Головна
ГоловнаІсторіяВсесвітня історія (підручники) → 
« Попередня Наступна »
Л. А. Колоцей, М. Я. Колоцей, М.В.Мартен, І. Д. Бєльська. Всесвітня історія новітнього часу: Учеб. пособіе.В 2 ч. Ч. 1 - 1917 - 1945 роки Л. А. Колоцей, М. Я. Колоцей, М.В.Мартен, І. Д. Бєльська / Відп. ред. Л. А. Колоцей. - Гродно: ГрГУ, 2002. - 226 с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 1. Громадсько-політичне життя


Після перемоги соціалістичної революції Радянська країна приступила до будівництва нового суспільного ладу. Небачений розмах і організованість придбало рух мас. Майже щороку проходили з'їзди Рад, партії, профспілок та ін Це стало підтвердженням того, що соціалізм народжується не тільки як результат революційного пориву народних мас, а й може розвиватися як демократичне суспільство.
У зв'язку із закінченням відновного періоду в центрі дискусій, що стосуються теоретичних і практичних проблем, постало питання про перспективи та шляхи побудови соціалізму в СРСР. У цей час партія мала на озброєнні ленінську концепцію побудови соціалізму в одній, окремо взятій країні. В. І. Ленін залишив найцінніші вказівки про шляхи побудови соціалізму, але не встиг розробити всі проблеми. Тому пошук конкретних шляхів і способів соціально-економічних перетворень був закономірний і необхідний. Жодна з беруть участь в ідейній боротьбі груп не володіла готовими відповідями на питання, як будувати соціалізм. Особливо гострі розбіжності існували в партії з питань індустріалізації, колективізації та культурного будівництва.
Ідейна боротьба з питань побудови соціалізму ускладнювалася боротьбою за особисте лідерство в партії. Найбільш впливовими після смерті В. І. Леніна були Бухарін, Троцький, Зінов'єв і Каменєв. В. І. Ленін у «Листі до з'їзду» дав характеристику особистих якостей шести лідерів партії (Н.І. Бухаріна, Г. Б. Зінов'єва, Л. Б. Каменєва, Г. Л. П'ятакова, І. В. Сталіна, Л . Д.Троцкого), серед яких не бачив нікого, хто міг би замінити його на посту керівника держави і партії. Ленін вважав, що на перші ролі слід висувати діячів, здатних приймати компетентні рішення, згуртовуючи для їх вироблення талановитих фахівців, а на другий план - людей, здатних до адміністрування.
В. І. Ленін дуже побоювався трансформації демократичного централізму в бюрократичний, т.к. практика демократії в нашій країні була ще небагата. В останні роки жиз-
ні він шукав спосіб запобігання цього, пропонував здійснити ряд змін у політичному ладі. Протягом 20-х років відбулося зниження рівня політичної культури керівництва партії і країни. Сталін і його оточення не могли вирішувати ускладнилися завдання соціалістичного будівництва по-ленінському.
З кінця 20-х років почався процес становлення культу особи Сталіна, відходу від ленінізму. У громадському, політичному і державному розвитку з'явилися антісоці-алістіческіе тенденції. У політичній сфері стало швидко відбуватися зрощення партійного і державного апаратів, ВКП (б) перетворювалася на своєрідний ідеологізований орден. У соціально-економічній сфері виникла колективна бюрократія, яка поступово переросла в тотальну. У духовній сфері традиційний догматизм більшовиків привів до «обміління» марксизму, формуванню шару елементарно мислячих людей.
Адміністративно-командна система, що сформувалася в 30-ті роки, зародилася в рамках непівської економіки. Діяли за непу економічні відносини були обмежені системою норм, тарифів і розцінок. Неп поліпшила матеріальний добробут робітників, але не проникла углиб, на виробництво. І коли в 1927 р. загострилися соціальні проблеми, коли в 1928 р. була введена карткова система постачання продуктами, робітника до «традиційної» неп вже нічого не притягувало. Адміністративне втручання освобожда-ло робітників від неминучого в умовах госпрозрахунку господарського ризику. Тому робочий клас вимагав гарантувати його інтереси адміністративним шляхом. Та й селянство не було абсолютно прив'язаної до непу силою.
