Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем
««   ЗМІСТ  

ХЕМОРЕЦЕПЦІЯ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ

Хімічні рецептори, розташовані у внутрішніх органах, беруть участь в контролі сталості внутрішнього середовища організму. Це рецептори, які контролюють парціальний тиск кисню (Пд02) І вуглекислого газу (ПдС02) (Парціальний тиск газу - тиск окремо взятого компонента газової суміші, загальний тиск газової суміші є сумою парціальних тисків її компонентів), рівень кислотності (pH) крові, концентрацію глюкози в крові і ін. і передають цю інформацію в ЦНС, де формуються відповідні рефлекторні реакції, спрямовані на компенсацію наявних зрушень в гомеостазі. До парціальному тиску кисню і вуглекислого газу чутливі три типи рецепторів: каротидні тільця, аортальні тільця і рецептори в стовбурі мозку. 1

Каротидного і аортальні тільця ссавців

Мал. 16.8. Каротидного і аортальні тільця ссавців1

Каротидного тільця - це найбільш важливі хеморецептори дихальних газів для ссавців, розташовані у внутрішній сонній артерії відразу після розгалуження загальної сонної артерії.

Аортальні тільця - хеморецептори дихальних газів, розташовані в дузі аорти і її основних гілках.

Від аортальних і каротидних тілець гілки вегетативних нервів йдуть до вегетативним центрам в довгастому мозку, де є власні рецепторні клітини, також чутливі до парціального тиску кисню і вуглекислого газу. Обидва типи периферичних хеморецепторів (каротидні і аортальні тільця) реагують на зміну парціального тиску дихальних газів, проте мають свою специфіку. Так, якщо парціальний тиск кисню не змінюється, то каротидне тільце чутливо до підвищення ПдС02, а аортальні тільця на цей показник не реагують. Коли ж ПдС02 постійно, то обидва типи рецепторів реагують на зниження Пд02 (Збільшується частота імнульсаціі в аферентних аксонах). Проте вважається, що каротидні тільця більш чутливі, ніж аортальні. Стимуляція обох типів рецепторів веде до посилення інтенсивності дихання1.

Центральні хеморецептори (в довгастому мозку) реагують на зміну кислотності (pH) спинномозкової рідини (ліквору). Справа в тому, що при розчиненні у воді вуглекислий газ перетворюється в два іона - НСО3 і Н+, а збільшення вмісту останнього в рідини призводить до підвищення її кислотності, т. е. до зниження pH. Крім зміни дихання, стимуляція внутрішніх хеморецепторів призводить до уповільнення серцебиття, зниження кровотоку в серці, черевної порожнини, нирках, в скелетних м'язах. У мозку при цьому зміни спостерігаються різноспрямовані: в корі б. п. кровотік посилюється, а в глибоких структурах знижується. Ці зміни спрямовані на зниження кількості С02, потрапляє в кров.

 1. Імунітет, загальні положення - фізіологія людини і тварин
  В результаті вивчення даного розділу студенти повинні: знати - особливості вродженого і набутого імунітету, його гуморальні і клітинні складові; вміти знаходити аналогії в діяльності імунної та нервової систем; розуміти механізм формування «імунологічної пам'яті»; володіти підходами до аналізу
 2. Імітаційна поведінка дитини першого року життя - вікова фізіологія і психофізіологія
  В основі засвоєння дитиною видоспецифичного і соціокультурного досвіду лежать механізм импринтирования (запечетленія) середовища, який зумовлює цілісність сприйняття, і механізм імітації, що відображає домінуючу на ранніх етапах розвитку тенденцію до єдності з видоспецифичної середовищем
 3. Хрящова тканина - цитологія, гістологія і ембріологія
  Хрящова тканина - це різновид опорно-трофічних тканин, що складається з хрящових клітин і щільного міжклітинної речовини (матриксу). Хрящова тканина виконує в основному механічну функцію, покриваючи суглобові поверхні, підвищує стійкість до зношування, здійснює амортизацію і перерозподіл сил
 4. Хромосомні перебудови, типи хромосомних перебудов - генетика
  Відповідно до класифікації мутацій в залежності від характеру зміни генетичного матеріалу поряд з генними мутаціями прийнято розглядати хромосомні мутації. Їх називають також хромосомними перебудовами або хромосомною аберацією. Вони являють собою переміщення генетичного матеріалу, що призводять
 5. Холангіокарцинома - факультетська хірургія
  Холангіокарцинома (ХК) - первинна злоякісна пухлина, яка розвивається з клітин жовчного епітелію, на будь-якому рівні внутріпече- нічних і позапечінкових проток. Етіологія і епідеміологія. Холангіокарцинома - друга за поширеністю серед первинних злоякісних пухлин печінки. Раніше в друкованих
 6. Хірургічна тактика в невідкладної хірургії на догоспітальному і госпітальному етапах - факультетська хірургія
  Успіх в лікуванні хворих в ургентної хірургії визначається не тільки якісним виконанням операції в стаціонарі, але і раннім початком надання допомоги. на догоспітальному етапі першу допомогу надають парамедиків чи люди, що оточують хворого, першу медичну допомогу - середній і молодший медичний
 7. Хімічний синтез, авітаміноз, практичне застосування - біохімія
  Є багато технологічних схем хімічного синтезу вітаміну А. Одна з них пов'язана з конденсацією (З-ионона з ефірами хлоруксусной кислоти. Схематично процес можна представити в такий спосіб. Спочатку синтезується альдегід- (3-С, 4 в присутності алкоголятов вищих спиртів, який потім перетворюється
 8. Хімічна природа, будова і біологічна ефективність жирів - фізіологія харчування
  За хімічною природою жири є складні ефіри гліцерину і високомолекулярних жирних кислот - так звані гліцериди. Жири поділяються на нейтральні (тригліцериди) і жироподібні речовини (ліпоїдами). Нейтральні жири складаються з гліцерину і трьох жирних кислот. Жирні кислоти багато в чому визначають
© 2014-2022  ibib.ltd.ua