Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Вікова анатомія І ФІЗІОЛОГІЯ У 2 Т. Т.1 ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ, ЙОГО РЕГУЛЯТОРНІ І інтеграційної системи
««   ЗМІСТ   »»

КОМУНІКАТИВНА ПОВЕДІНКА

Комунікативна поведінка направлено на взаємодію між людьми. Як будь-яка поведінка, воно грунтується на використанні сенсорних систем для встановлення таких контактів. Інформація надходить відразу з кількох сенсорних каналах і формує у людини складний образ коммуниканта - людини, що вступив в спілкування. Як полімодальних сигналів дальньої дії можуть виступати оптичні та акустичні сигнали. Сигнали ближньої дії також надходять одночасно по зоровому, акустичному (звук), хімічному (запах) і тактильному (дотик) каналам.

При комунікативних взаємодіях дальньої дії особливе значення мають зорові контакти (погляди), які зазвичай передують мовного спілкування. Так, одяг, поза, міміка коммуниканта дають уявлення про вік, індивідуальні особливості, стан, емоційний настрій людини. Зорові контакти коммуникантов можна розділити на дві категорії: дистанційні та діючі на коротких відстанях. Дистанційна оцінка взаємодіючих людей зазвичай менш інформативна, ніж при контактах на коротких відстанях. В основному вона забезпечує розпізнавання силуету і характер рухів коммуникантов. При близьких контактах можна розрізнити велику кількість ознак комунікантів: їх міміку, деталі рухових реакцій і т. Д. На початку комунікативної поведінки використовуються далекі зорові контакти, при більш тісній взаємодії - ближні, які потім можуть змінюватися на прямі тактильні.

У дітей в ранньому онтогенезі зорові контакти важливі для встановлення відносин з оточуючими. Дитина у віці 1-1,5 тижнів добре розрізняє загальні риси пропонованих йому об'єктів, причому саме вони, а не форма предметів (овал, коло, квадрат) є для нього важливими. Відомо, що немовля частіше фіксує свій погляд на схематичному зображенні особи. Зорове перевагу особи людини виникає у немовлят через кілька місяців після народження. На більш пізніх етапах онтогенезу для дитини дуже важливий такий комунікативний сигнал, як обличчя матері. Зоровий контакт «особа-в-обличчя» немовляти з матір'ю забезпечує йому розуміння міміки, допомагає розвитку артикуляції і наслідування мови мовця. Поява в поле зору дитини дорослого і зоровий контакт з ним запускають «комплекс пожвавлення», який свідчить про комунікативну «налаштуванні» дитини. Коли дитина починає повзати, то при видаленні від матері на деяку відстань він підтримує з нею зв'язок за допомогою зорового контакту, що дає йому відчуття упевненості і комфорту.

Не менш важливі в становленні комунікативної поведінки акустичні сигнали. Система акустичної комунікації людини включає декілька компонентів. Початковим елементом акустичної зв'язку є звук як фізичне явище. Наступним елементом виступає слух, який включає рецепторну (приймаючу) і аналізує (інтегруючу) системи мозку. Далі залучаються структури мозку, що забезпечують процеси, пов'язані з інтерпретацією акустичного повідомлення і організацією відповідного (ефекторних) сигналу. В результаті формується поведінкова реакція у вигляді руху, яке в свою чергу породжує звуки. Звуки виникають при локомоції, вони видаються спеціально (фонация і артикуляція) і характеризуються певними фізичними параметрами, які при відповідних умовах запускають систему акустичної комунікації.

Як акустичної комунікації людини виступає мовної діалог, в якому можна виділити як загальні, так і специфічні різні для мовця і слухача особливості. До числа загальних проявів відносяться: виділення мовного повідомлення з шуму, розуміння змісту висловлення і його емоційно афективного змісту. Визначення цих параметрів під час слухоречевого взаємодії здійснюється кожним з беруть участь в діалозі по-різному, так як говорить виконує одночасно дві, а ті, хто слухає - одну функцію. Хто говорить реалізує семантичну програму мовлення в певній акустичної та граматичній формі. Поряд з цим він оцінює відповідність акустичних характеристик мови з зберігаються в пам'яті еталоном правильної вимови і звучання. Для слухача головним завданням є розуміння сенсу висловлювання на основі оцінки граматичної і усної форми мовного повідомлення.

Вважається, що дитина реагує на звуки мови з народження. Дані нейрофізіологічних досліджень показали, що вплив мовних стимулів змінює біоелектричну активність в лобових областях кори, тоді як інші звукові стимули (наприклад, звук брязкальця) - в області задніх відділів кори. У немовлят до чотирьох-п'яти місяців на мову дорослого спостерігається «комплекс пожвавлення» максимальної сили і тривалості, що включає і звуковий компонент - вокализацию (наприклад, дитина може «гуліть»).

Поряд із зором і слухом важливу роль в комунікативних взаємодіях грає тактильна чутливість, пов'язана з рецепторами шкіри. Вона забезпечує сприйняття зовнішніх сигналів в широкому діапазоні інтенсивності - від легкого дотику до тиску, тактильні рецептори іноді називають рецепторами «торкання». У комунікативній поведінці дорослих людей дотик використовується нечасто, за винятком статевої поведінки. Особливе значення мають тактильні комунікації у новонароджених і дітей молодшого віку. Виняткову важливість тактильного контакту для утворення зв'язку дитинча з матір'ю показали досліди Г. Харлоу з новонародженими мавпами. Їх утримували в індивідуальних клітинах, де знаходилися також моделі матері, зроблені в двох варіантах - з голого дроту і дроту, обтягнутою матерією. Мавпочки воліли триматися за матерчату «мати»: вони терлися об неї і милувалися до неї більше, ніж до дротяної.

Найперші тактильні взаємодії матері і дитини виникають з початком грудного вскармліанія. Тактильні контакти матері з новонародженим залежать від індивідуального характеру як самої матері, так і дитини. Тривалість дотиків корелює з вагою новонародженого і кількістю днів між очікуваним і реальним термінами народження, причому до дівчаток дотиків буває більше, ніж до хлопчиків. Для дитини тактильні контакти з дорослими в перший триместр життя особливо ефективні. Причому серед стимулів різних модальностей тактильні, а також слухові стимули викликають позитивні емоції (сміх) частіше, ніж, наприклад, зорові.

На ранніх етапах онтогенезу комунікації здійснюються завдяки контактним рецепторів (тактильним, смаковим, нюхових); у міру розвитку до них приєднуються дистантних рецептори (зорові, слухові). Це забезпечує більш адекватне реагування на комунікативні сигнали. Поступове і різночасне включення сенсорного апарату комунікативної поведінки відображає принцип гетерохронии ембріонального розвитку: перш за все розвиваються ті функціональні системи, які будуть необхідні для здійснення життєво важливих функцій новонародженого, пристосовують його до нових умов життя.

 1. Кров - цитологія, гістологія і ембріологія
  Кров - рідка сполучна тканина, що циркулює по судинах і виконує транспортну, дихальну, регуляторну, гомеостатичну, захисну функції. Кров становить 5 ... 9% маси тіла тварин і складається з формених елементів і міжклітинної речовини, або плазми, що становить 60% від загального обсягу крові
 2. Кровотворення в постнатальний період, питання і завдання для самоконтролю, рекомендована література - вікова анатомія і фізіологія. Т.2 опорно-рухова і вісцеральні системи
  Після народження дитини кровотворення відбувається в червоному кістковому мозку і лімфоїдної тканини тимуса, селезінки і лімфатичних вузлах (рис. 8.20). У червоному кістковому мозку утворюються еритроцити, гранулоцити, моноцити, В-лімфоцити, кров'яні пластинки. У лімфоїдної тканини розвиваються
 3. Кровопостачання шкіри - вікова анатомія і фізіологія. Т.2 опорно-рухова і вісцеральні системи
  Кровоснабжается шкіра як з шкірних, так і з м'язових артерій. Вони широко анастомозируют між собою, утворюючи на кордоні дерми і підшкірної клітковини плоску підшкірну артеріальну мережу , від якої артерії відходять в поверхневі і глибокі шари шкіри, до жирової тканини, волосяних фолікулів,
 4. Кровопостачання і лімфовідтік - факультетська хірургія
  Артеріальний кровопостачання включає постачання ГЦЖ через верхні щитовидні артерії (гілки зовнішніх сонних артерій), які постачають в основному верхню 1/3 часток залози. Нижні щитовидні артерії починаються від шийних стволів (гілок підключичних артерій) і постачають кров'ю 2/3 об'єму залози
 5. Кризи періоду дорослості - вікова фізіологія і психофізіологія
  У період дорослості розвиток людини супроводжується рядом нормативних криз. Їх вікові межі чітко не визначені. Особливістю цих криз є відмінність від всіх ранніх криз, пов'язане з тим, що в їх основі лежить не конфлікт інтересів, а критична переоцінка досягнутого і знаходження нових смислів
 6. Критерії ефективності серцево-легеневої реанімації (перші ознаки), припинення реанімації - сестринська справа в хірургії
  1. Поява пульсу на сонних артеріях в період між компресіями грудної клітини під час непрямого масажу серця. 2. Звуження зіниць і відновлення їх реакції на світло. 3. Відновлення дихання. 4. Поява свідомості. Заходи при відсутності ефекту Якщо при проведенні реанімації вже в перші 2-3 хвилини
 7. Кора великих півкуль, основні принципи поділу корковою поверхні - анатомія центральної нервової системи
  Кора великих півкуль - вищийвідділ ЦНС, що відповідає за сприйняття всієї що надходить в мозок інформації, за управління складними рухами, розумову і мовленнєву діяльність. Филогенетично це наймолодше освіту НС. У вираженому вигляді вона з'являється у плазунів, але в повному обсязі розвивається
 8. Концепція індивідуального харчування - фізіологія харчування
  Деякі фахівці вважають, що існуючі рекомендовані норми харчування занадто загальні і не враховують індивідуальні особливості людського організму. Їх можна рекомендувати лише невеликим групам населення. Індивідуалізація харчування стосовно до генетичних особливостей людини з метою профілактики
© 2014-2022  ibib.ltd.ua