Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Ендокринна і центральна нервова системи, вища нервова діяльність, аналізатори, етологія
««   ЗМІСТ   »»

ГОРМОНИ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ТВАРИН

Регуляція фізіологічних процесів, зростання і продуктивності сільськогосподарських тварин завжди здійснюється комплексно, відповідно до віку тваринного і адекватно навколишнього організм обстановці. За участю нервової системи гормони надають корегуючий вплив на розвиток, дифферен- цировка і зростання тканин і органів, стимулюють відтворювальні функції, процеси метаболізму і продуктивність. Як уже згадувалося в попередніх розділах, одні і ті ж гормони можуть надавати свій вплив на різні фізіологічні процеси, а гормони, які продукують в різних органах, можуть виступати як синергисти або антагоністи. Особливості обміну речовин, обумовлені гормональним впливом, багато в чому залежать від інтенсивності їх утворення і виділення в кров, тривалості терміну дії, швидкості розпаду і стану рецепторного апарату клітин.

Залози внутрішньої секреції служать еферентних ланкою різних функціональних систем і їх діяльність динамічно змінюється в ході пристосувальних реакцій організму, спрямованих на те, щоб забезпечити більшу ефективність функціонування організму. Слід враховувати, що гомеостаз, як сталість умов внутрішнього середовища, більшою мірою кримінальна не статичною, а динамічної рівноваги, активно підтримуваного на оптимальному для даного функціонального стану рівні. У цьому випадку співвідношення концентрацій різних гормонів, їх взаємовплив визначають гормональний статус, складаний на певний період, - оптимальні концентрації гормонів в крові тварин.

Для росту молодняку найбільш важливим є регулюючу дію СТГ. Під впливом цього гормону істотно змінюються метаболічні процеси: в клітинах поліпшується використання азоту, посилюється синтез білків і інших речовин, стимулюється проліферативна активність, активізується утворення компонентів скелета (сполучної тканини і кісток), прискорюється розщеплення депонованих жирів і глікогену для оптимізації енергетичного забезпечення зростання. Дія СТГ проходить в синергизме з іншими гормонами: інсулін, впливаючи на вуглеводний обмін, регулює утворення глікогену в печінці і м'язах і стимулює перетворення вуглеводів в жири. У період активного росту організму вираженим анаболічним дією володіють тиреоїднігормони, які здатні істотно змінювати основний обмін, диференціювання і зростання тканин. Анаболізму характерно і для андрогенів: вони покращують використання поживних речовин з корми, стимулюють синтез ДНК і білків в м'язах і інших тканинах, а також активізують процеси метаболізму, відповідальні за постачання зростаючого організму енергією. Естроген сприяє засвоєнню корму та посилення росту тварин, активізуючи генетичний апарат клітин, стимулюючи утворення РНК, клітинних білків і ферментів. Деяким анаболічним дією володіє і прогестерон, що підвищує ефективність використання корму, особливо у вагітних тварин.

При оцінці гормонального статусу необхідно враховувати рівень гормонів, відповідальних за катаболичні процеси: з групи кортикостероїдів особливе значення глюкокортикоїди, які беруть участь в регуляції обміну речовин, що впливають на зростання і формування тканин і органів. Беручи активну участь у пристосувальних реакціях організму при дії стресових факторів, вони забезпечують більшу функціональну рухливість, в результаті цього тварини ростуть і розвиваються інтенсивніше.

Процес лактації, як найважливіший аспект продуктивності, комплексно регулюється нервовою і ендокринною системами. Зокрема, на хід підготовки молочної залози до лактації суттєво позначається вплив гормонів статевих залоз. Естроген стимулює проліферативні процеси і утворення проток, а прогестерон відповідальний за розвиток паренхіми і діффе- ренціровку секреторних клітин. Одночасне вплив естрогенів і регулюючих факторів гіпоталамуса - гонадолиберина і тіро- ліберинів підсилює синтез і надходження в кров аденогіпофізарной гормонів пролактину і СТГ, синергично стимулюючих лактацію. Пролактин підсилює проліферативні процеси в розвиненому органі, а при настанні лактації - секрецію альвеолярного епітелію. Соматотропін сприяє розвитку молочної залози, а в період лактації забезпечує підвищення вмісту жиру і лактози в молоці. Інсулін - типовий анаболічний гормон, стимулює лактацію, впливаючи на вуглеводний, білковий і жировий обміни. Гормони щитовидної залози - тироксин і трийодтиронін підсилюють секрецію молока в результаті активації ряду ферментів і інтенсифікації обміну нуклеїнових кислот, особливо сприяють використанню летких жирних кислот і продукції молочного жиру. Кортикотропін і глюкокортикоїди спільно з СТГ і пролактіном забезпечують необхідний запас амінокислот, що позитивно позначається на синтезі білків молока. Таким чином, для забезпечення високого рівня лактації необхідне відповідне комплексний вплив перерахованих вище гормонів і підтримку цього гормонального статусу протягом усієї лактації.

Для досягнення високої вовнової продуктивності необхідна участь тироксину, інсуліну і особливо СТГ, який стимулює розвиток волосяних фолікулів і освіту волосяних волокон. Навпаки, пролактин, а також гормони кори і мозкової речовини надниркової залози пригнічують ріст волосся.

Таким чином, визначення гормонального статусу виявляється вкрай необхідним для оцінки обміну речовин і продуктивності з урахуванням віку, статі, породи, умов годівлі та утримання тварин. Це перш за все слід враховувати для забезпечення найбільш ефективної селекційної діяльності. Найбільш перспективні в генетичному і продуктивному відношенні тварини мають особливий гормональним статусом, і в цьому проявляється широкий діапазон біологічних ефектів на молекулярному, клітинному, тканинному і системному рівнях. Нові перспективні методи визначення вагітності за рівнем прогестерону в крові дозволяють знизити яловість тварин або уникнути помилкове повторне осіменіння.

В арсенал ветеринарного лікаря входить велика кількість гормональних препаратів як природного походження, так і синтетичних. Гормональні препарати можуть бути задіяні при трансплантації ембріонів - новий напрям, покликаному збільшити темпи генетичного поліпшення молочного стада. При впровадженні промислових технологій в тваринництві виникає нагальна потреба управління статевими циклами у самок різних видів тварин: синхронізація статевих циклів дозволяє планувати і в більш стислі терміни проводити штучне запліднення при менших витратах праці і коштів, а з одновікових потомства легше формувати виробничі групи. При використанні гормональних препаратів, що впливають на стан репродуктивних органів, можна збільшувати число дозрівають фолікулів і домагатися многоплодия.

Завдяки анаболічним властивостям статеві гормони все ширше Застосовують для стимуляції м'ясної продуктивності. Застосування антитиреоїдних препаратів, що зменшують інтенсивність окислювальних процесів, виявилося вигідним для тих видів тварин, у яких накопичення жиру в м'язовій тканині підвищує якість продукції. Ряд гормонів, зокрема соматотропин з його широким спектром впливу на метаболічні процеси, сприяють підвищенню молочної продуктивності.

Слід враховувати, що деякі рослини виробляють біологічно активні речовини, аналогічні гормонів тварин, - фітогормони, які, вступаючи з кормом, можуть діяти як естрогени, антиестрогени, антігонадотропіни і антитиреоїдні речовини. Надлишок естрогену викликає у самок зрушення гормонального балансу, гальмує лактацію і порушує функції відтворення. Антиестрогени діють подібно з прогестероном і за рахунок впливу на продукцію гонадотропних гормонів викликають зниження плодючості або народження ослабленого потомства. Антігонадотропіни рослинного походження гальмують в основному синтез фолікулостимулюючого гормону, в зв'язку з чим у самок порушується протягом статевих циклів і припиняється овуляція, а у самців придушуються функції сім'яників. Антитиреоїдні речовини викликають гіпофункцію щитовидної залози, і, як наслідок, молодняк відстає в рості і розвитку, а у дорослих тварин виникають дисфункція яєчників, аборти і затримання посліду. В результаті порушення функції щитовидної залози телята можуть народжуватися з зобом і надаватися нежиттєздатними; у лактуючих тварин антитиреоїдні речовини надходять з корми в молоко.

При використанні в якості корму рослин, багатих фіто- гормонами, необхідно враховувати їх вигляд, зміст в різних рослинах, допустимі дози згодовування та можливі негативні наслідки у тварин після вживання в підвищених кількостях. Слід враховувати, що у жуйних тварин під дією мікрофлори рубця може відбуватися деметилювання естрогенів і освіту більш активних похідних - гепістеіна і даідзеіна.

Порушення правил застосування гормональних препаратів, як, втім, і інших лікарських речовин у тварин, може викликати ятрогенні хвороби. Вони можуть бути наслідком передозування, зміни технології приготування, неправильного введення препаратів, не облікованої індивідуальної підвищеної чутливості і непереносимості тваринами окремих гормонів. Попередити ці неприємні наслідки можна, тільки ретельно виконувати всі ветеринарні вимоги, а перед масовою обробкою тварин необхідно вибірково перевіряти індивідуальну чутливість до препаратів.

 1. Харчування дітей - фізіологія харчування
  Діти особливо чутливі до помилок в харчуванні, так як помилки, допущені в ранньому дитинстві, можуть позначатися на стані здоров'я протягом усього життя. Якщо харчування дорослої людини є головним чином для підтримки рівноваги видів обміну і компенсації енергетичних витрат, то у дитини харчування
 2. Характеристика уваги і пам'яті дитини молодшого шкільного віку - вікова фізіологія і психофізіологія
  До моменту приходу дитини в школу його довільне увагу розвинене слабо. У молодших школярів все ще переважає мимовільна увага. Дітей в основному приваблює те, що виділяється яскравістю п незвичністю. Зовнішні враження є сильними відволікаючими факторами, що утрудняють процес зосередження дитини
 3. Характеристика серцево-судинної системи в період новонародженості - вікова фізіологія і психофізіологія
  Серце новонародженого відрізняється від серця дорослого за формою, відносній масі і розташуванню. Ширина серця новонародженого трохи більшими за нього довжини. Стінки правого і лівого шлуночків однакові по товщині. М'язові волокна тонкі, розташовані близько і мало відмежовані одна від одної,
 4. Гуморальна регуляція кровообігу - фізіологія людини і тварин
  Гуморальна регуляція кровообігу здійснюється за допомогою біологічно активних речовин і іонів, що надходять в рідкі середовища організму. Ці речовини можуть вироблятися спеціалізованими залозами і розноситися по організму з потоком крові, а можуть утворюватися в обмежених ділянках тканин і
 5. «Гострий живіт». Спостереження і догляд за хворими, поняття «гострий живіт» - сестринська справа в хірургії
  Основні питання глави 1. Поняття «гострий живіт»; хвороби, його зумовлюють. 2. Поняття про основні патологічних симптомах, що утворюють поняття симптомокомплексу «гострий живіт». 3. Загальний догляд за хворими, які перенесли операцію па органах черевної порожнини (створення зручного положення
 6. Гормоноподібні регуляторні фактори, секретуються різними тканинами - фізіологія людини і тварин
  Регуляторні речовини різної хімічної природи секретіру- ються клітинами практично всіх тканин живого організму. Багато з цих речовин прийнято вважати місцевими регуляторами, однак, як зараз стає відомо, всі ці речовини в певних фізіологічних ситуаціях надходять в загальний кровотік і стають
 7. Гормони рослин (фітогормони) - біохімія
  Координуючі та регулюючі функції в процесах росту і розвитку рослин виконують рослинні гормони або фітогормони. Розрізняють п'ять груп фітогормонів: ауксини, гіберелліни, цитокініни, абсцизовая кислота і етилен. На відміну від гормонів тварин, фітогормони набагато менш специфічні, що проявляється
 8. Гормони. Механізми дії, загальна характеристика - біохімія
  Для нормального функціонування тваринних і рослинних клітин крім обміну речовин і енергії необхідна інтеграція функцій, здійснювана, зокрема, гормонами - речовинами, здатними контролювати різні сторони клітинного метаболізму. Термін гормон (від грец порушувати ) Був вперше запропонований Е
© 2014-2022  ibib.ltd.ua