Головна
ГоловнаНавчальний процесСоціальна педагогіка (лекції) → 
Наступна »
Василькова Ю.В., Василькова Т.А.. Соціальна педагогіка: Курс лекцій: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навчань, закладів. - 2-е вид. стереотип. - М.: Видавничий центр «Академія». - 440 с., 2000 - перейти до змісту підручника

ВІД АВТОРІВ

У сучасних умовах загострення економічних, політичних і соціальних проблем знадобилася соціальна допомога сім'ї, де є діти- інваліди, де батьки хворі або не мають роботи, сім'ям-біженцям, дітям, які страждають від жорстокості батьків-алкоголіків чи наркоманів. Встали гостро питання незахищеності сім'ї та дітей, зросли підліткова злочинність і дитячі захворювання, стала гостро затребувана робота соціального педагога.

Це не тільки «допомогу» або «перевиховання», але і вживання заходів щодо запобігання кризи в сім'ї, і організація роботи з дітьми, щоб створити їм сприятливі умови для нормального розвитку та життя.

До книги увійшли лекції про сутність соціальної педагогіки та роботи соціального педагога, що характеризують особливості його діяльності, професійної майстерності як результат його постійної праці, любові до дітей і прояви людинолюбства - у спілкуванні з дітьми з «сімей ризику », важкими і хворими, в притулках і клубах за інтересами, в школі і мікрорайоні, в різних реабілітаційних центрах.

Враховуючи, що головним у роботі соціального педагога є розвивається людина, формування особистості дитини чи підлітка, в книзі акцентується увага на важливості індивідуальної роботи з ними.

Для цього треба було залучення основних положень педагогічної науки, і до них її частини - соціальної педагогіки.

З'явилася необхідність звернутися до історії вітчизняної освіти і педагогіки, до практики соціального виховання вітчизняних педагогів, проаналізувати їх досвід. Тому поряд з проблемами роботи соціального педагога в сучасних умовах довелося звертатися до питань захисту дітей та до практики соціального виховання в історії нашої Батьківщини.

Соціальному педагогу можна не знати про суть державної політики захисту сім'ї і дитинства в Росії, про благодійну турботі суспільства про дітей-сиріт, релігійне виховання, вихованні в дворянській і селянської сім'ях. Корисно знати, що таке вільне виховання і педагогіка середовища, виховання особистості в колективі і педагогіка ненасильства.

Як доповнення до лекцій до книги увійшли уривки з історичних документів і літературних пам'яток, зі статей відомих вітчизняних педагогів і вчених з різних питань соціального виховання.

Ці матеріали корисні соціальному працівнику при створенні або організації роботи в різних клубах, реабілітаційних або лікувальних центрах, у притулках для дітей-сиріт і в індивідуальній роботі з важкими підлітками.

У книзі можуть знайти для себе цікавий матеріал педагоги, так як частина матеріалу з історії вітчизняної освіти і виховання публікується вперше і містять повчальний досвід минулого.

Ці матеріали становлять інтерес для студентів, майбутніх соціальних працівників, особливо при підготовці курсових і дипломних робіт або рефератів з проблем соціальної педагогіки.

Лекції були прочитані студентам, слухачам - соціальним працівникам; перевага віддавалася тим темам, які, за їхніми відгуками, необхідні для практичної роботи.

В кінці кожної теми наведені завдання-питання, мета яких - направити соціального працівника і соціального педагога на аналіз пропонованого матеріалу, на необхідність і корисність педагогічних ідей минулого для його практичної роботи. Це можливість творчого використання історичного минулого.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ВІД АВТОРІВ "
 1. 5. Вільне використання твору з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення
  автора і без виплати авторської винагороди, але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення допускаються такі способи використання правомірно оприлюднених творів, як, зокрема: 1 . цитування в оригіналі і в перекладі в наукових, критичних і інформаційних цілях; 2. приведення в якості ілюстрацій у виданнях, в радіо-і телепередачах, звуко-і відеозаписах
 2. 5. Відповідальність за авторським договором
  авторськими договорами. Оскільки дані договори є видами цивільно-правових договорів, їх учасники відповідають за порушення прийнятих зобов'язань за загальним нормам ст. 393-406 ЦК, а також ст. 15 ГК про відшкодування збитків, якщо інше не диктується особливостями предмета цих договорів. Тому спеціальна норма п. 1 ст. 34 ЗоАП зобов'язує сторону, не виконала або неналежним чином виконала
 3. 11. Загальний термін дії авторського права
  авторського права визначається як закінченням періоду часу, що обчислюється роками, так і вказівкою на події, які повинні неминуче настати. За загальним правилом авторське право діє протягом усього життя автора (співавторів) і 50 років після смерті автора або останнього із співавторів З цього правила є ряд виключень. Так, особисті немайнові права - право авторства, право на ім'я і
 4. Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008

