Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Генетика в 2 ч. Частина 1
««   ЗМІСТ   »»

ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ

Сума менших частот рекомбінації (генетичних відстаней) найчастіше перевищує частоту рекомбінації між найбільш віддаленими один від одного маркерами. Це пояснюється тим, що між будь-якими двома зчепленими генами можливий не тільки одиночний, але і подвійний (А також множинний) кроссинговеру що призводить до скорочення реєструється частоти кросинговеру. Дійсно, якби між генами b і vg не було б маркера рг, то b (pr *) vg і b+(Pr) vg * сприймалися б як некроссоверние стану b vg і b * vg+. Таким чином, подвійні обміни скорочують рег істріруемое відстань між генами.

Разом з тим між обмінами на сусідніх ділянках хромосом існує взаємовплив, назване інтерференцією. Таке взаємовплив можна виразити кількісно. Для цього зіставляють реально спостережувану частоту подвійних обмінів з частотою, теоретично очікуваної на основі припущення про те, що обміни на сусідніх ділянках відбуваються незалежно один від одного. Ступінь і характер інтерференції вимірюються величиною коінціденціі (С). Коінціденцію оцінюють як частка від ділення реально спостерігається частоти подвійних кросоверів на теоретично очікувану частоту подвійних кросоверів. Останню величину отримують, перемножая частоти кросинговеру на сусідніх ділянках.

Обчислимо коінціденцію на конкретному прикладі, користуючись даними Т. Х. Моргана і А. Стертеванта, які при трігібрідного схрещуванні вивчали рекомбінацію між генами уу w і т, локалізованими в ^ хромосомою D. melanogaster. Фенотипічніпрояв генів у і w вже описувалося. Рецесивний аллель гена т призводить до зменшення розміру крил. Частота рекомбінації між у і w становить 1,3%, а між w і т - 32,6%. Подвійні рекомбінанти по yj / vjm спостерігалися з частотою 0,045%. На підставі цих даних величина коінціденціі

С = 0,00045 / 0,013 х 0,326 = 0,00045 / 0,00424 < 1.

Величину інтерференції (/) визначають за формулою / = 1 - С.

Якщо з < 1, то інтерференція позитивна, т. е. одиночний обмін перешкоджає обміну на сусідній ділянці хромосоми. Якщо С> 1, то інтерференція негативна, т. е. один обмін як би стимулює додаткові обміни на сусідніх ділянках. Насправді існує тільки позитивна інтерференція при реципрокной рекомбінації - кроссинговере, а позірна невипадковим збіг двох і більше обмінів, характерне для дуже коротких відстаней, - результат нереці- Прокной подій при рекомбінації.

Таким чином, при картуванні генів в групах зчеплення на підставі вивчення частот рекомбінації необхідно враховувати дві протилежні тенденції. Подвійні обміни «скорочують» відстані між генами, а інтерференція перешкоджає множинним обмінам, ймовірність яких збільшується з відстанню. Як показав для дрозофіли Г. Меллер, на великих відстанях (близько 35% рекомбінації) інтерференція зникає. Отже, найбільш точні дані про частоту крос- сінговера можна отримати тільки на досить коротких відстанях - приблизно до 10 сМ.

В узагальненому вигляді залежність частоти рекомбінації від реального відстані з урахуванням множинних обмінів описує функція Дж. Холдейна:

де г / - Картира функція (у нашому випадку - частота враховуються кроссинговеров), d - реальне відстань, на якому відбуваються обміни, е - підставу натурального логарифма.

Крива, що описується функцією Холдейна (рис. 4.3), порівняна з прямою залежністю частоти реєстрованих обмінів від відстані (як це було розглянуто А. Стертевантом). Функція Холдейна показує, що зі збільшенням відстані Картира функція rf наближається до 0,5. Це означає, що між генами, розташованими далеко один від одного, виявляється близько 50 одиниць рекомбінації. Таку ж частоту рекомбінації демонструють гени, що знаходяться в різних хромосомах. Таким чином, практично неможливо вловити зчеплення між настільки віддаленими одна від одної генами. Ці гени, хоча і зчеплені фізично, перебуваючи в одній хромосомі, будуть успадковуватися незалежно.

Картира функції

Мал. 4.3. Картира функції: 1 - лінія, описувана функцією А. Стертеванта {rf = 2 - крива, описувана функцією Дж. Холдейна (,, /? (

Доведено, що деякі гени, які контролюють 7 ознак гороху, досліджені Г. Менделем, зчеплені, проте розташовані на великій відстані один від одного. Зокрема, гени а (Забарвлення квіток і насінної шкірки) і / (забарвлення насіння) належать до однієї і тієї ж групи зчеплення, але відстань між ними - близько 200 сМ. У дослідах Менделя ці гени успадковувалися незалежно. при схрещуванні АЛІ х aaii в F2 було отримано розщеплення 357 А_1_ : 132 А Н: 116 аа1_: 34 aaii, яке добре відповідає теоретично очікуваному при незалежному успадкуванні (360: 120: 120: 40; х = 2,258; Р> 0,05).

 1. Кісткова тканина - цитологія, гістологія і ембріологія
  Кісткова тканина становить основу опорно-рухового апарату; захищає органи центральної нервової системи та грудної порожнини; депонує мінеральні солі; бере участь в трофічних, електролітичних, обмінних процесах; стабілізує іонний склад внутрішнього середовища; в костномозговой порожнини локалізована
 2. Кісти печінки - факультетська хірургія
  Кіста печінки - патологічна порожнина в паренхімі, що містить рідину різного складу і щільності. Зустрічається приблизно у 1% населення, носіями кіст частіше бувають жінки. Виходячи з причин розвитку, виділяють наступні види кіст: ретенційні - виникають при затримці виділення секрету; рамоліціонние
 3. Кінетика складних реакцій. Фармакокінетика - біохімія людини
  При вивченні біохімічних перетворень в першу чергу необхідно знати, які продукти С, D, ... утворюються з даних реагентів А, В, ..., також повинні бути відомі стехиометричні числа а, в, с, d, ... в хімічному рівнянні реакції аА + ВВ + ... = сС + Сю + ... Але, якщо реакція складна, для передбачення
 4. Катетеризація сечового міхура у чоловіків - сестринська справа в хірургії
  Положення хворого на спині, між ніг поставити мочеприймальник. Зрушити крайню плоть і оголити головку статевого члена. Захопити 3-м і 4-м пальцями лівої руки статевий член за головку, а 1-м і 2-м пальцями розсунути зовнішній отвір сечовипускального каналу; правою рукою обробити змоченим в
 5. Катаболізм і анаболізм: взаємозв'язок і особливості - біохімія частина 2.
  Зв'язок між катаболизмом і анаболизмом проявляється на трьох рівнях - джерел вуглецю, енергетичному і відновлювальних реакцій анаболізму. На рівні джерел вуглецю. Проміжні продукти центральних шляхів катаболізму стають субстратами для анаболічних реакцій, в процесі яких утворюються структурні
 6. Життєвий цикл клітини - вікова анатомія і фізіологія
  Життєвий цикл клітини , або клітинний цикл , - це період існування клітини від моменту утворення шляхом поділу материнської клітини до її власного розподілу або смерті. Клітинний цикл соматичної клітини складається з двох періодів - мітотичного поділу і інтерфази (рис. 1.10). мітоз - обов'язковий
 7. Ієрархічна система. Рівні організації життя - біологія. Частина 1
  Жива природа є цілісною, але неоднорідною системою, якій властива ієрархічна організація. під системою в науці розуміють єдність, або цілісність, складене з безлічі елементів, які знаходяться в закономірних відносинах і зв'язках один з одним. Головні біологічні категорії, такі як геном (генотип),
 8. Інверсії - генетика
  Зміна чергування генів в хромосомі в результаті інверсії - тип перебудов, що найчастіше зустрічаються в природних популяціях. Залежно від розташування кінців (кордонів) перебудови по відношенню до центромере інверсії ділять на періцентрічні, захоплюючі центромеру і включають її в інвертований
© 2014-2022  ibib.ltd.ua