Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → біохімія людини
««   ЗМІСТ   »»

ГЛІКОЛІЗ

Гліколіз (від грец. «Glykys» - солодкий і «lysis» - розщеплення) - центральний метаболічний шлях загального катаболізму (рис. 9.2), в результаті якого глюкоза перетворюється в ацетил-СоА.

гліколіз

Мал. 9.2. Гліколіз: метаболічний шлях «глюкоза - ацетил-СоА»

Гліколіз протікає без участі кисню (анаеробний процес).

Стадії гліколізу представлені на рис. 9.2. Даний метаболічний шлях складається з 11 стадій, кожна з яких показана на малюнку вертикальної стрілкою і являє собою відповідну реакцію.

1. Фосфорилювання (етерифікація) глюкози за участю АТР (горизонтальна стрілка на рис. 9.2). На цій стадії молекула АТР передає свою енергію глюкози:

2. Освіта фруктозо-6-фосфату - ізомеризація, перетворення альдегіду в кетон:

3. Фосфорилування фруктозо-6-фосфату. Витрачається ще одна молекула АТР:

4. Освіта гліцсральдсгід-3-фосфату. Розщеплення 6-углсродного скелета глюкози на 3-вуглецеві фрагменти, похідні гліцерину:

5. Освіта 1,3-дифосфогліцеринової кислоти:

6. Освіта 3-фосфоглицериновой кислоти:

7. Освіта 2-фосфоглицериновой кислоти:

8. Дегідратація 2-фосфоглицериновой кислоти:

9. Розрив високоенергетичної зв'язку фосфатного залишку і синтез АТР:

10-11. Перетворення піровиноградної кислоти в ацетил-СоА і в молочну кислоту.

Реакції на кожній стадії катализируются ферментами: на 1-й стадії - гексо- зокіназой; на 2-й - гексозо-6-фосфатізомеразой; на 3-й - 6-фосфофруктокинази; на 4-й - фруктозодіфосфатальдолазой; на 5-й - тріозофосфатізомерази; на 6-й - глицеральдегид-3-фосфатдегідрогенази; на 7-й - фосфогліцераткинази; на 8-й - енолаза; на 9-й - піруваткіназа.

Сумарне рівняння реакцій гліколізу

В результаті гліколізу утворюються дві молекули АТР і тим самим запасається приблизно 60 кДж енергії на кожен моль (180 г) розщепленої глюкози.

Гліколіз має ряд відмінних рис. Всі реакції гліколізу протікають в рідкому середовищі клітини - цитоплазмі (див. Рис. 6.2). Тут знаходяться всі білки-фермети гліколізу.

Більшість реакцій можна зупинити, за винятком реакцій 1 та 3. Всі метаболіти знаходяться в фосфорильованій формі. Джерелом фосфатної групи в реакціях фосфорилювання є АТР (реакції 1, 3) або неорганічний фосфат (реакція 6). Регенерація NAD * відбувається при аеробному гліколізі в дихальної ланцюга, тому що мембрана мітоходрій непроникна для протонів (при анаеробному гліколізі регенерація NAD+ здійснюється незалежно від дихального ланцюга). Освіта АТР при гліколізі йде або шляхом субстратного фосфорилювання (реакції 7, 9), або шляхом окисного фосфорилювання ADP, сполученого з дихальної ланцюгом (реакція 6).

Клітини молочнокислих бактерій відновлюють пировиноградную кислоту до молочної кислоти:

Так виходять кисле молоко, квашена капуста, а сумарний процес перетворення глюкози в молочну кислоту називають молочнокислим бродінням.

Гліколіз, незважаючи на невеликий енергетичний ефект, є основним джерелом енергії для скелетних м'язів в початковому періоді інтенсивної роботи, т. Е. В умовах, коли постачання киснем обмежено. При інтенсивних навантаженнях, коли надходження кисню недостатньо, в м'язах накопичується надлишок лактату, що призводить до больових відчуттів.

Цікаво відзначити, що перетворення глюкози в молочну кислоту постійно протікає в еритроцитах (рис. 9.3). Цей процес забезпечує життєдіяльність клітин крові людини, що постачають киснем всі органи.

Перетворення глюкози в сіль молочної кислоти (лактат) в еритроцитах

Мал. 9.3. Перетворення глюкози в сіль молочної кислоти (лактат) в еритроцитах:

Х |. Ха. Х), ... Х "- проміжні продукти гліколізу. V "Ve - швидкості надходження глюкози в клітину

і виведення лактату з клітки

Ще одне розгалуження шляху гліколізу - відновлення піровиноградної кислоти до етилового спирту - називають спиртовим бродінням. Цей процес здійснюють клітини дріжджів. Так виходять вино з виноградного соку, пиво з розчинів цукру, крохмалю. Ці процеси відносяться до найдавніших біотехнологій.

 1. Гормони шлунково-кишкового тракту - біохімія людини
  З тканин шлунково-кишкового тракту виділено понад 10 пептидів, що володіють специфічною дією. Гастрін продукується так званими G-клітинами, Ці клітини локалізовані в слизовій оболонці антральному (вхідний) частини шлунка і, в меншій кількості, в слизовій дванадцятипалої кишки. Гастрін більш
 2. Гормони рослин (фітогормони) - біохімія
  Координуючі та регулюючі функції в процесах росту і розвитку рослин виконують рослинні гормони або фітогормони. Розрізняють п'ять груп фітогормонів: ауксини, гіберелліни, цитокініни, абсцизовая кислота і етилен. На відміну від гормонів тварин, фітогормони набагато менш специфічні, що проявляється
 3. Гормони паращитовидної залози, паратгормон - біохімія
  У паращитовидній залозі синтезуються два поліпептидних гормону - паратиреоїдний (Параті) гормон і кальцитонін. Місцем синтезу кальцітоні- на є також щитовидна залоза. Паратгормон був отриманий в частково очищеному стані в 1925 р з паращитовидной залози бика, і тільки через півстоліття його
 4. Гормони. Механізми дії, загальна характеристика - біохімія
  Для нормального функціонування тваринних і рослинних клітин крім обміну речовин і енергії необхідна інтеграція функцій, здійснювана, зокрема, гормонами - речовинами, здатними контролювати різні сторони клітинного метаболізму. Термін гормон (від грец порушувати ) Був вперше запропонований Е
 5. Гормони гіпоталамуса - біохімія людини
  Гіпоталамус - частина мозку, яка виконує нервову і ендокринно-гормональну регуляцію. Синтез гормонів в гіпоталамусі визначається загальною нервової активністю і забезпечує адаптацію і зв'язок з навколишнім середовищем через нервову систему і безпосередній зв'язок нервової і ендокринної систем,
 6. Гормональна регуляція жіночого статевого циклу - фізіологія людини і тварин
  Люліберін гіпоталамуса впливає на аденогіпофіз, стимулюючи вироблення його клітинами ФСГ. Цей гормон контролює оогенез, стимулюючи перетворення Оогонії в ообласт, а потім - в ооцит і яйцеклітину. Розвиток ооцита йде всередині фолікула, який під впливом ФСГ теж зазнає ряд змін, перетворюючись
 7. Головний мозок. Кінцевий мозок (великі півкулі) - анатомія центральної нервової системи
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати загальні анатомічні особливості кінцевого мозку; різноманітність сірого (кора і базальні ядра) і білої речовини; будову і функції базальних ядер; що входять до їх складу структури і їх зв'язку; сучасні уявлення про палео,
 8. Глікопротеїни мембран еукаріотичної клітини - біохімія людини
  Клітини тварин оточені м'якою, гнучкою структурою - клітинної мембраною (див. Рис. 6.2). Вона складається з речовин, повністю відрізняються за складом від мембран у твердій клітинної стінки рослин і мікроорганізмів. У клітинній оболонці еукаріотів вуглеводи пов'язані з мембранними білками,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua