Головна
ГоловнаІсторіяВсесвітня історія (підручники) → 
« Попередня Наступна »
І.О.Змітровіч, Г.М.Крівощекій, М.Я. Колоцей та ін. Всесвітня історія новітнього часу: Учеб. посібник: У 2 ч.ч. 2 - 1945 - початок XXI в. І.О.Змітровіч, Г.М.Крівощекій, М.Я. Колоцей та ін / Відп. ред. Л. А.Колоцей. - Гродно: ГрГУ, 2002. - 207 с., 2002 - перейти до змісту підручника

Радянсько-югославський конфлікт 1948


З одного боку, в перші повоєнні роки між СРСР і Югославією розвивалося найтісніше співробітництво. Керівництво КПЮ зразком з самого початку вважало досвід Радянського Союзу. Конституція Югославії (січень 1946 м. базувалася на державно-правових нормах радянської Конституції 1936 р.). Югославська федерація копіювала устрій СРСР. У 1947 р. був прийнятий пер-ший п'ятирічний план, який орієнтував на побудову основ соціалізму. Мали місце найвищі в регіоні темпи націоналізації. З іншого боку, складалися передумови для погіршення радянсько-югославських відносин. По-перше, формування і посилення культу особи І. Броз Тіто, що не уживалося з культом особи Сталіна в комуністичному русі. По-друге, прагнення югославського керівництва до деякої (вельми обмеженою) самостійності у внутрішній і зовнішній політиці, що розглядалося Москвою як спроба вийти зі сфери її впливу.
Конфлікт вибухнув в 1948 р. у зв'язку з діями Югославії, спрямованими на створення федерації балканських держав (укладення югославо-болгарського пакту). Сталін розцінив це як спробу забрати у СРСР частина зони його впливу. Під тиском Москви Югославія погодилася надалі координувати свою зовнішню політику з Радянським Союзом, але рішуче відмовилася від послуху Москві у всіх інших питаннях, вважаючи, що Югославія буде йти власним шляхом.
Радянське керівництво наполягало на зміні верхівки КПЮ, що було категорично відкинуто югославської стороною. Керівники всіх компартій Східної Європи в цьому конфлікті підтримали Сталіна. Югославія опинилася в ізоляції.
Конфлікт формально припинився в 1953 р. після смерті Сталіна. Фактична нормалізація відносин між СРСР і Югославією сталася в 1955-1956 р.
« Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Радянсько-югославський конфлікт 1948 р. «
§ 1. Радянське суспільство в середині 1940 - середині 1950-х р.
 1. радянського суспільства. Післявоєнний ентузіазм і героїчну працю радянських людей були спрямовані на вирішення завдання, сформульованої незадовго до війни - завершення побудови соціалізму і початок переходу до комунізму. Висловлюючи прихильність політиці «воєнного комунізму», Сталін розглядав будівництво комунізму як досягнення певних показників у розвитку провідних галузей
  Початок будівництва соціалізму.
 2. радянський лад являють собою дві форми диктатури пролетаріату. Трохи пізніше ця теза був прийнятий іншими компартіями. Це означало, що будівництво соціалізму здійснюватиметься виключно за радянським зразком. По-друге, керівництва країн Центральної та Південно-Східної Європи була нав'язана сталінська концепція загострення класової боротьби у міру руху до соціалізму. За допомогою Москви
  Петро Великий
 3. радянський час інтерес істориків до петровської реформу не згасав. Однак, основна увага - учених стало тепер зосереджуватися на економічних процесах і соціальній боротьбі . Однією з найголовніших завдань дослідження стало вважатися з'ясування того, інтересам якого класу відповідала політика Петра і до яких соціальних наслідків вона привела. У 1920-ті роки М.Н. Покровський зробив спробу
  Питання про взяття Берліна
 4. радянських військ. Однак перш ніж почати розробку плану операції, командувач союзними військами в Європі генерал О. Бредлі прорахував втрати. Вони перевищували 100 тис. чоловік. Це і охолодило У. Черчілля. Е.Ейзенхауер отримав наказ наступати на південь від Берліна і з'єднатися з російськими на Ельбі. І.В. Сталін і Г.К. Жуков вважали за необхідне взяти столицю Німеччини самостійно. Тому після
  § 1. Початок другої світової війни
 5. радянсько-фінська війна, на Західному фронті панувало разючий спокій. Французькі журналісти назвали цей пе-ріод «дивною війною». Явна небажання урядових і військових кіл західних країн загострювати конфлікт з Німеччиною пояснювалося рядом причин. Командування англійської та французької армій і раніше орієнтувалося на стратегію позиційної війни і сподівалося на ефективність
  § 4. Великобританія в 50 - 90-ті роки
 6. радянсько-англійських відносинах. З 1967 г . Англія почала домагатися вступу в «Загальний ринок». Наприкінці 60-х років загострилася ірландська проблема. Католицька меншість Ольстера початок в 1968 р. боротьбу за громадянські права, що вилилася в тривалий конфлікт з британською владою. Чи не припинялася і страйкова боротьба трудящих. Активізувався рух прихильників миру. Робочий клас,
  § 1. Проблеми вибору шляхів розвитку країн Центральної та Південно-Східної Європи
 7. радянським зразком. Керівники компартій без будь-яких дискусій прийняли установку на форсований перехід до соціалізму і радянську модель з усіма її деформаціями. Комуністи, які й раніше нетерпимо ставилися до своїх партнерів по національних фронтах, в 1947 р. починають цілеспрямовано витісняти їх з владних структур і політичного життя. Стандартними стали звинувачення в шпигунстві,
  Самоврядний соціалізм в Югославії.
 8. югославський конфлікт, фактична ізоляція ФНРЮ зумовили значну специфіку соціалістичного будівництва в Югославії. Тут було поставлено завдання максимальної мобілізації внутрішніх резервів країни і розширення співробітництва із західними державами без будь-яких політи-чеських поступок з боку ФНРЮ. Тому в 40-50-ті роки в Югославії розвернувся активний пошук більш відповідних
  § 1. Китайська Народна Республіка в 1949-1990-і г .
 9. радянські фахівці), став пропагуватися гасло «опора на власні сили», що означало намір перервати зв'язку з соцстранами, виступи проти політики мирного співіснування та можливість запобігання світової війни. На рубежі 60-х років інше угруповання КПК («прагматики») зуміла дещо виправити становище в країні. Але конфлікт між Мао і її лідерами (Пен Дехуай, Ден Сяопін)
  § 1. Міжнародні відносини у другій половині ХХ в.
 10. Радянських військ в Афганістан. Зміни, що сталися в СРСР з приходом до влади в 1985 р. нових керівників, дозволили обгрунтувати на державному рівні основи нового політичного мислення і приступити до їх практичного здійснення. Це призвело до радикального оновлення зовнішньої політики СРСР. Центральними ідеями нового політичного мислення стали: ідея пріоритету загальнолюдських
  советских войск в Афганистан. Перемены, происшедшие в СССР с приходом к власти в 1985 г. новых руководителей, позволили обосновать на государственном уровне основы нового политического мышления и приступить к их практическому осуществлению. Это привело к радикальному обновлению внешней политики СССР. Центральными идеями нового политического мышления стали: идея приоритета общечеловеческих
© 2014-2022  ibib.ltd.ua