Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня Наступна »
ІНСТИТУТ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН РАН. Постіндустріальний світ: ЦЕНТР, ПЕРИФЕРІЯ, РОСІЯ / ЗБІРКА 2. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ПЕРИФЕРІЯ, 1999 - перейти до змісту підручника

Реформи 1991

Наскільки пакет реформ, прийнятий у країні в липні 1991р., Змінює суть індустріалізації країни, прискорює її модернізацію? Основи економічних і соціальних зрушень, змішаної економіки були закладені в ході проведення "класичної" індустріалізації з поправкою на використання ще і радянського досвіду. Разом з тим в цій політиці були присутні риси сучасного західного розуміння розвитку, що відображено в соціальних видатках за п'ятирічними планами. Ще раз підкреслю, що крутого зламу механізму, переходу на якісно інші важелі в управлінні господарством не було. В основі була саме модернізація діючих відносин у схемі "держава - приватний сектор", їх адаптація до мінливої середовищі. Вважаю, що липень 1991 означав завершення індустріалізації імітаційного типу, зсув до політики сталого розвитку.

Реформи були розпочаті під тиском погіршення умов для внутрішніх умов розвитку. Як це часто буває, економічна політика, що сприяла промисловому зростанню в попередні десятиліття, з часом втрачає динамізм. Наприкінці другого етапу індустріалізації (1966-1977 рр.. На думку експертів Світового банку) держава посилила свій контроль в усіх галузях економіки, обмеживши тим самим свободу дій місцевих підприємців і приплив іноземного капіталу, скоротилися валютні резерви. У результаті темпи зростання ВВП впали нижче 3,5% на рік, що прискорило поступове обмеження "царства ліцензій", як писали індійські газети, в промисловості, коли не тільки відкриття нового підприємства, а й розширення виробництва, зміна номенклатури продукції вимагало відповідного дозволу чиновника . Кроки з реформування ригидной структури були зроблені ще урядом Раджива Ганді, але його загибель не дала провести реформи як систему заходів.

Держава в основному виконало своє головне призначення - у країні сформувався сильний приватний сектор, його частка у ВВП піднялася з 41% в 1981 р. до 65% у 1995 р., 75% в 1996 р. 9 Країні вдалося звільнитися від імпорту зернових, від якого вона зависила в попередні десятиліття. Індія готова експортувати в рік до 10 млн. т. пшениці, якість якої відповідає світовим стандартам. Створена за роки планування економічна інфраструктура дозволяє здійснювати її зберігання і транспортування.

Аналіз особливостей "наздоганяючого" розвитку на прикладі Індії показує, що в цій стратегії постійно взаємодіють традиційні структури й інститути з привнесеними ззовні інструментами модернізації, причому такий симбіоз може носити мирний характер, посилювати потенціал країни. Це переконливо доводить досвід дрібних виробництв, широко поширених в Індії, що складали основу її промисловості в колоніальний період. Уряду, очолювані партією Індійський Національний Конгрес (ІНК), розсудливо оцінюючи значення дрібних підприємств в економіці, навіть у періоди особливого захоплення розвитком важкої промисловості, проводили їх фінансування в рамках п'ятирічних планів, використовували економічні та адміністративні важелі для захисту від конкуренції великого капіталу. Як вже говорилося, важливу роль у цій політиці зіграло світогляд М. Ганді, який бачив у ремісничому працю свого роду хранителя традицій, культурних цінностей Індії на противагу західному великомасштабного виробництва. Індійські економісти вважали дрібне виробництво не просто частиною відсталої структури господарства (хоча з точки зору використовуваної техніки праці воно таким і було), а необхідним елементом майбутньої здорової економіки. Це дозволило зберегти мільйони робочих місць (за приблизними оцінками в цьому секторі до 1998 було зайнято 16,7 млн. чоловік (у порівнянні з 13,9 млн. в 1993 р.) і дещо зменшити неконтрольований приплив робочих рук в міста. Характерний термін "сільська індустріалізація", застосовуваний у ряді програм, що припускає заходи підтримки малих підприємств за межами міст з тим, щоб збільшити несільськогосподарську зайнятість. Дрібне виробництво забезпечувало в ході імпортозаміщення наповнення внутрішнього ринку відносно дешевими споживчими товарами і до певної міри виробничими для селянських господарств. Частина його продукції, а також реміснича і кустарна експортується. У 1994/95 р. - 1996/97 р. щорічні темпи зростання його експорту перевищили 10%. Під егідою уряду і на рівні штатів створені спеціалізовані центри, що допомагають дрібним підприємствам стандартизувати свою продукцію, модернізувати виробництво і форми управління, налагодити маркетинг. Поряд з численними корпораціями і банками, кредитующими дрібні підприємства, цей комплекс заходів можна розглядати як метод подолання їх периферійності, осучаснення мотивацій, певною мірою - при деякому підвищенні доходів зайнятого в цьому секторі населення - і способу життя . Зазначу, що в дрібних підприємствах дуже висока частка неврахованого сімейного праці, тому частка зайнятих на них набагато вище офіційних даних. У доповіді про реформування малих і середніх підприємств, представленому уряду в січні 1997 р. відомим економістом Абід Хусейном, рекомендується приділити особливу увагу на організацію кластерів дрібних підприємств як "центрів майбутнього зростання" 10. Ця позиція повністю збігається з сучасними змінами в стратегії розвитку малої економіки в розвинених європейських країнах. Кластери розглядаються як можливість подолати ізольованість дрібних підприємств, підвищити їх конкурентоспроможність. Характерно, що кластери створюються як традиційними, так і сучасними дрібними підприємствами.

Дрібне виробництво Індії зберігає подвійність, співіснування традиційних і сучасних дрібних виробництв. Перші орієнтуються насамперед на попит найбідніших верств населення, статичний і слабо диференційований, обмежений в основному предметами першої необхідності. Тут склалася жорстка залежність - вузький за номенклатурою товарів і послуг, але масовий попит, вимушене байдужість споживача до якості (визначальний фактор - ціна) об'єктивно підтримує на плаву традиційні малі підприємства і одночасно обумовлює їх відсталість, низький технічний рівень, слабкі стимули до модернізації. Експерти ЮНІДО вважають, що слабкість менеджменту, особливо в дрібних і середніх сімейних підприємствах, застаріла система підготовки кадрів для них перешкоджають прийняттю нових організаційних структур, в тому числі утворення кластерів. Очевидно, що величезні масштаби ринку, обслуговуючого низькодохідні верстви населення, роблять малі підприємства консервативним елементом промислової структури Індії.

Одночасно високими темпами ростуть сучасні малі підприємства, що задовольняють індівідуалізірущійся попит населення з високими доходами, а головне, дрібні підприємства, що спеціалізуються на випуску виробничих товарів. Частина з них кооперується з великими, здійснюючи поставки вузлів, запасних частин, складання, ремонтні роботи. Ця група використовує сучасні технології, менеджмент, зберігаючи переваги малих форм - економію на адміністративних витратах, нижчу оплату праці. Поєднання екстенсивних та інтенсивних типів розвитку можна вважати довгостроковою тенденцією малої економіки Індії.

З точки зору соціально-економічної стабільності важливо, що реформи зберігали дрібне виробництво. Досвід Індії підтверджує позицію експертів ЮНІДО, що дрібне виробництво забезпечує придатну основу для нових великих промислових підприємств, стимулює підприємництво, підготовку кадрів для них, технічного персоналу .

Для зміцнілого приватного сектора дріб'язкове державне регулювання, в першу чергу через систему ліцензій, що породила масштабну чиновницьку корупцію (за її рівню Індія займає одне з перших місць у світі), ставало перешкодою до подальшого зростання. Зрослі накопичення національних підприємців, що дозволяють вести сучасний масштабний бізнес, робили непотрібним подальше розширення великої державної власності, тим більше, що об'єкти держсектора відрізнялися низькою ефективністю і вимагали постійного підживлення бюджетними коштами.

Це багато в чому визначило суть економічних реформ 90-х - лібералізацію, поступове скорочення позицій держави як власника. Число галузей з його переважною участю знизилося до шести. Послідовне деліцензірованіе призвело до того, що ця процедура збереглася до середини 1997 р. тільки в дев'яти галузях. Було скорочено також 14 товарних позицій, виробництво яких раніше було зарезервовано за дрібними підприємствами, в тому числі автозапчастини, синтетичні сиропи, деякі кондитерські вироби.

У 1997 р. уряд прийняв пакет заходів для 106 провідних держпідприємств, расширявший їх фінансову і управлінську автономію, у разі, якщо вони працюють прибутково. Число таких держпідприємств зросло з 123 в 1990-91 рр.. до 134 в 1995-96 рр.. при загальному їх числі 246 і 243 відповідно.

Позиції приватного підприємництва посилювала розвинена структура фінансово-кредитних інститутів. Резервний банк дозволив відкривати нові приватні банки і фінансова система в цілому зміцніла завдяки помітному зростанню банківських відділень в сільських районах, що дозволили мобілізувати додаткові ресурси. У країні до квітня 1997 р. діяли 353 банку, що спеціалізуються на операціях з малими підприємствами, що дещо послабило їх залежність від місцевих лихварів, які кредитували за ставками у три-чотири рази вище банківських. Однак частка банківських кредитів дрібним підприємствам з 1993 р. виріс незначно - з 14,6% до 16,6% обсягу всього банківського кредитування.

Курс на лібералізацію економіки припускав можливість приватизації частини підприємств держсектора, поетапне зниження ввізних мит, збільшення дозволеної частки іноземного капіталу у власності індійських компаній, спрощення процедури його залучення. У цьому наборі заходів немає нічого, що не було б відомо з досвіду багатьох держав, приступили до зміни моделі господарського розвитку. У практиці економічних реформ в Індії важливі методи їх реалізації - поступовість, неприйняття "обвальних" важелів (все відразу і раптом), прагнення уникнути різких змін, наслідки яких могли бути непередбачувані. Скорочення держвласності у промисловості здійснюється обережно, воно почалося не відразу після прийняття пакету реформ в 1991 р., і не з приватизації, а з комерціалізації підприємств після 1993 р., коли в країні зміцнилася макроекономічна стабільність, темпи зростання здобули стійкість. В результаті це дозволило утримувати інфляцію на невисокому рівні: 1993 - 7%, 1994 - 10,8%, 1995 - 10,4%, 1996 - 5%, 1997 - 6,9%. З 1996 р. спеціальна урядова комісія почала продаж частини акцій 40 держкомпаній , в тому числі "блакитних фішок", проте реальні надходження до бюджету виявилися нижче очікуваних.

Помітну роль у стабільності економіки відіграє національний приватний сектор, що спирається на швидко розвивається внутрішній ринок. Його динамізм і диверсифікація були результатом всього попереднього господарського розвитку. Одним з важливих компонентів стала зросла купівельна спроможність сільського населення (70% всього населення Індії). У 1992-93 рр.. на долю жителів сільських районів припадало 70% покупок велосипедів, портативних радіоприймачів, швейних машин, 50-60% кварцових годин, чорно-білих телевізорів, 40-50% мотоциклів, вентиляторів. За оцінками, їх витрати на придбання фасованої продукції ростуть на 20-25% щорічно. В останні роки діючі в Індії в сфері споживчих товарів ТНК і особливо місцеві великі фірми, розвиваючи свої дистриб'юторські мережі, роблять ставку на просування продукції в сільські райони, населення яких ще недавно розглядалося як майже однорідна незахищених груп. Проведені маркетингові дослідження показали хибність такої позиції, і боязнь втратити формується ринок змусила адаптувати до смаків сільського населення назви ходових товарів, надати місцевий колорит відомим торговим маркам. Маркетингова стратегія включає обов'язкову участь у численних (близько п'яти тисяч в рік) ярмарках і фестивалях, традиційно прийнятих форм торгівлі та розваг, особливо в сільських районах. Вважається, що їх відвідують близько 100 млн. чоловік, багатьох з яких можна зарахувати до середнього сільському класу.

Дистриб'юторська мережа охоплює понад 3800 міст і приблизно 500 тис. сіл, причому в селах особливо велика роль сімейних дрібних підприємств, які входять в цю розгалужену систему роздрібної торгівлі. У містах істотно зросла кількість супермаркетів - порівняно нове явище в Індії. Передбачається, що в найближчі роки їх розвиток приверне значні інвестиції.

