Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Вікова анатомія і фізіологія. Т.2. Опорно-рухова і вісцеральні системи
««   ЗМІСТ   »»

ЗМІНА КРОВ'ЯНОГО ТИСКУ З ВІКОМ

У дітей максимальний тиск крові значно нижче, ніж у дорослих. У новонародженого в перші 15 хвилин життя систолічний тиск підвищується з 50-60 до 85-90 мм рт. ст., що пов'язано з припиненням плацентарного кровообігу і збільшенням периферичного опору. Потім протягом двох - трьох годин воно знижується до 66 мм рт. ст. Діастолічний тиск в першу добу становить 36 мм рт. ст. У наступні дні артеріальний тиск підвищується і до 7- 10-го дня систолічний тиск досягає в середньому 79 мм рт. ст., а діастолічний - 43 мм рт. ст. Пульсові коливання тиску складають 84% по відношенню до диастоличному (у дорослих - близько 60%), що обумовлено низькою питомою опором судин новонародженого. Для дітей перших тижнів життя характерні значні варіації артеріального тиску. З віком воно збільшується (табл. 9.3). Найзначніше збільшення спостерігається протягом перших двох тижнів після народження. Протягом усього першого року життя швидкість збільшення артеріального тиску залишається досить великий. До кінця першого року систолічний тиск досягає 90-100 мм рт. ст., діастолічний - 42-43 мм рт. ст. До п'яти - восьми років максимальний тиск становить 104 мм рт. ст., до 11 - 13 років - 127 мм рт. ст., до 15-16 - 134 мм рт. ст.

Збільшення систолічного тиску у грудних дітей в значній мірі пов'язано з ростом периферичного опору у великому колі кровообігу. У дітей цього віку відзначено зміна тиску протягом дня: ут-

Таблиця 93

Зміна артеріального тиску з віком

вік

Артеріальний тиск, мм рт. ст.

систолічний

діастолічний

новонароджений

79

43

Перша доба

60

36

п'яту добу

72

40

десяту добу

79

43

Два місяці

83

44

П'ять місяців

90

49

Сім місяців

95

57

одні рік

90-100

43-49

Один-два роки

85-105

40-50

Три роки

102

58

Три - сім років

86-110

55-63

П'ять років

103

60

П'ять - вісім років

104

68

10 років

106

83

11 - 13 років

127

88

14-16 років

134

88

дорослі

105-120

60-80

ром воно нижче, до вечора - підвищується. При прийомі їжі тиск збільшується, під час сну - значно знижується, а протягом дня - підвищується. Величина кров'яного тиску у дітей легко змінюється під впливом різних зовнішніх факторів. Так, при переході тіла з положення сидячи в горизонтальне положення кров'яний тиск у більшості дітей підвищується на 10-20 мм рт. ст. Величину систолічного тиску (Р{.) Немовляти можна розрахувати за формулою

У наступні роки орієнтовні величини артеріального тиску (так звана належна величина) можуть бути розраховані за формулою

Величина артеріального тиску у дітей одного віку залежить від довжини і ваги тіла: чим ці показники більше, тим вище тиск.

Діастолічний тиск мало змінюється в інтервалі від року до 10 років і становить величину близько 60 мм рт. ст. Інтенсивне його зміна спостерігається в підлітковому і юнацькому віці і залежить від фізичного розвитку дитини.

З п'яти-дев'яти років з'являються статеві відмінності в артеріальному тиску: у хлопчиків воно вище, ніж у дівчаток. У віці 9-12 років це співвідношення змінюється на протилежне, але в подальшому артеріальний тиск у хлопчиків знову підвищується. У підлітковому віці кров'яний тиск в значній мірі залежить від рівня фізичного розвитку дитини: довжини і ваги тіла, окружності грудної клітки та ін. В період статевого дозрівання артеріальний тиск підвищується. У цьому віці швидкість росту серця часто випереджає темпи збільшення просвіту судин, що призводить до розвитку юнацької гіпертонії.

На величину кров'яного тиску в учнів впливають заняття в школі. На початку навчального дня мінімальний тиск підвищується від уроку до уроку, а максимальне - знижується, т. Е. Зменшується пульсовий тиск. Спеціальні спостереження показали, що в ті дні, коли проводилися уроки праці або фізкультури, пульсовий тиск знижувався на меншу величину.

При м'язової навантаженні у дітей підвищується величина систолічного тиску і трохи знижується діастолічний тиск. При виконанні граничної м'язової роботи тиск може зростати до 180-200 мм рт. ст. Оскільки при цьому діастолічний тиск змінюється незначно, то зростає пульсовий тиск до 50- 80 мм рт. ст., що говорить про збільшення сили скорочення серця. Інтенсивність змін величини кров'яного тиску під час фізичного навантаження залежить від віку: чим старша дитина, тим гучніше ці зміни. Фізична активність сприяє підвищенню кров'яного тиску, а гіподинамія, навпаки, супроводжується його зниженням - гіпотонією.

Під впливом емоцій систолічний тиск підвищується на 20-40 мм рт. ст., діастолічний - на дещо меншу величину. У стані тривоги, при емоційному стресі артеріальний тиск значно підвищується.

На величину тиску впливають кліматичні і географічні чинники: уродженці півдня всіх вікових груп відрізняються меншим артеріальним тиском, ніж різновікові діти півночі.

Тиск венозної крові зменшується з віком. Велика величина венозного тиску у маленьких дітей зумовлена великою кількістю циркулюючої в організмі крові, вузьким просвітом і зниженою ємністю вен. Воно залежить від сили скорочень правого шлуночка і від судинного тонусу, але не залежить від частоти серцевих скорочень і від коливань систолічного і діастолічного артеріального тиску.

Величина венозного тиску пов'язана з фазами дихання: при вдиху воно трохи знижується, а при видиху - підвищується. Венозний тиск різко підвищується при негативних емоціях.

Розглядаючи дані різних авторів, можна зробити висновок про індивідуальні коливаннях величини артеріального тиску.

 1. 5. Висновки - вікова фізіологія і психофізіологія
  1. Початок навчання в школі - один з найважчих етапів в житті дитини, що вимагає глобальної перебудови фізичних ресурсів, психічних можливостей і соціальних потенцій. 2. Молодший шкільний вік характеризується структурно-функціональним дозріванням мозку , обумовлює зростання функціональних
 2. 3. Висновки - вікова фізіологія і психофізіологія
  1. Період дорослості - етап розвитку людини від закінчення юності і до періоду старості, що охоплює віковий проміжок від 20-23 років до 55-60 років. Психофізіологічний розвиток дорослих складається з періодів підйому, спаду і стабілізації функцій. Рівне стан зустрічається відносно рідко. Суперечлива
 3. Зв'язок між клітинами в організмі (міжклітинна комунікація) - вікова анатомія і фізіологія
  У багатоклітинних організмі кожна функція забезпечується участю багатьох, зовсім різних і віддалених один від одного клітин. Існують механізми, за допомогою яких клітини або групи клітин, тканин і навіть органи можуть взаємодіяти один з одним. Відомі два способи зв'язку між клітинами: ендокринні
 4. Зв'язку базальних гангліїв - нейрофізіологія
  Аферентні зв'язку (входи) базальних гангліїв . Вся інформація, яка надходить в базальні ганглії, йде в першу чергу до смугастого тіла (рис. 14.2). Вона надходить туди з трьох основних джерел від всіх областей кори безпосередньо або через таламус, з чорної субстанції середнього мозку, з неспецифічних
 5. Зовнішні грижі живота, загальна характеристика - факультетська хірургія
  Після вивчення глави студент повинен: знати - патологічну анатомію, етіологію зовнішніх гриж живота, клінічну картину і принципи лікування в залежності від локалізації грижі; вміти - вибирати метод лікування зовнішніх гриж живота, в тому числі у випадках ускладнених гриж; володіти - методами
 6. Знеболення, знеболення при препаруванні твердих тканин зуба - стоматологія. Ендодонтія
  Лікування пульпітів без знеболювання неможливо. Знеболювання при лікуванні пацієнтів з хворобами пульпи зуба і періапікальних тканин проводять різними методами. Біль розглядається як відповідь організму на ноціцептівний подразник в зубощелепної системі, функцію больового аналізатора. Препарують
 7. Значення і взаємодія різних видів гальмування - фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем
  Значення всіх форм внутрішнього гальмування полягає в усуненні непотрібної в даний момент діяльності, що забезпечує тонке пристосування організму до навколишнього середовища. Взаємодія різних видів гальмування може проявлятися, наприклад, в явищі растормаживания, яке виникає в результаті взаємодії
 8. Зміни геномної організації спадкового матеріалу. Геномні мутації - біологія. Частина 1
  Розглянуті вище механізми рекомбінації спадкового матеріалу (кросинговер, розбіжність гомологічних хромосом і незалежна поведінка хромосом в анафазе I мейозу, запліднення) при закономірний їх перебігу обумовлюють комбинативную мінливість, але не змінюють загальної структури генома як видовий
© 2014-2022  ibib.ltd.ua