Головна
ГоловнаМови та мовознавствоІсторія російської мови → 
« Попередня Наступна »
В. В. Виноградов. Історія російської літературної мови, 1978 - перейти до змісту підручника

III

Відомо, що в епоху, що передує утворенню національної мови і нації, у функції літературної мови може виступати « чужий »мову. Такими міжнародними літературними мовами служили латинь (в середньовічній Західній Європі), арабська, перська, китайська мови (у різних народів Сходу) і т. п. У стародавній Русі (так само, як і в Болгарії, Сербії, частково в Чехії і - в ще більш вузько-церковній сфері - у Польщі 57) важливі сфери культури - область культу, науки і «високі» жанри літератури - обслуговував старослов'янська мова, звичайно, зі своєрідними і суттєвими видозмінами, з тими творчими приростами, які він отримав на тій чи іншій народному грунті. На цій базі в стародавній Русі склався книжково-слов'янський тип давньоруської літературної мови. Після робіт С. П. Обнорского, а потім і Л. П. Якубинского, що представляють великий науковий інтерес як реакція проти одностороннього уявлення давньоруської літературної мови прямим спадщиною або нащадком старослов'янської або древнеболгарского, у нас історія давньоруської літературної мови мимоволі в значній мірі, особливо в галузі історії звукового та граматичного ладу, зливалася і змішувалася з історією загальнонародного розмовної східнослов'янської мови і втрачала специфіку свого предмета, все більш і більш віддаляючись від розуміння внутрішніх закономірностей розвитку саме літературної мови.

У статті «Основні завдання вивчення давньоруської літератури ...» В. П. Адріанова-Перетц писала: «Лінгвістика і літературознавство радянського часу встановили, що у світській літературі, особливо старшого періоду і другої половини XVII в., мова більшості пам'ятників у своїй основі - російська, але усваивающий деякі риси церковнослов'янської; в релігійно-дидактичної літератури - в основному мова церковнослов'янська, який, проте, вдається до окремих форм живої мови по зв'язку з історичною або побутової темою, коли вона входить в утримання пам'ятки ... Однак і в даному питанні можна вважати лише правильно наміченим шлях дослідження. Самий процес впровадження в літературу російської мови в його різноманітних видах (просторічні, фольклорний, документальний, військовий і т. д.), форми боротьби і об'єднання його з виробленими нормами книжкового церковнослов'янської мови, причини переважання то однієї, то іншої мовної стихії, -

57 Див: В. Havr? nek. Ot? Zka existence c? Rkevni slovanstiny v Polsku. «Slavia», roen. XXV, ses. 2, 1956, стор 300-305.

Все це теми, що підлягають розробці. У результаті повинно бути представлено у всій повноті співвідношення в літературній мові різних епох обох мовних стихій .. . »58

Перш за все виникає питання: чи можна говорити стосовно до писемності епохи давньоруської народності про двох літературних мовах - церковнослов'янською мовою російської редакції та літературно обробленому народному східнослов'янському мовою, про дві мови - хоча-і близько родинних, але все ж різних і в граматичному, і в лексичному, і в структурно-семантичному відносинах? Або ж, беручи до уваги їх близьку спорідненість, наявність спільних граматичних і лек-сико-семантичних рис, їх тісну взаємодію, доцільніше розглядати їх лише як два типи давньоруської літературної мови? Але попередньо необхідно сказати кілька слів про обсяг літературно-мовної продукції того й іншого типу мови та про функціональне розмежування сфер їх культурно-громадського застосування. Релігійно-просвітницький, а почасти й церковно-дидактичний характер основної функції старослов'янської мови не суперечить ідеологічній структурі стародавньої християнської східнослов'янської культури. Релігійно-дидактичний напрям відігравало основну роль в культурі європейського середньовіччя. «А це верховне панування богослов'я у всіх областях розумової діяльності, - писав Енгельс, - було в той же час необхідним наслідком того положення, яке займала церква як найбільш загальний синтез і найбільш загальна санкція існуючого феодального ладу» 59.

Проте проникнення на Русь старослов'янської мови і формування на його основі книжково-слов'янського типу давньоруської літературної мови не могло ні утруднити, ні тим більше придушити передачу на листі і подальшу літературну обробку східнослов'янської народно-поетичної та історико- мемуарної мовної традиції (пор. мову Початковому літописі, «Слова о полку Ігоревім», «Моління Данила Заточника» і т. д.). Літературно-оброблений народний тип літературної мови не відмежовує і не відокремлюється від книжково-слов'янського типу як особлива мова. Разом з тим це - не різні стилі одного і того ж літературної мови, так як вони не вміщаються в рамках однієї мовної структури і застосовуються в різних сферах культури і з різними функціями. Тут дають себе знати специфічні закономірності функціонування і розвитку літературних мов в епохи до утворення націй і національних мов.

Про величезній кількості давньоруських пам'яток церковно-книжкового характеру можна скласти досить чітке уявлення за даними, зібраними в роботі Б. В. Сапунова «Деякі міркування про давньоруської книжності XI-XIII ст.» 60 Число збережених давньоруських пам'яток XI-XIV, ст., за підрахунками Н. В. Волкова, виробленим в кінці XIX в., - 691 61; в даний час таких текстів насчіти-

58 В. П. Адріанова- Перетц. Основні завдання вивчення давньоруської літератури в дослідженнях 1917-1947 рр.. «Праці Відділу давньоруської літератури», VI, 1948, стор 12.

59 К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. 7, стор 360-361.

60 Б. В. Сапунов. Деякі міркування про давньоруської книжності XI-XIII ст. «Праці Відділу давньоруської літератури», XI, 1955 (вказівки на сторінки так-ються в тексті).

* 'Я. В. Волков. Статистичні відомості про збережених давньоруських книгах XI-XVI ст. і їх покажчик. «Пам'ятки древньої писемності», СХХШ. СПб., 1897.

Ється близько 1000. Але вцілілий від стародавньої Русі рукописний фонд - лише незначна частина всієї сукупності книжкових скарбів давньоруської держави. Для вирішення питання про приблизний загальній кількості церковних книг, поширених на Русі, Б. В. Сапунов насамперед прагне зробити підрахунок церков і - на основі цього підрахунку - визначити загальну суму необхідних церковно-богослужбових книг. Надалі користуємося в основному його розвідками. Повного списку всіх церков X-XIII ст. встановити неможливо. Однак приблизна кількість міст в стародавній Русі X-XIII ст. визначено. У невеликому давньоруському місті знаходилося не менше двох церков (середній прихід включав в себе близько 500 осіб), у великих містах з населенням у кілька тисяч чоловік, іноді навіть до 20 000 жителів, число церков дорівнювало кільком десяткам, а іноді доходило до сотні і навіть більше (в Новгороді згадується до середини XIII в. 125 церков, в Києві названо 49 церков, у Володимирі на Клязьмі - 21 церква і т. д.). Всього в 251 місті стародавньої Русі на початку XIII в. налічується близько 1000 церков, а найімовірніше їх було значно більше. Сюди необхідно приєднати велику кількість сільських церков. На думку А. І. Яковлєва, на території давньоруської держави в XI-XIII ст. проживало близько 6-8 мільйонів жителів - при загальній чисельності міського населення Київської Русі приблизно в 500 000-600 000 чоловік (що становило 6-8% від загального числа населення країни). Ця цифра, на думку Б. В. Сапунова, може служити вихідною точкою для встановлення загального числа книг, які зверталися в стародавній Русі, книжковий фонд якої зовсім не обмежувався однією церковно-богослужбової літературою. Справді, монастирі були центрами книжності та середньовічної освіченості. Багаті монастирі могли надати ченцям великі можливості вільно займатися як літературною працею, так і переписуванням книг. Вони-розташовували хорошими бібліотеками. У літописах згадуються і приватні книжкові зібрання.

Книги потрібні були і школам. Щоб діти «навмисною чади» могли освоїти премудрість «учення книжного», необхідно було мати певне число книг, за якими можна було вчити і вчитися. Все це свідчить про широкому обсязі слов'янської церковно-книжкової культури в стародавній Русі.

Крім того, слід враховувати значну кількість монастирів в стародавній Русі, а також наявність двох-трьох десятків тисяч будинкових церков. Загальні підсумки дослідження Б. В. Сапунова такі: «2000 церков міських парафіяльних, 2000-3000 міських будинкових, 5000-6000 парафіяльних сільських, 2000 монастирів ... Всього за 250 років по всій Русі було побудовано близько 10 000 церковних будівель »(стор. 322-323).

Беручи до уваги вимоги церковного статуту, або Типікон, можна визначити граничний мінімум книг для парафіяльної або домашній церкві в 8 примірників (Євангеліє апракос, Апостол апракос, Служебник, Требник, Псалтир, Тріодь пісна, Тріодь цвітна , Мінея загальна). Для здійснення служби в 10 000 церквах і 2000 монастирях потрібно було мати близько 85 000 книг. При відтворенні історії давньоруської літературної мови не можна не рахуватися з цим культурно-історичним фактом. Крім того, сюди ж слід віднести развивавшиеся на базі книжково-слов'янського типу давньоруської літературної мови твору житійної, апокрифічної, проповідницької та іншої релігійно-дидактичної літератури.

Набагато важче скласти точне уявлення про загальну кількість і склад зверталися в стародавній Русі світських, побутово-ділових і художніх творів. Широке поширення грамотності серед простих людей давньої Русі безперечно доводиться археологічними знахідками останнього часу (написами - клеймами на цеглі, на прясельцях, глиняних посудинах та інших виробах, а також на ремісничих гарматах). Новгородські берестяні грамоти проливають нове світло на культуру письма в стародавній Русі. Перетворення списування книг з XII в. у світське професію свідчить про швидке зростання грамотності серед посадского населення давньоруських міст на рубежі XI-XII ст. І все ж точних даних про обсяг літературно-світської продукції в стародавній Русі до XV-XVI ст. у нас немає.

Б. В. Сапунов у своїй роботі про давньоруської книжності XI-XIII ст. - На основі непрямих свідчень про значне поширення грамотності в давньоруській державі - явно схильний перебільшувати кількість давньоруських світських книг. Він пише про це так: «В даний час важко відповісти на питання, в якому співвідношенні знаходилися церковні та світські книги домонгольское час. Однак ясно, що ставлення це не може бути виведено зі співвідношення дійшли до наших днів книг світського та церковного змісту. Можна припустити, що якщо число церковних книг наближалося до сотні тисяч, то загальна кількість книг, що були в обігу в давньоруській державі з X століття по 1240 рік, має обчислюватися порядком сотень тисяч одиниць »(стор. 330) 62.

Однак «грамотність» і «літературність» - поняття різні. І яке літературно-жанрове зміст включається в термін «світські книги» - залишається неясним. Тому, якщо навіть погодитися з тим положенням, що «книги, що дійшли до наших днів, складають, мабуть, частки відсотка від загальної кількості книг домонгольського часу» (стор. 330), все ж звідси ще дуже далеко до вирішення питання про співвідношення і взаємодії церковної та світської книжності в культурі стародавньої Русі.

У всякому разі, необхідно визнати наявність двох основних потоків у складі давньоруської літератури і двох типів давньоруської літературної мови, що знаходилися в живій взаємодії, в динамічної координації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " III "
© 2014-2022  ibib.ltd.ua