У швидко розвивається сфері обслуговування дуже велике поширення найдрібніших підприємств (tiny units). Так, у 8 -му п'ятирічному плані була прийнята спеціальна схема для створення 700 тисяч таких підприємств із загальною зайнятістю 1 млн. чоловік (півтори людини на підприємство). Це так звана самозайнятість, яка заохочується за допомогою кредитів, спеціальних курсів підготовки до підприємницької діяльності. В рамках цієї програми діє план забезпечення самозайнятості для молодих освічених безробітних (від 18 до 35 років). Основне завдання - стимулювати підприємництво, особливо серед найбільш уразливих верств населення, до яких віднесено жінки, представники нижчих каст і т. д. До деякої міри механізм функціонування таких планів нагадує поширені в розвинених країнах "бізнес-інкубатори". В Індії також для отримання фінансової допомоги потенційний учасник повинен представити подобу бізнес-плану, мати невеликий фінансовий заділ. Частка уряду досягає 7500 рупій на кожного учасника, і воно ж оплачує обов'язкове короткострокове навчання (15 - 20 днів для роботи в промисловості, 7-10 днів у сфері послуг). У сукупності ці заходи дещо стимулювали зростання доходів, а головне, збільшували число людей, що приєднуються до сучасних форм бізнесу.

 Масовий споживчий попит, незважаючи на глибоку диференціацію в доходах населення, в значній мірі визначив стійкість економіки в ході реформ. Зростання споживчих цін після 1991 р. не перевищував 10% на рік. 

 Індійська промисловість, як вважає урядове джерело, відчуває вплив економічних реформ, "перебуваючи в критичній фазі перехідного стану і реструктуризації". 90-ті роки відзначені високими темпами її зростання, перш за все за рахунок обробних галузей. Національні виробники в таких галузях, як автомобілебудування, харчова, текстильна, фармацевтика та ін, зуміли створити і зміцнити свої торгові марки, витримуючи на внутрішньому ринку конкуренцію з боку ТНК. Цьому в чималому ступені сприяє бурхливо розвивається індустрія реклами, що використовує електронні засоби зв'язку - телебачення доступне 75% населення, радіомовлення 100%. Витрати національних компаній на рекламу в 1994-95гг. досягли 350 млрд.рупій (1,1 млрд.дол.). 

 За оцінкою Світового банку, зробленої ще в 1994 р., Індія здатна забезпечити довгостроковий економічне зростання близько 5% на рік. Експерти МВФ, уважно відстежують хід реформ в Індії, вважають, що їх наступна хвиля повинна включати розширення податкової бази, скорочення субсидій та підвищення ефективності держпідприємств, у тому числі приватизацію, а також заходи, що підвищують привабливість країни для іноземних інвесторів за рахунок більшої відкритості фінансового ринка11 . Серед приватних іноземних інвесторів представлені всі провідні промислово розвинені країни, але розміри інвестицій невеликі, особливо в порівнянні з потребами Індії. Перше місце займають США - 173 млрд. рупій, потім Великобританія - 45 млрд., Ізраїль - 47 млрд., Нідерланди - 38, Японія - 30 млрд. рупій. У інвестиціях висока частка надходжень від індійців, які проживають за кордоном. З 1995 р. уряд ввів регулювання, стимулюючий приплив іноземних інвестицій у венчурні підприємства, прагнучи таким чином прискорити розробку та освоєння промисловістю високих технологій. Індія, колись один з найбільших позичальників Світового банку, продовжує користуватися його фінансовою підтримкою, але її обсяг знижується: 1995 - 1119 млн. дол, 1996 - 776,6 млн. дол, 1997 - 626,5 млн. дол (частка в загальній сумі позик Світового банку 8,8%, 5,4%, 4,3% відповідно). Посилюється зарубіжна активність індійських підприємців, їхні інвестиції в проекти за кордоном виросли більш ніж удвічі за 1990/91-1996/97 фін. рр.., особливо надання консультаційних послуг. Вони орієнтовані в основному на країни Близького і Середнього Сходу, поступово розширюються контакти з ЄС. З 45 країнами підписані угоди про уникнення подвійного оподаткування. 

 Курс реформ не означав відмови від перспективного планування (здійснюється 9-й п'ятирічний план на 1998 - 2002 рр..), Але помітно змінював його пріоритети, посилюючи фінансування інфраструктури, включаючи науково-технічну. Мабуть, цим пояснюється інтерес великих закордонних фірм до створення в Індії своїх центрів. Наявність тут технічно грамотних кадрів і низька (порівняно з країнами Заходу) зарплата залучили такі компанії, як "Майкрософт", "Моторола", "Новел", "ІБМ", які організували в 1996-1997 рр..

 свої підприємства. Велика швейцарсько-шведська компанія "Ей-Бі-Бі" має намір в найближчі роки перевести до 50% свого штату в країни, що розвиваються, в першу чергу Індію і Китай. Ця практика прискорює прилучення до сучасних технологій. Сектор програмного забезпечення зростає в Індії з початку 90-х років високими темпами, в ньому зайнято 160 тисяч осіб, постійно розширюється експорт програмних продуктів. У 1996 р. він склав один мільярд доларів і за прогнозами може вирости до 4 млрд. дол в 2000 г.12 

 В офіційних урядових документах підкреслюється необхідність переходу від імпортозаміщення до посилення інтеграції, більшої відкритості національної економіки, використанню переваг міжнародної торгівлі. Однак політика тарифного захисту національного виробника продовжує домінувати, що знайшло відображення в довгих і непродуктивних переговорах із СОТ. Індія домагається вступу в цю організацію, але вкрай неохоче відкриває свій ринок для імпорту споживчих товарів, на чому наполягають МВФ і СОТ, посилаючись на зростаючі валютні резерви Індії і стабільний платіжний баланс. На початку 1998 р. уряд пішов на деякі поступки, оголосивши про зняття обмежень на імпорт 340 найменувань продукції, в тому числі деяких видів паперової, текстильної. Однак торговельні контрагенти Індії вважають, що ці заходи торкнулися малозначущі товари. Для індійських експортерів більш важливим стане спрощення процедур при ввезенні засобів виробництва. Що стосується зниження в 1998 р. імпортних мит на чай, що надходить з Шрі-Ланки, Бангладеш і Непалу, то результати неоднозначні. Посилення конкуренції знизило його ціни на внутрішньому ринку, що не компенсована частковим реекспортом ланкійської чаю, а також вивезенням високоякісних сортів індійського. 

 Імпортозаміщуюча індустріалізація, характерна до останнього часу для стратегії розвитку Індії, не вирішила проблему злиднів, масового безробіття, за індексом людського розвитку Індія займає 135 місце серед 150 країн. І все ж країна в ході індустріалізації знизила рівень злиднів, хоча оцінки носять приблизний характер - з 50% загальної чисельності населення в 50-х рр.. до 30% в середині 90-х гг.13 Проживання за межею бідності (дохід на людину в день один долар) залишається долею мільйонів людей. Напевно, є логіка в тому, що в 1998 р. Нобелівську премію з економіки отримав індійський дослідник Амарт'я вересня за вивчення методів визначення ступеня бідності. Резервації бідності - сільські райони, в них проживає 33% людей, віднесених до цієї категорії, в порівнянні з 20% в міських ареалах, де легше знайти хоча б випадковий дохід. Цей показник, типовий для економіки країн Третього світу, мирно сусідить з наявністю у населення Індії понад сім тисяч тонн золота, традиційно виконує многофакторную роль у житті громадян: це і страховий фонд, і засіб заощадження, і престиж, і, нарешті, обов'язковий елемент такого події, як створення сім'ї, - придане нареченої має включати не менше 155 г золота. Цю традицію не в силах переламати ніяка модернізація. Можливо, особлива значимість жовтого металу в культурній та економічній традиції Індії допомогла вивести її ювелірну промисловість на лідируючі позиції в господарстві та експорті. 

 Дуже повільно, нерівномірно, але в Індії відбувається підвищення доходів, що стало реальністю для мільйонів людей, що запобігло в суспільстві явище, яке експерти ООН на основі вивчення ряду перехідних економік називають стресом реформ. Так характеризується стан соціуму, коли в результаті різких негативних зрушень в економіці люди втрачають орієнтацію, не розуміють, що відбувається, не вірять у зміни на краще. В результаті виникає масова апатія, відмова від активної позиції. Хронічний стрес в суспільстві призводить до того, що більшість населення, економічне становище якого погіршується, втрачає інтерес до життя, шукає вихід в наркотиках, алкоголі, нарешті, добровільний відхід з життя. У результаті різко, часом необоротно, знижується інтелектуальний потенціал країни. 

 В Індії, що почала побудову самостійної сучасної економіки з низького старту, навіть незначне збільшення доходів широких верств населення породжує величезну психологічну віддачу. Дозволю собі особисті враження від відвідування країни в середині 80-х і 90-х років. Впадає в очі динамізм індійського суспільства, навіть у традиційно неквапливої провінції, його очевидна модернізація і відверта вестернізація у великих містах. 

