Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Біохімія. Частина 2
««   ЗМІСТ   »»

ГЕНЕТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТВАРИН КЛІТИН

Схема отримання трансгенних мишей

Мал. 31.6. Схема отримання трансгенних мишей

Впровадження вірусів в тварини клітини є яскравим прикладом генетичної трансформації останніх в природних умовах. Що стосується штучного введення чужорідних генів в клітини тварин, то вперше це було виконано в 1976 р в США, коли Р. Еніш вмонтував в геном миші чужорідні гени, які передавалися у спадок. Схема проведення генно-інженерних процедур подібна таким для мікробних і рослинних клітин, однак у зв'язку зі складністю структур тварин клітин є деякі особливості. Для клонування генів тварин використовують вектори на основі вірусної ДНК, найчастіше вірусу SV-40. Частина геному цього вірусу видаляється, а замість нього вбудовуються гени, які необхідно ввести в тваринну клітину. Відбір трансформованих клітин проводять за допомогою точкового мутагенезу і селективних середовищ. Наприклад, використовують тварини клітини з мутацією по тімілінкіназе (ТК). аленозінфосфорібозілтрансферазе (АФРТ) і гіпоксантінгуанінфосфорібозілтрансферазе (ГГФРТ). Якщо клітини з мутаціями за даними ферментам помістити на середовище, що містить гіпоксантин, аміноптс- рин і тимидин (ДАТ-середу), то вони на ній не зростатимуть, на відміну від клітин, що містять вектор з цими генами.

Трансформацію тварин клітин можна проводити не тільки за рахунок введення в них векторів, що несуть чужорідний генетичний матеріал, а й в результаті мікроін'єкцій цільових генів безпосередньо в ядро тваринної клітини. Цей метод набув широкого поширення в останні роки. За допомогою мікрокапілярного піпетки під мікроскопом в ядро клітини вводиться Ю "10- 10 "12л розчину трансформує ДНК (кілька тисяч копій генів).

Трансгенні тварини

Методи генетичної трансформації тваринних клітин дозволяють отримати тварин з видозміненим геномом. Введення клонованих генів в клітини тварин - досить трудомістка процедура. Основні її етапи полягають в наступному (рис. 31.6).

 1. Гладка м'язова тканина - цитологія, гістологія і ембріологія
  Гладка м'язова тканина характеризується мимовільними рухами, контролюється вегетативною нервовою системою. Характер скорочення тонічний, т. Е. Хвиля скорочення повільно і плавно поширюється по довжині клітини. Гладка м'язова тканина утворює середню м'язову оболонку багатьох порожнистих органів,
 2. Гіпотези, що пояснюють механізми старіння - біологія. Частина 1
  Геронтологія знає не менше 500 гіпотез, що пояснюють і першопричину, і механізми старіння організму. Переважна більшість їх не витримало перевірки часом і являє чисто історичний інтерес. Деякі автори розглядають старіння як стохастичний процес вікового накопичення «помилок», неминуче трапляються
 3. Гіпоталамус і середній мозок - нейрофізіологія
  У гл. 11 було показано, що в гіпоталамусі виділяють кілька центрів, пов'язаних з тими чи іншими емоційними реакціями. Так, у кішок роздратування гіпоталамуса може супроводжуватися агресивною поведінкою з зовнішніми ознаками люті або оборонним поведінкою із зовнішніми ознаками страху. Якщо
 4. Гіпофіз - вікова фізіологія і психофізіологія
  Головна залоза внутрішньої секреції. Розташований в поглибленні основи черепа - турецькому сідлі (Див. Рис. 3.1). У дорослої людини гіпофіз важить приблизно 0,5 м Розрізняють передню, проміжну і задню долі гіпофіза (іноді виділяють Туберальна частку). Передня і проміжна частки складають
 5. Гінекомастія - факультетська хірургія
  Гінекомастія є дисгормональну гіперплазію грудних залоз у чоловіків. Значення цього захворювання визначається можливістю розвитку карциноми грудної залози, яка протікає у чоловіків більш агресивно, ніж у жінок. Термін був запропонований ще в VII ст. Павлом Егінскім. Гінекомастія завжди служить
 6. Генно-інженерні вакцини - біохімія частина 2.
  Вакцинація людини і тварин заснована на виробленні антитіл у відповідь на введення антигену - ослабленого або інактивованої вірусу. Застосування живих вакцин загрожує зараженням, а інактивація вірусів може різко знизити їх імуногенність. Антигенні властивості вірусних частинок визначаються
 7. Генетика і медицина - генетика в 2 Ч. Частина 1
  Розвиток генетики людини привело до розуміння того, що поряд із захворюваннями, які викликають бактеріальні, вірусні та інші інфекції, існує безліч (близько 2500) спадкових захворювань. Генетична гетерогенність людської популяції включає цілий ряд аномалій обміну речовин, порушень конституцій
 8. Генетичні аномалії у тварин, генетичні аномалії і стійкість свиней до деяких хвороб. Летальні і напівлетальні аномалії в популяціях свиней - генетика
  Атрезія ануса (зрощення анального отвору). Зустрічається у особин обох статей. Однак хрячки гинуть через 2-3 дня після народження, а свинки іноді виживають і дають потомство. У них можливо повідомлення прямої кишки з урогенітальним синусом. Аномалія спостерігається у свиней декількох порід
© 2014-2022  ibib.ltd.ua