Головна
ГоловнаНавчальний процесТеорія і методика фізичної культури → 
« Попередня Наступна »
І.В. Еркомайшвілі. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, 2004 - перейти до змісту підручника

14.8. Вимірювання координаційних здібностей

При розробці проблеми тестування фахівці досі стикаються з необхідністю пошуку відповідей щонайменше на три питання:

1. Які критерії оцінки координаційних здібностей?

2. За допомогою яких методів можна найбільш повно виміряти рівень розвитку координаційних здібностей?

3. Як організувати тестування?

Критерії оцінки координаційних здібностей

Критерії - це загальні ознаки, на підставі яких оцінюються здібності. Критеріями КС є чотири ознаки: правильність, швидкість, раціональність і винахідливість, які мають якісні та кількісні характеристики.

Критерії оцінки КС

Якісні Адекватність Своєчасність Доцільність Ініціативність

Правильність Швидкість Раціональність Винахідливість

Кількісні Точність Швидкість Економічність Стабільність

Координаційні здібності людина може проявити через яке-небудь одне властивість, наприклад, точність попадання в ціль, стабільність виконання дії. Однак частіше людина проявляє КС через сукупність властивостей. Наприклад, точність, швидкість і спритність.

Для оцінки координаційних здібностей використовують такі методи:

- спостережень;

- експертних оцінок;

- апаратурні методи;

- тестів.

188

Метод спостережень є одним з найдавніших. Учитель або тренер, проводять заняття має можливість спостерігати наскільки успішно (легко і швидко) навчається учень руховим діям. Якість спостережень можна підвищити, якщо спиратися при цьому на різні критерії оцінки КС: правильність, точність, винахідливість, раціональність.

Координувати свою рухову діяльність можна за одним критерієм, наприклад, у циклічних локомоціях - по швидкість, балістичних - точність. Але необхідно пам'ятати, що всі критерії не є однозначними. Наприклад, швидкість як критерій оцінки КС може бути: швидкість перебудови рухових дій, швидкість оволодіння новими руховими діями, швидкість реагування. Однак частіше людина координує свою діяльність з комплексними критеріями: по точності, швидкості, спритності у спортивних іграх.

Слід також зазначити, що одні критерії характеризують явні (абсолютні) КС, а інші приховані КС (відносні). Наприклад, човниковий біг 3х 10 м - це абсолютний показник, а різниця між бігом 3х 10 м і 30 м по прямій - відносний, який вказує на приховані швидкісні здібності.

Головний недолік цього методу в тому, що він не дозволяє виявити точні, кількісні оцінки координаційної розвитку, зіставити їх у відповідність з віковим розвитком.

Метод експертних оцінок - думка досвідчених фахівців з оцінки КС. Але і цей метод має свої недоліки. Основним є те, що за виконану дію учень у результаті отримує суб'єктивну оцінку. Недоліком методу також є те, що буває складно залучати кваліфікованих фахівців на заняття фізичними вправами.

Апаратурний або інструментальний метод дозволять отримати оцінку розвитку окремих компонентів (ознак). Це методи біомеханіки, фізіології.

189

Рухові тести. При відборі рухових тестів необхідно, щоб вони відповідали наступним вимогам:

- були доступні для всіх вікових груп;

- чи не висловлювали собою складних рухових умінь, що вимагають спеціального навчання;

- не вимагали складного устаткування;

- давали досить повну картину про динаміку зміни всіх спеціальних і специфічних КС.

Загальні вказівки за методикою тестування:

- забезпечити певний рівень мотивації на виконання тестів (концентрація уваги);

- надати можливість 2 -3 спроб виконання залікового тесту для того, щоб виключити вплив будь-яких перешкод;

- контрольні випробування необхідно проводити на початку основної частини заняття після невеликої розминки;

- контрольні випробування рекомендують проводити двічі на рік. Окремі тести до і після проходження конкретного матеріалу;

- доцільно проводити в змагальній формі. Основними тестами, застосовуються на практиці є:

Для оцінки КС, що відносяться до цілісним руховим діям використовують тести:

- човникові біг 3х 10 м;

- три оберти вперед;

- метання тенісного м'яча на дальність.

Для оцінки здатності до диференціювання:

- кидок м'яча в ціль, стоячи спиною до цілі;

- стрибки вниз на розмітку;

Для оцінки здатності до орієнтування в просторі:

- маятник - кидок - мета;

Для визначення комплексної реакції:

- вправа - реакція - м'яч;

Для визначення здатності до рівноваги:

- повороти на гімнастичній лавці

- стійка на одній нозі

190

1. Дайте визначення понять «координація», «спритність», «координаційні здібності».

2. Перелічіть і коротко охарактеризуйте види координаційних здібностей.

3. Перерахуйте фактори, що визначають розвиток координаційних здібностей?

4. Розкрийте віково-статеві та індивідуальні особливості розвитку координаційних здібностей.

5. Яким вимогам повинні відповідати фізичні вправи, які використовуються для розвитку координаційних здібностей?

6. Назвіть групи вправ, які використовуються для розвитку координаційних здібностей?

7. Дайте коротку характеристику методів розвитку координаційних здібностей.

