Головна
ГоловнаНавчальний процесСоціальна педагогіка (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Василькова Ю.В., Василькова Т.А.. Соціальна педагогіка: Курс лекцій: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навчань, закладів. - 2-е вид. стереотип. - М.: Видавничий центр «Академія». - 440 с., 2000 - перейти до змісту підручника

ЛЕКЦІЯ 16. СУЧАСНА СІМ'Я І ЇЇ ПРОБЛЕМИ

Сім'я як соціальний осередок суспільства. Типи сучасної сім'ї, демографія сім'ї. Відродження держави через відродження родини. Що загрожує сучасній сім'ї, криза сім'ї.

У житті кожної людини родина займає особливе місце. У сім'ї росте дитина, і з перших років свого життя він засвоює норми співжиття, норми людських відносин, Сім'я як соці-вбираючи з сім'ї і добро, і зло, все, чим альна осередок характерна його сім'я. Ставши дорослими, діти суспільства повторюють у своїй родині все те, що було в

родині його батьків.

У сім'ї регулюються відносини дитини до навколишнього, в сім'ї він отримує досвід моральності, моральних норм поведінки.

Сім'я розглядається як найменша осередок суспільства, як соціальний осередок. Від стану сім'ї залежить стан держави. У сім'ї батьки і діти пов'язані духовної спільністю. Від рівня духовної культури в сім'ї залежить і рівень духовної культури суспільства.

Економічний стан сім'ї залежить від економічного стану держави. Від того, як дитина привчена до праці і як підліток вибере професію і буде готовий до самостійної праці, чи буде сім'я «трудовий» і від її внеску в трудову «скарбничку» суспільства чимало залежить економічний стан суспільства.

Здійснюючи соціальну функцію, сім'я формує особистість в залежності від її культурного, соціального та духовного рівня. Умови в родині, житло, гігієна, особливості життя і захоплення сім'ї - все залежить від соціальної політики держави.

Соціалізація в сім'ї залежить від складу сім'ї. Сьогодні немає великих сімей, в яких живуть і тітки, і дядьки, і дідусі, і бабусі.

270

Соціалізація особистості в сім'ї залежить від відносин всередині сім'ї, авторитету і влади батьків.

На сучасний стан сім'ї впливають всі зміни, що відбуваються в суспільстві: накопичення знань, технологій та обміну інформацією і найкрупніших змін, таких, як реорганізація системи, криза політичної та економічної системи.

Класична формула - сім'я як соціальний інститут-визначає сім'ю як об'єднання людей у шлюбі, пов'язане спільністю побуту та взаємною відповідальністю.

Шлюб - це історично змінюється соціальна форма відносин між чоловіком і жінкою. Шлюб впорядковує статеве життя і встановлює їх подружні, родинні права та обов'язки з метою створення сім'ї, народження і виховання дітей.

При укладенні шлюбу складається шлюбний договір, який регламентує майнові відносини подружжя в рамках законодавства. Для вступу в шлюб необхідно обопільна згода.

У чому особливість існуючого шлюбу в нашій країні '. - Одношлюбність, кожен громадянин може полягати в одному шлюбі.

- Існуюча свобода розлучення знаходиться під контролем держави.

- Обов'язок виховання дітей.

- Матеріальна і моральна підтримка членів сім'ї.

- Охорона державою материнства і дитинства.

Сім'я-це не тільки шлюбна група, а й соціальний інститут. Тобто в сім'ї зосереджується система зв'язків, система відносин не тільки подружжя, а й дітей, а також родичів.

Сім'я як соціальний інститут проходить ряд етапів. Це:

- вступ у шлюб;

- народження першої дитини,

- закінчення дітонародження (остання дитина);

- «порожнє гніздо» - виділення із сім'ї останньої дитини;

- припинення сім'ї зі смертю одного з подружжя.

Для кожної людини існує дві сім'ї. Та, з якої він вийшов, і та, яку він створив і в якій він живе зараз.

Сім'я - це створена людиною інтимна середовище існування. Члени сім'ї пов'язані кровною спорідненістю (або близьким до дах-

Іванова М.А. Шлюб, сім'я, діти. - М., 1983. - С. 4-6.

271

ному), сім'я об'єднує родичів як живих, так і померлих, близьких і далеких, відомих і невідомих.

Сім'я - це одиниця суспільства, яка вимагає постійної уваги, якщо ми бажаємо нормального розвитку суспільства.

Однією з умов існування сім'ї є взаємини в сім'ї.

Як народжуються і виховуються діти, як ведеться господарство, як задовольняються інтереси всіх її членів. Взаєморозуміння, повага, підтримка, розуміння визначають взаємовідносини. Яке здоров'я родичів, їх характер і вчинки.

Взаємовідносини в сім'ї залежать від традицій спілкування, економічного і соціального стану суспільства, залежно сім'ї від суспільства, участі подружжя у веденні господарства, у суспільному виробництві, від типу родини: багатодітна, бездітна, хто головує, від особистих якостей, характеру родичів.

Розвиток сім'ї проходить кілька стадій.

Перша стадія - первинне утворення сім'ї, частіше, коли молодята відділяються і виїжджають з великої родини.

Друга стадія - народження дитини, сім'я складається з двох поколінь.

Третя стадія - сім'я з трьох поколінь, коли дорослі діти заводять сім'ю. Вони або залишаються з батьками, або їдуть. Батьки вступають у відносини з родичами по шлюбу їх дорослих дітей, коханцями або друзями, які можуть стати фіктивними родичами в якості так званих «дружин» і «мужів». На цій стадії сім'я або розширюється, або руйнується.

Четверта стадія - коли всі усталене, діти влаштувалися в окремих сім'ях, батьки йдуть на пенсію. У цей період міцніє сімейна солідарність, діти можуть підтримати батьків.

П'ята стадія - це період турботи про членів сім'ї, так як її члени потребують допомоги. Турбота падає на середнє покоління, так як вони можуть за станом здоров'я піклуватися про дітей розведеною дочки, надати дах престарілим, допомагати який поїхав вчитися, піклуватися про тих, хто опинився без роботи.

Турбота про людей похилого віку або хворих батьків - головне завдання цієї стадії сім'ї. Тут найбільше стресів і напруженості у відносинах. Зі смертю старшого покоління змінюються ролі в сім'ї, провідні ролі передаються іншому поколінню.

Шоста стадія - заключний період сімейного циклу. З проявом нового глави родини не з'являється нова сім'я, а продовжується перший осередок, оскільки в сім'ї існує нерозривний зв'язок поколінь. Соціальний працівник найчастіше стикається з конфліктом поколінь у цій сім'ї, коли батьки

272

протиставляються дітям, діти - батькам, безробітні-працюючим, працюючі - пенсіонерам. Завдання соціального працівника - звертати увагу на відносини в сім'ї, допомогти знайти взаєморозуміння, співпрацю поколінь.

Існує таке поняття, як колективізм сім'ї, який залежить від внутрішньосімейних відносин, де немає конфронтації, протиборства подружжя, існує турбота і відповідальність кожного члена сім'ї та родини в цілому, де діти допомагають дорослим, працю дорослих як життєва потреба, де цінується сумлінність, працьовитість, спільно вирішуються проблеми бюджету. Конфлікти вирішуються швидко. Створення такої сім'ї - праця всіх дорослих.

Створення такої сім'ї - це вплив старших членів сім'ї, коли діти дотримуються традиції і норми відносин.

На відносини всередині сім'ї впливають успіхи батьків на виробництві, їх роль і статус в суспільному житті і т.д.

Російський філософ Іван Ільїн писав, що сім'я - це частинка Батьківщини. Він писав, що існує таке поняття, як ДІМ. Це стіни, це місце, де збирається родина. Це особливі голоси, неповторні скрипи, це рідні люди. Однак в одному будинку може бути незатишно, хоча в ньому все чисто й акуратно. Є будинок, який перетворений на притон, в забігайлівку, на прохідний двір. Будинок як вокзал, куди збігаються ночувати, а вранці все врозтіч по своїх справах. Є будинок - затвор, де людина ховається від людей, від спілкування, від світу, від близьких.

Основною функцією сім'ї є репродуктивних-Функції сім'ї тивное, біологічне відтворення населення. Це основна функція (А.Г.Харчев), але крім цієї існує цілий ряд соціальних функцій сім'ї. Це:

- виховна - соціалізація молодого покоління;

- господарсько-побутова - підтримка фізичного стану сім'ї, догляд за дітьми та людьми похилого віку;

- - економічна - отримання матеріальних засобів одних членів сім'ї для інших, матеріальна підтримка неповнолітніх та людей похилого віку;

- соціальний контроль - відповідальність членів сім'ї за поведінку її членів у суспільстві, в різних сферах діяльності, це обов'язок між подружжям, батьками та дітьми, старшого покоління за молодше;

- духовне спілкування - духовне збагачення кожного члена сім'ї;

- соціально-статусна - надання членам сім'ї певного соціального становища в суспільстві;

273

- Дозвільна - організація раціонального дозвілля, розвиток взаємного збагачення інтересів кожного члена сім'ї;

- емоційна - здійснення психологічного захисту кожного члена сім'ї, організація емоційної стабільності особистості, психологічної терапії.

Соціальна функція сім'ї

У будь-якій державі, де проголошується соціальний захист особистості, це можливо вирішити тільки через захист сім'ї. Сім'я як основна соціальна осередок суспільства об'єднує людей, регулює виховання покоління, пізнавальну, трудову діяльність особистості.

Від поведінки батька і матері, їх ролі у вихованні дітей залежить статус сім'ї. Чи є зразком для дітей батько і мати, відсутність їх негативно впливає на розвиток дитини, такі діти частіше ущербні, знервовані, тривожні.

Сім'я вводить дитину в суспільство, саме в сім'ї дитина отримує соціальне виховання, стає особистістю. У дитинстві його годують, за ним доглядають, в молодшому віці його годують, з ним займаються, в дошкільному (3-7 років) йому відкривають світ. Допомагають у вченні молодшому школяреві, підліткові і юнакові обрати життєвий шлях.

У сім'ї зміцнюють здоров'я дітей, розвивають їх задатки і здібності, піклуються про освіту, розвитку розуму, вихованні громадянина, вирішують їх долю і майбутнє.

У сім'ї закладаються гуманні риси характеру, доброта і сердечність дитини, він вчиться відповідати за свої вчинки.

У сім'ї дитина привчається трудитися, обирає професію, юнак готується до самостійної сімейного життя, привчається продовжувати традиції своєї родини.

Сім'я - це «будинок», який об'єднує людей, де закладається основа людських відносин, перша соціалізація особистості.

Аналіз соціального впливу сім'ї на особистість показав, що на 40% людей в їх житті вплинула сім'я, на 30% - засоби масової інформації, на 20% вплинула школа, на 10% вплинула вулиця.

У сім'ї, де родинні люди постійно Відносини в родині знаходяться в процесі відносин, слід

пам'ятати, що стан відносин залежить від темпераменту і натури кожного члена сім'ї.

Сімейні союзи тоді виграють, коли вони скріплюються спільністю інтересів, смаків і потреб. «З гарною дружиною горе - полгоря, а радість удвічі» - говорить прислів'я. Союз сімейний може бути міцним і щасливим, незважаючи на те,

274

що один може бути гордим і самолюбним, другий - добрим, третій - люблячим владу.

Головне - це сформовані відносини між усіма членами родини. І щоб сім'я була нормальною, мало, щоб у ній були батько і мати, потрібно, щоб їхні стосунки були добрими, чесними, повними любові і взаєморозуміння. Потрібно, щоб діти відчували ці відносини. Дітям однаково дорогі і батько, і мати, і, якщо між батьками розлади, для дитини це трагедія. Вони бачать в батьках ідеал і їм важко уявити, що хтось із них дурний чоловік.

Байдужість батьків до дітей викликає у них почуття самотності, і діти починають шукати прихильності на стороні, деякі захоплюються читанням, шиттям, спортом, компанією.

Уклад відносин в сім'ї в сучасних умовах за останні 60 років разюче змінився. Якщо раніше непрацююча мати могла займатися вихованням дітей, то сьогодні з зміною суспільного життя змінилися і відносини всередині сім'ї.

Прокормити і підняти на ноги дітей стало важко, батьки працюють і віддають роботі той час, який наші предки віддавали дітям, родині.

Стресовий стан у суспільстві, напруга відносин між людьми відбивається і на сім'ї.

Сучасна сім'я рідко може зібратися за чайним вечерею.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЛЕКЦІЯ 16. СУЧАСНА СІМ'Я І ЇЇ ПРОБЛЕМИ "
 1. КОРОТКИЙ КУРС ЛЕКЦІЙ
  Тематичний план лекційного курсу ЛЕКЦІЯ 1. Політико-правові вчення У СИСТЕМІ ГУМАНІТАРНИХ НАУК ЛЕКЦІЯ 2. Політичні та правові вчення СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ ЛЕКЦІЯ 3. Політичні та правові вчення Стародавньої Греції та Стародавнього Риму ЛЕКЦІЯ 4. Політичні та правові вчення ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ЛЕКЦІЯ 5. Політико-правової думки ВІДРОДЖЕННЯ І НОВОГО ЧАСУ ЛЕКЦІЯ 6. КОНЦЕПЦІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА
 2. 3.1. Правова система і правова сім'я
    сім'я ». Кожна правова система і правова сім'я складалися під впливом традицій, правосвідомості, способу мислення і культурного рівня людей і т. п. Проте основним критерієм класифікації правових сімей залишається джерело права. Виходячи з цього, можна виділити наступні основні правові сім'ї: романо-германську, англо-американську,
 3.  Лекція № 1
    Лекція №
 4.  Лекція № 15
    Лекція
 5.  Лекція № 16
    Лекція
 6.  Лекція № 16
    Лекція № 16
 7.  Лекція № 12
    Лекція № 12
 8.  ЛЕКЦІЯ 10
    ЛЕКЦІЯ
 9.  Лекція № 9
    Лекція
 10.  Лекція 2
    Лекція
 11.  Лекція № 6
    Лекція №
 12.  Лекція 6? Г
    Лекція 6
© 2014-2022  ibib.ltd.ua