Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня Наступна »
Радугин А.А.. Історія Росії (Росія у світовій цивілізації): Курс лекцій. - М.: Центр.-352с., 2001 - перейти до змісту підручника

3. Побудова індустріальних суспільств і соціально-політичні процеси в Західній Європі

У Європі та Північній Америці XIX в. - Це століття остаточного затвердження західного типу цивілізації як техногенної цивілізації. Техногенна цивілізація - це особливий тип цивілізаційного розвитку, заснований на прискорюється прогрес науки і технології, швидкій зміні предметного світу і соціальних зв'язків, на домінування в культурі наукової раціональності, яка виступає як самодавлеющая цінність. На основі техногенної цивілізації в XIX в. формуються індустріальні, в XX в. постіндустріальні суспільства.

Індустріальне суспільство - це суспільство, в якому машинна індустрія (техніка та технологія) займають провідне місце, визначаючи його економічне благополуччя, військовий потенціал, міжнародний статус. Головну роль в культурі даного суспільства займає наукова раціональність. Розвитку природничих та технічних наук надається пріоритетне значення. В результаті формується величезна армія фахівців у галузі природничих наук і техніки, які зайняті обслуговуванням виробництва.

Розглянемо ж уважніше визначальні риси індустріальних суспільств:

1. Швидка зміна техніки і технології завдяки систематичному застосуванню у виробництві наукових знань. Сформувався в XVIII в. союз науки та виробництва, в XIX в. оформляється остаточно, створивши принципово нові можливості для нарощування темпів розвитку виробництва. В аграрній доіндустріальної цивілізації найважливіше значення мала повторюваність, засвоєння досвіду попередніх поколінь. Знаряддя праці і технологія виготовлення виробів не змінювалися століттями. У техногенної цивілізації відбувається безперервне технологічне оновлення.

2. Наслідком союзу науки і виробництва є промислова, наукова і науково технічна революції, істотним чином змінили взаємини людини і природи, місце людини в системі виробництва.

Внаслідок вузької спеціалізації і жорсткої організації праці людина перетворюється на придаток машини, він стає як би частиною технологічного процесу.

3. У міру розвитку техногенної цивілізації відбувається прискорює відновлення штучно створеної людиною предметного середовища, в якій безпосередньо протікає життєдіяльність людини (механічного транспорту, побутової техніки і т. д.).

4. Індустріальний характер виробництва, формування розвинутої прошарку технічних фахівців, культ наукової раціональності обумовлюють поширення ідеології технократизму. В основі технократизму лежить ідея раціонального, технологічного устрою суспільства за типом виробничих організацій, прагнення перенести методи управління виробничою організацією на все суспільство.

5. Разом з тим техногенна цивілізація впроваджує на виробництві корпоративний колективізм. Поділ праці обумовлює тісну взаємозалежність людей у виробничому циклі.

При такій організації виробництва не одинак-ремісник, а значні колективи повинні працювати як єдиний злагоджений механізм. І оскільки праця стала колективним, кожен залежить від колективу, формуються колективні інтереси. Виробничі організації виступають як корпоративні об'єднання людей, що мають спільні інтереси. Виробничі організації-корпорації (фабрики, заводи і т. д.) стають провідною формою соціальної організації суспільства.

6. Паралельно з корпоративним колективізмом формується соціально-групове і класова свідомість. Розвиток приватновласницьких капіталістичних відносин поглиблювало соціально-класову диференціацію суспільства. З одного боку, усвідомлює спільність своїх соціальних інтересів буржуазія, клас капіталістів, з іншого боку, робочий клас, пролетаріат. Перехід від ручної праці, від мануфактури до фабрики і заводу призвів до масової пролетаризації населення, освіти постійно зростаючого класу незаможних людей: фабрично-заводських робітників, пролетарів. У ході спільної боротьби за свої права у них формується усвідомлення спільності своїх корінних інтересів - класова пролетарська свідомість. Теоретичне оформлення цієї свідомості відбувається в працях ідеологів пролетаріату К. Маркса і Ф. Енгельса.

В результаті классообразующіх процесів XIX в. в Європі - це вік загострення класової боротьби, що розгорнулися соціальних революцій. Початок класовим битв було покладено ще в XVII-XVIII ст. Велика англійська (1640-1660) і Велика французька революції (1789-1794) поклали початок процесу затвердження буржуазії як панівного класу в політичній організації європейського суспільства. У XIX в. буржуазні революції охопили інші європейські країни. У 1820-1821, 1848 рр.. революції відбулися в Італії. У 1830 р. спалахнула революція в Бельгії. Ціла серія революцій 1854-1856 рр.. трясла Іспанію. У 1848 р. відбулися революційні виступи в Німеччині. У 1849 р. революція в Угорщині. Роль лідера соціальних революцій в Європі грала Франція. Після Великої буржуазної революції 1789-1794 рр.. вона пережила ще три в 1830, 1848 і 1871 рр.. Поряд з буржуазією у соціальних революціях XIX в. активно виступає пролетаріат. У формі великих повстань він прагне відстояти свої права. Повстання ліонських ткачів у Франції (1830 і 1839), повстання сілезьких ткачів у Німеччині (1839), чартистское рух в Англії свідчать про зростаючу силі робочого класу. До середини XIX в. організовується політична організація робітничого класу Європи - Перший Інтернаціонал.

Під впливом соціальних революцій істотно змінилося життя держав цього континенту. Величезну роль у цих перетвореннях зіграли наполеонівські війни. Захоплення території різних європейських держав наполеонівськими арміями, як правило, супроводжувався великими політичними і соціальними перетвореннями в цих країнах: скасуванням феодальних привілеїв, секуляризацією церковних земель, встановленням свободи друку і громадянської рівності, утвердження правових відносин на основі Кодексу Наполеона і т.

д. Оскільки руйнування феодальних основ суспільства в Німеччині, Італії, Іспанії здійснювалося в насильницькій формі, остільки в цих країнах розвивалися сильні національно-визвольні рухи. Поразка Наполеона в 1814 р. привело до реставрації старих порядків. Але виникли паростки нового вже пустили такі глибокі корені, що продовжували робити істотний вплив на свідомість і конкретні форми життєдіяльності європейського суспільства.

У XIX в. відбуваються зміни в розстановці сил у Європі. Країни старого капіталізму - Англія і Франція, продовжують займати лідируюче положення в Європі, але в силу постали перед ними проблем, їх повне і безумовне лідерство було розхитані. Англія до кінця XIX в. з виробництва сталі і чавуну, обсягу капіталовкладень поступається своє лідируюче положення США

Франція до кінця століття виявляється на четвертому місці світу. Особливо низькими темпами розвивається у Франції власне машинобудування, верстати в основному ввозилися з-за кордону. У країні зберігалося безліч дрібних і середніх підприємств, на яких працювало не більше 100 чоловік. Багато хто з них спеціалізувалися на виробництві предметів розкоші. Відставало від технічного прогресу і сільське господарство Франції. За врожайністю пшениці вона займала одне з останніх місць в Європі. Зате процвітав лихварський банківський капітал. За його концентрації Франція йшла попереду інших країн. У Франції став поширеним особливий тип буржуа - НЕ трудівники і підприємці, а рантьє, стриже купони від фінансових вкладень.

Великий ривок на шляху модернізації зробила в XIX в. Німеччина. З середини XIX в. майже вся Німеччина була об'єднана під владою Пруссії - наймогутнішого з німецьких держав. Таким чином були створені сприятливі умови для інтенсивного розвитку економіки. У 1850-і рр.. були проведені реформи у сфері земельних відносин. Частина земель була безоплатно передана селянству. Інша ж частина - найприбутковіші землі - підлягали викупу. Поміщики зберегли за собою більшу частину землі, створювали на ній великі капіталістичні господарства, у яких застосовувалися машини, хімічні добрива та інші нововведення. У результаті всіх перетворень до кінця XIX ст. Німеччина вийшла на перше місце в Європі за рівнем промислового виробництва, в якому провідні позиції займали чорна металургія, машинобудування і хімічна промисловість. Відносно високим був і рівень розвитку сільського господарства.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Побудова індустріальних суспільств і соціально-політичні процеси в Західній Європі "
© 2014-2022  ibib.ltd.ua