Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня Наступна »
Майоров А. В.. Галицько-Волинська Русь. Нариси соціально-політичних відносин в домонгольський період. Князь, бояри і міська громада. СПб., Університетська книга. 640 с., 2001 - перейти до змісту підручника

Іван Берладник: Грамота 1134 »Берладь і берладннкі

Джерела про« Берладська князі »Іван Ростиславович. - Грамота 1134: географічний коментар. - Дипломатичний І хронологічний коментар. - Де перебувала літописна Берладь. - До питання про південному кордоні Галицької землі. - «Салтан» Ярослава Осмомисяа в Слові о полку Ігоревім. - Російське населення Нижнього Дунаю: берлздіікі, «подунайци», галицькі «вигонци».

Протягом без малого двох десятиліть на сторінках літописів неодноразово зустрічаються згадки «Берладського князя» Івана Ростіславіча1. Вперше літопис говорить про нього в звістці під 1144, коли галичани закликали Івана, княжив тоді в Звенигороді, на князювання в Галич, але той не зумів відстояти галицький стіл у боротьбі з Володимирком Володаревичем і втік на Дунай, а потім у Киев2. У 1146 покровительствовавший Ростиславичу київський князь Всеволод Ольгович спробував повернути йому звенигородський стіл, але безуспешно3. Незабаром Всеволод помер, і в житті Івана Ростиславича почалася нова смуга, коли він перетворився на служивого князя, легко і часто змінює господарів і вільно переміщається по російських землях, не тільки південним, але і північним. Така діяльність зробила князя широко відомим і міцно закріпила за ним прізвисько «Берладник», мабуть, тому, що Івана всюди супро-1

Найбільш повні біографічні дані про Івана Берладника див.: Кот

ляр Н. Ф. Формування території і виникнення міст Галицько-Волинської Русі LX - ХШ ст. Київ, 1985. С. 102-106; Толочко П. П. Історичні портрети: Із истории давньоруської та європейської політики X-XII від. Київ, 1990. С. 185-238; Перхавко В.Б. Князь Іван Берладник на Нижньому Дунаї / / Східна Європа в давнину і середньовіччя. Політична структура Давньоруської держави. VIII Читання пам'яті чл.-кор. АН СРСР В. Т. Пашуто. М., 1996. v 2

ПСРЛ. М., 1998. Т. II. Стб. 316-317. *

Там же. Стб. 329.

Зш

чекала бойова дружина, набрана їм з числа свавільних Подунай-ських берладників.

У 1146 р. ми бачимо Берладника на службі у новгород-сіверського князя Святослава Ольговіча775, але вже в наступному 1147 Іван Рості-Славич перебрався до смоленського князя Ростислава Мстіславічу776, а в 1148 р. « Берладська князь »був уже в Суздалі на службі у Юрія Долгорукого777. Наскільки можна судити, ставши князем-найманцем, Іван Ростиславич не відрізнявся особливою вірністю своїм господарям. Коли поселив його Святослав Ольгович став терпіти невдачі у війні з Ізяславом Мстиславичем, Берладник кинув його, силоміць відібравши при цьому 12 гривень золота і 200 гривень срібла під виглядом плати, причитавшейся за службу778.

Найбільш тривалі відносини Івана Берладника пов'язували з Юрієм Долгоруким, проте їх довелося припинити, коли Юрій став київським князем. На прохання свого зятя, галицького князя Ярослава Осмомисла, найлютішого ворога Берладника, Долгорукий погодився видати Івана. У ланцюгах його доставили з Суздаля до Києва, однак тут за нього рішуче заступилося духовенство на чолі з митрополитом, під тиском якого Юрій скасував своє рішення і розпорядився везти Берладника назад в Суздаль. По дорозі Івана відбив і відвіз до себе чернігівський князь Ізяслав Давидовіч1 *.

Після смерті Юрія Долгорукого київським столом заволодів новий покровитель Берладника Ізяслав Давидович. Щоб примусити його видати Івана, Ярослав Осмомисл в 1159 р. зібрав для походу на Київ цілу коаліцію за участю поляків та угорців. Не чекаючи розв'язки, Берладник втік до половців і потім прибув на Дунай («ста в го-родех' Подунаіских»). Звідси, з Дунаю, зібравши шеститисячне військо берладників і дочекавшись приходу половців, Іван Ростиславич почав похід на Галич, але не зумів просунутися далі прикордонних міст Кучелміна і Ушіци779. Після цієї невдачі Берладник повернувся до Києва, і в тому ж 1159 його покровитель київський князь Ізяслав Давидович здійснив новий похід на Галицьку землю, «шукаючи волості» Івану780. Все це в підсумку призвело до справжньої війни між Києвом і Галичем, в якій Ізяслав Давидович загинув, а на київському столі влаштувався недруг Берладника Ростислав Мстиславич.

Невдачі не зломили Івана Ростиславича, і він продовжив боротьбу тепер уже й з київським князем. У 1160 берладники напали на розташований в пониззі Дніпра київський порт Олешшя. У погоню за ними київський князь направив воєвод Георгія Нестерович і Якуна «в насадех'», і ті, «які спіткали я оу Дціня, избиша я і полон' взяша» 781. Остання звістка літопису про Івана Берладника поміщено під 1162г.: У ньому повідомляється про трагічну загибель князя, який перебував тоді в Солуні, отруєного, ймовірно, людьми Ярослава Ос-момисла782

Постать Івана Ростиславича Берладника у багатьох відношеннях вельми примітна. Вона привертала увагу ще наших пізніх літописців, які намагалися встановити походження князя, який носив настільки дивне прозвіще783. Оцінюючи наповнений різноманітними пригодами і важкими випробуваннями життєвий шлях цього незвичайного героя, сучасні дослідники відзначають. «Навряд чи в історії Стародавньої Русі можна відшукати ще одного такого невдалого претендента на княжий стіл, такого князя-ізгоя, такого князя-авантюриста, такого князя-кондотьєра, такого князя - народного ватажка, словом, такого колоритного представника Рюриковичів як Іван Ростілавіч Берладник» 784.

Пам'ять про Івана Берладника збереглася не тільки в літописах. Образ його, пройнятий співчуттям і симпатією, зустрічається в деяких творах фольклору. Про це можна судити по одній українській колядці, дослідженої М. П. Драгомановим, де в поетичній формі відбилася реальна доля героя. Спершу Берладник гуляє «на луках, на Барзо широких», де «горить Терновий Огник», проте потім його вистежують і хапають панські слугі785. Як зазначає М. П. Драгоманов, ім'я Івана Берладника - єдине власне ім'я, збережене в південноруських історичних переказах і піснях «великокнязівських часів» 786. *

**

Особистість Берладника настільки ж героїчна, наскільки і загадкова. З його ім'ям пов'язана так звана Грамота князя Івана Ростиславича Берладника, датована] 134 р. З часу першої публікації грамоти (1860 р.) 787 вона опинилася в центрі підвищеної уваги дослідників, їй присвячена досить велика література. «Походження цього документа, - зазначав у доповіді на VIII Археологічному з'їзді (1890 г) А. І. Соболевський, - покрито казковим туманом» 788. З тих пір пройшло вже досить багато часу, але мало що прояснилося в історії пам'ятника. Одні дослідники відкидають його як невигадливу подделку789, інші, навпаки, доводять справжність грамоти і приймають містяться в ній відомості як історично достоверние790 '.

