Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Анатомія центральної нервової системи
««   ЗМІСТ   »»

СІРА РЕЧОВИНА СПИННОГО МОЗКУ

Сіра речовина СМ містить три групи мультиполярних нейронів.

Традиційно було прийнято ділити сіра речовина СМ на передні, задні і бічні роги і проміжну зону (див. Параграф 5.1), але в 1954 р шведський вчений Б. Рекседа (В. Rexed) Запропонував розділити всі сіра речовина СМ на 10 пластин, що відрізняються за будовою нейронів і характеру їх зв'язків (рис. 5.7).

Сіра речовина спинного мозку

Мал. 5.7. Сіра речовина спинного мозку:

праворуч - пластини Рекседа (I-XX); зліва - ядра спинного мозку

пластини Рекседа ділять сіра речовина в дорсо-вентральному напрямку і протягнуті уздовж всього СМ. У різних сегментах форма пластин, як і форма всього сірої речовини, відрізняється один від одного. Перші п'ять пластин знаходяться в дорсальних рогах, VI пластина розташована в їх підставі (вона відсутня в сегментах Т4-L2). Перші три пластини відповідають крайовій зоні (I пластина), губчатого речовини (II пластина) і желатинозной субстанції (III пластина). VII пластина лежить між передніми і задніми рогами, VIII - розташована на переході від VII пластини до передніх рогів, IX - утворює вентральні роги, а пластина (зона) X оточує спинномозковий канал.

У задніх рогах знаходяться вставні нейрони, які входять до складу рефлекторних дуг, що замикаються на рівні сегмента, і (або) утворюють висхідні шляхи, які проводять сенсорну інформацію в ГМ. На нейронах задніх рогів закінчуються первинні афференти (аксони сенсорних нейронів спінальних гангліїв), також вони отримують входи від нейронів інших пластин. Найближче до поверхні спинного роги знаходяться інтернейрони, обробні і переключають больову рецепцію. Кілька вентральне лежать клітини, аксони яких проводять імпульси від шкірних рецепторів. Найглибше в задніх рогах (пластина VI) розташовані інтернейрони, які отримують інформацію від м'язових рецепторів. Нейрони III-IV пластин об'єднують в власне ядро СМ - зону обробки і передачі в ГМ тактильної і пропріоцептивної чутливості.

У підставі задніх рогів (шийка задніх рогів) на рівні пластини V сіра речовина проникає тяжами в біле, утворюючи ретикулярний виріст, найбільш виражений в шийному відділі.

Пластини VI і VII відомі як проміжна зона (Substantia intermedia centralis et lateralis). Їх обриси різні на різних рівнях СМ. Тут проходить багато волокон, що з'єднують передні і задні роги. Крім аксонів від нейронів задніх рогів на нейронах цієї пластини закінчується більшість волокон, що приходять з головного мозку і від інших сегментів СМ. У свою чергу аксони частини интернейронов цих пластин утворюють синапси на мотонейронах передніх рогів. Інша частина интернейронов відноситься до автономної НС.

Добре окреслені клітинні колони, простягнуті в ростри-каудальному напрямку, в пластині VII включають дорсальне, латеральне проміжне і медіальне проміжне ядра.

дорсальне, або грудне, ядро {стовп) Кларка (п. thoracicus) формує овальну колону в медіальній частині проміжної зони. Воно протягнуто від сегмента С8 до сегмента L2. Вихідні звідси аксони утворюють неперекрещенний задній спинно-мозочковою тракт. Клітини пластини VII і прилеглих частин пластин V і VI, які не формують дискретне ядро, утворюють контралатеральний передній спинно-мозочковою тракт.

У проміжній зоні виявлено нейрони ретикулярного типу, які в стовбурі головного мозку безпосередньо переходять в РФ мозкового стовбура (див. Пункт 6.7). Тут в VII пластині лежить медіальне проміжне ядро (/ ?. intennediomedialis). На його інтернейрони з задніх рогів надходять сенсорні сигнали. На них же утворюють синапси спадні волокна з головного мозку. Таким чином, медіальне проміжне ядро можна охарактеризувати як зону «прийняття рішення» про запуск будь-якої реакції - соматичної або вегетативної. Запуск реакції може бути викликаний або сенсорним стимулом (вроджені рефлекси СМ), або командою з головного мозку (здійснення довільного руху). У деяких випадках ці два типи вхідних впливів можуть конкурувати, і тоді довільний контроль здатний, наприклад, гальмувати згинання руки у відповідь на будь-якої сенсорний подразник. «Прийнявши рішення», ці нейрони посилають команди мотонейронам (або вегетативним нейронам), в результаті чого робота м'язів може регулюватися не тільки за допомогою спинномозкових рефлекторних дуг, а й довільними командами з головного мозку.

