Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Вікова анатомія і фізіологія. Т.2. Опорно-рухова і вісцеральні системи
««   ЗМІСТ   »»

РЕГУЛЯЦІЯ ДИХАННЯ

Регуляція дихання забезпечується нервовим і гуморальним механізмами. Нервова регуляція дихання багаторівнева: вона здійснюється різними відділами головного мозку, імпульси від яких передаються в передні роги спинного мозку, де розташовані нейрони, що регулюють роботу дихальної мускулатури. У III і IV шийних сегментах спинного мозку розташовуються нейрони, що регулюють діяльність діафрагми, а в грудних сегментах - нейрони, що регулюють роботу міжреберних м'язів.

Дихальний центр

До дихального центру відносяться нейронні мережі, розташовані в різних відділах центральної нервової системи: стовбурі, проміжному мозку і корі великих півкуль. Вони забезпечують координовану діяльність дихальних м'язів і пристосування дихання до постійно змінюваних умов зовнішнього і внутрішнього середовища організму.

Дихальний центр стовбура мозку є парне скупчення нейронів, що складається з центру вдиху (Інспі- раторно) і центру видиху (Експіраторного) (рис. 10.14). Нейрони центру кожного боку регулюють роботу дихальних м'язів однойменної боку: при руйнуванні ди

регуляція дихання

Мал. 10.14. регуляція дихання

хательних центру з одного боку наступає припинення дихальних рухів з цього ж боку. Нейрони експіраторного і инспираторного центрів розташовуються дифузно. У центрі вдиху зустрічаються нейрони, що регулюють видих, а в центрі видиху - регулюють вдих.

У мосту розташовані також нейронні ансамблі пневмо- таксічного дихального центру, що сприяє зміні вдиху на видих, а також нейрони, які здійснюють тонічне вплив на дихальний центр довгастого мозку.

Експіраторние і струс центри знаходяться в ре- ціпрокних відносинах. При вдиху легені розтягуються і порушуються механорецептори в стінках альвеол і дихальних м'язах. Імпульси від рецепторів по аферентні волокнах блукаючого і міжреберних нервів надходять в дихальний центр і викликають збудження експіраторного і гальмування инспираторного центру. Це забезпечує зміну вдиху на видих.

При глибокому видиху (при сильному спадении легких) також виникає подразнення механорецепторів, що приводить до зміни видиху на вдих.

Таким чином, кожен вдих стимулює видих, і навпаки. Регуляція дихання здійснюється завдяки злагодженій діяльності декількох відділів ЦНС, об'єднаних поняттям дихального центру. На ступінь активності і взаємодія відділів дихального центру впливають різні гуморальні і рефлекторні фактори.

Здатність дихального центру до автоматии вперше була виявлена І. М. Сеченовим (1882), який показав, що навіть при порушенні аферентної іннервації легень і дихальних м'язів (при перерезке відповідних нервів у тварин) продовжувала реєструватися ритмічна активність нейронів в дихальному центрі довгастого мозку.

Автоматична робота дихального центру змінюється під впливом імпульсів від дихальних м'язів, судинних рефлексогенних зон, різних интеро- і екстерорецепто- рів, а також під впливом багатьох гуморальних факторів (pH крові, вмісту С02 і 02 та ін.).

При збільшенні вмісту С02 в навколишньому повітрі у людини збільшуються глибина і частота дихання, т. е. зростає легенева вентиляція, в той час як зменшення вмісту кисню в повітрі не впливає на дихання. В даний час встановлено, що при збільшенні вмісту 02 в крові на 0,2% легенева вентиляція зростає на 100%.