Наведемо текст пам'ятника в тому вигляді, в якому його зазвичай розглядають дослідники: «У име батька і сина [і святого духа]: аз, Іванко Ростиславович від столу Галицького, Кнєзь Берладс'ки свед-чую купцем [ міси] бріськьм та не платет Мит у граді нашому [у Ма] лом у Гапич на ізклад, хіба у Берладь і у текучих і про [у г] радох наших. А на іс'воз розьним товаром тутешніх і угр'ським і Руська та чес [Ким], а то так платет николи жь розви у Малому у Галичі. А кажіть воєвода. А на тому обітницю. [В літо] від рожьства Христового, тісещу і сть і тридесять і четіре років місяця травні 20 день »21.

За своєї мови й орфографії грамота, як було встановлено ще

А. І. Соболевським і підтримано більшістю дослідників, надзвичайно близька молдавським грамотам XIV - XV ст., Що зазнають сильний вплив среднеболгарского мови. Це дає підставу думати, що пам'ятник виник або був переписаний і відредагований саме у даний час, оскільки в документах попередньої епохи подібні мовні особливості не зустрічаються. Однак самі по собі наведені зауваження не можуть бути доказом фальсифікації. Свого часу з цього приводу цілком виразно висловився Д. І. Іловайський: «Що стосується мови, то питання: яку історію пройшла грамота, поки дійшла до нас? Дуже може бути, що вона кілька разів переписувалася, спотворювалася і піддавалася різним впливам. Якби ми мали справу з оригіналом, тоді ми судили б з мови та орфографії »22.

Але навіть якщо визнати грамоту пізнішої підробкою, не можна не бачити, що в основі своїй документ відображає реалії тієї епохи, до якої він приурочений. Більше того, ми можемо стверджувати, що в ньому немає нічого такого, щоб суперечило нашим уявленням про істо-

Насонов А. М. «Руська земля» і утворення території Давньоруської держави. М., 1951. С. 143; Зімін А. А. Історико-правовий огляд. Грамота Івана Ростиславовича Берладника / / ПРП. Вип. II. С. 30-31; Левченко MB. Нариси з історії російсько-візантійських відносин. М., 1956. С. 437-438; Флоров-с к и й А. В. Чесько-російські торговельні відносини X - XII ст. / / Міжнародні зв'язки Росії до XVII в. / Ред. кільк.: А. А. Зімін, В. Т. Пашуто. М., 1961. С. 75; П о - тин В. М. Давня Русь і європейські держави в X - XIII ст. Л., 1968. С. 228 - 229; Брайчевський М. Ю. Г еографічні Межі Г аліцького князівства около 1185 р. (З коментарів до «Слова о полку Ігоревім») / / ГТЗ. Київ; Галич, 1998. С. 26-27; Рабинович Р. А. Примарна Берладь. Про достовірність однієї фальсифікації / / Stratum plus. Археологічний журнал. [СПб.; Кишинів; Одеса]. 1999. № 5. 21

ПРП. М., 1953. Шиї. II. С. 26. 22

Протоколи засідання відділення VI: Пам'ятники слов'яно-російської мови і письма / / Праці VIII Археологічного з'їзду. М., 1897. Т. IV, С. 103.

Рії Галицької землі XII в, почерпнутих з достовірних джерел або могло бути з їх допомогою переконливо спростовано. Це й не дивно, адже підробка (якщо така мала місце в XIV - XV ст.) Могла виникнути, швидше за все, з метою підтвердити історичним прецедентом торгові пільги дунайських купців і тому повинна була містити достовірну, яка не викликає сумнівів інформацію, не могла допускати істотних спотворень і модернізацій картини не настільки вже далекого і забутого минулого.

Почнемо з реалій. Такими в грамоті є особистість князя Івана Берладника, факт російської присутності на Нижньому Дунаї, міжнародних торговельних зв'язків даного регіону, назви населених пунктів. Втім, останнє вимагає додаткового коментаря. Деякі дослідники відкидають грамоту саме за те, що згадуються в ній міста в XII в. ще не існували. До числа таких Н. А. Мохов відносить Месемврії і Малий Галіч2 ', Н. Ф. Котляр - Малий Галич і Текучій791, а В. Б. Перхавко додає ще й Берладь792

Відразу скажемо, що сумніви насчет існування в ХП в. болгарського міста Месемврії (суч. Несебр) позбавлені всякої підстави. Це місто згадує ще Костянтин Багрянородний (сер. X в.) У своєму описі шляху, по якому в імперію прибувають «роси»: «... вони досягають області Месевріі - тих місць, де завершується їх болісне і страшне, нестерпне та тяжке плавання »793. Як вважають дослідники, в Месемврії залишалася велика частина торговельних суден, а також більшість веслярів і воїнів, очікуючи поки з Константинополя повернутися ті посли і купці, які мали право проживати і торгувати в століце27. Таким чином, ще в X в. Месем-врія був великим і добре відомим торговим центром. Про це місто є згадки і у візантійських джерелах XI в.2х

Дещо складніше йде справа відносно Малого Галича, що ототожнюється з сучасним румунським містом Галац на Дунаї. Але як би то не було, не можна категорично заперечувати існування цього міста в XII в. У нашому розпорядженні є свідчення арабського географа ал-Ідрісі, автора добре відомого в середньовіччі твору «Нузхат ал-Муштак» («Розвага истомленного в мандрівці по областях»), датованого 1154, в якому, як зазначають сучасні фахівці, міститься чимало цінної інформації, зокрема, про міста Нижнього Подунав'я та Південно-Західної Русі794. Правда, специфіка названого джерела така, що робота з ним вимагає особливої обережності і критичного ставлення.

Міста Південно-Західної Русі згадуються ал-Ідрісі в четвертій секції шостого клімату «Розваги ...», в перший раз - при характеристиці маршруту, що веде з Польщі в Подністров'ї: «Від Ратісла-ба (Вроцлава) до Сарман сто миль. Від Сарман до Зака дванадцять переходів. Від Зака до Бармуні сто вісімдесят миль. Від Бармуні до Галісійа двісті миль. Бармуні і Галісійа належать до країни ар-Русій ». Далі автор ще раз повертається до згаданих містах, уточнюючи їх місце розташування і російську приналежність: «З її (Русі.-А. М.) міст до цієї секції відносяться Сарман, Зака, Бармуні і Галісійа. Що стосується міста Сарман, то він коштує на північ від річки Данаст. Ця річка тече на схід, поки не досягне міста Зака, між ними дванадцять переходів. Від міста Зака, який розташований на згаданій річці, до міста Бармуні дев'ять переходів. Від Бармуні до [города] Галісійа двісті миль ». Сарман, Зака, Бармуні і Галісійа є «найбільш віддаленими» містами Русі, і на всіх картах четвертої та п'ятої секцій шостого клімату вони поміщені на лівому березі Дністра, починаючи з його верховьев795.

Усі дослідники відзначають невідповідність текстового опису та картографічних даних ал-Ідрісі796, що вкрай ускладнює можливість локалізації згадуваних їм об'єктів. Ясно, що четвірку названих у джерелі «найбільш віддалених» російських міст (Сарман, Зака, Бармуні і Галісійа) неможливо повністю розмістити за течією Дністра, не входячи в суперечність з цифровими даними про відстані між ними.

 Детальне вивчення твори ал-Ідрісі показує, що автору було знайоме тільки верхнє і середнє протягом Дністра, де він і помістив (на карті) відомі йому чотири окраїнних міста Русі; із землями, розташованими на південь, аж до Дунаю і Чорного моря, він не був детально знаком, хоча знав, що вони також належали Русі797. З маршрутного опису випливає, що тільки перші два міста, Сар-мали і Зака, мали безпосереднє відношення до Дністра, розташовуючись, один «на північ від річки», а інший «на згаданій річці». Але де могли перебувати два інших міста? І. Г. Коновалова зазначає, що відносно Бармуні і Галісійа ал-Ідрісі «розташовував дуже обмеженою інформацією, знаючи лише, що вони є росіянами, причому прикордонними населеними пунктами. Тому на мапі обидва міста опинилися на лівому березі Дністра - там, де для ал-Ідрісі починалася російська земля, хоча реально маршрут міг мати й інший напрямок »798. 

 Це інший напрямок простягається на південь від Середнього піднести-ровья, в область нижньої течії Дунаю. Ще в 1865 р. відомий знавець галицької старовини А. Петрушевич висунув припущення про те, що у ал-Ідрісі мається на увазі не Галич на Дністрі, а Галич на Дунаї, про який йдеться в Грамоті Берладніка799. Така інтерпретація надалі була відкинута, але єдино з причини сумнівів в достовірності грамоти35. Безпідставність подібного рішення нещодавно аргументовано показав Р. А. Рабинович: історики відмовляються від підтвердження відомостей Грамоти Берладника даними незалежного джерела через сумніви в автентичності грамоти800. У наявності явне протиріччя з принципами історичного дослідження. 

 Тим часом, підтвердження локалізації Галісійа саме на Нижньому Дунаї можна знайти у самого ал-Ідрісі. У скороченій редакції його праці, так званому «Малому Ідрісі» міста Зака (Зана), 

 Бармуні (Бармунійа) і Галісійа додатково згадуються в п'ятому секції сьомого клімату. Причому про них говориться при описі маршруту, що проходить в районі Нижнього Дунаю, і самі вони розташовані щодо міст, що знаходяться на Дунаї і на південь від нього - в Добруджі і Болгарії. В якості центру, куди сходилися торгові шляхи з Зана, Бармунійа і Галісійа виділяється Преславец на Дунаї (Ба-расклафіса) '7. На підставі наведених даних І. Г. Коновалова приходить до висновку, що «маршрут, описаний в 4 секції VI клімату" Нузхат ал-Муштак ", буде цілком ставитися до міст Галицько-Волинської Русі і до входила у сферу її впливу території до Дунаю. Сарман і Зака відповідно до тексту слід шукати в районі верхів'я Дністра - це ... Перемишль і, цілком ймовірно, Звенигород. .. Від Зака маршрут піде на південь, де по Сірету, Пруту та інших річках пролягав торговий шлях з Галицько-Волинської Русі на Дунай і до Візантії »801. *

 ** 

 Історики звертають увагу на незвичайну формулу княжого титулу Івана Ростиславича - «від столу Галицького Кнєзь Бер-ладськи» - і, не знаходячи цього титулу належного пояснення, відносять його на рахунок несуразностей пізнішого фальсифікатора. На думку одного з найбільш рішучих критиків Грамоти І. І. Богдана, даний вираз, «неясне само по собі і не знаходить пояснення в дипломатичних нормах», може бути витлумачено або «в сенсі походження», або «в сенсі залежності». Однак, продовжує дослідник, «за походженням Іван Ростиславич не мав жодних прав на Галич, а в залежності від нього не міг складатися, тому що: 1) він був непримиренним ворогом галицьких князів, спочатку Володимирка, потім Ярослава Осмомисла і вже, звичайно, не міг отримати від них спадку "Берладського"; 2) у 1134 поєднане Червонія-Руське князівство ще не існувало: воно склалося тільки у 1144 р. »802. 

 Твердження про те, що Іван Ростиславич не мав жодних прав на галицький стіл, виглядає надто поспішним Правда, питання про походження Берладника вельми заплутаний, чому немало посприяли еше наші пізні літописці, які вважали його сином смоленського князя Ростислава Мстіславіча4'1, а також деякі дослідники, фахівці з генеалогії, видавши в Берладника (без особливих підстав) то сина перемишльського князя Ростислава Володимировича (пом. 1126/1, то сина Ростислава Васильковича, онука Василька Тері-бабло ^ ого803 Проте, більшість дослідників приходять до цілком певного висновку , що батьком Берладника був княжив у Перемишлі Ростислав Володаревич, померлий приблизно ок. 1143

 г.804 Ростислав був старшим серед синів Володаря Ростиславича. Ця обставина давало Берладнику важливі переваги перед іншими князями, які претендували на галицький стіл, особливо перед Ярославом Осмомислом. (Не випадково боротьба двох останніх носила настільки запеклий і безкомпромісний характер). Права Берладника на галицький стіл визнавали і самі галичани, не раз закликали його до себе на княжіння, а потім, через кілька десятиліть після смерті Берладника згадавши про його сина, якого в Галичі так і іменували «Берладнічіч», запрошуючи зайняти княжий 

 44 

 СТІЛ. 

 Втім, як нам видається, формула Грамоти 1134 «від столу Галицького Кнєзь Берладськи» могла мати на увазі зовсім не той Галич, про який зазвичай прийнято думати. Дністровський місто Галич в цей час еше не став столицею, тобто головним містом об'єднаної Галицької землі. Свій князь в цьому місті вперше згадується толь ко під 1140, і таким був не Іван Берладник, а його тезка, Іван Ва-сільковнч805. Говорити про існування в Галичі княжого столу до цього часу проблематично. З іншого боку, в тексті грамоти згадується ще одне місто з тією ж назвою. Мова йде про що розташовувався на Нижньому Дунаї російською місті Малий Галич, в якому, власне кажучи, і княжив Берладник,. іменує його «градом нашим». Малий Галич фігурує першим у списку міст, де дунайські купці могли користуватися торговельними пільгами. Його головне становище спеціально підкреслюється в грамоті: Малий Галич окремо названий князем «градом нашим», в той час як всі інші міста, куди поширювалася влада Берладника, іменуються собирательно («і про [у г] радох наших»), У Малому Галичі купці отримували право безмитно тримати оптовий склад («ізклад»), але зате мали платити особливу мито за користування причалом для вивантаження суден («іс'воз»), що свідчить про значення цього міста як провідного торгового центру в регіоні. 

