Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня Наступна »
Є.П. Іванов. Історія Батьківщини. Проблеми. Погляди. Люди. / / За редакцією професора Є.П. Іванова. - Львів: ПГПИ, 2004. - 448 с., 2004 - перейти до змісту підручника

Псков.


У розглянутий період були проведені розкопки в різних частинах Пскова. З початком здійснення програми комплексної реконструкції Пскова (1989) археологічні роботи проводилися головним чином у зв'язку з цією програмою. У 1991 р. в Пскові був створений (значною мірою на базі працювала з 1983 р. експедиції) державний науково-дослідний археологічний центр (1991-1996), що продовжував традиції ох-
ранних, а також архітектурно-археологічних робіт у Пскові.
80-ті роки відзначені в археології Пскова не тільки широкими археологічними роботами (збільшення їхнього масштабу відзначено вже в 70-ті роки), а й інформаційним підйомом, коли почалися активна публікація археологічних даних та їх обговорення. Цей процес активізувався в 1980 році з початком роботи наукового семінару «Археологія та історія Пскова і Псковської землі» (керівник - доктор історичних наук В.В. Сєдов) і створенням в 1983 р. Псковської експедиції, в науковий складу якої увійшли археологи, які раніше працювали в Пскові, і нові співробітники. Вже в 1983 р. вийшов друком збірник «Археологічне вивчення Пскова», що включив як узагальнюючі статті, так і публікації з окремих розкопі.
Детальні публікації були продовжені в двох наступних збірках того ж найменування, виданих у 1994 і 1996 рр.. З 1980 по 2002 рр.. випущено 17 книжок наукового семінару, що дозволяють ознайомитися з колом проблем, досліджуваних археологами. Постійним автором і редактором цих збірок є В.В. Сєдов.
У середині 80-х років вийшли в світ монографії В.Д. Білецького і І.К. Лабутін. В.Д. Білецький, С.В. Білецький, І.О. Колосова, І. К. Лабутина, К. М. Плоткін, Б. Н. Харлашов опублікували результати своїх досліджень у наукових збірниках і журналах. Проблеми археології Пскова активно обговорюються у виданнях великих наукових центрів: Державного Ермітажу та Інституту історії матеріальної культури (Санкт-Петербург). Тематика наукових робіт різноманітна: питання походження Пскова і співвідношення його з розселенням в окрузі; істо-рико-топографічні дослідження, що стосуються як усього Пскова, так і окремих його частин, комплексні дослідження з Довмон-Тову місту, переважно XIII - XVI ст., Двори і споруди Пскова, псковська сфрагістика, пам'ятники писемності (берестяні грамоти, написи на предметах), прикладне мистецтво, ремесло, язичництво і християнство, некрополь Пскова X-XI ст., нарешті, видатні знахідки з розкопок. Ступінь вивченості перелічених тем різна. Деякі представлені в літературі моногр-
фіямі, інші знаходяться в процесі дослідження.
Триває дискусія з питань про роль скандинавського участі в долях Ізборська і Пскова і шляхи формування ранньо-міських центрів у Псковській землі із залученням комплексу археологічних, топонімічних і літописних даних (С.В. Білецький, В. В. Сєдов, Т.Н. Джаксон, Т.В. Різдвяна, К.М. Пліт-кін, Г. С. Лебедєв). Вирішення спірних питань багато в чому залежить від повної наукової публікації та вивчення результатів археологічних робіт у Пскові й Ізборську.
