Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → фізіологія харчування
  ЗМІСТ   »»

ХАРЧУВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

Згідно з методичними рекомендаціями МР 2.3.1.2432-08 «Норми фізіологічних потреб в енергії та харчових речовинах для різних груп населення Російської Федерації», виділено такі біологічних потреб: чоловіки і жінки 18-29 років, 30-39 років, 40-59 років та особи похилого віку: чоловіки і жінки старше 60 років (додатки 1 і 2).

Віковий період дитячого населення, який прийнятий в Росії, розроблений відповідно до біологічного (онтогенетичним) і соціальним критеріями, які враховують особливості навчання і виховання в нашій країні. При цьому соціальний розподіл на вікові групи в основному не суперечить біологічному поділу. Вікові групи дитячого населення по МР 2.3.1.2432-08 представлені в табл. 7.1.

Таблиця 7.1

Вікові групи дитячого населення

вік

період

Ранній вік:

 • грудної;
 • переддошкільного

Від народження до 12 місяців від 1 року до 3 років

дошкільний вік

Від 3 до 7 років

Шкільний вік:

 • молодший;
 • середній

Від 7 до 11 років від 11 до 14 років

Підлітковий вік

Від 14 до 18 років

У 1965 р на симпозіумі Академії педагогічних наук СРСР (АПН СРСР) була запропонована і прийнята наступна вікова періодизація (табл. 7.2).

Таблиця 7.2

Вікова періодизація АНП СРСР

вік

період

новонароджені

Від 1 до 10 днів

немовля

Від 10 днів до 1 року

раніше дитинство

Від 1 до 2 ліг

Закінчення табл. 7.2

вік

період

Перший період дитинства

Від 3 до 7 років

Другий період дитинства

Від 8 до 12 років (чол.); від 8 до 11 років (жін.)

Підлітковий вік

Від 13 до 16 років (чол.); від 12 до 15 років (жін.)

юнацький вік

Від 17 до 21 року (чол.); від 16 до 20 років (жін.)

Середній вік

- перший період

Від 22 до 35 років (чол.); від 21 до 35 років (жін.)

- другий період

Від 36 до 60 років (чол.); від 36 до 55 років (жін.)

Літні люди

Від 61 до 75 років (чол.); від 56 до 75 років (жін.)

старечий вік

Від 76 до 90 років

довгожителі

Старше 90 років

Розглянемо більш докладно харчування двох категорій - дитячого населення і людей похилого віку.

 1. Хвилинний і систолічний об'єми кровотоку - кровообіг, дихання, видільні процеси, розмноження, лактація, обмін речовин
  Обсяг крові, що викидається з правого або лівого шлуночка під час їх систоли за 1 хв, називається хвилинним об'ємом кровотоку. Хвилинний обсяг правого і лівого шлуночків приблизно однаковий. Якщо їх обсяги будуть відрізнятися, то відбудеться різке порушення гемодинаміки - застій крові в одних
 2. Хронічний панкреатит, кісти і свищі підшлункової залози, хронічний панкреатит - факультетська хірургія
  Після вивчення глави студент повинен: знати етіологію, патогенез та заходи профілактики хронічного панкреатиту, кіст і нориць підшлункової залози; клінічну картину цих захворювань і їх ускладнень, сучасні методи лабораторного, інструментального обстеження хворих; вміти - визначати показання
 3. Хромосомні перебудови, типи хромосомних перебудов - генетика
  Відповідно до класифікації мутацій в залежності від характеру зміни генетичного матеріалу поряд з генними мутаціями прийнято розглядати хромосомні мутації. Їх називають також хромосомними перебудовами або хромосомною аберацією. Вони являють собою переміщення генетичного матеріалу, що призводять
 4. Хроматографічні методи, що застосовуються на стадії концентрування - біохімія
  Існують різні модифікації хроматографічних методів. На стадії концентрування, як правило, застосовуються різні методи. Адсорбційна хроматографія. У цьому хроматографичному методі використовується рахзічіе в відносному спорідненості сполук до твердого адсорбенту, взятому в якості нерухомої
 5. Хірургічне відділення. Особливості сестринського догляду в перед- і післяопераційному періодах. Профілактика внутрішньолікарняної інфекції, хірургічне відділення - сестринська справа в хірургії
  Основні питання глави 1. Структура, завдання хірургічного відділення. 2. Внутрішньолікарняна інфекція, джерела, шляхи передачі, заходи щодо запобігання виникненню внутрішньолікарняної інфекції. 3. Передопераційна підготовка хворого до планової операції, обов'язки медсестри. 4. Передопераційна
 6. Хімічний склад нуклеїнових кислот, азотисті основи - біохімія
  Нуклеїнові кислоти є багатоосновними кислотами, які при м'якому гідролізі лугами розпадаються на мононуклеотиди. Мононуклеотиди при нагріванні до 145 в З з водним аміаком втрачають залишок фос Форн кислоти з утворенням нуклеозидів. Нуклсозіди в умовах кислотного гідролізу розпадаються на азотисті
 7. Хімічне і фізичне рівновагу, оборотні і необоротні по напрямку реакції - біохімія людини
  Закони термодинаміки дозволяють вирішувати важливі завдання при дослідженні метаболізму в біологічних системах. Зокрема, за відомим концентраціям поживних речовин і продуктів їх перетворення в тканинах організму можна не тільки розраховувати енергетику, але і передбачати переважне напрямок
 8. Харчування - вікова анатомія і фізіологія. Т.2 опорно-рухова і вісцеральні системи
  В результаті освоєння даного розділу студент повинен: знати організацію функціональної системи харчування дорослої людини, дітей та підлітків; теорії харчування; значення харчових речовин для росту і розвитку організму людини; вимоги, що пред'являються до харчування на різних вікових етапах;
© 2014-2022  ibib.ltd.ua