 Подиву і різного роду критичні зауваження викликає у дослідників датування Грамоти Берладника. Якщо використану при цьому християнську еру (рахунок років від Різдва Христова) можна вважати результатом перерахунку, виробленого в XIV - XV ст., Коли документ піддався переписування і редагуванню, то сама дата видання грамоти - 1134 р. - полягає в деякому протиріччі з фактами життя та діяльності Берладника, відомими за літописами. До 1144

 м., вказують критики грамоти, Іван Ростиславич правил у Звенигороді, його діяльність в Подунав'ї та Галичі почалася тільки після 1144 р.4 (> Щоб пояснити подібну невідповідність, робилися різні припущення про можливу помилку при перерахунку дати, допущеної пізнішим переписувачем: документ пропонували датувати 1144 (помилка на 10 років) 806 або навіть 1154 (переписувач міг переплутати зовні схожі букви, використані в оригіналі для числових позначень) 807. 

 Необхідність у подібних припущеннях та штучної прив'язці грамоти до літописних повідомлень про появу Берладника на галицькому столі в 1144 відпадає сама собою, якщо ми погодимося визнати, що титул «князь Берладська від столу Галицького» має на увазі не дністровську столицю, з якою Берладник до 1144г., дійсно, ніяк не був пов'язаний, а дунайський місто Галич, більш відомий в російських джерелах під ім'ям Малого Галича, а в творі ал-Ідрісі іменований Г алісійа. 

 Літописні звістки, яким, зрозуміло, належить пріоритет перед свідченням грамоти Берладника, не тільки не спростовують останню, але, навпаки, містять достатньо відчутне підтвердження її даних. Сказане, насамперед, стосується зв'язків Берладника з південними окраїнами Галицької землі, причому ці зв'язки виникли задовго до першої появи Берладника на столі в Галичі і характеризують його як правителя і військового ватажка, що користувався широкою підтримкою населення прикордонних регіонів. Так, зазнавши поразки від Володимирка Володаревича, Іван Берладник-під Галича біжить не до свого головного покровителю, київському князю Всеволоду Ольговичу, на допомогу якого він міг розраховувати, а відправляється на Дунай і вже звідти через «поле» прибуває в Кіев808. 

 Бігти на Дунай князь міг тільки з однією метою, - тією метою, яка потім привела його до Києва - шукати військової допомоги для продовження боротьби. Значить, на Дунаї були сили, які таку допомогу могли надати, піти за Берладником у військовий похід. А це в свою чергу означає, що Берладник прибув сюди не вперше, він був тут досить добре відомий і мав якусь опору серед місцевого населення. Додаткове підтвердження цьому знаходимо в літописному повідомленні про події 1159, коли Берладник, збираючись у новий похід на Г Аліче, вербує собі прихильників на Дунаї, зібравши в підсумку шеститисячне військо берладніков809. Отже, існуюча датування Грамоти Берладника (1134), всупереч твердженням деяких дослідників, що не суперечить і не розходиться з даними більш надійних джерел і тому не потребує перегляду або уточнення. *

 ** 

*

 Значні труднощі і різницю у поглядах викликають у дослідників питання про місцезнаходження і часу виникнення легендарної Берладь, реальності Берладського князівства, походження, етнічному складі та соціальний статус берладників. ГТослед- ним особливо багато уваги приділяла радянська історіографія, яка намагалася також вирішити питання про політичний статус Берладь. З часів М. Н. Тихомирова її стали вважати «особливим князівством, що належить бічної лінії галицьких князів» 31. Прямим попередником Молдавської держави називав Берладь Н. А. Мохов810. Кульмінації ця тенденція досягає у І. П. Русанової і Б. А. Тимощука, що представили Берладська князівство фактично як особливе держава з визначеними межами, територіальної та етносоціальної структурой'811. У той же час існує і абсолютно протилежне ставлення до розглянутої проблеми. «Довгий час, - пише І. О. князьків, - деякі історики вважали, що в південній частині Дністровсько-карпатських земель в XLI в. існувало Берладська князівство з центром на місці сучасного міста Бирла-так. Поглиблене вивчення письмових джерел і залучення археологічних матеріалів показало, що це думка не відповідає істині »812. 

 Останнім часом інтерес до Берладь і берладників знову пожвавився: запропоновані нові дані щодо її можливої локалізації, містять несподіване свідчення на користь достовірності Грамоти Івана Ростиславича. Всупереч загальноприйнятій думці, ототожнювалася літописну Берладь з розташованим на березі однойменної річки (лівої притоки Серету) сучасним румунським містом Бирлад, згадуються в джерелах тільки з XV в.813, знаходить підтвердження висловлене ще в XIX в. припущення про те, що давня столиця берладників перебувала в Добруджі, на правому березі Дунаю, недалеко від румунського міста Чернаводи, на місці неіснуючого нині села з характерною назвою Ескі-Бирлат (Старий Бирлат) 814. Розташований безпосередньо в межах візантійських володінь, цей анклав, притягує побіжне російське населення, був під пильною увагою уряду імперії, який прагнув, безумовно, поставити під надійний контроль дунайську вольницю. Не дивно, що невгамовний предводитель берладників Іван Ростиславич закінчив своє життя у візантійському полоні в Фессалоніках815; «іні тако молвяхуть, яко зй отрути бе йому смерть», - 

 <У 

 каже з цього приводу літопис. 

 Як показують дослідження Р. А. Рабиновича, наявні в розпорядженні сучасної науки археологічні, топонімічні та лінгвістичні дані, а також повідомлення письмових джерел дають набагато більше підстав для локалізації літописної Берладь саме в Добруджі, а не на півдні Запрутської Молдавіі816. Є чимало історичних свідчень того, як візантійські імператори дарували російським князям волості в Нижньому Подунав'ї, як, наприклад, синам померлого в Києві Юрія Долгорукого: «Ідоста Гюргевіча Царюгороду Мьстіслав і Василко зй матір'ю, і Всеволода молодого пояша зі собою, третього брата; і дасть цар Васілкові в Дунай 4 гір (од) и, а Мьстіславу дасть волость Отскапана »817. Мабуть, не є лише збігом той факт, що нові пожалування російські князі отримали відразу ж після загибелі Берладника: обидва ці звістки літопис поміщає під одним роком - 6670 (1162). 

 Втім, і нові правителі Нижньодунайського міст протрималися там недовго. Про це можна судити за звістки візантійського історика Іоанна Киннама, що належить до 1165 Розповідаючи про приготування до війни з угорцями імператора Мануїла! Комніна, історик повідомляє: «У той же час і Владислав, один з династов в Тавроскифской країні (тобто руських князів. - А. М.), з дітьми, дружиною і всіма своїми людьми добровільно перейшов до ромеїв. Йому була віддана земля у Істра, яку колись василевс дав прийшов Василику, синові Георгія, який серед филархов Тавроскифской країни володів старшинством »818. В. Б. Перхавко справедливо пов'язує наведене звістку з цитованим вище сполученням Іпатіївському літописі, вважаючи, що в обох джерелах говориться про одних і тих же руських князів, і ці відомості мають відношення до загального розвитку ситуації на Нижньому Дунаї 60-х років XII в. 819 

 Чим пояснити подібну політику візантійського уряду щодо російських князів і вихідців з Русі взагалі? Відповідь на це питання можна почерпнути з матеріалів досліджень В. Г. Васильєвського, присвячених відносинам імперії з печенігами другої половини XI в. Починаючи з зазначеного часу, візантійські влади посилено заохочували переселення на правий берег Дунаю осілого населення, тікає від різних життєвих негараздів. Ці заходи були продиктовані необхідністю створити на власному кордоні більш-менш надійну опору в боротьбі з вийшли з-під контролю кочівниками, - перш за все, печенігами, переселилися на територію, підвладну Візантії ще наприкінці 1040-х годов820 '. 

