Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → біохімія людини
««   ЗМІСТ   »»

ЕРИТРОЦИТИ

У внутрішньому середовищі еритроцитів (див. Рис. 5.5, б) в нормі підтримується постійне значення pH. рівне 7,25. Тут також діють водо- родкарбонагная і фосфатна буферна системи. Однак їх потужність відрізняється від такої в плазмі крові. Крім того, в еритроцитах білкова система гемогло- бін-оксигемоглобін грає важливу роль як в процесі дихання (транспортна функція по переносу кисню до тканин і органів і видаленню з них метаболічної СО2), так і в підтримці сталості pH всередині еритроцитів, а в результаті і в крові в цілому. Необхідно відзначити, що ця буферна система в еритроцитах тісно пов'язана з водородкарбонатной системою.

Так як pH всередині еритроцитів дорівнює 7,25, то співвідношення концентрацій солі (НСО'з) і кислоти (Н2СО3) тут дещо менше, ніж у плазмі крові. Дійсно. з рівняння Гендерсона-Гассельбаха для буферних систем I типу слід

звідки

і ставлення концентрацій одно

Хоча буферна ємність цієї системи по кислоті всередині еритроцитів дещо менше, ніж у плазмі, вона ефективно підтримує сталість pH.

Таблиця 8.7

Співвідношення буферних систем крові

буферна система

Дач я системи. %

Водородкарбонати

плазми

35

Водородкарбонати

еритроцитів

18

Гсмоглобін- окси! емоглобін еритроцитів

39

білки плазми

7

органічні фосфати

4

неорганічні

фосфати

2

Фосфатна буферна система відіграє в клітинах крові набагато важливішу роль, ніж в плазмі. 11режде за все це пов'язано з великим вмістом в еритроцитах неорганічних фосфатів. Крім того, велике значення в підтримуванні сталості pH мають ефіри фосфорних кислот, головним чином фосфоліпіди, що становлять основу мембран еритроцитів. Фосфоліпіди є відносно слабкими кислотами. значення рК0 дисоціації фосфатних груп лежать в межах від 6,8 до 7,2, тому при фізіологічному pH 7,25 фосфоліпіди мембран еритроцитів знаходяться в вигляді як неіоні- зірованних, так і іонізованих форм.

Інакше кажучи, у вигляді слабкої кислоти і її солі. При цьому співвідношення концентрацій солі і слабкої кислоти становить приблизно (1.5-4) / 1. Отже, сама мембрана еритроцитів має буферним дією, підтримуючи сталість pH внутрішнього середовища еритроцитів.

Таким чином, в підтримці сталості кислотно-лужної рівноваги в крові бере участь ряд буферних систем, що забезпечують кислотно-основний гомеостаз в організмі (табл. 8.7).

Питання і завдання до розд. 8.1

 1. Фізіологія ендокринної системи - ендокринна і центральна нервова системи, вища нервова діяльність, аналізатори, етологія
  Ендокринологія (наука про залозах внутрішньої секреції, що виробляються ними гормонах і їх дії в організмі на еффектор- органи) - одна з найбільш інтенсивно розвиваються галузей біології. Залозами внутрішньої секреції, або ендокринними органами, називають залози або групи клітин, які здатні
 2. Фізіологія аналізаторів - ендокринна і центральна нервова системи, вища нервова діяльність, аналізатори, етологія
  Для успішної боротьби за виживання тварина повинна отримувати максимум інформації про навколишнє середовище і про внутрішній стан організму і миттєво на них реагувати. Стан навколишнього і внутрішнього середовища тварини сприймають за допомогою спеціальних систем організму - аналізаторів
 3. Фізіологічні основи машинного доїння - кровообіг, дихання, видільні процеси, розмноження, лактація, обмін речовин
  При машинному доїнні необхідно забезпечити найбільшу відповідність процесів впливу на молочну залозу і фізіологічних реакцій органу. Для підтримки молочної продуктивності на високому рівні тривалість процесу доїння не повинна перевищувати 7 хв, що відповідає періоду дії окситоцину і скорочувальної
 4. Фізіологічна роль макроелементів - кровообіг, дихання, видільні процеси, розмноження, лактація, обмін речовин
  Організм тварин не може нормально функціонувати, якщо з водою та їжею не надходить необхідна кількість макроелементів. Мінеральні речовини забезпечують процеси росту, розмноження, підтримання фізіологічної рівноваги і продуктивності тварин, оскільки в певних поєднаннях беруть участь у всіх
 5. Фізико-хімічна організація хромосом еукаріотичної клітини, хімічний склад хромосом - біологія. Частина 1
  Вивчення хімічної організації хромосом еукаріотів показало, що вони складаються в основному з ДНК і білків, які утворюють нуклеопротеіновий комплекс - хроматин, який отримав свою назву за здатність забарвлюватися основними барвниками. Як було доведено численними дослідженнями (див. Розд. 3.2),
 6. Ферментативний синтез, мікробіологічний синтез - біохімія
  В результаті ферментативного синтезу утворюються в основному L-аміно- кислоти. Прикладом може служити широко поширений в промисловості синтез L-аспарагінової кислоти з фумарової кислоти і аміаку під дією ферменту аспартат: аміак-ліази: Одним з істотних переваг даного процесу, що має велике
 7. Еволюція нервової системи хордових тварин - анатомія центральної нервової системи
  Одна з головних характеристик типу хордові - це наявність трубчастої НС. Вона розвивається з ектодермальну нервової трубки і займає в організмі дорсальне положення, т. Е. Централізація і концентрація нейронів у хордових пов'язана зі спинний стороною тіла, а не з черевної (черевна нервова ланцюжок),
 8. Етапи реалізації генетичної інформації в клітині, процеси транскрипції, трансляції - генетика в 2 Ч. Частина 1
  Принципово важливою властивістю генетичної інформації є її здатність до переносу (передачі) як в межах однієї клітини, так і від батьківської клітини до дочірнім або між клітинами різних індивідуумів в процесах клітинного ділення і розмноження організмів. Що стосується напрямків внутрішньоклітинного
© 2014-2022  ibib.ltd.ua