8. Які методичні прийоми при використанні методу строго регламентованого вправи Вам відомі?

9. Розкрийте особливості методики розвитку координаційних здібностей, заснованих на пропріоцептіной чутливості.

10. Які особливості методики розвитку здатності до орієнтування в просторі?

11. Якими засобами і методами розвивають почуття ритму?

12. Розкрийте особливості методики розвитку здатності до статичної і динамічної рівноваги.

13. Які групи фізичних вправ використовують для боротьби з координаційною напруженістю?

14. Перерахуйте критерії оцінки координаційних здібностей.

15. Які методи оцінки рівня розвитку координаційних здібностей Вам відомі?

16. Наведіть приклади типових тестів і контрольних вправ, які використовуються для контролю координаційних здібностей.

191

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "14.8. Вимірювання координаційних здібностей"
 1. 14.1. Загальне поняття координаційних здібностей
  координаційні здібності. КООРДИНАЦІЯ - це здатність людини раціонально погоджувати руху ланок тіла при вирішенні конкретних рухових завдань. Координація характеризується можливістю людей управляти своїми рухами. Складність управління опорно-руховим апаратом полягає в тому, що тіло людини складається з значної кількості біоланок, які мають більш ста
 2. 14.3. Фактори, що визначають розвиток координаційних здібностей
  координаційних здібностей, є: - здатність людини до точного аналізу рухів; - діяльність аналізаторів, і особливо, рухового; - складність рухового завдання; - рівень розвитку інших рухових здібностей; - сміливість і рішучість; - вік; - рівень загальної підготовленості що займаються. 14.4. Віково-статеві та індивідуальні особливості розвитку
 3. 14.2. Види координаційних здібностей
  координаційні здібності ». У практиці фізичного виховання можна спостерігати дітей, які однаково добре виконують завдання на орієнтування, рівновага, ритм, т.е мають хороші «загальні» координаційні здібності. Або частіше зустрічаються випадки, коли учень має високі координаційні здібності до циклічних рухам, але низькі до спортивних ігор. Отже, під загальними координаційними
 4. 5. Є сумісними поняття:
  виміру; Книга, навчальний посібник; Грам, одиниця виміру довжини; Комп'ютер, диск; Злочин, злочинець; Адвокат, прокурор; Здатність, пам'ять; Книга, бібліотека; Книга, підручник; Книга, посібник; Волейбол, баскетбол; Командна гра, спортивна гра; Любитель, спортсмен; Діяння, злочин; Слон, африканську тварину Крадіжка, грабіж; Зерно, трава; Авторучка, олівець; Сторіччя, рік; Боротьба,
 5. 14.5. Засоби розвитку координаційних здібностей
  координаційних труднощів; - вимагають від виконавця правильності, швидкості, раціональності при виконанні складних у координаційному відношенні рухових дій; - є новими і незвичними для виконавця; - хоча і є звичними, але виконуються при зміні самих рухів і рухових дій, або умов. Вправи, що задовольняють хоча б одній з цих вимог,
 6. 65. Російська Федерація і країни СНД
  координаційними повноваженнями, і воно об'єднує 12 держав. Юридична природа СНД характеризується такими рисами: - воно створене самостійними державами і засноване на принципі їх суверенної рівності; - має свій Статут, що фіксує стійкі функції СНД, його цілі і сфери спільної діяльності держав-членів; - має чітку організаційну структуру, розгалужену
 7. 11.3. Засоби розвитку швидкісних здібностей
  координаційні, швидкісні і витривалість), б) на швидкісні здібності й удосконалювання рухових дій (у бігу, плаванні, спортивних іграх і ін.) У спортивній практиці для розвитку швидкості окремих рухів застосовуються ті ж вправи, що і для розвитку вибух ної сили, але без обтяження або з таким обтяженням, яке не знижує швидкості русі. Крім цього використовуються
 8. 12.1. Поняття про витривалості, її види
  координаційна витривалість). Спеціальна витривалість залежить від можливостей нервово-м'язового апарату, швидкості витрачання ресурсів внутрішньом'язових джерел енергії, від техніки володіння руховими діями і від рівня розвитку інших рухових здібностей. Залежно від переважного прояви інших здібностей виділяють швидкісну витривалість, силову витривалість і
 9. 7. Операціональні визначення
  вимірювання величини Е. Але це невірно: вимірювання дозволяють нам визначити тільки кінцеве число значень функції, більше того, вони забезпечують лише раціональні або дробові значення. До того ж числові значення величини або фізичної кількості представляє тільки одну з її складових. Наприклад, поняття електричного поля є, розмірковуючи математично, функцією і тому має три
 10. ЗЛ. Стандартне опис вимірювання
  виміру принади лежить фон Нейманом. Воно викладено в книзі «Математик етичні основи квантової механіки», в якій сказано ^ хоча н невірно, майже все необхідне для аксіоматикою чес кого і несуперечливого формулювання квантової! механіки. Мабуть, саме тут спостерігач вперше] став основною фігурою в описі експериментальних! ситуацій. Фон Нейман ясно сказав, що під наблюдатеся-1 лем він
© 2014-2022  ibib.ltd.ua