У латеральних відділах VII пластини від грудних до крижових сегментів розташовані прегангліонарних нейрони вегетативної НС. На рівні С8-L2 проміжна речовина утворює бічні роги сірої речовини СМ. В їх латеральної частини лежить латеральне проміжне ядро (П. Intermediolateralis), Клітини якого дають початок прегангліонарним симпатичним волокнам, які виходять з СМ через вентральні корінці разом з аксонами мотонейронів. В нижніх поперекових і крижових сегментах немає бічних рогів, але в латеральних областях пластини VII в сегментах S2_4 лежать прегангліонарних парасимпатичні ядра, аксони від яких також виходять з СМ через передні корінці.

На нейронах пластини VIII також закінчуються волокна низхідних трактів, а її нейрони посилають свої аксони до мотонейронам. Частина її клітин - це гальмівні інтернейрони, в тому числі клітини Реншоу.

У передніх рогах сірої речовини (пластина IX) лежать мотонейрони. Це великі клітини (30-70 мкм) з добре вираженим тігроід і численними дендритами. Найбільш виражені передні роги в шийному і крижовому відділах, де знаходяться мотонейрони, що іннервують кінцівки. Мотонейрони діляться на дві групи:

Мотонейрони СМ згруповані в чотири ядра - центральне, дорсолатеральних, Вентр-латеральне і Вентр-медіальне. При цьому в кожному ядрі можна виділити групу мотонейронів, що іннервують певну м'яз. Це клітини, витягнуті в ростри-каудальному напрямку нерідко на кілька сегментів. Така група клітин носить назву «Мотопейроппий пул». Розташування нейронів, що іннервують різні м'язи, підпорядковується певним правилам. Так, наприклад, нейрони, що іннервують м'язи-згиначі і розгиначі, розміщені в різних ділянках; скорочення м'язів тулуба запускаються мотонейронами, розташованими більш вентрально, а м'язів кінцівок - розташованими більш дорсалию.

Нейрони пластини X, навколишнього спинномозковий канал, - це про- пріоспінальние нейрони, т. Е. Клітини, які здійснюють зв'язок між різними сегментами СМ.

 1. Сон і гіпноз - ендокринна і центральна нервова системи, вища нервова діяльність, аналізатори, етологія
  Належність до того чи іншого типу вищої нервової діяльності аж ніяк не означає оцінку біологічної пристосованості тварини. Про це свідчить хоча б той факт, що всі чотири загальні типи нервової системи тварин витримали нещадну перевірку еволюцією. Сон, як і харчування, - основна фізіологічна
 2. Сомато-сенсорна система - фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати назви і механізм роботи механо- і терморецепторів шкіри; види пропріорецепторов і їх значення для організму; види вісцеральної чутливості; вміти описувати шляхи передачі сигналів від тіла в підкіркові і коркові області; пояснювати
 3. Смаковий аналізатор - ендокринна і центральна нервова системи, вища нервова діяльність, аналізатори, етологія
  Смаковий аналізатор повідомляє тварині про хімічні властивості корму, що надходить в його ротову порожнину. Смакові рецептори на відміну від нюхових згруповані в спеціальні освіти, які за формою нагадують цибулини, - смакові цибулини. У свою чергу, переважна кількість смакових цибулин зібрані
 4. Слуховий аналізатор - ендокринна і центральна нервова системи, вища нервова діяльність, аналізатори, етологія
  Слуховий аналізатор призначений сприймати механічні коливання (звукові хвилі) із зовнішнього середовища, створювані джерелами, що знаходяться на відстані, іноді досить значному, від тварини. Звукопередающей середовищем для наземних тварин є повітря, а для водних тварин - вода, в якій звук
 5. Слух і рівновагу - нервова система: анатомія, фізіологія, Нейрофармакологія
  Периферична (рецепторна) частина систем слуху і рівноваги (вестибулярного аналізатора) мають загальні риси. Рецептори цих двох систем є волосовими клітинами, т. Е. Механорецепторами, і розташовуються в структурах внутрішнього вуха. Внутрішнє вухо, в свою чергу, є продовженням зовнішнього і
 6. Склад і властивості плазми крові - вікова анатомія і фізіологія. Т.2 опорно-рухова і вісцеральні системи
  До основних компонентів плазми відносяться вода (90-92%), білки (7-8%), мінеральні речовини (0,9%) і глюкоза (0,1%). Плазма крові має слаболужну реакцію, її pH = 7,36. У плода та новонародженого реакція крові зміщена в кислу сторону, що пов'язано з особливостями їх обміну речовин. До мінеральних
 7. Сітківка - анатомія центральної нервової системи
  сітківка ( retina ) - сама внутрішня оболонка очного яблука - є рецептивної поверхнею зорового аналізатора. Вона прилягає до судинної оболонці на всьому її протязі аж до зіниці і ділиться на два відділи - задній, який містить фоторецептори, і передній, в якому фоторецептори відсутні. Кордоном
 8. Система комплементу - біохімія частина 2.
  Система комплементу являє собою комплекс функціонально пов'язаних білків-ферментів, які лізують чужорідні клітини. Крім того, система комплементу бере участь в солюбилизации імунних комплексів, активації фагоцитів, процесах згортання крові. Комплемент бере участь в противірусний і протибактерійні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua