Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Генетика в 2 ч. Частина 1
««   ЗМІСТ   »»

МІТОХОНДРІАЛЬНИЙ І ХЛОРОПЛАСТНИЙ ГЕНЕТИЧНІ КОДИ

Крім генетичного коду, який міститься в ядерній ДНК, існує генетичний код, що міститься в ДНК мітохондрій тварин і людини, а також в ДНК хлоропластів рослин. У мітохондріях і хлоропластах крім ДНК існує самостійний апарат синтезу білків. Розміри мітохондріальних рибосом значно варіюють. Зокрема, розміри мітохондріальних рибосом людини становлять 605.

Для мітохондріального генетичного коду характерні ті ж структури і властивості і ті ж механізми транскрипції і трансляції, що і в разі ядерного генетичного коду. Однак відомі й відмінності. У міто- хондріачьной ДНК все нуклеотиди входять до складу кодонів, що кодують або білки, або рРНК і тРНК. Для трансляції використовується тільки 22 тРНК (на відміну від 31 тРНК в ядерному коді і 30 тРНК в хлоропластної коді), причому окремі молекули тРНК можуть дізнаватися будь-яку підставу, яка була в кодоні в третьому положенні. Мітохондріальна ДНК людини та інших ссавців містить 64 кодону, з яких 4 є стоп-кодонами.

Відомо зміст антикодон всіх 22 тРНК (табл. 5.13). Кожен антикодон в разі мітохондріального генетичного коду здатний спаровуватися з декількома кодонами мРНК. Наприклад, антикодон УАГ злучається з кодонами ЦУУ, ЦУЦ, ЦУА і ЦУТ, що кодують лейцин; 22 антикодону тРНК спаровуються з 60 кодонами іРНК. Встановлено, що мітохондріальні тРНК схильні до «редагування» (модифікації транспорту тРНК) шляхом поліаденілювання, в результаті чого створюються Антикодон термінації.

Таблиця 5.13

Антикодон в мітохондріальному генетичному коді ссавців

триплети

амінокислоти

триплети

амінокислоти

ДАА

фенілаланін

ГУЛ

тирозин

УАА

лейцин

ГУГ

гістидин

УАГ

лейцин

УУГ

глютамин

ГАУ

ізолейцин

ГУУ

аспарагин

ЦАУ

метіонін

УУУ

лізин

УАЦ

валін

Не имеет значения Гуц

аспарагінова кислота

УГА

Серін

УУЦ

глютамінова кислота

УГГ

пролин

ГЦА

цистеїн

УГУ

треонін

Уца

триптофан

УДЦ

Аланин I УЦГ

аргінін

ГЦУ

Серін

УЦЦ

гліцин

При зауважень: Антикодон ДАА злучається з кодоном УУУ і УУЦ, антикодон УАА - з кодонами УУА і УУГ, антикодон УАГ - з кодонами ЦУУ, ЦУЦ, ЦУА і ЦУГ і т. Д., За винятком того, що антикодон ЦАУ злучається з кодонами АУА і АУГ.

Генетичний код ДНК і белоксинтезирующий апарат хлоропластів дещо відмінні від коду і білоксинтезуючого апарату мітохондрій. Перш за все хлоропластної код кодує набагато більше білків у порівнянні з мітохондріальних кодом. Рибосоми хлоропластів схожі з рибосомами кишкової палички, а синтез поліпептидного ланцюга починається з N-формілметіонін (як у бактерій).

Контрольні питання і завдання:

 1. Мультифакторіальні захворювання, або хвороби зі спадковою схильністю - біологія. Частина 1
  Ця група хвороб відрізняється від генних хвороб тим, що для свого прояву потребує дії факторів зовнішнього середовища. Серед них також розрізняють моногенні, при яких спадкова схильність обумовлена одним патологічно зміненим геном, і полігенні. Останні визначаються багатьма генами, які в нормальному
 2. Мозочок - ендокринна і центральна нервова системи, вища нервова діяльність, аналізатори, етологія
  Мозочок являє собою утворення, розташоване позаду великих півкуль мозку над довгастим мозком і вароліевим мостом. В еволюційному плані це дуже древня структура. Він бере участь в координації всіх складних рухових актів організму, включаючи і довільні рухи. Мозочок включає в себе середню частину
 3. Мова як системоутворюючий фактор поведінки - вікова фізіологія і психофізіологія
  Мова - специфічна форма поведінки людини, яка обслуговує дві нерозривно пов'язані сторони його діяльності - комунікативну і інтелектуально-розумову. Будучи підсистемою загальної поведінкової організації людини як біологічної істоти, мова сама представляє об'єднання підсистем різних рівнів:
 4. Мотиваційна сфера організму, потреби - фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати основні характеристики мотивацій, їх загальні риси; визначення домінанти, механізм її формування; структури мозку, які беруть участь у формуванні домінанти; класифікацію потреб але Симонову; вміти описувати механізми виникнення основних
 5. Морфофункціональний розвиток м'язів - вікова анатомія і фізіологія. Т.2 опорно-рухова і вісцеральні системи
  Скелетні м'язи формуються на дуже ранніх етапах розвитку з ділянок спинний мезодерми (рис. 7.33). На четвертому тижні ембріонального розвитку мезодермальниє клітини перетворюються в подовжені міобласти, в їх цитоплазмі починається розвиток скорочувальних структур. Клітини інтенсивно діляться
 6. Молодший шкільний вік - вікова фізіологія і психофізіологія
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: з нать основні закономірності росту і фізичного розвитку дитини в молодшому шкільному віці; структурно-функціональні засади розвитку пізнавальної діяльності в молодшому шкільному віці; особливості розвитку сприйняття, пам'яті та уваги;
 7. Молекулярна структура геномів еукаріот. Елементи геномів еукаріот - генетика в 2 Ч. Частина 1
  При розгляді організації генома виділяють три її рівня. Перший рівень - окремі гени і відповідні регуляторні елементи. Другий рівень - число генів і інших сегментів ДНК, а також їх взаємне розташування. Третій рівень - система хроматину і її вплив на лінійну організацію та експресію генів
 8. Мієлінізація нервових волокон - вікова анатомія і фізіологія
  Розвиток аксона супроводжується його зануренням в шванівську клітку і освітою мієлінової оболонки (рис. 4.20). При цьому аксон ніколи не контактує з цитоплазмою шванівської клітини, а занурюється в поглиблення її мембрани. Краї цієї мембрани змикаються над аксоном, утворюючи подвоєну мембрану,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua