Головна
ГоловнаІсторіяІсторія України (підручники) → 
« Попередня Наступна »
Малик Я., Вол Б., Чуприна В.. Історія української державності, 1995 - перейти до змісту підручника

ПРИЧИНИ ЗАНЕПАДУ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ


Із українських істориків найретельніше вивчали причини занепаду Української козацької держави Михайло Грушсвсь-кий і Вячеслав Липинський. Ось до яких висновків дійшов Михайло Грушевський.
Недоліки, на його думку, полягали у самому державному устрої козацької держави, в якому суспільні верстви не були відповідно пов'язані з військовим устроєм. Цс досить успішно використала Москва.
Хоча козацька старшина захищала загальнонаціональні інтереси, але водночас, прагнучи збагатитися, поступово у своїх маєтках вводила панщину, експлуатувала міщан і цим самим спонукала їх до визнання царської влади. Отже, козацька старшина не узгоджувала загальнодержавних інтересів з власними становими устремліннями.
У період гетьманування Івана Мазепи обурення українських народних мас російським поневоленням могло переважити їхнє невдоволення соціальною політикою козацької старшини і, можливо, народ виступив би на боці Івана Мазепи, але цього не сталося, по-перше, через тс, що шведський король Карл XII зі своїм військом наступав не на Москву, а на Україну. Російське військо, намагаючись зупинити шведів, також вдерлося в Україну, де здійснювало жахливий терор проти прихильників Івана Мазепи і перешкоджало деяким полковникам, а також народним масам стати на його бік, а самому гетьманові повернути в Україну всі козацькі полки. По-друге, Іван Мазепа готував угоду зі шведами дуже таємно, і тому до цього психологічно не були готові народні маси і козаки.
Прагнення царизму знищити гетьманську автономію, його переважаюча сила та навальний наступ на Україну при незначному опорі українців поступово призвели до повної ліквідації гетьманської держави, перетворення її у російську провінцію.
Відсутність природних кордонів української території, її відкритість з усіх боків.
Наявність трьох міцних сусідніх держав, що для України означало бути в стані постійної готовності до оборони на трьох фронтах: польському, російському і турецько-татарському.
Низький розвиток міст в Україні і, як наслідок, слабкість міщанства та української інтелігенції.
Український історик і політолог, представник державницької школи в українській історичній науці Вячеслав Липинський доповнив ці причини такими: республіканський, а не монархічний, устрій козацької держави; боротьба козацької старшини за владу; боротьба рядового козацтва (черні) проти влади старшини; перевага у силі Москви, що не тільки не допустила зміцнення гетьманської держави, а й довела її до ліквідації; козацька старшина, налякана бунтом черні, і чернь та селяни, пригноблені старшиною, хотіли бачити в цареві свого захисника від усіх незгод. Ці фактори зумовили їхнє лояльне ставлення до московського царя, що в підсумку призвело до занепаду Української козацької держави.
Послідовник Михайла Грушевського Іван Крип'яксвич, в основному погоджуючись із зазначеними вище причинами, додав як одну з головних - поступове зменшення боєздатності козацького війська.
Дослідник із Риму Петро Ісаїв однією з основних причин занепаду Української козацької держави вважав психічну двоїстість українців, тобто хитання між лояльністю до московського царя та українським патріотизмом, між федерацією та самостійністю.
Однак, хоча Українська козацька держава занепала, вона була визначним етапом в історії державотворчих прагнень українців, дала новий поштовх для розвитку державницької ідеї та відродження української державності у XX ст.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ПРИЧИНИ ЗАНЕПАДУ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ"
 1. ПРИЧИНИ ЗАНЕПАДУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ КНЯЖИХ ЧАСІВ
  причин занепаду державності княжих часів був поділ Київської Русі на князівства, а також княжі міжусобиці. Професор Українського католицького університету в Римі Петро Ісаїв визначає головні причини поділу Київської держави на окремі князівства. 1. Величина її території. Київська Русь, що простягалася до Фінської затоки і Ладоги на півночі та Волги на сході і сягала Кавказу на південному
 2. ДЕРЖАВНІСТЬ УКРАЇНИ В ПЕРІОД БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
  причини зумовлювали обережну, помірковану політику, яку здійснював гетьман. В умовах, що складалися, використовуючи свою незалежність, Богдан Хмельницький готовий був визнати з тактичних міркувань своїм сюзереном польського короля. Однак переговори з Польщею не мали успіху, тому гетьманський уряд, щоб захистити українську державність, почав шукати підтримки в інших держав. Було зроблено
 3. СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ
  причиною звинувачення його в націоналізмі, оскільки ці діячі недооцінювали українського питання, вважали українців носіями тільки мовно-діалектних відмінностей від російського або польського народів. У значно складніших соціально-політичних умовах порівняно з Наддніпрянщиною була Галичина. Загарбана польською шляхтою ще в середині XIV ст., вона аж до 1772 р. перебувала під польським гнітом. Сюди
 4. РОЗБУДОВА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
  державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 р., як зазначалося в проімперських засобах масової інформації. Вона прийшла до українського народу через вистраждані віками державницькі змагання багатьох поколінь. Ідея суверенітету - ідея вселюдська, тому вона вічна і незнищенна. Акт проголошення незалежності український народ прийняв, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні з
 5. Поняття екологічного права України
  причинами високого техногенного впливу промисловості на навколи-шнє природне середовище, починаючи від технологічних процесів. Йдеться про систему екологічних нормативів і стандартів. Це підтверджує вже перелік системи екологічних нормативів. Окрім нормативів екологічної безпеки, нормативів гранично допустимих видів забруднюючих атмосферне повітря стаціонарними джерелами та нормативів ви-кидів
 6. Екологічне законодавство України: сучасний етап
  причина тієї екологічної ситуації, яку ми маємо нині в Україні, - екологічний та еколого-правовий нігілізм, ігнорування вимог екологічної безпеки у господарській діяльності. "Ми повинні пам'ятати, що екологічне майбутнє нашого народу має спиратися на три міцні стовпи: перший - це розвинута система екологічного права другий - це ефективна система адміністративного контролю і регулювання, а третій
 7. Поняття і особливості принципів екологічного права
  причинених правопорушенням чи правомірно, а також вартості відчужуваних природних об'єктів. Методики визначення збитків застосовуються тоді, коли неможливо визначити кількість одиниць, що постраждали, простим підрахунком (наприклад, масове отруєння риби у великих водоймищах). В окремих нормативних актах визначені елементи, які породжують збитки (знищення лісу пожежею, хімічними відходами тощо).
 8. Поняття екологічного права України
  причинами високого техногенного впливу промисловості на навколишнє природне середовище, починаючи від технологічних процесів. Йдеться про систему екологічних нормативів і стандартів. Це підтверджує вже перелік системи екологічних нормативів. Окрім нормативів екологічної безпеки, нормативів гранично допустимих видів забруднюючих атмосферне повітря стаціонарними джерелами та нормативів викидів
 9. III. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
  причин (відставка, звільнення, відсторонення, утримання в резерві поза службою тощо) доцільно розробити і запровадити дієвий механізм його соціально-правового захисту. Так, у разі зміни посади державним службовцем внаслідок зміни керівника (для патронатної служби) та ліквідації або реорганізації державних 211 г органів йому повинна надаватися робота з установленням посадового окладу не нижче від
 10. 8. Обмеження міжнародної правосуб'єктності і міжнародна правосуб'єктність державоподібних утворень
  причин, часто одностороннім розсудом керуючої держави (наприклад, Гренландія, що залишалася на положенні колонії Данії понад 200 років, за конституцією 1953 року одержала статус заморського амта (губернії) і була оголошена «рівноправною частиною Датського королівства», у 1979 році була проголошена «самоврядною територією в складі Датського королівства»). До територій, що не самоврядовуються,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua