Головна
ГоловнаНавчальний процесТеорія і методика фізичної культури → 
« Попередня Наступна »
І.В. Еркомайшвілі. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, 2004 - перейти до змісту підручника

14.3. Фактори, що визначають розвиток координаційних здібностей

Факторами, що визначають розвиток координаційних здібностей, є:

- здатність людини до точного аналізу рухів;

- діяльність аналізаторів, і особливо, рухового;

- складність рухового завдання;

- рівень розвитку інших рухових здібностей;

- сміливість і рішучість;

- вік;

- рівень загальної підготовленості що займаються.

14.4. Віково-статеві та індивідуальні особливості розвитку координаційних здібностей

Координаційні здібності людини дуже різноманітні і специфічні. Тому й динаміка їх розвитку в онтогенезі має своєрідний для кожного різновиду характер.

В.І. Лях і група вітчизняних учених аналізували 35 показників, що характеризують особливості розвитку різних спеціальних і специфічних КС дітей від 7 до 17 років. Крім того, вони проаналізували ис

158

прямування зарубіжних вчених. У результаті дослідження з'ясували, що одні показники КС за період навчання зростають на 20-30%, а інші-збільшуються більш ніж на 600-1000%.

Встановили, що в різні вікові періоди, розвиток КС протікає різночасно і різноспрямовано. Однак найбільш інтенсивно показники різних КС наростають з 7 до 11-12 років.

Автори одноголосні, що в названі вікові періоди існують особливо сприятливі психічно-інтелектуальні, анатомо-фізіологічні і моторні передумови для швидкого розвитку і вдосконалення КС.

Починаючи з другої половини середнього шкільного віку різні КС змінюються суперечливо. Так, у хлопчиків 12-13 років збільшуються абсолютні показники КС у циклічних, ациклічних, балістичних локомоціях (ймовірно, це пов'язано з паралельним зростанням кондиційних здібностей).

Здатність до орієнтування в просторі спостерігається з 13 до 16 років (особливо у хлопчиків).

Здатність до рівноваги має сенситивні періоди у дівчаток до 13, а хлопчики до 14 років.

Після 11 років у дівчаток і 13 років у хлопчиків темпи зростання здатності до ритму різко сповільнюються аж до студентського віку.

Здатність до перебудови рухових дій у дівчаток після 11-12 років зменшується. У хлопчиків же ця здатність повільно поліпшується протягом усього часу навчання.

На відміну від інших, здатність до розслаблення м'язів у хлопчиків з 7 до 10 років істотно не змінюється. Найбільш різке поліпшення виявилося з 10 до 11 років. Потім, з 12 до 14 років відбувається деяка стабілізація даного показника, який знову покращується з 14 до 15 років.

У дівчаток спостерігали аналогічні зміни даної здібності. До 15 років здатність розслабляти м'язи у юнаків і дівчат досягає рівня дорослої людини.

Швидкість реагування в простих і складних умовах прогресує до 13 років у дівчаток і до 14 у хлопчиків.

Необхідно відзначити, що в усі періоди шкільного віку, і дівчатка і хлопчики мають індивідуальні особливості в рівні розвитку

159

КС. Особливо вражають ті діти, які показують результати набагато перевищують результати однолітків і навіть спортсменів. Як стверджують вчені, це говорить про значну обумовленості спадкових факторів. У рівні розвитку координаційних здібностей, на відміну від сили, швидкості і витривалості, обдаровані діти практично не поступаються дорослим людям.

Таким чином, різні прояви координаційних здібностей мають своєрідну вікову динаміку біологічного розвитку. Тим не менше, найбільш високі темпи їх природного приросту припадають на препубертатний вік. У підлітковому віці координаційні можливості істотно погіршуються, а надалі - спочатку стабілізуються, а з 40-50 років починають погіршуватися.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.3. Фактори, що визначають розвиток координаційних здібностей "
 1. 14.2. Види координаційних здібностей
  визначають його готовність до оптимального управління і регулюванню рухової дії. Теоретичні та експери 155 ві дослідження дозволяють виділити види КС: спеціальні, специфічні і загальні. Спеціальні КС відносяться до однорідних з психофізіологічних механізмам групам рухових дій, систематизованих по зростаючій складності: - в циклічних і ациклічних
 2. 11.3. Засоби розвитку швидкісних здібностей
  розвитку швидкісних здібностей є вправи, що їх з граничною або околопредельной швидкістю (тобто швидкісні вправи). Їх можна розділити на три основні групи (В. І. Лях, 1997). 1. Вправи, направлено впливають на окремі компоненти швидкісних здібностей: а) швидкість реакції, б) швидкість виконання окремих рухів; в) поліпшення частоти рухів; г)
 3. 65. Російська Федерація і країни СНД
  розвиток, забезпечення прав людини, сприяння громадянам держав у вільному спілкуванні та контактах. Статут СНД передбачає вісім сфер спільної діяльності держав-членів: 1) забезпечення прав і свобод людини; 2) координація зовнішньополітичної діяльності; 3) співробітництво у формуванні загального економічного простору; 4) співробітництво в розвитку систем транспорту та
 4. 12.1. Поняття про витривалості, її види
  розвитку спеціальної витривалості. Витривалість стосовно певної діяльності, обраної як предмет спеціалізації, називають СПЕЦІАЛЬНІЙ. (Наприклад, спеціальна витривалість бігуна, боксера, ігровикам). Спеціальна витривалість класифікується: - За ознаками рухової дії, за допомогою якого вирішується рухова завдання (стрибкова витривалість) - За ознаками
 5. 3.1. Класифікація екологічних факторів
  фактори поділяються на ресурси, що споживаються організмами, і умови, які не споживаються організмами, але необхідні для їх життєдіяльності. Наприклад, для рослин факторами-ресурсами є елементи мінерального живлення, вода, світло, а для тварин - інші організми. Прикладом фактора-умови є температура навколишнього середовища. Серед екологічних факторів розрізняють також
 6. Теорія друга. П'ятиступінчаста модель Черчіля та Левіса.
  Факторів: стратегії, формальних систем управління і стилю керівництва, впливу керівника на організацію та організаційну структуру. Основними факторами менеджменту з даної моделі стають наступні: Фактори, що відносяться до самої організації - ресурси персоналу, системні ресурси, фінансові ресурси, ресурси ділової активності. Фактори, що відносяться до керівника організації як
 7. Теми для рефератів 1.
  Факторів, що впливають на розвиток здатності до міжособистісного гуманістично-орієнтованого
 8. 13.2. Фактори, що визначають розвиток гнучкості
  факторів: Анатомічний. Форма кісток, товщина суглобного хряща, еластичність м'язів, сухожиль і зв'язок в чому визначають рівень розвитку гнучкості (напрямок і розмах рухів в суглобі: згинання, розгинання, відведення, приведення, супінація, пронація, обертання). Центрально-нервовою регуляцією тонусу м'язів, а також напругою м'язів-антогонистов. Це означає, що прояви гнучкості залежать
 9. 3.4.1. Вступне зауваження
  фактора на суспільство і на його розвиток безперечно. Його ніхто й ніколи не заперечував. І саме по собі визнання цього факту ніяк не може бути названо географічним детермінізмом. Про географічному детермінізм мова може йти тільки тоді, коли природне середовище приймається за головний, основний чинник, що визначає характер соціального життя. У ранніх концепціях географічного детермінізму природна
 10. 106. Договір як підстава виконання зобов'язань.
  Визначався як взаємна угода чи як угоду сторін, спрямована на виникнення, зміну або припинення цивільних правовідносин. Аналогічний практично підхід зберігся і в.проекте нового Цивільного кодексу, ст. 658 якого визначає договір як угоду-двох більше осіб »спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Слід
 11. XIII. Кооперація факторів
  факторів. § 170. Існують підстави думати, що в міру того як істотні здатності множаться і зростає число органів, кооперирующих при кожному відправленні, непряме урівноважування через природний відбір робиться все менш і менш здатним виробляти специфічні пристосування і зберігає тільки здатність підтримувати загальну пристосованість будови до умов.
 12. 17.2. Фактори, що визначають специфіку пенітенціарної педагогіки
  визначають специфіку пенітенціарної
 13. § 4. Інші функції прокуратури
  координаційних нарадах з проблем боротьби зі злочинністю беруть участь керівники органів прокуратури, внутрішніх справ, Федеральної служби безпеки, податкової поліції, митних органів, юстиції. За практиці керівники судових органів у цих нарадах не беруть участь, оскільки перед судом стоїть завдання не боротьби із злочинністю, а здійснення правосуддя. Рішення
 14. 13.3. Види та рівні розвитку здібностей
  розвитку людини. ? Під спеціальними здібностями розуміється система властивостей особистості, що забезпечує високі результати в одній діяльності. Деякі вчені, наприклад А. Г. Ковальов, відносять до спеціальних здібностям практичні - наприклад, слюсарні, домоводче-ські та ін Кожна діяльність пред'являє до людини визначений
© 2014-2022  ibib.ltd.ua