
« Попередня Наступна »
А.В. Полєтаєв, к.е.н. М.Л.Аграновіч, Л.Н.Жарова .. РОСІЙСЬКЕ ОСВІТА В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ПОКАЗНИКІВ - порівняльний доповідь, 2002 - перейти до змісту підручника

2. Демографічні показники

За інших рівних умов, масштаби освітньої системи, а також витрати на систему освіти в цілому та в розрахунку на одного учня залежать від демографічної структури населення. Чим вище частка населення в «навчальних» віках (тобто, умовно, у віці 5-29 років), тим більше повинні бути витрати на освіту при рівних показниках охоплення освітою, і тим менше доводиться коштів на одного учня .

Частка населення в «шкільному» віці (5-19 років) назад пов'язана з показником середньої тривалості життя - інтегральної демографічною характеристикою, про яку вже йшлося вище. Так, в I групі країн середня тривалість життя становить 78 років, а частка населення у віці 5-29 років - 33%, в II групі - 76 років і 36%, в III групі - 71 рік і 45%, в IV групі - 66 років і 52% (Табл. 2). У Росії при низькій тривалості життя (66 років) частка населення у віці 5-19 років становила в 2000 р. 36%, тобто дорівнювала середньому показнику для країн II-ї групи. Таким чином, російські демографічні характеристики сприяють деякому поліпшенню відносних показників фінансування (див. нижче).

Рис. 3 Частка населення в "шкільних" віках в загальній чисельності населення (у відсотках) 60

51,5 45,3

50 36,2

36,2

32,5 40

30

20

10

0 /

/

/

/

/ Протягом 1990-х років найбільш інтенсивні зміни в чисельності населення у віці 5-29 років відбувалися в II групі (країни з високим середнім рівнем доходів) і в IV групі (Табл. 3-5). Так, в II групі чисельність населення віком 5-14 років за 1990 - і роки зменшилася в середньому на 14%, а в IV групі - зросла на 14%. Чисельність населення у віці 15-19 років, т.

е. віці закінчення

школи і вступу до вищих навчальних закладів, в країнах II групи зменшилася на 10%, а в країнах IV групи зросла на 21%.

У зв'язку з особливостями демографічних процесів в Росії (стрибкоподібним зниженням народжуваності в 1990-ті роки), за динамікою чисельності населення віком 5-14 років Росія відповідала показникам II групи (-12% за 1990-2000 рр..), а по динаміці чисельності населення у віці 15-19 років - показниками 4 групи (+17% за 1990-2000 рр.).. Іншими словами, впродовж 1990-х років демографічне навантаження на початкову і основну середню школу зменшувалася, а демографічне навантаження на повну школу та установи професійної освіти всіх ступенів (початкової, середньої і вищої) - зросла.

Протягом найближчих 10-15 років демографічні процеси в Росії будуть діяти вже в одну сторону у всіх «учнів» вікових групах - за прогнозами ООН, в порівнянні з 2000 р. в Росії чисельність населення у віці 5-14 років скоротитися до 2010 р. на 25%, а до 2015 р. - на 38%. Чисельність населення у віці 15-19 років у порівнянні з 2000 р. скоротитися до 2010 р. на 33%, а до 2015 - на 47%. Нарешті, чисельність населення у віці 20-29 років випробує менші зміни - до 2010 р. абсолютні розміри цієї вікової групи навіть збільшаться (на 12% порівняно з 2000 р.), після чого вона почне швидко скорочуватися і в 2015 р., за прогнозом, буде вже на 7% менше, ніж у 2000 р.

Рис. 4 Зміна частки населення в "шкільного" віку у відсотках (2000 г. = 100 %)

1990 2000 2010 * 2015 *? I група 97 100 93 86? II група 119100 89 85? III група 103100 95 92? Росія 114100 75 62? IV група 88100103 105 Очікуване в Росії скорочення чисельності населення в основних «учнів» віках є рекордним серед всіх країн, що розглядаються в даній роботі.

Однак, в принципі, Росія не є винятком - значне скорочення чисельності населення у віці 5 -19 років, хоча і трохи менш масштабне, очікується і в цілому ряді інших країн, насамперед у колишніх соціалістичних країнах. Так, за прогнозами ООН, до 2015 р. в порівнянні з 1990 р. чисельність населення у віці 514 років скоротитися в Чехії , Угорщини, Словаччини на 30%, у Польщі - на 38%. Чисельність населення у віці 15-19 років зменшиться в Угорщині на 24%, у Чехії та Словаччині - на 35%, у Польщі - на 41%.

Значне (більше, ніж на 20%) скорочення чисельності населення в «учнів» віках очікується і в ряді країн з високим рівнем доходів, зокрема, в Швейцарії, Австрії, Німеччини, Фінляндії, Франції. Однак для країн зі середнім рівнем доходів і, відповідно, з меншим рівнем фінансування освіти, скорочення чисельності населення в «учнів» віках дає можливості для значного збільшення подушного фінансування учнів та розширення ступеня охоплення молоді навчанням. Йдеться про перерахованих вище колишніх соціалістичних країнах, включаючи Росію, а також про Іспанії та Греції, де також прогнозується приблизно 20-відсоткове скорочення чисельності населення у віці 5-19 років. Іншим словами, демографічні процеси дають додатковий шанс ряду країн із середнім рівнем доходів, включаючи Росію, в найближчі 10-15 років дещо скоротити розрив у рівні фінансування системи освіти у відносних показниках з багатшими країнами.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. Демографічні показники"
 1. Драма «розселянення»
  демографічної статистики ЦДАЖР СРСР / / Історія СРСР. - 1991 . - № 5. Тепцов Н.В. Аграрна політика. На крутих поворотах 20-30-х рр.. - М.,
 2. ГЛОСАРІЙ
  демографічна та інша інформація . Інтелігентність - сукупність особистісних якостей індивіда, що відрізняються високим рівнем розвитку інтелекту, освіченістю і культурою. Інформаційна потреба - потреба, що виникає, коли мета, що стоїть перед користувачем в процесі його професійної діяльності або в його соціально-побутовій практиці, не може бути досягнута без залучення
 3. Фактори трудової адаптації
  демографічні (стать, вік, освіта, кваліфікація, стаж роботи, соціальний стан і т. д.); соціально-психологічні (рівень домагань, готовність трудитися, практичність, швидкість орієнтації у виробничій ситуації, самоконтроль і вміння діяти раціонально, комунікабельність, сприйняття самого себе і здатність формувати у інших почуття відповідальності і т. д.);
 4. 1.1.1. Зайнятість як економічна категорія
  демографічними і соціальними процесами. Економічний зміст зайнятості виражається в можливості для працівника своєю працею забезпечити собі гідне існування і сприяти зростанню ефективності суспільного виробництва, соціальне - у формуванні та розвитку особистості. Демографічне зміст зайнятості відбиває взаємозалежність зайнятості з віково-статевими характеристиками
 5. 1.1.3. Сучасні концепції зайнятості. Економічні реформи і современноесостояніе зайнятості в Росії
  демографічних процесів: народжуваність, смертність, природний рух населення . У місті зберігається негативне сальдо міграції. Міграційний відтік у січні - квітні 2001 р. склав 454 особи (у відповідному періоді 2000 р. - 684 особи). Істотну роль відіграє фактор старіння населення. Практично кожен п'ятий житель міста - пенсіонер. Близько 60% зайнятих в економіці
 6. 1.1.4. Управління створенням робочих місць. Забезпечення зайнятості на підприємствах
  демографічні процеси, а також прогнозна оцінка ринку праці, специфіка соціально-економічної ситуації. Тут же розглядаються питання оплати праці, підготовки та перепідготовки кадрів, процеси вивільнення працівників, створення нових робочих місць та ліквідації діючих. Збір необхідної інформації проводиться за затвердженими формами статистичної звітності, а розрахунки - по
 7. 1.2.1 . Ринок праці та проблема зайнятості робочої сили в РФ
  демографічному і професійно-кваліфікаційних розрізах. На ринках праці складаються відносини між роботодавцями та найманими працівниками, що сприяють з'єднанню робочої сили з засобами виробництва. Тим самим задовольняється потреба перших у праці, а другий - в заробітній платі ». Функціонування ринку праці визначається: по-перше, сукупністю економічних відносин між
 8. 1.3.1. Види безробіття та міграція
  демографічного портрета російського безробітного ». Головна« ціна »безробіття - неопублікованих продукція. Коли економіка не в змозі створити достатню кількість робочих місць для всіх, хто хоче і може працювати, потенційне виробництво товарів і послуг втрачається безповоротно. Безробіття має і серйозні соціальні наслідки. Оскільки робота - це, з одного боку, джерело отримання
 9. 1.3.2. Російська безробіття: диференціація за соціально-демографічних груп
  демографічних груп ризик залишитися без роботи може бути неоднаковим . Зазвичай до числа особливо вразливих категорій відносять жінок, молодь, працівників з недостатньою освітою і низькою кваліфікацією, національні меншини, інвалідів. Стійка межгрупповая диференціація безробіття породжує важко розв'язні соціальні та економічні проблеми. Вона посилює нерівність у розподілі
 10. 2.1.4. Значення недержавних служб зайнятості
  демографічні (стать, вік, освіта та ін.) і економічні (матеріальне становище, статус зайнятості на момент звернення і пр.); фактори, що характеризують рівень претензій індивіда; особливості стратегії пошуку роботи; - суб'єктивні оцінки своїх можливостей на ринку праці та уявлення про ефективність роботи інституційних каналів ринку. Порівняно зі службою зайнятості, у приватну
© 2014-2022  ibib.ltd.ua