Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Біологія. Частина 1
««   ЗМІСТ   »»

ЕВОЛЮЦІЯ ГЕНОМУ

Геном передбачуваного загального предка про- і еукаріот

Загальні принципи організації спадкового матеріалу, представленого нуклеїновими кислотами, а також принципи запису генетичної інформації у про-і еукаріот свідчать на користь єдності їх походження від загального предка, у якого вже була вирішена проблема самовідтворення і запису інформації на основі реплікації ДНК і універсальності генетичного коду. Однак геном такого предка зберігав великі еволюційні можливості, пов'язані з розвитком надмолекулярної організації спадкового матеріалу, різних шляхів реалізації спадкової інформації та регуляції цих процесів.

Численні вказівки на відмінності в організації генома, деталях процесів експресії генів і механізмів її регуляції у про- і еукаріот (див. Розд. 3.4; 3.5; 3.6) свідчать на користь еволюції названих типів клітин за різними напрямками після їх дивергенції від загального предка.

Існує припущення, що в процесі виникнення життя на Землі першим кроком стало утворення самовідтворюються молекул нуклеїнових кислот, що не несуть спочатку функції кодування амінокислот в білках. Завдяки здатності до самовідтворення ці молекули зберігалися в часі. Таким чином, первинний відбір йшов на здатність до самозбереження через самовідтворення. Відповідно до розглянутим припущенням пізніше деякі ділянки ДНК придбали функцію кодування, т. Е. Стали структурними генами, сукупність яких на певному етапі еволюції склала первинний генотип. Експресія виникли кодують послідовностей ДНК привела до формування первинного фенотипу, який оцінювався природним відбором на здатність виживати в конкретному середовищі.

Важливим моментом в даній гіпотезі є припущення про те, що істотним компонентом перших клітинних геномів була надлишкова ДНК, здатна реплицироваться, але не несе функціонального навантаження щодо формування фенотипу. Припускають, що різні напрямки еволюції геномів про- і еукаріот пов'язані з різною долею цієї надлишкової ДНК предкового генома, який повинен був характеризуватися досить великим обсягом. Ймовірно, на ранніх стадіях еволюції найпростіших клітинних форм у них ще не були досконало відпрацьовані головні механізми потоку інформації (реплікація, транскрипція, трансляція). Надмірність ДНК в цих умовах створювала можливість розширення обсягу кодують нуклеотидних послідовностей за рахунок некодуючих, забезпечуючи виникнення багатьох варіантів вирішення проблеми формування життєздатного фенотипу.

 1. Фізіологія репродуктивної системи самок - кровообіг, дихання, видільні процеси, розмноження, лактація, обмін речовин
  Статеві органи самок тварин підрозділяють на зовнішні (статеві губи і клітор) і внутрішні. До внутрішніх відносять піхву (власне піхву і його переддень), матку (в якій розрізняють шийку, тіло і роги), яйцепроводов і яєчники. У статевих органах самок утворюються яйцеклітини, відбувається їх
 2. Фізіологія обміну речовин і енергії - кровообіг, дихання, видільні процеси, розмноження, лактація, обмін речовин
  Обмін речовин і енергії - сукупність хімічних і фізичних перетворень речовин, що відбуваються в живому організмі і забезпечують його життєдіяльність у взаємозв'язку з навколишнім середовищем. Обмін речовин становить основу життя на Землі, причому характер і інтенсивність обмінних процесів,
 3. Фізіологія кровообігу, фізіологія серця, загальні положення - фізіологія людини і тварин
  В результаті вивчення даного розділу студенти повинні: знати будову серця і його місце в системі кровообігу, клапанний апарат серця, будова серцевої стінки і особливості міокарда, провідній системі серця, природу серцевої автоматік; особливості нервової і гуморальної регуляції роботи серця;
 4. Фізіологія аналізаторів - ендокринна і центральна нервова системи, вища нервова діяльність, аналізатори, етологія
  Для успішної боротьби за виживання тварина повинна отримувати максимум інформації про навколишнє середовище і про внутрішній стан організму і миттєво на них реагувати. Стан навколишнього і внутрішнього середовища тварини сприймають за допомогою спеціальних систем організму - аналізаторів
 5. Фізіологічне значення законів Генрі-Дальтона і Сєченова - біохімія людини
  Закони Генрі-Дальтона і Сеченова мають велике практичне значення як в медицині, так і в спорті. Зміна розчинності газів в крові при зміні тиску може викликати важкі захворювання. Кесонна хвороба, від якої зазвичай страждають водолази і аквалангісти, - прояв закону Генрі. На глибині, наприклад,
 6. Фізико-хімічні властивості амінокислот - біохімія
  Всі амінокислоти в водних розчинах існують у вигляді біполярних іонів, причому аминная група у них протоновану, а карбоксильна - диссоциирована: Біполярність амінокислот забезпечує ряд дуже важливих їх властивостей, таких, як висока розчинність в воді, а також високі дипольні моменти їх молекул
 7. Ферментативний синтез пептидів, природні пептиди - біохімія
  Деякі біологічні каталізатори, гідролізуючі пептидні зв'язку, в певних умовах здатні каталізувати зворотну реакцію, а саме утворювати пептидні зв'язку між окремими амінокислотами. Одним з таких способів змішування рівноваги каталітичної реакції є її проведення в органічному розчиннику в присутності
 8. Еволюція нервової системи хордових тварин - анатомія центральної нервової системи
  Одна з головних характеристик типу хордові - це наявність трубчастої НС. Вона розвивається з ектодермальну нервової трубки і займає в організмі дорсальне положення, т. Е. Централізація і концентрація нейронів у хордових пов'язана зі спинний стороною тіла, а не з черевної (черевна нервова ланцюжок),
© 2014-2022  ibib.ltd.ua