Про вплив змісту С02 в крові на дихання свідчать найпростіші досліди з гіпо- та гіпервентиляцією легенів. Короткочасна затримка дихання змінюється глибокими і частими дихальними рухами. Це відбувається внаслідок накопичення в крові С02, який стимулює діяльність дихального центру. При гіпервентиляції легких (глибокі вдихи і видихи) через деякий час настає короткочасна затримка дихання. Після затримки дихання стає нерівним, а його амплітуда і частота дещо зменшуються в порівнянні з вихідним рівнем, що має місце до гіпервентиляції. Такі зміни дихання пов'язані з тим, що під час гінервентіляціі з крові видаляється велика кількість С02, що викликає зменшення активності нейронів дихального центру. При вдиханні газової суміші з підвищеним вмістом С02 у людини, як уже говорилося, настає різке збільшення глибини дихальних рухів. Його пов'язують з наявністю в стовбурі мозку хеморецепторпих нейронів, мембрана яких має підвищену чутливість до С02. При збільшенні вмісту кисню в крові частота і глибина дихання зменшуються, а при зменшенні його змісту - збільшуються. Це в значній мірі пов'язано з рефлекторною дією кисню на нейрони дихального центру через хеморецептори судинних рефлексогенних зон.

 1. Реставрація зуба після відбілювання, контрольні запитання та завдання - стоматологія. Ендодонтія
  Реставрацію зуба після внутрішнього відбілювання роблять не раніше ніж через два тижні. Перекис водню є інгібітором полімеризації фотополімерів, і пломбувальний матеріал не фіксується, пломба випадає. Порожнина зуба ретельно очищають від тимчасової пломби і відбілюючого препарату. Всі поверхні
 2. Реплікація ДНК - генетика в 2 Ч. Частина 1
  Розшифровка структури молекули ДНК допомогла пояснити і принцип її реплікації (подвоєння) в клітці. Цей принцип полягає в тому, що кожна з двох полінуклеотидних ниток молекули ДНК служить в якості програми (матриці) для синтезу нової (комплементарної) нитки. В результаті на основі
 3. Рекомендації пацієнтові. Гігієна порожнини рота - стоматологія. Ендодонтія
  Пацієнту рекомендують спостереження у стоматолога протягом двох років після ендодонтичного лікування, це гарантія лікування. Рентгенологіческос обстеження проводять в терміни 9-12 міс. після пломбування зуба і щорічно, за показаннями. Гарантія відсутності ускладнень у вигляді загострень або
 4. Регулювання синтезу глікогену - біохімія людини
  Швидкість синтезу і розпаду глікогену знаходиться під гормональним контролем і змінюється при різних ендокринних порушеннях. У тварин виникають зміни вуглеводного обміну при видаленні ендокринних залоз або при введенні гормону росту (передня частка гіпофіза), інсуліну і глюкагону (підшлункова
 5. Регуляція споживання їжі. Голод - вікова анатомія і фізіологія. Т.2 опорно-рухова і вісцеральні системи
  Процес харчування і характер злиденні, споживаної людиною, відповідають кліматичним умовам, в яких він живе, віком, типом і інтенсивності роботи. Недолік або відсутність злиденні викликає почуття голоду, яке супроводжується станом дискомфорту. Харчова мотивація , або голод , направляють людини
 6. Регуляція роботи серця - вікова анатомія і фізіологія. Т.2 опорно-рухова і вісцеральні системи
  Серце завжди реагує на потреби організму, постійно підтримуючи необхідний рівень кровотоку. 11рі- способлеііе діяльності серця до потреб організму відбувається за допомогою низки регуляторних механізмів. серце має автоматией і тому впливу на нього нервової системи не мають пусковим дією, але
 7. Регуляція ліпідного обміну - біохімія частина 2.
  Регуляція метаболізму ліпідів становить інтерес насамперед у контексті регуляції енергетичного потоку і шляхи інтеграції його з іншими джерелами енергії в тканинах. Внутрішньоклітинна регуляція процесів окислення і синтезу жирних кислот організована таким чином, що забезпечує першочергове
 8. Регуляція експресії генів у еукаріот - біологія. Частина 1
  У зв'язку з особливостями організації окремих генів еукаріот і геному в цілому регуляція генної активності у них характеризується деякими відмінностями в порівнянні з прокариотами. У еукаріот не встановлено оперон організації генів. Гени, що визначають синтез ферментів одного ланцюга біохімічних
© 2014-2021  ibib.ltd.ua