 Основна частина трудових ресурсів як і раніше зайнята в сільському господарстві, а падаюча трудоабсорбціонность промисловості (на 1% її зростання припадає 0,3-0,7% зростання зайнятості) не дозволяє розраховувати на збільшення робочих місць відповідно до пропозицією робочої сили. Її щорічний приріст склав відповідно 1,9% в 1980 - 1990 рр.. і 2% у 1990 - 1995 рр.. Зайнятість на підприємствах державного і приватного секторів росте повільно: з 26,1 млн. осіб у 1991 р. до 27,9 млн. у 1996 г.14 при офіційно зареєстрованої безробіттю 37 млн. чоловік в 1998 р. У цих умовах денаціоналізація і акціонування держпідприємств викликає протест профспілок, оскільки неминуче зростання безробіття через типовою для держпідприємств надлишкової зайнятості. 

 Масштаби безробіття в Індії в ході індустріалізації різко зросли в результаті зростання населення (вплив західних методів боротьби з епідеміями, гуманітарна допомога голодуючим, відносне скорочення попиту на живу працю в поєднанні з традиціями великої сім'ї і багатодітності). У результаті склалася армія безробітних в масштабах, яких не знали країни Заходу, і у всіх її формах одночасно - видима, прихована, структурна, застійна. М. Тодаро характеризує таку безробіття як історично унікальне явище, притаманне країнам, що розвиваються. Індія - не виняток. 

 Стійкі темпи зростання ВВП привели до деякого збільшення подушного доходу (у 1995 р. 340 дол в абсолютних показниках і 1260 дол за паритетом купівельної спроможності). Роки реформ відзначені зростанням урядових продовольчих субсидій з 28 млрд. в 1992/93 рр.. до 75млрд. рупій в бюджеті 1997/98 рр.. Світовий банк констатує: "державна розподільна система розглядається як основа мережі безпеки для захисту бідноти від негативних цінових коливань, породжуваних економічними реформами" 15. Але навіть при низькому рівні подушного доходу споживчий ринок країни з населенням майже в мільярд осіб величезний. Сохраняющееся розшарування за доходами, типове для економіки з великими ареалами злиднів, припускає наявність вузької групи з надприбутками, що пред'являє попит на предмети розкоші і сучасні товари тривалого користування. Австралійські бізнесмени, починаючи боротьбу за позиції на індійському ринку, сформулювали це дуже виразно: "ми поставляємо товари не Індії, а Бомбею, Мадрас, Нью-Делі", маючи на увазі, що ці міста-мегаполіси концентрують населення з високими доходами. 

 Але головна привабливість індійського ринку вже сьогодні, і ще більше в перспективі, полягає у формуванні середнього класу. Офіційні урядові джерела зараховують до середнього класу від 200 до 250 млн. чоловік. Правда, відсутні показники, який дохід прийнятий за основу приналежності до середнього класу. Відображенням цього процесу можна вважати деяке зростання прямих податків у загальних надходженнях до центрального бюджету: з 22,3% в 1992/93 рр.. до 26,5% в 1997/98 рр.. На думку тих же джерел, це величезний ринок з диференційованим попитом. Однією з ознак його нової якості став ажіотажний попит на модифікацію національного автомобіля "Маруті 800", коли індійці переплачували на його покупках, не бажаючи чекати кілька місяців. Провідні світові фірми-виробники високоякісних споживчих товарів, у т. ч. тривалого користування, представлені в Індії своїми торговими марками - Кока Кола, Келлогс, Леві Стросс, Рібок, Філіпс, Бош, Соні, Панасонік і т. д. Особливо активну політику завоювання ринку Індії ведуть "гранди" автомобілебудування - Дженерал Моторз, Сузукі, Форд, Даймлер-Бенц, Тойота, Хонда, Пежо та ін Хоча вибух консюмеризму стався порівняно недавно, в Індії діє приблизно 500 добровільних організацій по захисту прав споживача. 

 Можна вважати, що потужний розвивається внутрішній ринок певною мірою послаблює об'єктивну потребу в орієнтації виробництва на експорт. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Реформи 1991 р."
 1. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
    Реформування / / Право України. - 1998. - № 7. 6. Авер'янов В. Актуальні Завдання Реформування адміністратів ного права / / Право України. - 1998. - № 8. 7. Авер'янов В. Реформування українського адміністратівного пра ва: Черговий етап / / Право України. - 2000. - № 7. 8. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібн. / За ред. А.Т.Комзюка. - X., 1998. 9. Адміністративне право України:
 2. 3.3.3. Іовое геополітичну якість росії
    реформ, з 1991-го по 2001 р., борг Росії зріс до 150-160 млрд дол Виплати тільки за відсотками боргу щорічно становили до 40% всього експорту РФ. Крім того, Росія потрапила в принизливе становище «бідного родича». Якщо імператор Олександр III міг собі дозволити ловити рибу, коли у нього просив аудієнції посол провідної європейської держави (цар тоді виголосив відому фразу: «Європа
 3. Індустріалізація в глобалізованому економіці
    реформованої економіці Росії, де наукоємні виробництва, позбувшись бюджетних дотацій, в короткий термін втратили лідируючі позиції. Глобалізація змінює промислову політику в країнах, що розвиваються, "звужуючи можливості вибору, оскільки більшість рішень зводиться до тіснішої інтеграції у світову економіку" 16. Змістом такої політики стає перехід від захисту та стимулювання
 4. Ощадний праворуч
    реформи 1924 року вiдновівся Розвиток Ощадного кас на західніх землях. На вiдмiну вiд захiднот Частини України, на Сходi ощадний кас Було Небагато i розмiщуваліся смороду Переважно у великих мiстах. У 1782 году, за рiк до появи Галицької ощадної каси, Було Відкрито касу в Одесi - Першу на схiднiй теріторiт України. Прімiтною особлівiстю схiдноукратнськіх ощадкас того годині Було ті, что смороду не давали
 5. 6. Методичні рекомендації ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТІВНОГО ПРАВА
    реформа в Україні: основні напрямки / / Право України. - 1998. - № 1. - С. 27-32. 2.6. Захист курсової роботи Курсова робота передається, у візначені деканом рядка для реєстрації (студентами денної форми навчання - лаборанту кафедри адміністратівного и фінансового права, студентами заочної, очно-заочної та післядипломної форм навчання - методисту) i на рецензування Викладач. 126 Курсова
 6. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
    реформи Івана III, що призвели до створення дворянського ополчення - опори великокнязівської, а потім царської влади. Результатом політики об'єднання була ліквідація ординського іга і підйом економіки країни, в першу чергу сільського господарства і торгівлі. Іван III володів як мистецтвом війни, так і мистецтвом дипломатії. Його війни на заході були результатом стратегічного вибору, політичного
 7. 1. Національний характер
    реформи 1860-х рр.., так що в кінцевому рахунку суд в Росії став вище за якостями, ніж у багатьох інших культурних країнах, та й хабарництва в ньому було менше. Те ж саме можна сказати і про ліквідацію тілесних покарань, які залишилися в Росії лише на побутовому рівні. Здатність російської людини зробити себе краще дозволяє з надійною дивитися в майбутнє. Джерела та література Бердяєв Н.
 8. Микола II
    реформи. Від самодержавства до радянської Росії. - СПб, 1996. Вискочки Л.В. Імператор Микола I: людина і государ. - СПб, 2001. Гершензон Михайло. Микола I і його епоха. - М., 2001. Дім Романових в історії Росії. - СПб, 1995. Захарова Л.Г. Олександр II / / Питання історії. - 1992. - № 6-7. Капустіна Т.А. Микола I / / Питання історії. - 1993. - № 11-12. Карамзін Н.М. Записки про давньої і нової Росії
 9. 4. Зміст, рушійні сили і етапи визвольного руху в X IX столітті
    реформи насамперед через сильного і все наростаючого егоїстичного, звіриного опору апарата вищої бюрократії, дворянства. Уміло, майстерно вони топили всі скільки важливі антикрепостнические проекти ... ». Без згоди імператора говорити хоча б про полегшення становища селян, а тим більше про скасування кріпосного права було не можна. Таким чином, імператор уже в силу свого
 10. 5. Декабристи
    реформи. А ось М. М. Муравйов став генерал-губернатором, міністром і жорстоким приборкувачем бунтів («вішатель»). Дожив до епохи великих реформ ліберал М. А. Назімов був членом дворянського губернського комітету, світовим посередником, а потім - першим головою Львівського губернського земства. Серед декабристів можна побачити і масонів, і прямих попередників слов'янофільства, западничества або
© 2014-2021  ibib.ltd.ua