Головна
ГоловнаІсторіяВсесвітня історія (підручники) → 
« Попередня Наступна »
І.О.Змітровіч, Г.М. Крівощеков, М.Я. Колоцей та ін. Всесвітня історія новітнього часу: Учеб. посібник: У 2 ч.ч. 2 - 1945 - початок XXI в. І.О.Змітровіч, Г.М.Крівощекій, М.Я. Колоцей та ін / Відп. ред. Л. А.Колоцей. - Гродно: ГрГУ, 2002. - 207 с., 2002 - перейти до змісту підручника

Франція в 80 - 90-і роки.


З кінця 1979 до середини 1981 року під Франції спостерігалася криза перевиробництва. Вихід з нього і подальший економічний розвиток були нетривалими. Сталося загострення внутрішньоекономічної обстановки. Посилилася страйкова боротьба трудящих, що охопила в 1980 р. цілі райони. У зв'язку з майбутніми президентськими і парламентськими виборами загострилися всі соціально-економічні протиріччя. У складній політичній боротьбі на президентських, а потім і парламентських виборах в 1981 р. перемогу здобули ліві сили. Президентом став соціаліст Франсуа Міттеран, який запропонував комуністам увійти до складу уряду. ФКП отримала 4 міністерських портфеля з 44.
Спільна програма лівих сил передбачала значні соціально-економічні реформи в інтересах більшості французів. Була здійснена націоналізація 36 банків і 9 промислових груп. Здійснилося підвищення зарплати, допомоги по безробіттю, багатодітності. Збільшилися пенсії та стипендії, посилювалося оподаткування великого капіталу. Робочий тиждень була скорочена до 39 годин, а оплачувану відпустку продовжено до 5 тижнів. Проте зупинити інфляцію не вдалося. Продовжувала зростати і безробіття.
З 1983 р. уряд соціалістів проводило політику «жорсткої економії». Вона була збережена з невеликими змінами консерваторами в 1985-1988 р. і урядом соціалістів, сформованим після виборів 1988 Політика «жорсткої економії» включала в себе стримування доходів населення, державних витрат і регулювання кредитно-грошової сфери - спочатку шляхом адміністративних зап-ретітельних заходів, а потім за рахунок підтримки конкуренції на ринках праці, товарів і грошей.
Наприкінці 80-х років французький уряд оголосив про масову приватизацію підприємств, банків і страхових компаній. Один із шляхів приватизації - викуп підприємств його працівниками. За 1989 - 1992 р. було викуплено близько чверті всіх підприємств з числом зайнятих від 500 до 1 тис. осіб.
Десятий план економічного розвитку на 1989 - 1992 намітив подальший досягнення стабільності грошового обігу, зниження інфляції і підтримку конкурентоспроможності економіки.
У зовнішній політиці посилилися проатлантичні тенденції. Значно активізувалися її зв'язки з США. Франція нарощувала свої збройні сили, особливо ядерні, відмовилася від повного припинення ядерних випробувань. Першорядне увагу Франція приділяла європейських справ, зміцнюючи відносини з ФРН, Англією. Складними і непослідовними були стосунки з СРСР.
У 1993 р. на виборах до Національних зборів праві отримали абсолютну більшість місць у парламенті. Ніколи ще в повоєнній історії Франції ліві сили не терпіли такої поразки. Прем'єр-міністром був призначений представник ОПР Едуар Балладюр. Ліві сили після такої великої поразки не змогли вийти із затяжної кризи. На президентських виборах у травні 1995 р. перемогу здобув Ж. Ширак, який заявив, що основними пріоритетами внутрішньої політики будуть: боротьба з безробіттям, подолання розколу суспільства на благополучних і знедолених. У зовнішній політиці головною метою його діяльності буде повернути Франції роль «мотора» в Європейському Союзі і «маяка свободи» для всього світу. Новий уряд висловило намір скорочувати дефіцит державного бюджету до рівня, передбаченого Маахстріхстскім угодою. Одночасно було заплановано збільшити видатки на підвищення зайнятості. У 1996 р. прийнятий довгостроковий план зайнятості та розпочато його осу-ществление в обумовлених зонах. Поряд із заходами уряду парламент прийняв ряд законів про заохочувальних виплатах приватним підприємцям за наймання молоді на роботу і за повернення на роботу скороченого персоналу. У 1996 р. збільшилися темпи зростання ВВП, капіталовкладень, особистого споживання.
На парламентських виборах 1997 р. перемогу здобула ФСП. Ліва більшість національних зборів і лідер ФСП Л.Жоспен продовжують курс «третього шляху» розвитку Фран-
ції, намагаючись забезпечити і економічну ефективність і скоротити соціальну нерівність в суспільстві, що, втім, у Франції активно здійснюється .
