Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Біологія. Частина 1
««   ЗМІСТ   »»

ХРОМОСОМНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ГЕНЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

Деякі положення хромосомної теорії спадковості

термін хромосома був запропонований в 1888 році німецьким морфологом В. Вальдейером, який застосував його для позначення внутрішньоядерних структур еукаріотичної клітини, добре забарвлюються основними барвниками (від грец. хрому - колір, фарба, і сома - тіло). До початку XX в. поглиблене вивчення поведінки цих структур в ході самовідтворення клітин, при дозріванні статевих клітин, при заплідненні і ранній розвиток зародка виявило строго закономірні динамічні зміни їх організації. Це призвело німецького цитолога і ембріолога Т. Бовери (1902-1907) і американського цитолога У. Сеттона (1902-1903) до затвердження тісному зв'язку спадкового матеріалу з хромосомами, що лягло в основу хромосомної теорії спадковості. Детальна розробка цієї теорії була здійснена на початку XX ст. школою американських генетиків, очолюваної Т. Морганом.

Роботи Т. Моргана і його співробітників не тільки підтвердили значення хромосом як основних носіїв спадкового матеріалу, представленого окремими генами, а й встановили лінійність розташування їх по довжині хромосоми.

Доказом зв'язку матеріального субстрату спадковості і мінливості з хромосомами було, з одного боку, суворе відповідність відкритих Г. Менделем закономірностей успадкування ознак поведінки хромосом в ході мітозу, при мейозі і заплідненні. З іншого боку, в лабораторії Т. Моргана був виявлений особливий тип спадкування ознак, який добре пояснювався зв'язком відповідних генів з Х-хромосомою. Йдеться про зчепленому з підлогою спадкування забарвлення очей у дрозофіли.

Подання про хромосомах як носіях комплексів генів було висловлено на основі спостереження зчепленого успадкування ряду батьківських ознак один з одним при передачі їх в ряду поколінь. Таке зчеплення неальтернативні ознак було пояснено розміщенням відповідних генів в одній хромосомі, яка представляє собою досить стійку структуру, що зберігає склад генів в ряду поколінь клітин і організмів.

Згідно хромосомної теорії спадковості, сукупність генів, що входять до складу однієї хромосоми, утворює групу зчеплення. Кожна хромосома унікальна по набору укладених в ній генів. Число груп зчеплення в спадковому матеріалі організмів даного виду визначається, таким чином, кількістю хромосом в гаплоидном наборі їх статевих клітин. При заплідненні утворюється диплоїдний набір, в якому кожна група зчеплення представлена двома варіантами - батьківській і материнській хромосомами, що несуть оригінальні набори алелів відповідного комплексу генів.

Подання про лінійність розташування генів в кожній хромосомі виникло на основі спостереження нерідко виникає рекомбінації (Взаємообміну) між материнським і батьківським комплексами генів, укладеними в гомологічних хромосомах. Було встановлено, що частота рекомбінації характеризується певною сталістю для кожної пари генів в даній групі зчеплення і різна для різних пар. Це спостереження дало можливість висловити припущення про зв'язок частоти рекомбінації з послідовністю розташування генів в хромосомі і процесом кросинговеру, що відбувається між гомологами в профазі I мейозу (див. Розд. 3.6.2.3). Подання про лінійному розподілі генів добре пояснювало залежність частоти рекомбінації від відстані між ними в хромосомі.

Відкриття зчепленого успадкування неальтернативні ознак лягло в основу розробки методики побудови генетичних карт хромосом з використанням гибридологічного методу генетичного аналізу.

Таким чином, на початку XX ст. була незаперечно доведена роль хромосом як основних носіїв спадкового матеріалу в еукаріотичної клітці. Підтвердження цьому було отримано при вивченні хімічного складу хромосом.

 1. Жиророзчинні вітаміни - кровообіг, дихання, видільні процеси, розмноження, лактація, обмін речовин
  Вітаміни групи А (ретинол, ретиналь і ретиноевая кислота). Відомо, що при нестачі вітаміну А знижується загальна фізіологічна опірність організму інфекціям, затримується ріст, порушується секреторна діяльність залоз шлунка і кишечника, знижується антимікробну активність епітелію верхніх дихальних
 2. Ієрархічна система управління рухом - вікова фізіологія і психофізіологія
  Відповідно до класифікації, заснованої на філогенетичному підході, в системі управління рухами виділяють чотири загальних рівня і п'ятий, властивий тільки людині. 1. Рівень палеокінетічних регуляцій (Руброспінальний) анатомічно представлений СМ, ядрами стовбура головного мозку, гіпоталамусом,
 3. Історія і методики вивчення анатомії нервової системи, методи вивчення анатомії нервової системи - анатомія центральної нервової системи
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати історію вивчення нервової тканини і НС; сучасні методи (морфологічні, цитологічні, молекулярні, електрофізіологічні та ін.) вивчення будови і функцій НС; вміти вирішувати завдання, пов'язані з вибором методики вивчення ПС в залежності
 4. Іонні канали - нервова система: анатомія, фізіологія, Нейрофармакологія
  Таким чином, в момент нанесення на возбудимую клітку зовнішнього подразника в неї протягом дуже короткого часу входять іони натрію, і мембрана клітини деполяризуется настільки, що спостерігається овершут, але в наступну мить різко зростає струм До + з клітки, в результаті чого потенціал на
 5. Інтеграційна та координаційна діяльність нервової клітини - вікова фізіологія і психофізіологія
  На мембрані нейрона відбувається інтеграція синаптичних впливів. Перший рівень інтеграції здійснюється в результаті взаємодії збуджуючих постсинаптичних потенціалів (ВПСП) і гальмівних постсинаптичних потенціалів (ТПСП), які генеруються при активації синаптичних входів нейрона. При одночасній
 6. Інші та неуточнені хвороби періапікальних тканин, гострий періодонтит медикаментозний, токсичний - стоматологія. Ендодонтія
  Лікування пульпіту девітальной методом може ускладнитися запаленням періодонта внаслідок проникнення девіталізуючої паст за верхівку кореня. У периодонтальную щілину зуба можуть проникнути і інші сильнодіючі препарати під час ендодонтії: розчин гіпохлориту натрію, формалін, трикрезол. Розвивається
 7. Імунні властивості крові, види імунітету - вікова фізіологія і психофізіологія
  Чужорідні для організму макромолекули називають антигенами. Вони викликають в організмі утворення антитіл, які специфічно реагують на ці антигени. Розрізняють природні і імунні антитіла, які є в сироватці крові людини. природні антитіла являють собою спадковий ознака крові людини. У плазмі
 8. Хронічний панкреатит, кісти і свищі підшлункової залози, хронічний панкреатит - факультетська хірургія
  Після вивчення глави студент повинен: знати етіологію, патогенез та заходи профілактики хронічного панкреатиту, кіст і нориць підшлункової залози; клінічну картину цих захворювань і їх ускладнень, сучасні методи лабораторного, інструментального обстеження хворих; вміти - визначати показання
© 2014-2022  ibib.ltd.ua