Головна
ГоловнаІсторіяІсторія України (підручники) → 
« Попередня Наступна »
Малик Я., Вол Б., Чуприна В.. Історія української державності, 1995 - перейти до змісту підручника

Позитивний вплив на литовську мала українська культура, яка на той час досягла значно вищого розвитку.


Із входженням українських земель до складу Великого князівства Литовського відбулися суттєві зміни у державній структурі. По-псршс, державна влада сконцентрувалася в руках великого литовського князя і була вона майже необмеженою. Місцеві князі виступали тільки дорадниками і виконавцями його волі. По-друге, великий князь розпоряджався всіма військовими силами й матеріальними засобами держави. Землю міг одержати тільки той, хто виконував військові обов'язки. Саме таким методом Велике князівство Литовське запроваджувало на українських землях феодальні відносини. По-третс, хоч українські землі і користувалися самоуправлінням, проте воно поширювалося тільки на господарські відносини, суд, релігію, але в жодному випадку не на державну адміністрацію. Саме в цих ділянках литовці "старовини не зачіпали, а новини не вводили". По-четверте, литовський князь Ольгсрд усунув у головних українських центрах українських князів і замість них призначив намісниками своїх синів та родичів. Іван Крип'якевич зазначав, що тоді князювали вже не князі українського роду, а українізовані члени литовської династії (Федір Любарто-вич, Володимир Ольгсрдович, Федір Коріятович). Оскільки вони занадто близько зжилися з місцевими панами і підтримували їхні автономістичні тенденції, то великий князь вважав їх небезпечними для цілості держави і відібрав у них князівства "за непослух". Так литовські князі, зазначав Іван Крип'якевич, намагалися знищити в Україні стремління до самостійного державного життя. Отже, Литовська держава не була державою українською.
Ще більше ускладнилося становище на українських землях після Люблінської унії 1569 р., коли, з одного боку, українська шляхта зрівнювалася в правах з польською, в судах та уряді зберігалася польська мова і ряд інших привілеїв для панівної верстви, а з іншого - українські землі і населення ставали об'єктом широкої польської колонізації. Після Люблінської унії українські землі в королівських грамотах фігурували як провінція, що здавна належала Польщі. Одночасно політичний союз 1569 р. доповнювався унією релігійною (1596 р.), була здійснена широка полонізація краю, частина української шляхти денаціоналізувалася, перейшла у католицизм. Хоча в містах вводилося Магдебурзьке право, проте його привілеями скористалося насамперед польське та німецьке міщанство. Самоврядування українського мішанства обмежувалося. Та
найбільше потерпіло від унії селянство - було втрачене право на землю, збільшена панщина, обмежувався вільний перехід селян від одного власника до іншого. Усе це започатковувало майбутню визвольну боротьбу проти колонізаторів.
Незважаючи на утиски й обмеження, традиції української державності періоду княжих часів не були втрачені. Адже суспільно-політичне життя Великого князівства Литовського розвивалося на основах Київської держави. Почуття громадянина власної держави українська верхівка не втрачала і всіляко захищала свої права та звичаї. Традиції української державності розвинулися і поглибилися в період козаччини.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Позитивний вплив на литовську мала українська культура, яка на той час досягла значно вищого розвитку."
 1. СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ
  Український народ, втративши державність наприкінці XVIII ст., не припиняв боротьби за її відновлення. Українська державницька ідея знайшла втілення у діяльності Кирило-Ме-фодіївського товариства і "Руської трійці", у творчості Тараса Шевченка, Михайла Драгоманова, Івана Франка. Вищого ступеня розвитку вона досягла у програмах і діяльності українських політичних партій та організацій наприкінці
 2. 2.1. БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬШСТЬ - ОСНОВА ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
  Оптимальне визначення функцій прокуратури України є важливою умовою як забезпечення її законоохоронної ролі в житті суспільства, так і власної життєздатності прокурорської системи. При цьому мають враховуватись, з одного боку, потреби реформування її діяльності, а, з другого боку - необхідність збереження певної стабільності і наступності, щоб уникнути розбалансування правоохоронної системи в
 3. ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
  Авдіснко Михайло (роки н. і см. невід.) - український революційний діяч, член ЦК УСДРП. У 1918 р.- член групи незалежників. У 1919 р. разом з цією групою увійшов до Всеукраїнського ревкому для збройної боротьби проти більшовицького уряду X. Раковського. З 1920 р.- член ЦК УКП. У 30-х роках - репресований. 118, 122 Андрієвська Ольга (роки н. і см. невід.) - член Української партії
 4. АНТИЧНІ МІСТА-ДЕРЖАВИ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я
  В історії людства велике значення мало античне суспільство, досягнення якого лягли в основу розвитку європейських держав. Складовою частиною античного світу були грецькі міста-держави Північного Причорномор'я, що виникли на території сучасної України. Вони мали безпосередній вплив на східнослов'янські племена, які пізніше утворили Давньоруську державу. Соціально-економічний і політичний
 5. ДЕРЖАВНІ УТВОРЕННЯ КОЧОВИХ НАРОДІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
  Степова смуга України ніколи не була незаселеною. З давніх часів цією територією проходили різні племена. Найдавніші з них - кімерійці, племена невідомого походження. З VII ст. до н. є. сучасну територію українських степів заселяли іранські племена - спершу скіфи, потім сармати, алани, роксолани та ін. Скіфи (скіти) - давній народ, що в VII-НІ ст. до н. є. заселяв Північне Причорномор'я. Існує
 6. ВНУТРІШНЯ І ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
  Програмна декларація Української Національної Ради була опублікована 9 листопада 1918 р. У ній проголошувалося створення демократичної держави, де не буде національного поневолення та соціального гніту, де забезпечуватиметься усім рівність перед законом, вибори усіх ступенів здійснюватимуться на основі загального, рівного, прямого, таємного і пропорційного виборчого права, а основною і керівною
 7. Екологічне законодавство України: сучасний етап
  Незаперечне, що Україну в екологічному аспекті слід розглядати у першу чергу як постчорнобильську державу. Наслідки цієї катастрофи дуже значні і охоплюють майже всю територію країни. Але екологічна ситуація в цілому вимірюється значно ширшим спектром проблем. -Тривалий час наше господарство велось нераціонально - і занедбана економіка стала загрозливою для самого існування людини. Згадаймо
 8. Поняття і особливості принципів екологічного права
  Для кожної галузі права, у тому числі й для екологічного права, характерні свої принципи, на яких грунтується сукупність її правових приписів. Разом з тим кожна галузь враховує й загальні принципи права, але під кутом зору специфіки правового регулювання певних груп суспільних відносин. Саме ця специфіка визначає характер галузі права та сукупність її принципів. Екологічні відносини, які
 9. V. ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ
  1. Організаційне забезпечення Слід передбачити комплексний механізм організаційного забезпечення адміністративної реформи. Він має охоплювати головні складові адміністративних перетворень, зокрема: трансформацію системи органів виконавчої влади, державної служби адміністративно-територіального устрою та системи місцевого самоврядування, окремих сфер державного управління. Загальне
 10. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  Глава 6. Забезпечення прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади - стратегічна - орієнтація розвитку і реформування ад- г міністративного законодавства Той факт, що виконавча влада, у порівнянні із законодавчою та судовою владами, найбільш наближена до забезпечення потреб людини і є тією владою, з якою особа має ті або інші контакти практично повсякденно, вимагає суттєвого
© 2014-2022  ibib.ltd.ua