На рубежі ХХ і ХХІ ст. Франція входить до групи найбільш розвинених держав за всіма найважливішими показниками. Вона займає 5-е місце у світі за душового ВВП, 5-е - за питомою вагою у світовому промисловому виробництві. Франція знаходиться на 4-му місці за часткою у світовому експорті, зробивши ставку на наукомістке виробництво. Франція володіє багатьма передовими технологіями (робототехніка, новітні засоби зв'язку, виробництво нових матеріалів, біотехнології, атомна енергетика, мікроелектроніка та ін.)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Франція в 80 - 90-і роки. "
  1. § 5. Франція в 50-90-ті роки
    У післявоєнній історії Франції виділяють три періоди: тимчасовий режим (1944-1946 р.), Четверта республіка (19461958 р.) і П'ята республіка (з 1958
  2. Четверта республіка.
    французькі війська вели війну в Індокитаї. Наприкінці 50-х років виник національний криза, пов'язана з проблемою Алжиру. Жорстока й дорога війна Франції в Алжирі фактично призвела до розколу французького суспільства. Всі ці гострі проблеми внутрішньополітичного розвитку і зовнішньої політики створювали в країні політичну нестабільність, яка виражалася в частій зміні урядів (за 10 років у
  3. Внутрішня і зовнішня політика де Голя.
    французів. Трудящі вимагали покінчити з брудною війною. Незважаючи на що почався терор «Організації таємницею армії» (ОАС), Франція в 1960 р. підписала угоду з Тимчасовим урядом Алжиру про надання Алжиру незалежності. Це означало остаточний розпад колоніальної імперії Франції. У 60-ті роки тривала модернізація французької економіки. Суттєво змінилася її структура.
  4. 3. ПРО6 помилках, прогалинах й викривлення у висвітленні історії Вітчизняної війни 1812 року
    французькому імператору з боку Олександра I з тих пір, як у відповідь на ноту протесту Росії через вбивство герцога Енгіенского в 1804 Наполеон нагадав Олександру про фактичне участі його у змові проти батька - Павла I. Після Тільзітського світу Наполеон не був зацікавлений воювати з Росією, навпаки, він хотів зберегти дружні або навіть союзні відносини між двома країнами, бо це
  5. 6.Крестьянскій або пролетарський соціалізм? (Ідеї, організації, діячі)
    роки брежнєвського застою і посилення тоталітарного ідеологічного тиску в країні знову став порицался терор, але робився наголос на соціалістичний зміст народницького вчення. Нині, коли в принципі пішло в минуле кон'юнктурне ставлення до історії, погляди на народницький терор не однакові. У цьому відношенні показова дискусія, що виникла в результаті публікацій про
  6. 1.Економіка і соціальна структура
    французького, 1/3 німецького, 1/5 британського, 1/8 американського національного доходу. Розрив між Росією та іншими великими державами за розмірами національного доходу на душу населення між 1861 і 1913 рр.. збільшувався. До 1913 року російське сільське господарство поступалося п'яти провідним європейським державам за врожайністю, по продукції в розрахунку на одного працівника, зайнятого в аграрному
  7. 2. Індусгріалізація: здобутки та витрати
    роки індустріалізація розглядалася як багатогранний процес створення багатогалузевої економіки при більш прискореному темпі розвитку «групи А», як процес реконструкції всього народного господарства на основі передової техніки, перекладу відсталих форм господарства на соціалістичний шлях розвитку, як процес, що має своєю економічною і політичною основою союз робітничого класу і селянства.
  8. Питання про взяття Берліна
    роки Великої Вітчизняної війни. - М., 1948. Велика Вітчизняна війна: Енциклопедія. - М., 1985. Велика Вітчизняна війна: Факти і документи в історичних дослідженнях та художній літературі / / Історія СРСР. - 1988. - № 4. Волкогонов Д. Правдою не можна очорнити історію / / Народна освіта. - 1990. - № 5. Друга світова війна: Підсумки та уроки. - М., 1985. Гевуркова Е. А., Колосков А.
  9. 1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ
    роки фахівців були: Д.М. Генкін, С.Н. Братусь, В.С. Поздняков та ін (в даний час Головою МКАС є проф. А.С . Комаров). ВТАК приймала рішення на підставі відповідних норм іноземного матеріального права, враховувала також міжнародні звичаї та комерційну практику. Високий професіоналізм суддів ВТАК вивів її в число однією з кращих організацій подібного роду (наприклад,
  10. 33 . Основні виборчі цензи.
    роки був одним з найбільш міцних і стійких обмежень виборчого права. У 1893 році цей ценз був скасований в Новій Зеландії, потім протягом наступних десятиліть, а особливо після другої світової війни, він упав в біль-шості країн. США надали виборчі права жінці в 1920 році, Англія - в 1928, Франція - у 1944, Італія - у 1945, Греція - в 1956, Швейцарія-в 1971 го-ду.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua