Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Н. А. банька. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ менежджера: Монографія / ВолгГТУ. - Волгоград. - 75 с., 2004 - перейти до змісту підручника

Висновки по I чолі 1.

Професійно-педагогічна компетентність являє собою інтегративну властивість особистості, що виражається в сукупності компетенцій у психолого-педагогічної галузі знань; здатності чинити активний вплив на процес розвитку і саморозвитку соціально-ціннісних характеристик особистості, що дозволяє виконувати соціально-ціннісні функції в колективі, попереджати і усувати негативні прояви поведінки. 2.

Професійно-педагогічна компетентність менеджера реалізується через функції:

а) інформаційно-комунікативну - пов'язана із створенням необхідного інформаційного потоку в процесі взаємовідносин, зумовлює розвиток соціально значущих зв'язків у колективі , включає вміння чітко і ясно викладати думки, підтримувати бесіду, передавати раціональну та емоційну інформацію;

б) аналітико-конструктивну - забезпечує оволодіння знаннями, необхідними для виконання даного виду діяльності, здатність до оцінки обстановки, прийняття рішень, аналіз праці та її результатів, здатність до планування праці та її результатів, складає основу системності всіх проведених заходів;

в) діяльнісної-регулятивну - включає організацію виконання управлінських рішень, забезпечує коригування праці, полягає в створенні соціально-психологічних та педагогічних умов, що спонукають до продуктивної виконання обов'язків та соціально-ціннісних функцій у колективі;

г) формірующе-розвиваючу - полягає в активному впливі на процес розвитку і саморозвитку у працівників трудових колективів соціально -ціннісних характеристик, а також продуктивну реалізацію їх творчого потенціалу в трудовій діяльності;

д) профілактично-виховуючу - полягає у прогнозуванні, попередженні та ліквідації небажаних проявів поведінки, педагогічному попередженні відхилень у поведінці, подоланні та ліквідації негативних якостей і рис характеру працівника в інтересах формування та розвитку соціально-ціннісних утворень.

3.

Структура професійно-педагогічної компетентності включає єдність чотирьох компонентів: мотиваційного, когнітивного, комунікативного, рефлексивного. 4.

Критерії розвитку професійно-педагогічної компетентності, а також різна ступінь сформованості компонентів даної властивості особистості дозволили визначити рівні розвитку зазначених компонентів, які ми позначили як інтуїтивний (низький), нормативний (середній), активний (високий) , креативний (вищий).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Висновки по I чолі 1. "
 1. Висновки на чолі
  В результаті викладу матеріалу виявлено: 1. Основною причиною неефективного використання комп'ютерної техніки служить неповна її завантаження підрозділами вузу в процесі виробничої діяльності. Діючий норматив - 10 годин на добу. Ця проблема багато в чому ускладнюється неоперативними прийняття рішень з виробничих питань допоміжними службами університету.
 2. Висновки на чолі. 1.
  Наведено математичну модель стимулів і штрафів, яка ілюструється на конкретному прикладі виконання ремонтно-профілактичних робіт. Поведінка «активного елементу» визначається залежно від величини винагороди. Математичне вираження параболічного типу добре описує поведінку «активних елементів», використовуючи зв'язку «стимули-витрати», чим ефективніше стимули, тим
 3. Висновки на чолі 1.
  Дана глава присвячена вирішенню внутрішніх завдань інформаційного центру, який представлений у вигляді системи масового обслуговування користувачів, і вказані способи підвищення якості навчання за рахунок раціонального методу обслуговування навчального процесу. 2. Показано, що системи автоматизованого проектування є основою процесу навчання та підвищення якості, в сукупності з
 4. Висновки на чолі
  . 1. Розроблена загальна концепція побудови формалізованої системи управління інформаційно-обчислювальним центром, визначені обмеження та вимоги, які накладаються на неї, сформульовані необхідні і достатні умови сталого функціонування та прийняття рішення. 2. Показано, що одним з необхідних умов удосконалення системи служить рішення задачі визначення і введення в
 5. Висновки по II главі 1.
  Логіка включення студентів у процес формування професійно-педагогічної компетентності передбачала пошук і виявлення системи дидактичних засобів, що забезпечують розвиток інтелектуальних і комунікативних здібностей майбутніх менеджерів. Аналіз педагогічного досвіду показав, що найбільш оптимальною, що впливає на всі компоненти професійно-педагогічної компетентності,
 6. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  висновків і спостережень наводиться далі в короткому викладі. В основу визначення давньоруського міста дослідник вважає можливим покласти загальне визначення міста, сформульоване і аргументоване в 1983 р. О.Г. Большаковим і В.А. Якобсоном. Вони запропонували вважати містом населений пункт, в якому концентрується і розподіляється додатковий продукт. А. В. Куза зауважує, що в умовах
 7. 1. Національний характер
  висновків. В. О. Ключевський, наприклад, у своєму «Курсі російської історії» (лекція XVII) відзначав, що природний фактор відіграв винятково важливу роль у формуванні великоруської характеру. Велика кількість лісів, боліт, озер, густа мережа річок і річечок, суглинки, що переважали в складі грунтів, ризикованість ведення сільського господарства в умовах короткого літа і примх погоди - все це відбилося на
 8. 1.Економіка і соціальна структура
  висновок, що передреволюційна Росія залишалася відсталою капіталістичною країною, яка не завершила свою форма-ционную буржуазну перебудову. Вони не розглядали тодішню Росію класичної імперіалістичної країною, готовою в короткий проміжок часу через революцію закономірно зробити крок до соціалізму. Прихильники цього так званого «нового напрямку» доводили, що російський
 9. 1.Сущность і уроки НЕПу
  висновки істориків підганялися під установки, закріплені в партійних документах, друкувалися тільки « правильні »виступу. Стаття Ю.А. Мошкова світла не побачила, про неї лише критично згадали в редакційній статті за підсумками дискусії. Значення дискусій полягала насамперед у тому, що вони сприяли широкому монографічному вивченню НЕПу. У наступні 20 років з'явилося безліч
 10. 4. Становлення адміністративно-командної системи і режиму особистої влади І В. Сталіна
  висновок, що став наріжним каменем радянології - про співвідношення партії і бюрократії. «Партія, - писав він, - була і є резервуар, звідки ЦК черпає бюрократію-партійну, господарську, радянську, культурну та військову». Подальший розвиток ці ідеї отримали в роботах «Сталін і КПРС» (1959) і «Комуністичний партаппарат» (1966), а в 70-х рр.. він проаналізував розвиток системи політичної
© 2014-2022  ibib.ltd.ua