У доповіді П.К. Лабутін, Н.О. Класовий, С.В. Степанова і Б. Н. Харлашова на тему «Середньовічний Псков (за археологічними даними)», прочитане на Всесоюзній археологічній конференції з слов'янської археології в 1991 р., були розглянуті результати дослідження Пскова. Автори звернулися до питання становлення і розвитку Пскова у зв'язку з розселенням в нижній течії р.. Великої, привели основні результати вивчення міста по історично сформованим частинам міста (Кром, Довмонтов місто. Середній місто, Окольний місто - Полоніща і Запсковье; Завелічье). Більш докладно охарактеризовано підсумки багаторічних розкопок на вул. Леніна. Одним з найважливіших відкриттів розглянутого періоду в Пскові було виявлення під культурним шаром розкопу 1982 на цій території язичницького святилища Х в. і продовження виявлення поруч зі святилищем поховань некрополя Х-початку XI ст. Очевидно, що до заселення ділянку грав роль культового центру. В даний час число відкритих поховань досягло 73. У 1989 - 1990 рр.. в північно-східній частині вивченої території були виявлені відкладення, синхронні некрополю і святилищу, що містили будівельні залишки, датовані за допомогою дендрохронології. Можливо, археологи вийшли в цьому місці на край посада X-XI ст., І розширення розкопок покаже, що некрополь не поширювався тут до берега Псков, як передбачалося раніше.
Завдяки широким археологічним дослідженням були значно уточнені ранні дати заселення Запсковья і Завелічье, вперше згадуються в літописних звістках XIV століття. Роботами К.М. Плоткина, С.В. Білецького, В.І. Кільдюшевскій, М.І. Кула-
кової (Новікової), Т.Є. Єршової та інших археологів встановлено, що найдавнішою частиною Запсковья є його західна територія, від р. Псков до вул. Шкільній (XI - XIII ст.). Північно-східна околиця Запсковья почала активно освоюватися в XVI - XVII ст.
Розкопки на Завелічье (керівник - Б.М. Харлашов) виявили ділянки культурного шару XI-XII ст., Що розміщувалися як уздовж колишньої Ізборському вулиці, так і по підвищеній частині берега р.. Великої. Ряд відкритих ділянок був покинутий жителями в XIII (або XII) столітті і відродився лише в XV-XVI-XVII ст. Не виключено, що перерва у заселенні цієї західної околиці Пскова пояснюється існувала з початку XIII в. німецької небезпекою, що проявила себе в руйнуванні посада Пскова в 1240 р.
Важливі також результати робіт А.А. Александрова і Б.Н. Хар-лашова з виявлення археологічних пам'яток за межами Окольного міста в межах сучасного Пскова, що проводилися у зв'язку з складанням плану охоронних зон (1990 р.). Було виявлено 50 пам'яток, у тому числі ділянки посада Пскова XIV-XVII ст. на Завелічье, Запсковье і за Петровскими воротами Окольного міста.
З речових знахідок останніх років для історії культури Пскова найбільш важливі 4 берестяні грамоти (дві з них - XIII в. - Багаторядкові, містять тексти про торгівлю білкою і сукном) *, написи на плитках і ливарних формах (дві з них, опубліковані К. М. Плоткін, відбуваються з шару кінця XI в. і першої половини XII в. і є одними з ранніх пам'яток писемності в Пскові). Вперше в Пскові були знайдені частини музичних струнних інструментів: вони належали трьом гудкам XIII в. У 1987 р. при розкопках на Запсковье, в шарі рубежу XV-XVI ст., Був знайдений не зустрічався раніше в розкопках в Пскові четирехзвучний музичний інструмент роду Свисткова флейти у вигляді глиняного качечки - «окарина» (дослідження В.І. Кільдюшов-ського , консультація А.М. Мехнецова, А.К. Семашкіной).
Подією стала що почалася систематична публікація печаток комплексу «архіву», виявленого при розкопках в Довмон-товом місті (С.В. Білецький).
З чудових знахідок, зустрінутих в останні роки, як і більша частина названих, при розкопках на вул. Леніна,
назову меч з дисковидні навершием і латинським клеймом, віднесений по комплексу датуючих ознак до останньої чверті XIII-початку XIV ст.
У 90-ті роки матеріали археологічних розкопок в Пскові демонструвалися на виставках у Державному Ермітажі («Стародавній Псков», 1992; «Старожитності Північно-Західної Росії», 1995), Львівському музеї-заповіднику (« Археологія Пскова », 1991;« У часи княгині Ольги », 1995) і Псковському археологічному центрі (« Кераміка стародавнього Пскова », 1994).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Псков. "
 1. Є.П. Іванов. Історія Батьківщини. Проблеми. Погляди. Люди. / / За редакцією професора Є.П. Іванова. - Львів: ПГПИ, 2004. - 448 с., 2004
  Книга розрахована на широкого читача, в тому числі вчителів історії, учнів середніх та студентів вищих навчальних закладів. Вона може бути використана всіма, хто цікавиться історією Росії. У посібнику викладається комплекс найважливіших, на погляд авторів, проблем історії нашої країни, точки зору дореволюційних, радянських і сучасних істориків, а іноді і вчених-емігрантів на ці проблеми. В
 2. 2.Крестьяне середньовіччя. Особливості положення і менталітету
  Однією з центральних проблем вітчизняної історіографії залишається історія селянства і в цілому аграрна історія Росії, в розгляді яких намітився ряд нетрадиційних підходів. У 70-ті роки Дж. Скотт, вивчаючи організацію та функціонування селянської економіки, природу селянства як соціального явища, ввів поняття «моральна економіка». В. П. Данилов, високо оцінюючи внесок
 3. 5. Вічний інтерес, вічні суперечки Іван Грозний і Петро Великий
  Особистість і діяльність царя Івана IV Грозного викликала і донині викликає в істориків вкрай суперечливі оцінки. Багато в чому це пояснюється складністю самого історичного матеріалу. Правління Івана Васильовича (1547-1584) вмістило в себе розвиток російської централізованої держави, великі адміністративні реформи і страшний терор опричнини, перемоги над Казанським і Астраханським
 4. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  При ознайомленні зі шкільними і вузівськими підручниками з вітчизняної історії стає очевидно, що археологічні дослідження давньоруських міст не знайшли в них, за малим винятком, гідного відображення. Археологічні факти вкраплені в історичний розповідь про міста, але в цих текстах слабо відображена ситуація, дозволяє що навчається зрозуміти, як за останні півстоліття розширилися і
 5. Новгород.
  Псковські говори). Вивчення їх мови значно просунуло дослідження цього діалекту і походження новгородських і псковських говірок. Виявлено нові свідчення їхнього зв'язку з західнослов'янськими і южнославянскими говорами. Вперше вчений-лінгвіст без упередження поставився як до самого лінгвістичного матеріалу, так і його археологічним визначень (наприклад, стратиграфическим датами). В
 6. Москва.
  Псковських грамот на бересті дорівнює 8. ня ранньої Москви. У 1991 році там, на Міхаілоархангельском розкопі, у районі древньої Прусської вулиці, була знайдено берестяну грамоту другої половини XII в. з найдавнішим згадуванням Кучкова: «Покланяніе від душив до Нясте». У тексті грамоти є слова: «... йшов ти єси в Кучково ... »У порівнянні із знайденими поруч берестяними грамотами В. Л. Янін
 7. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  Псковське формування є не більше ніж авантюра ». Найбільший успіх в їх формуванні і в бойових діях проти Червоної Армії можна віднести до 1919 році. До цього часу в армії Колчака налічувалося до 400 тис. солдатів, у тому числі близько 30 тисяч офіцерів, у Денікіна - більше 100 тис., у Юденича - до 20 тис., в білогвардійської армії Тимчасового уряду Північної області (м. Архангельськ) - до
 8. Оборонну бій під Сталінградом
  Оборонну бій за Сталінград розпадається на кілька етапів, кожен з яких має своє значення. У період з 17 липня до середини серпня 1942 оборонні бої йшли на дальніх підступах до міста. Гітлерівське командування директивою № 45 від 23 липня 1942 ставило завдання групі армій «А» (командувач Вейхс) нанести удар по Сталінграда, розгромити угруповання противника,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua