Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Кровообіг, дихання, видільні процеси, розмноження, лактація, обмін речовин
««   ЗМІСТ   »»

МІНЕРАЛЬНИЙ ОБМІН

Фізіологічне значення мінеральних речовин полягає в тому, що вони є обов'язковими структурними компонентами всіх органів і тканин організму. Вони входять до складу складних білків - Металопротеїни, містять в якості складової частини атоми металів (Яе, М§, Сі, , Мп, V, Мо і ін.). Ме таллопротеіди виконують виключно важливі і різноманітні функції в живих організмах в якості транспортних систем (Ре-містять трансферин і феритин, Сі-якому церулоплазмін) і в ролі металлоферментов (Сі-содержашийся ок- сідази, наприклад тирозиназа, гп-містять карбоангидраза і карбоксипептидаза , Мо-содержашийся ксантіоксідаза та ін.). Як осмотично активні, мінеральні речовини, особливо натрій, забезпечують підтримку осмотичного тиску біологічних рідин у внутрішньоклітинної та позаклітинної середовищі.

За рахунок зв'язування води мінеральні речовини беруть активну участь у збереженні водного балансу організму. Перебуваючи в складі буферних систем, вони беруть активну участь у створенні і підтримці кислотно-лужної рівноваги; натрій визначає лужної резерв крові, концентрацію бікарбонатів плазми. На клітинному рівні відбувається постійний обмін електролітами між внутрішньоклітинним і позаклітинним простором, причому розподіл іонів в збудливих тканинах забезпечує генерацію биопотенциалов (мембранного потенціалу і потенціалу дії), а в незбудливих тканинах є компонентом транспортних систем.

Надходження мінеральних речовин в організм відбувається з їжею і водою, що в ряді випадків при сформованій геохимичної ситуації може стати причиною дефіциту або надлишку деяких елементів і викликати порушення обміну речовин. Мінеральні речовини в складі корму тільки після розчинення і набуття ними іонізованої форми стають доступними транспортних систем і можуть всмоктуватися в кишечнику. Надалі в складі внутрішньоклітинної та позаклітинної рідини вони можуть або залишатися в іонізованому стані, або входити в структуру тих чи інших сполук. В ході обміну речовин мінеральні речовини виводяться з організму з сечею, калом і потом.

Залежно від концентрації в крові розрізняють:

макроелементи - речовини, що містяться в концентрації мг / 100мл або ммоль / л: натрій, калій, кальцій, фосфор, магній, сірка, хлор, залізо;

мікроелементи - речовини, що містяться в концентрації мкг / 100мл або мкмоль / л: кобальт, мідь, марганець, цинк, йод, фтор, селен, стронцій та ін.

 1. Мозковий череп і хребет - нервова система: анатомія, фізіологія, Нейрофармакологія
  Зовнішню захист головного мозку забезпечують кістки мозкового черепа, а захист спинного мозку - хребетний стовп (хребет). До складу мозкового черепа (черепної коробки) входять дві скроневі, дві тім'яні, а також потилична, лобова, клиноподібна і решітчаста кістки. Передню частину мозкового
 2. Мова як системоутворюючий фактор поведінки - вікова фізіологія і психофізіологія
  Мова - специфічна форма поведінки людини, яка обслуговує дві нерозривно пов'язані сторони його діяльності - комунікативну і інтелектуально-розумову. Будучи підсистемою загальної поведінкової організації людини як біологічної істоти, мова сама представляє об'єднання підсистем різних рівнів:
 3. Моторний розвиток дитини першого року життя, ріст і розвиток кісткового скелета - вікова фізіологія і психофізіологія
  Опорно-руховий апарат людини представлений кістковим скелетом і прикріпленими до нього м'язами. У кожний віковий період опорно-руховий апарат має свої особливості, що зумовлюють основні типи рухової активності, які описані в розділі 9, параграфі 9.3. Моторика немовляти з народження має досить
 4. Морфологічні дослідження головного мозку - фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем
  У 1968 р в результаті детального посмертного дослідження мозку у сотні чоловік Н. Гешвінд і У. Левитська повідомили про помітних анатомічних відмінностях між півкулями. У більшості випадків ділянку кори скроневої частки, що перекривається із зоною Верніке і званий planum temporale, був більше
 5. Моносахариди: будова, номенклатура - біохімія
  Існує кілька принципів класифікації моносахаридів: по числу вуглецевих атомів, що входять до складу молекули: тріози, тет- троянди, пентози, гексози, гептози, октози ит. д .; за характером карбонільної групи: альдози і кетози, в залежності від наявності в них альдегідної або кетонної груп;
 6. Молекулярні основи ензимопатія - біохімія
  Ферменти мають білкову природу, і їх синтез знаходиться під генетичним контролем. Якщо патологічний процес обумовлений тимчасовим дефіцитом відповідного ферменту, то показана замісна ензимотерапія. Однак нерідкі випадки, коли дефіцит або повна відсутність ферменту пов'язано з генетичними мутаціями,
 7. Модифікаційна мінливість - біологія. Частина 1
  Мал. 7.1. Крива розподілу модифікацій ознаки в варіаційному ряду. Завдяки впливу факторів середовища на формування фенотипу навіть генетично ідентичні організми в різних умовах розвитку і існування в більшій чи меншій мірі різняться за своїми ознаками. Фенотипічні зміни, що виникають на основі
 8. Міст (варолієв міст) - вікова анатомія і фізіологія
  Міст (варолиев міст) і мозочок на підставі їх походження і розвитку в ембріогенезі об'єднуються в задній мозок. міст розташований відразу за довгастим мозком. Його утворюють висхідні та низхідні провідні шляхи і триває ретикулярна формація довгастого мозку. Порожниною моста є четвертий шлуночок
© 2014-2022  ibib.ltd.ua