Бухарін неодноразово говорив про небезпеку проростання з непу бюрократичної системи. Щоб уникнути цього, потрібні були новаторські дії, але жодна зі сторін їх не запропонувала.
Починаючи з хлібозаготівельного кризи (1927-1928 р.), партію і суспільство все більше і більше стала затягувати машина «надзвичайлівки», зведена в систему. Після того, як була пропущена одна з фаз непу (кооперативна), коли країна стала на шлях перекачування коштів на індустріалізацію з індивідуального селянського господарства, коли стала наростати тенденція «одержавлення» кооперації, тоді вже партійне керівництво заклало основу майбутніх труднощів. Якби ленінські
ідеї кооперації були повністю реалізовані, ми, може бути, отримали б шуканий результат раніше.
За допущені помилки велика відповідальність Сталіна, який повністю підпорядкував процес вироблення політичних рішень боротьбі за владу. Саме вона диктувала йому і політичну позицію, і вибір прихильників. Бухарін, наприклад, вважав, що надзвичайні заходи не можуть бути системою, але члени ЦК підтримали Сталіна, який в умовах «надзвичайлівки» отримав набагато більшу свободу рук. І коли на Об'єднаному Пленумі ЦК і ЦКК ВКП (б) (січень 1933 р.) Каганович сказав, що ми мало розстрілюємо і що треба посилити репресії, цей жахливий заклик ні у кого з членів ЦК вже не викликав відкритих заперечень. «Теорія» загострення класової боротьби у міру успіхів соціалізму починає завойовувати все більше і більше формальних прихильників ЦК, збільшуючи тим самим підтримку Сталіна. Але, тим не менш, в партії тривала боротьба двох тенденцій. Бухарін в «Известиях» (травень 1934 р.) надрукував статтю «Економіка країни Рад», в якій містилася думка про створення соціалістичного ринку, про те, що в справу треба пустити матеріальні стимули, які повинні діяти через механізм радянської торгівлі. У цьому Сталін побачив небезпеку, тому він звернувся до членів Політбюро зі спеціальними, але голослівними тлумаченнями. Мова йшла про те, чи вдасться встановити нормальні, стабільні відносини між містом і селом або ж невміння володіти ситуацією буде як і раніше компенсуватися насильством. 1 грудня 1934 в Смольному був убитий Кіров. Більшість істориків схильні вважати, що Сталін не мав прямого відношення до організації вбивства Кірова, вчиненого Ніколаєвим, на їх думку, з особистих мотивів. Проте генсек використовував цю трагедію в своїх цілях. Реакція на вбивство Кірова послідувала миттєво. Відновлюється «надзвичайщина», відбувається розправа з колишніми опозиціонерами, відбуваються масові арешти, репресії захлиснули партію і країну. У день вбивства Кірова було прийнято постанову Президії ЦВК СРСР про порядок ведення справ з підготовки або скоєнні терористичних актів. На слідство відводилося не більше 1 0 днів, справи розглядалися без прокурора і адвоката. Вирок до страти виконувався негайно. У березні 1935 р. прийнято закон про покарання сімей зрадників Батьківщини, а в квітні указ ЦВК СРСР дозволив залучати до кримінальної відповідальності дітей з 12 років.
Сталіну вдалося створити своєрідну командно-адміністративну систему, яка поширилася на всі сфери життя суспільства і знайшла підтримку у основної маси робітничого класу і більшої частини селян. Сталося зрощення партійних і державних структур. Створений таким чином партійно-державний апарат сконцентрував у своїх руках законодавчу, виконавчу і судову владу. Збільшився партійний і державний апарат. За другу половину 30-х років число наркоматів з 18 збільшилася до 41. Апарат був головною опорою Сталіна в керівництві країною.
Рівень компетенції керівників середніх ланок апарату був нижче, ніж рівень оточення Сталіна. Більше 70% секретарів міськкомів і райкомів партії до початку 40-х років мали лише початкову освіту. Ці люди відчували великі труднощі в роботі і потребували докладних інструкціях зверху. Ще нижче був рівень загальної та політичної культури у підстави цієї піраміди. Навіть у партії неписьменні складали 3%. Причина міцності цієї системи була в тому, що будівництво соціалізму викликало величезний ентузіазм. Чесно і багато трудилися радянські люди, вони не допускали думки про злочинність Сталіна, якого пропаганда ставила на один щабель з Леніним. Свої перемоги вони вважали результатом мудрої сталінської політики. І все ж народ вселяв цьому керівництву страх. Відсутність гласності ставало для командно-адміністративної системи як би шапкою-невидимкою. Культ особистості дозволяв приховувати злочини і зробити символом соціалізму Сталіна. За твердженням Сталіна, панують ті, хто править. Вже з другої половини 20-х років відбуваються арешти кваліфікованих фахівців, знавців ринкової кон'юнктури. Репресіям піддавалися і селяни при проведенні суцільної колективізації. Масштаби залякування, жорстокість паралізували волю людей. Зміна кадрів, приобретавшая характер масових репресій, вела до того, що багато керівників перестали думати і орієнтувалися тільки на верхи. Час від часу в жорстокості відбувалися «відкати», у свідомість людей вселялися ілюзії: хвиля репресій скінчилося, всі вороги знищені і можна спокійно працювати. Без цього Сталін і створена ним модель діяти не могли. Це був свідомий політичний маневр. До початку 30-х років репресії розгорталися головним чином під прапором боротьби з класово-ворожими елементами - кулаками, непманами, буржуазними
фахівцями. У 1934 р. ОГПУ увійшло до складу НКВС (на чолі його стояли Ягода, потім Єжов і, нарешті, Берія), в якому зосередилися органи держбезпеки, міліція, внутрішні та прикордонні війська, виправно-трудові табори і величезні будови, рудники, лісорозробки, де трудилися ув'язнені. У зв'язку з реформуванням НКВД в 1934 р. був утворений ГУЛАГ - Головне управління виправно-трудових таборів, трудових поселень і місць ув'язнення. Станом на 1 березня 1940 ГУЛАГ включав 53 табори, 425 виправно-трудових колоній і 50 колоній для неповнолітніх. У місцях ув'язнення перебували 1668200 чоловік. Питома вага засуджених за контрреволюційні злочини (ст. 58 КК РРФСР) в 1940 р. становив 33,1%. За даними КДБ, всього за період з 1930 по 1953 р. по статті 58 були засуджені 3778234 людини, з них розстріляно 786 098 чоловік. Жорстокість стала нормою громадського життя.
Репресії завдали серйозної шкоди справі соціалізму, авторитету партії. Велике число громадян були піддані покаранням, аж до розстрілу, на основі рішень неконституційних, надзвичайних, закритих органів. Підсудного позбавляли права на захист, на апеляцію. Іноді Сталін вважав за необхідне організовувати відкриті процеси, особливо над людьми, відомими всьому світу. З одного боку, підтверджувалася «законність» їх репресування, з іншого, створювалася обстановка загальної підозрілості і страху. Початок був покладений «Шахтинським справою» (1928 р.), процесами «Промпартії», «Союзного бюро меншовиків» (1930 - 1931 р.). Але найбільший суспільний резонанс отримали процеси 30-х років.
Першим з них був процес (серпень 1936 р.) у справі так званого троцькістсько-зінов'євського терористичного центру, за яким проходили Г. Зінов'єв, Л. Каменєв і інші - всього 1 6 осіб. Вони звинувачувалися в замаху на Кірова, у підготовці замаху на життя Сталіна, а також у шпигунстві, шкідництві, диверсіях та ін злочинах. Цьому передував процес так званого «Московського центру» на чолі з Г.Зінов 'євим і Л. Каменєвим (січень 1935 р.).
У 1936 р. застрелився М. П.Томскій, голова ВЦРПС. У грудні 1937 р. відбувся процес у справі «Паралельного антирадянського троцькістського центру», у справі проходять Г. П'ятаков, К. Радек, Г. Сокольников та інші (17 осіб, з них 13 засуджені до розстрілу, 4 - до тюремного ув'язнення). У день
закінчення процесу були розстріляні всі, крім Радека і Сокольникова. Їх знищили пізніше.
У лютому 1937 пішов з життя Г. Орджонікідзе, нарком важкої промисловості і член Політбюро ЦК. У червні 1937 застрелився Я. Гамарник, начальник Політуправління Червоної Армії. До цих трьох процесам примикає і закритий суд у справі восьми військових керівників (Тухачевський, Якір, Уборевич та ін.), обвинувачених у шпигунстві і підрив бойової могутності Червоної Армії. У березні 1938 р. - процес так званого «Антирадянського правотроцькістського блоку» (якого, як і попередніх, взагалі не було). У справі проходять М. Бухарін, А. Риков, Г. Ягода, Н. Крестинский та ін Головною діючою фігурою цих процесів був Вишинський, генеральний прокурор СРСР. Він вважав, що мета суду - не пошук істини, а встановлення «ймовірності» винності обвинуваченого, яка суб'єктивно визначається обвинуваченням. Обвинувачені визнавалися у найфантастичніших злиднях: шпигунстві і змові з метою вбивства Сталіна та інших членів уряду, шкідництві і т.д. За допомогою тортур, морального терору, погроз на адресу сімей підслідних домогтися від них зізнань не становило жодних.
В таких судових процесах всі принципи демократичного правосуддя були порушені. Вони велися в дусі упередженості і мали на меті ще раз підтвердити безумовну винність підсудних і велику правоту тих, хто давно вже розглядали в них заклятих ворогів соціалізму. Логіка боротьби за владу в державі і партії, логіка злочину вели Сталіна до знищення під прикриттям політичних процесів 30-х років основних кадрів партії і держави, всіх неугодних йому діячів науки, культури, незалежно від того, чи брали вони участь в опозиції чи ні.
 З твердженням сталінського диктату круто змінилося ставлення і до інтелігенції. Став створюватися образ внутрішнього ворога: ним стала інтелігенція, яка виросла в дореволюційні роки. Почалося безцеремонне втручання у творчу лабораторію діячів культури і науки, заперечення будь-якої незалежності, самостійності суджень.
 Диктатори всіх часів і їх запопадливі прислужники починали знущання над народом з «вирубки» інтелігенції. З наростаючою силою потяглися нещадні «чистки». Репресій не уникнув жоден із загонів інтелігенції: ні інженерно-технічні працівники (справи про промислове
 шкідництво), ні вчені (в ув'язненні побували С. Корольов, А.Туполев, В.Петляков, репресовані були великі економісти А. Чаянов, Н. Кондратьєв, видатні історики Є. Тарле, С. Платонов, М. Покровський, загинув Н. Вавилов та ін.), ні військова інтелігенція (справа про військовій змові), ні творчі працівники (були репресовані В. Мейєрхольд, О. Мандельштам та ін.) Одночасно формувався тип псевдовчених (Т. Д. Лисенко). Неприязнь Сталіна до представників творчої інтелігенції носила закономірний відтінок: в силу універсальності своїх знань ця інтелігенція була сполучною нервом (незважаючи на всі «чистки» і «ампутації») між мислячої Росією і мислячої Європою. Сталінська стратегія на ізоляціонізм вимагала знищення або рабської покірності цього «нерва», низведения громадян до положення безправних «гвинтиків».
 Страшним злочином сталінізму є спроба редагувати історію, знищити історичну пам'ять народу. Проводилися кампанії з перейменування міст і вулиць. Здійснювалося закриття церков, вилучення церковного майна.
 Але і в цей суворий час продовжували існувати оазиси великого мистецтва, нерідко в муках пробиваючи собі дорогу, незважаючи на періодичні «проробки» (творчість Д. Шостаковича, М. Шолохова, С. Ейзенштейна, С. Прокоф'єва, М.Булгакова, А. Ахматової і багатьох ін.) Ніякі наруги і репресії не могли зупинити процес культурного розвитку. Інтелігенція пронесла через усі випробування вірність передовим гуманістичним ідеалам, і навіть в розгул сталінського терору народжувалося чимало шедеврів, які увійшли до скарбниці світової цивілізації.
 В даний час Батьківщині повернуті імена багатьох чесних радянських людей, і робота з реабілітації безвинно потерпілих триває. Але не можна представляти цих людей героями, борцями проти тоталітаризму. Жертви і кати були людьми однієї формації, одного світогляду. Загиблі були активними будівельниками того режиму, який зрештою був використаний Сталіним для розправи над «старими комуністами». Це був час катів і жертв, причому вони часто мінялися місцями.
 Сталінські репресії не припинялися і після січневого 1938 Пленуму ЦК ВКП (б), що прийняв постанову «Про помилки парторганізацій при виключенні комуністів
 з партії, про формально-бюрократичному відношенні до апеляцій виключених з ВКП (б) і про заходи щодо усунення цих недоліків ». Тепер вони перестали бути неконтрольованими, «надзвичайними», взяли плановий характер. Винними в «перегини» стали місцеві влади і безпосередні виконавці - органи НКВС.
 Цілі, поставлені Сталіним, були досягнуті. Загально-ство було поставлено під контроль партії і каральних органів. Поради здійснювали лише другорядні господарські та організаторські функції. Партія та інші інститути політичної системи перетворилися на слухняні інструменти вождя. Цьому твердженням начебто суперечить прийняття Конституції 1936 р., в якій проголошувалося розширення демократичних свобод. Однак конституційні норми мали чисто номінальний характер, не чинили впливу на повсякденне життя.
 Конституція суперечила практиці сталінщини і пуб-особисто робила її протизаконною. Конституція і життя різко розійшлися. Справді, в Конституції проголошувалася недоторканність особи, таємниця листування, неможливість покарання без суду. А в житті тривали масові арешти, свавілля, позасудові репресії. У Конституції йшлося про рівноправність класів, а колгоспники не мали паспортів і були позбавлені права вільного пересування. Формально нова Конституція СРСР відповідала кращим світовим зразкам того часу, проте, вона слабо відповідала реальному суспільно-політичної ситуації в країні. Нова Конституція потрібна була генсеку, так як він хотів бачити себе не тільки вождем партії, а й усієї країни. Сталін, проголосивши в Конституції «непорушну єдність» робітників і селян, трудової інтелігенції, націй і народностей СРСР, перетворювався на вождя багатонаціонального радянського народу, держави, що розкинулася на просторах 1/6 частині планети. Конституція як би підбивала підсумок державного будівництва і була покликана показати світові, що, очоливши країну, що лежить в руїнах громадянської війни, саме він, Сталін, привів її до перемоги соціалізму.
 Таким чином, до середини 30-х років в СРСР завершилося формування адміністративно-командної системи. Її найважливішими рисами були: централізація системи управління економікою, посилення авторитарних почав у керівництві суспільно-політичним життям. Звуження демократичних
 свобод і прав громадян та громадських інститутів супроводжувалося зростанням і зміцненням культу особи Й. В. Сталіна. Багато вітчизняних і зарубіжних істориків вважають можливим говорити про те, що в 30-ті роки в СРСР сформувалося тоталітарне суспільство.
 І все-таки було б не вірно у виключно похмурих тонах представляти суспільну атмосферу 30-х років. Країна домоглася вражаючих економічних результатів. Мільйони радянських людей отримали освіту, значно підвищили свій соціальний статус, долучилися до культури; десятки тисяч, піднявшись з самих «низів», зайняли ключові пости в господарській, військової, політичної сферах. Мабуть, саме тому суспільна атмосфера 30-х років була пронизана пафосом звершень.
 Не слід забувати, що це були роки небаченого ентузіазму, подвижництва, масового трудового героїзму радянського народу, що не могло не викликати симпатію і повагу мільйонів людей різних країн світу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 1. Громадсько-політичне життя"
 1. § 2. Громадсько-політичне життя в середині 1950 - середині 1960-х р.
    суспільного життя і всіх верств суспільства. Питання про систему ГУЛАГу і його рішення також вимагало реформування органів МВС-МДБ. Смерть Сталіна призвела ГУЛАГ в рух (бунти, непокори, повстання в таборах і колоніях). Головною проблемою аграрної політики залишалася зернова, потрібно було знайти внутрішні джерела виробництва зерна. І тут у керівництва виникло дві точки зору: Молотов
 2. Інші масові громадські рухи.
    громадські рухи в 70 - 80-ті роки мали різну спрямованість. Найбільш поширеними і справили значний вплив на суспільно-політичне життя західного світу були екологічні та антивоєнні руху. Представники екологічного руху в багатьох країнах активно виступають проти сверхіндустріалізацію, нераціональної експлуатації природних ресурсів. Особливу увагу
 3. 1.Поіск в галузі методології
    суспільного розвитку, а як явище, що виділяється з процесу тільки аналітично й яка б могла стати предметом вивчення лише на рівні найвищої абстракції, Поряд з вищесказаним в арсеналі сучасної вітчизняної історичної думки є підходи і методи, які не отримали поки широкого поширення, наприклад, теорія етногенезу Л . Н. Гумільова, яка спирається на вчення про біосферу В. І.
 4. 5. Вічний інтерес, вічні суперечки Іван Грозний і Петро Великий
    суспільних груп в допетрівською Русі. Своєрідну точку зору зайняли і революційно налаштовані діячі. А. И. Герцен визнавав, що «тиранія» Грозного виправдовувалася державними цілями, і вважав, що винищення «зухвалої аристократії» і «крамольних бояр» було благом для країни. У той же час він засуджував свавілля царської влади і надзвичайно шкодував про розгром Новгорода, як останнього
 5. Петро Великий
    суспільних відносин, з одного боку, і «згубного» впливу європейських ідей - з іншого. Проте історик не міг не визнати заслуг Петра I у зовнішній політиці, у справі розвитку промисловості, торгівлі, освіти. Високо оцінив, він і особисті якості імператора, якого називав «великим чоловіком». Серед декабристів у ставленні до Петру I єдності не було. А. Бестужев і А. Корнилович давали
 6. Микола I
    громадської думки це і неможливо. Усі брешуть один одному, бачать це, продовжують брехати і невідомо, до чого дійдуть. Загальне розбещення або ослаблення моральних начал у суспільстві дійшла до величезних розмірів ». Була одна частина його життя, де Микола I залишався людиною звичайним, самим собою. Це була сім'я. Сім'янин він був хороший, хоча це йому не заважало шукати пригод у спілкуванні з
 7. Микола II
    суспільної свідомості, без якої російська людина був немислимий. Теорія ця трималася на трьох китах: православ'я, самодержавство, народність - і відображала особливості російського світогляду. Багато чого з цієї теорії поділяли і слов'янофіли, підкреслюючи своєрідність історичного шляху Росії в порівнянні із Заходом. Слід сказати, що не зовсім правомірний панував до недавнього часу погляд про
 8. 4. Зміст, рушійні сили і етапи визвольного руху в X IX столітті
    громадською думкою; пристрій державного господарства та фінансів. Найбільшим злом в країні було, звичайно, кріпосне право, без ліквідації якого ні про які інші свободах не могло бути й мови. Відзначимо і ще одну задачу, про яку в повний голос не могли в XIX столітті говорити історики, але яка малася на увазі сама собою: обмеження самодержавства. Виконання, цього завдання мислилося в
 9. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
    суспільних інститутів. Вперте небажання самодержців поступитися владою, постійні спроби «окорнать» (за висловом В. О. Ключевського) ті чи інші реформи, зумовило негативні оцінки консерватизму як напряму суспільної думки, покликаного захищати владні інститути. У радянській історіографії в основному піднімалися проблеми соціальних катастроф та історії «пригноблених» класів,
 10. 2. Революція 1905-1907 рр..
    суспільно-історічес-кого феномена дано в філософській праці М.Л. Тузова «Революція і історія» (Казань, 1991). Виходячи з досягнутого у вітчизняній і зарубіжній революціологіі і враховуючи наявні різночитання у визначенні революції, автор під РЕВОЛЮЦІЄЮ розуміє громадське за своєю природою перетворення, в ході якого відбуваються докорінні і радикальні зміни суспільства в цілому, або
© 2014-2022  ibib.ltd.ua