 5. А.Н. Троепольскій. . Метафізика, філософія, теологія, або Сума підстав духовності: Монографія. - М.: Видавництво "Гуманитарий" Академії гуманітарних досліджень. - 176 с., 1996
  автору шляхом їх критичного розбору, уточнення і доповнень довести можливість створення власної теорії - теокосмізма. На думку автора, його теорія включає в якості основ світогляду метафізику і теологію. У книзі вони розглядаються відповідно як знання в статусі науки і раціональної
 6. 5. Автори похідних творів
  авторів похідних творів відносяться перекладачі літературних текстів, аранжувальники музичних творів, а також особи, які здійснюють іншу переробку або переробку творів, наприклад драматурги, що створюють кіносценарії з чиїхось романів, повістей чи оповідань. Оскільки автори похідних творів завжди мають справу з об'єктами чужих авторських прав, вони користуються
 7. А. С. Барсенков. Введення в сучасну російську історію 1985-1991 рр..: Курс лекцій. - М.: Аспект Пресс. - 367 с, 2002
  У книзі висвітлюється один з найскладніших для викладання періодів вітчизняної історії. Автор аналізує найважливіші проблеми життя СРСР 1985-1991 рр.. - Від передумов реформ, пов'язаних з ім'ям М. С. Горбачова, до розпаду СРСР, закріпленого у Біловезьких угодах. Автор спирається на новітні дослідження, насамперед істориків і політологів. Для студентів вищих навчальних закладів
 8. Від автора
  автора
 9. Визначте вид даних понять за об'ємом:
  Село Бурятії з населенням більше 100 000 чоловік; Село Бурятії; Село Бурятії, що є центром Кіжін-гінского району; Президент; Чинний президент Бурятії; Екс-президент Бурятії; Молекула води, яка не містить атом кисню; Молекула води; Молекула води на Сонці; Мова ; Новорічне привітання Президента Бурятії; Новорічне привітання Президента Росії в 1980 році; Студент-юрист;
 10. 7. Правонаступники та інші особи як суб'єкти авторського права
  авторське право переходить у спадщину (ст. 29 ЗоАП), спадкоємці померлого автора входять до кола суб'єктів авторського права. Правонаступництво щодо творів науки, літератури і мистецтва може здійснюватися також в силу закону або договору про передачу майнових прав. Так, відповідно до ст. 17-26 ЗоАП треті особи вправі в певних межах без згоди авторів використовувати
 11. І. Обмеження майнових прав авторів
  авторів мають ряд серйозних обмежень. Ці обмеження націлені на встановлення балансу між інтересами суспільства та інтересами автора. У ст. 13 Угоди ТРІПС робиться спроба поставити перепони в обмеженні виняткових прав: "Країни-учасниці повинні звести обмеження або виключення з розряду виняткових прав до певних випадках, які не вступають в протиріччя з
 12. Ансельм
  авторів, у яких, як вважають, запозичив свої думки Декарт, містить такі слова: «Святого Ансел'ма теж відносять до числа старих авторів, з творів яких пан Декарт міг почерпнути аргумент на користь існування бога, виведений Ансельмом з того , що вельми досконала істота або принаймні найдосконаліше, яке ми можемо осягнути, укладає своє існування в собі. Такий
 13. № 95. Використання творів науки, літератури і мистецтв. Авторський договір.
  авторських договорів. Авторський договір - це консесуальний угода, за Якою автор або правонаступник передаються готов твір певній організації для Використання або автор бере на себе обов'язок создать Певний твір и Передат его для Використання, а користувач зобов'язаний вікорістаті або Почати Використання твору Передбачення договором способом в обумовлення ним обсязі, у визначеня рядків и
© 2014-2022  ibib.ltd.ua