Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Факультетская хірургія
  ЗМІСТ   »»

НЕПУХЛИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СТРАВОХОДУ І КАРДІЇ

Після вивчення глави студент повинен:

знати

- етіологію, патогенез, клінічну картину, принципи діагностики та лікування непухлинних захворювань стравоходу і кардії;

вміти

- формулювати попередній діагноз пацієнтам з підозрою на доброякісні захворювання стравоходу;

володіти

- методами діагностики і оцінки результатів дослідження при нсопухолевих захворюваннях стравоходу і кардії.

Короткі анатомо-фізіологічні дані

Стравохід являє собою порожню, гнучку, що розтягується м'язову трубку, яка з'єднує глотку зі шлунком. У дорослої людини стравохід починається в місці переходу глотки в стравохід на рівні VI шийного хребця, на кордоні нижнього краю перстневидного хряща і закінчується в місці переходу в шлунок, на рівні XI грудного хребця. Довжина його в середньому 25-30 см у чоловіків і 23-24 см - у жінок і залежить від довжини тіла.

У стравоході є чотири фізіологічних звуження (При цьому відбувається зменшення його діаметра більше ніж на 1/3):

Рентгенологи виділяють і п'яте фізіологічне звуження біля входу стравоходу в шлунок на рівні 77гХ1, обумовлене сфинктером кардії.

У стравоході виділяють три відділу:

- шийний відділ (Pars cervicalis) - розташований від нижнього краю перстневидного хряща на рівні CVI до яремної вирізки на рівні Th{ - Thn.

Довжина його 5-6 см. Спереду лежить трахея, збоку проходять поворотні нерви і загальні сонні артерії;

 1. Нюхова сенсорна система - анатомія центральної нервової системи
  За розвитком здатності до нюху всіх тварин поділяють на макросматіков, у яких нюховий аналізатор є провідним (хижаки, гризуни, копитні і т. П.), Мікросматіков, для яких головне значення мають зоровий і слуховий аналізатори (примати, в тому числі осіб, птиці ), і аносматіков, у яких нюх відсутній
 2. Нуклеїнові кислоти - нервова система: анатомія, фізіологія, Нейрофармакологія
  Нуклеїновими кислотами називаються високомолекулярні полімерні сполуки, мономерами яких є нуклеотиди. Нуклеїнові кислоти - найбільші з молекул, утворених живими організмами. Нуклеїнові кислоти забезпечують в живій природі зберігання, тиражування і передачу спадкової інформації. Нуклеїнові
 3. Нуклеотиди і нуклеїнові кислоти - анатомія центральної нервової системи
  нуклеотиди - це складні сполуки, що складаються з трьох частин: по-перше, одного з азотистих основ; по-друге, пятиуглеродного цукру рибози (у рибонуклеотидов) або дезоксирибози (у дезоксірібо- нуклеотидів); по-третє, одного, двох або трьох залишків фосфорної кислоти. Азотистими підставами
 4. Ноцицептивна система, поняття болю і ноцицепції - фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати види і характеристики больових відчуттів; структури головного мозку, що беруть участь у передачі та контролі за передачею больових відчуттів; механізми і структури антиноцицептивної системи; вміти пояснювати принципи роботи «ворітної
 5. Незамінні жирні кислоти., біосинтез (анаболізм) триацилгліцеридів - біохімія людини
  В даний час показано, що в мікросомах клітин ссавців освіту подвійних зв'язків може відбуватися тільки на ділянці ланцюга жирної кислоти від 9-го до 1-го вуглецевого атома, бо в мікросомах відсутні десатурази, які могли б каталізувати утворення подвійних зв'язків в ланцюзі далі 9-го вуглецевого
 6. Нейроглії - анатомія центральної нервової системи
  Крім нейронів до нервової тканини відносяться клітини нейроглії - пей- рогліоціти. Вони були відкриті в XIX в. німецьким цитологом Р. Вір- ховим, який визначив їх як клітини, що з'єднують нейрони (грец. yXoia - клей), що заповнюють простору між ними і забезпечують їх харчування. У подальших
 7. Нервові закінчення, контрольні запитання та завдання - цитологія, гістологія і ембріологія
  Нервові закінчення - це кінцеві апарати нервових волокон, різні за функціональним значенням. Виділяють три види нервових закінчень: чутливі, рухові і міжнейронні синапси. Чутливі нервові закінчення. Чутливі, або аферентні, нервові закінчення (рецептори) - спеціалізовані освіти дендритів чутливих
 8. Нерозходження статевих хромосом. Балансова теорія визначення статі у дрозофіл - генетика в 2 Ч. Частина 1
  У дослідах К. Бріджес (учень Т. Х. Моргана) зазначив, що з невеликою частотою (1 на 2000 мух) регулярно спостерігається відхилення від спадкування Крісс-крос (хрест-навхрест). Ознаки батьків передаються протилежної статі. В F] від схрещування білооких самок (Л "Л °) з червоноокими самцями
© 2014-2022  ibib.ltd.ua