 На Русі, треба сказати, добре знагті про зусилля візантійців з облаштування дунайського пограниччя та з готовністю ставилися до можливого переселення «в Греки». Саме так, як видається, слід розуміти слова киян, адресовані возвращавшемуся в 1069 р. з польськими військами Ізяслава Ярославича, мав намір розправитися з винуватцями свого вигнання: городяни попереджають князя, що, якщо він не відмовиться від своїх намірів, то «Запаливши град свій, ступимо Вь Гречьске землю »821. З цією звісткою слід зіставити пророцтво якогось волхва, поміщене в Повісті временних літ під 1071 роком: «У сі ж часи приде волхв', прелщен' бесом'; прішед' бо Киеву глаголаше, сице поведемо людем ', яко на п'яте літо Дніпру потещі назад і землям' преступаті на ина місця, яко дива Гречьске землі на Руської, а Русьскую на Гречьске, і прочім' землям' ізменітіся »822. 

 Нижнє Подунав'я, куди погрожували перебратися кияни, сприймалося на Русі як «Грецька земля», на місці якої, за передбаченням волхва, повинна «стати» «Руська земля», тобто посилаються російські люди. Доводиться визнати, що це пророцтво доморощеного оракула виповнилося, якщо, звичайно, погодитися з локалізацією літописної Берладь на Нижньому Дунаї, а в Берладником бачити переселенців з російських земель. Важливим доказом останнього служать слова володимиро-суздальського князя Андрія Боголюбського, які він велів передати опальним Ростиславичам в 1174 р.: «" Не ходите в моє волі. Ти ж, Рюріче, поиде Вь Смолньск' Кь братові, під свою отчіноу "А Давидові рци:" А ти поиде Вь Берладь, а в Руськоі землі не велю ти бити "» 823. 

 Як бачимо, Берладь, в розумінні володимирського князя, лежала за межами Російської землі. Водночас, добре відомо свідоцтво Слова о полку Ігоревім, двічі підкреслює, що в часи князювання Ярослава Осмомисла (тобто в часи самого Івана Берладника) Галицька земля простягалася аж до Дунаю: Ярослав княжив, «затворів' Дунаю ворота», « суди виряджаючи до Дунаю »824. Отже, і межі Руської землі на Південно-Заході обмежувалися нижньою течією Дунаю. Землі берладників, не підвладні російським князям, де знаходили притулок різного роду втікачі і вигнанці, «вигонци», як висловлюється дещо пізніше Галицько-Волинський літопис ™, повинні були лежати південніше, швидше за все, за протилежним дунайським берегом. 

 Пояснити наявність топонімів, співзвучних назві Берладь в районі сучасного румунського міста Бирлад, який за археологічними даними міг виникнути тільки в золотоординське час, не раніше другої половини ХПІ в.825, можна, враховуючи вельми поширений у середньовіччі феномен переносу міст. Явища такого роду, коли в силу певних причин один середньовічне місто занепадав і повністю закидався жителями, а потім на новому місці виникав інше місто, але з тією ж назвою, зустрічаються, наприклад, в історії Молдавії (місто Старий Орхей) 826. «Саме останнє спостереження, - за визнанням Р. А. Рабиновича, - підказало думка, що сучасне місто Бирлад міг і не входити в літописну Берладь, а пов'язаний назвою з колишнім, іншим місцем локалізації даного формування» 827. Інші дослідники, в принципі визнаючи можливість перенесення назв старих, занедбаних пунктів на нові поселення, відмовляються допустити подібне щодо Бер-ладі: «... в даному випадку ця версія не може бути прийнята на віру, так як у Бирлад, Галаца і Текуча не виявлено ніяких більш давніх попередників »828. 

 Вирішення питання, як бачимо, вимагає нових аргументів. Ми не володіємо прямими археологічними доказами існування древнього попередника Бирлад, але твердо знаємо (з повідомлень давньоруських літописів) про існування Берладь і берладників в середині XII в., Причому літописна Берладь і її мешканці поміщалися саме на Дунаї, де знаходив притулок і звідки починав свій похід на Галич в 1159 р. «Берладська князь» Іван Ростиславич. Що ж до феномена перенесення міст, то подібні явища мали місце не тільки в суміжній Молдавії, вони відзначаються і безпосередньо на території Галицької землі. Йдеться про тих самих містах, які фігурують в літописі у зв'язку із згаданим походом Берладника на Галич - Ушиці і Кучелмін. 

 Давньоруське місто Ушиця знаходився на місці сучасного села Стара Ушиця Кам'янець-Подільського району Хмельницької обл., Згодом місто було перенесене на нове місце. Аналогічної долі, як видається, піддався і Кучелмін, про що свідчить наявність кількох населених пунктів з співзвучними назвами (с. Куча поблизу Ушиці, с. Кучурмік біля м. Снятин Івано-Франківської обл.) 829, розташованих осторонь від давньоруського городіща830. Головною причиною зміни місця розташування Ушиці і Кучелміна слід визнати їх прикордонне положення, близькість до степу і пов'язані з цим небезпеки. Приблизно в такому ж положенні перебувала і розташована на Нижньому Дунаї літописна Берладь, віддалений російських анклав, питання про приналежність якого до Галицької землі вимагає 

 окремого розгляду. *

 ** 

 Звернемося тепер до питання про південному кордоні Галицької землі, також привертає підвищену увагу дослідників і дающему чимало приводів для дискусії. Для його вирішення одного свідоцтва поетичного пам'ятника, зрозуміло, недостатньо, хоча воно має важливе значення для характеристики влади галицького князя часів Ярослава Осмомисла. Спираючись на це свідчення, більшість дослідників приходять до однозначного думку, що південна межа Галицької землі, принаймні, в 80-ті роки XII в. досягала Нижнього Дуная76, Головною підставою тут є вираз Слова «суди виряджаючи до Дунаю» у зверненні до Осмомисла: «Галічки Осмомисла Ярославе! Високо седіші на своем златокованнем' столі, підпер гори Угорскиі своїми залізними пл'кі, заступів' королеви шлях, затворів' Дунаю ворота, меча Бремен чрез' облаки, суди виряджаючи до Дунаю. Грози твоя по землям' текут', отворяеші Києву врата, стріляти зй відняв злата столу Салтани за землями. Стріляй, господине, Кончака, поганого Кощея, за землю Руськую, за рани Ігореві, буего Святославича! ». 

 Сенс фрази «суди виряджаючи» не викликає жодних сумнівів: «суди рядити», як і подібні йому виразу «ряди правити» і «ряди рядити» в давньоруській мові має цілком певне значення і вказує на урядову, зокрема, судово-адміністративну деятельность77. Слово дає можливість судити і про межах підвладної Осмомисла території - «до Дунаю». «Не можна зводити питання лише до володіння галицькими князями територією по нижньому Дунаю, - заперечує своїм опонентам Н. Ф. Когляр: у цьому випадку було б" на Дунаї ", а не" до Дунаю ". Звідси випливає, що південна межа Галицької Русі в 80-х роках XII в. проходила, щонайменше, по лівому березі нижнього Дунаю »7 *. Однак дослідник при цьому сам допускає неточність, не помічаючи іншого вказівки пам'ятника, що Ярослав править у Галичі, «затворів' Дунаю ворота». Найприродніше було б вважати, що галицький князь, хоча і не мав влади над усім перебігом Нижнього Дунаю, придбав якісь опорні пункти в його гирлі, дунайській дельті. Таким пунктом, як видається, цілком міг бути місто Канарка або якийсь інший, розташований поблизу, з числа тих, про які йдеться у Списку російських міст - своєрідному документі, що дійшов у складі кількох літописів в якості особливого доповнення до основних літописним ізвестіям831. 

 Скептично налаштований до свідоцтва Слова о полку Ігоревім, як і інших пам'ятників, які повідомляють про російською присутності в Поду-навье (Грамота Івана Ростиславича і Список російських міст), 

 Н. Ф. Котляр відмовляється визнати можливість входження до складу Галицької землі території між середньою течією Дністра та нижньою течією Дунаю. Такого ж погляду дотримується румунська історіографія, взагалі заперечуючи будь-який вплив Русі в районі Нижнього Подунав'я в ХП в. і відводячи домінуючу роль в житті даного регіону половцям та Візантії * 0. 

 Детально і докладно розглянувши питання про південному пограниччі Галицької землі кінця XII - початку ХШ в., Н. Ф. Котляр приходить до висновку, що названа кордон не проходила далі Середнього піднести-ровья, південніше якого лежало «дике поле», «нічия земля» 832'1 Однак на ділі, як нам видається, всі зусилля Н. Ф. Котляра зводяться лише до доказу того, що крайніми південними містами Галицької землі XII-XIII в. були Кучелмін, Ушиця, Микулин, Онут, Василів, Бакота * 2 Цей факт, дійсно, можна вважати цілком доведеним і причому задовго до досліджень Н. Ф. Котляра, спершу на підставі письмових істочніков833, а потім і археологіческіх834. Але навряд чи цього буде достатньо для вирішення питання про південному кордоні землі. 

 Відсутність населених пунктів на південь від лінії Василів - Онут - Бакота - Ушиця - Кучелмін - Каліус аж ніяк не доводить, що дана територія була нічийною пустелею, і що в її межах не було ніякого населення. Якраз навпаки, з самого дослідження Н. Ф. Котляра випливає, що зазначені землі були населені: тут проживали половці («Комани» візантійських джерел), а також східні Романця - волохі835. А якщо так, то, значить, існувало населення, яке і могло потрапити, нехай на час, під владу галицького князя, платити данину і навіть підкорятися князівському суду. 

 Нещодавно археологами зроблені нові цікаві відкриття, здатні внести важливі корективи в наші уявлення про південних рубежах Галицької землі. На півночі сучасної Молдови у с. Мері-шовк Окницького району на правому березі Дністра виявлено добре укріплене древнє городище XII - ХШ ст. Речовий матеріал і особливо кераміка з городища знаходять повну відповідність з матеріальними пам'ятками Галицької Русі домонгольського часу. Вивчали знову відкрите поселення дослідники доходять висновку, що «південні рубежі Галицької Русі розташовувалися значно південніше від городищ, які традиційно вважалися південними межами Галицької Русі» 836. Можливо, городище Мерешовка, як вважають І. Власенко і Н. Тельнов, є залишками літописного міста Кучелміна, що вважається самим південним укріпленим пунктом Галицької землі, місце розташування якого викликає значні розбіжності у ісследователей837. 

 Встановити суверенітет над землями між Дністром і Дунаєм для руських князів було тим більш природно, що дана територія здавна була заселена східними слов'янами - племенами уличів і тиверців: «А влучивши і Тіверьці седяху бо по Дністру, пріседяху до Ду-Наєв. Бе множьство їх; седяху бо по Дністру оли до моря, і суть гради їх і до цього дні », - читаємо в Повісті временних летхх. Про численному народі Untizi, що мав 318 міст, говорить Баварський географ, джерело середини IX в.838 Згодом, під натиском печенігів слов'яни змушені були піти на север839. Однак з тих пір російські князі не залишали спроб знову утвердитися на Нижньому Дунаї і, відповідно, в дністровсько-дунайському межиріччі. Згадаймо хоча б успішні дії Володимира Мономаха, який в 1116 р. «по-сажа посадники по Дунаю» 840. Можливо, що й знову відкрите городище Мерешовка було одним з опорних пунктів влади галицьких князів у зазначеному регіоні. 

 Немає жодних підстав, щоб спростувати свідчення Слова о полку Ігоревім про поширення влади Ярослава Осмомисла аж до Дунаю. Більш того, в нашому розпорядженні є й інші свідчення, що містять ту ж інформацію. Так, в Історії В. Н. Татіщева, за часів якого Слово не було відомо, йдеться про те, що ще батько Осмомисла, Володимирко Володаревич, «обладав усіма гради до Дунаю, мир з греки і болгари учинив» 841. В іншому місці читаємо, що, готуючись до війни з київським князем Ізяславом Мсти-Славич, Володимирко «велів негайно всім своїм військам від Дунаю і сіючи країни Дністра до Галича збиратися» 842. Ярослав же Осмо-роздуми, згідно татіщевські відомості, «по Дунаю гради укріпив, 

 купцями населив »843. 

 Про володіннях Русі, що досягали в ХП в. Дунаю і Чорного моря, свідчать іноземні джерела. У вже розглядався нами творі арабського географа ал-Ідрісі, у вступній частині до п'ятої секції шостого клімату знаходимо авторське перерахування країн, розташованих вздовж чорноморського узбережжя: «На південному березі цього моря, там, де він стикається з західним, лежить країна Харак-лійа (Гераклея Понтійська), потім [слідують] країна ал-Калат (Галатия), країна ал-бунтом (Понт), країна ал-Хазарійа, країна ал-Кума-нійа, [країна] ар-Русій і земля бурджан (дунайських болгар) » 844. Володіння Русі поміщені тут між Половецької землею (Куманом), що простягалася, відповідно до карти ал-Ідрісі до Дніпра, і Дунайської Болгарією, північною межею якої був Нижній Дунай. Інший арабський вчений Ібн Хапдун (друга половина XIV - початок XV ст.), Який залишив в одному зі своїх творів опис карти ал-Ідрісі, двічі підкреслює, що Русь і Болгарія лежать на узбережжі Чорного моря і мають загальну довгий кордон; «Русь оточує країну бурджан »із заходу, півночі і востока845. *

 ** 

 Слово о полку Ігоревім говорить про встановлення влади Ярослава Осмомисла «до Дунаю» в контексті інших гучних успіхів князя. Привертає увагу фраза: «Стріляй зй відняв злата столу Салтани за землями». Як встановили сходознавці, употребляющаяся тут рідкісна форма Салтани (винить, відмінок множ числа від салтан) сходить а арабському титулу sultan через проміжну форму * soltam> 846. Ще Д. Н. Дубенський припустив, що автор Слова має на увазі можливу участь галицьких полків в третьому хрестовому поході 1189-1192 рр.. проти султана Саладіна9 *. Непрямим підтвердженням може служити той факт, що російські воїни брали участь у першому хрестовому поході, після чого в Єрусалимі виникло постійне поселення російських 

 99 

 ченців. 

 Проте, вказане припущення не можна визнати коректним, адже, згідно з літописом. Ярослав помер 1 жовтня) 187 г.іт, і поет, звертався до нього як до живого, зрозуміло, не міг говорити про подію, яка відбулася тільки після смерті князя. Тому приймаючі дане припущення дослідники змушені робити різного роду застереження, вдаватися до нових і нових допущенням; в підсумку сама участь галичан в хрестовому поході стає, швидше, евентуальним, ніж реальним'847. Своєрідним удосконаленням версією Д. Н. Дубенського виглядає спроба пов'язати згадка про «Салтана» з Іконійський султаном Килидж-Арслана II, предводителем сельджуків, в трагічній для Візантії битві при Міріакефало-ні 17 вересня 1176, в якій, можливо, брали участь галічане102. Однак все це - не більш ніж здогадка, яка не має ні найменшої опори в джерелах. 

 Вживана в Слові множинна форма Салтани наводить на думку, що в даному разі навряд чи мається на увазі якийсь конкретний правитель з титулом султана. Водночас, вираз «за землями» («стреляеші ... Салтани за землями») зовсім не обов'язково розуміти як вказівку на далекі заморські країни. С. А. Плетньова пропонує, на наш погляд, більш просте і переконливе рішення. У складеному на початку XIV в. в одному з кримських міст Половецькім словнику (Codex Cumanicus) 1113 поміщена цікава номенклатура титулів половецької знаті. Верховному титулу хан тут відповідає латинське imperaior і перське шах. А наступним за старшинством значиться титул сотпан, відповідний латинської г ex. «Цей титул, - пояснює С. А. Плетньова, - більшості дослідників перед- 

 225 ставляется пізнім, які виникли в золотоординське час ... Однак наприкінці XII в. в "Слові о полку Ігоревім" цей титул згадується у зверненні київського князя до Ярослава Осмомисла ... Мені здається, що факт згадки цього титулу в двох джерелах, що мають пряме відношення до половців, дозволяє нам все ж говорити про существова- 

 104 рр. 

 нии його у половців »До аналогічного рішення приходить Б. А. Рибаков, який вказує, що слово« солтан »у значенні знатного людини аж до нашого часу зберігається в кримсько-татарському язике1115. 

 Додатковим підтвердженням на користь версії С. А. Плетньової виступають дані топоніміки У XIX в, на березі Сіверського Дінця (тобто в місцях проживання донецьких половців) було відомо городище САЛТАНОВСЬКИЙ, зазначене в історико-статистичному описі Харківської єпархії 1857 г.11 ' 6 «Солтані» могли іменуватися глави окремих половецьких орд, яких літописі іноді називають «Лепша князями» 848. Отже, ворогами Ярослава Осмомисла, в яких він стріляв зі свого столу, швидше за все, були ті самі половецькі князі, з якими постійно воювали і Ярослав, і інші герої Слова. Згадка саме цих «салтанів» логічно пов'язується з безпосередньо наступним потім закликом стріляти в поганого Кончака, за землю Руську, за рани Ігореві. 

 Зауважимо, що серед половецьких князів, з якими воював Осмо-роздуми, були і «салтани за землями», досягти їх кочовищ можна було, тільки здійснивши далекий похід в глиб степів. І такі походи не раз здійснювали галицькі полки, що посилаються Ярославом. Найближчий приклад - організований київськими князями-співправителями Святославом Всеволодовичем і Рюриком Ростиславичем похід 1184, що закінчився славною перемогою російських воїнів на річці Орелі; серед учасників походу літопис зазначає «з Галича від Ярослава допомогти» 10 *. Джерела містять ще чимало прикладів того, як волинські та галицькі князі на чолі своїх полків воюють зі степовиками і, добившись перемоги, захоплюють значну військову добичу849. У 1160 р. «Володімер Андреевичь, і Ярослав 'Ізяславич, і Галичани избиша Половці межи Мунаревом' і Ярополчем' і багато душь ополоніша, іже бяхуть взяли Половці» 850. А іншого разу «толико взяша полона множьство, яко же всім' руським воем' наповниться до достатку: і колядників, і чагамі, і детми їхні, і челяддю, і скоти, і конмі» 851. 

 У числі ворожих галицькому князю половецьких Солтанов, в кого він повинен був стріляти, були, зрозуміло, і ті, що прагнули захопити кочовища в багатьох степах межиріччя Дністра і Дунаю, тобто на тих землях, які в Галичі вважали своїм Подолом або Понізьем852 . Новітні дослідження показують, що поняття Пониззя має більш вузьке і спеціальне значення, яке вживається переважно відносно Галицької землі; в історико-етнографічному і історікогеографіческом плані Пониззя включає землі в середній і нижній течії Дністра - Прута - Дуная853. 

 На питання, чи мали галицькі князі постійний контроль над цими землями, при всій неповноті й неоднозначності наявних у нас відомостей, думається, варто було б дати, скоріше, негативну відповідь. Але безперечно інше: Галич постійно прагнув взяти цю територію під свій контроль, оскільки вважав Пониззя своїм, галицьким. Особливої поваги в очах галичан заслуговували ті князі, хто міг утримати Понізовскій землі, оскільки це, не кажучи вже про політичні вигоди, давало важливі переваги для торгівлі та риболовства854. 

 Втім, Пониззя нерідко мислилося і як окрема від Галича земля, де навіть могли бути свої князі. Згадаймо, як Мстислав Удатний, поступаючись галицький стіл угорському королевичу, мріяв собі «взяти» Понізье855, а потім просив Пониззя у Данила, пропонуючи натомість допомогу в боротьбі за Галіч856. У літописі знаходимо й таке звістка: в 1241 р. боярин Доброслав Судьіч, попів онук, увійшовши в місто Ба-коту, все Пониззя забрав без княжого повеленія857. На відособлений статус галицького Пониззя вказує наявність там власної столиці, в якості якої в хіп в. став сприйматися місто Бако-та858. Але, з іншого боку, є очевидним фактом наполегливе прагнення галичан відновити владу дністровської столиці над бунтівним Понізьем. З цією метою в свій час вирушав у похід боярин Судислав Бернатович, фактичний правитель міста при королевич Андрее859. Князі, які не могли утримати владу в Пониззя, позбавлялися довіри галичан і втрачали владу в самому Галичі, як це трапилося, наприклад, з Мстиславом Удалим130. 

 Підводячи підсумок нашими спостереженнями, слід визнати, що питання про південному кордоні Галицької землі не може мати однозначного рішення. У період політичного піднесення Галича в другій половині XII

 в. влада його князів поширювалася аж до нижньої течії Дунаю, однак в пору лихоліття початку XIII в. ця влада стискалася, втрачаючи контроль над окраїнними територіями, якими були Пониззя або, скажімо, «гірська країна Перемишльська». Панувати в Понізовскій землях для Галича було не просто, адже в більшості своїй то були необжиті російськими людьми степу, на які претендували сусідні народи, насамперед, кочівники, і куди з самого Галича і, мабуть, інших російських земель біг або виганявся різного роду люд , об'єднаний ворожим настроєм до своїх гони-телям. І, тим не менш, відновлення влади в Пониззя сприймалося в Галині як найважливіше стратегічне завдання, і для її вирішення було витрачено чимало зусиль. *

 ** 

 На закінчення залишається розглянути ще одне питання - про етнічний склад населення Берладь, тих, кого прийнято називати берладні-ками, а пізніше «подунайцамі» і «галицькими вигонцамі». Як нам видається, навряд чи є підстави змішувати їх з відомими за літописними даними XII - XIII ст. іншими мешканцями південноруських степових околиць - броднікамі860. Як показують новітні дослідження, бродники в цілому мали інше етнічне походження і, так би мовити, більш давню етнічну історію, будучи нащадками іраномовного скіфо-сарматського населенія861. Раніше висловлювалися думки про те, що бродники або, принаймні, та їх частина, яка мешкала на схід від Дніпра, були залишками населення Хазарського каганата862, або надзвичайно строкатим в етнічному плані конгломератом, який складали алани, болгари, половці, а також російські ізгоі863. Так чи інакше, ми бачимо, що дослідники, звертайте шиеся до питання про етнічну природі бродників, знаходили в них, цілком або здебільшого, неслов'янської населення, провідне своє походження від кочових етносів, у різний час мешкали в східноєвропейських степах. 

 Берладники ж і «вигонци» - російські люди. Про це, крім іншого, свідчать наведені в літописі імена їх ватажків: Юрій Домажирич і Держікрай Володіславіч125, а також численні археологічні матеріали російського походження і характерні для російського побуту, в достатку представлені на правобережжі Нижнього Дуная126. Російське присутність в цих землях тривало й після загибелі Івана Берладника, коли сама назва «берладники» з якихось причин вийшло з ужитку. Йому на зміну в кінці XII в. прийшло інше - «подунайци». Під 1190 роком Іпатіївський літопис повідомляє, що в Торчеськ до Ростислава Рюриковичу прибутку «лепшие мужі» чорних клобуків зі словами: «Се половці сее зими воюють ни часто. А чи не ведаемь, Подоунаіці Чи есм, чи що?! »127. 

 Щоб усвідомити сенс цих слів, потрібно згадати, як кілька раніше в літописі повідомлялося про спільний похід руських князів і чорних клобуків проти дніпровських половців в той момент, коли останні «бяхоуть йшли в Доунаі, і не бе їхні будинки в вежах' сво-їхніх» 128 . Наведені известия не залишають сумнівів у тому, що «подунайци» мислилися як особливе етнополітичний утворення, яке не можна змішувати ні з половцями, ні з чорними клобуками: і перші, і другі протиставляють себе «подунайцам»; одні бачили в них здобич, інші - який -то чужий, далекий народ, доля якого вони не бажали б розділяти («Подоунаіці Чи есм, чи що?!"). І тільки російські князі виявляли іноді турботу про далекі «Подунай-цях», приходячи до них на допомогу в скрутну хвилину. Так, мабуть, було під час половецького нашестя на Дунай взимку 1188/89 р., коли за наказом російських князів чорні клобуки атакували половців з тилу. І надалі нападу половців на Нижній Дунай викликали відповідні заходи з боку руських князів, за своїм характером нагадують акції відплати. Під 1192 літопис знову розповідає, що російські князі отримали звістки від чорних клобуків про напад половців на Дунай; в похід відправилися два молодих князя Святослав і Ростислав Володимировичі, однак справа тоді закінчилося нічим з-за зради чорних клобуков864. 

 «Скіфами», тобто росіянами, вважали подунайских жителів візантійські автори кінця XII в. Про «поістрійскіх скіфів», що підтримали визвольне повстання болгар, говорить у своїй промові секретар візантійського імператора Ісаака Ангела Сергий Коліва1'0. Їх більш детальну характеристику знаходимо у Микити Хониата: «... ті з Злодій-дони, зневажають смерть, гілка тавроскіфів [т. е. російських], народ, люб'язний [богу війни] Арею, що допомагав варварам на Беме [Балканах], схилилися разом з ними непереможеними і загинули »141. Нам видається, немає достатніх підстав тлумачити згадується в джерелах якусь «Вордону» як вказівку на бродніков865. Таке ототожнення можливе лише на підставі дуже віддаленого співзвуччя. Крім того, з наведеного уривка видно, що згадана Вордона є, швидше, географічним поняттям, назвою того місця, звідки прийшов народ тавроскіфів допомагати ворогам імперії на Балканах. Ця назва аж ніяк не ототожнюється в джерелі з пов-Никоном «гілка тавроскіфів», оскільки позначає явище іншого смислового порядку. 

 Известия російських літописів не залишають жодного сумніву в тому, що бродники і російське населення Подунав'я (берладники, галицькі «вигонци») - в етнічному (етнополітичному) відношенні різні категорії. Бродники згадуються в літописах, коли мова йде про якісь контактах з кочівниками, половцями або татарами. У 1146 р. поблизу Дедославля багато «Броднічі і Половці придоша» до Святослава Ольговічуш. Разом з половцями бродники («Cumam et Brodnici») неодноразово відзначені також угорськими джерелами поблизу кордонів королівства в першій половині ХШ в., А Нижнє Подунав'я в угорських документах часто іменується «Cumania et Brodinia terra» 134. 

 У сумно відомій битві на Калці бродникам, який виступив на стороні татар, судилося зіграти воістину фатальну роль. Їхній ватажок на ім'я Плоскиня, порушив клятву, дану російським князям, що коштувало життя тисячам росіян воінов135. Яскравим контрастом виглядає поведінка галицьких «вигонцев», також взяли участь у битві на Калці. Однак на відміну від бродників, «вигонци» билися на стороні руських князів, будучи частиною загону, який привів галицький князь Мстислав Удалой136. 

 Як бачимо, саме в питанні про ставлення до кочівників, з одного боку, і до Русі - з іншого, між бродниками і населенням Нижнього Подунав'я проходить глибокий вододіл. Перші охоче йшли на союз з кочівниками і, більше того, найчастіше сприймалися майже як одне ціле з ними. Інші, навпаки, швидше, протистояли кочівникам (в цій якості вони були корисні І Візантії), часто ставали об'єктом їх агресії і в політичному відношенні набагато ближче були до інтересів Русі, користуючись до того ж її повторній підтримкою саме в моменти посилення натиску степовиків. Єдиний відомий нам випадок спільних дій половців і подунайцев - берладників анітрохи не коливає нашого висновку. Тоді, в 1159 р. для походу на Галич, як ми пам'ятаємо, Іван Ростиславич зібрав шість тисяч берладників і союзних половців; але ця спільна акція провалилася 

 через те, що останні почали розоряти росіян - жителів Галичині ни. Бояри і громада Галича в князювання Ярослава Осмомисла 

 Князь Ярослав і «вси мужі його»: перші літописні звістки про галицьких бояр, їх оцінка дослідниками. - Про військовому і політичному значенні ради князів з боярами. - Бояри і військові сили громади. - Бояри і «галичани» в подіях початку 1170-х років. - До питання про боярських «партіях» та їх ролі в політичному житті громади. - Підсумкові зауваження. 

 Суспільне становище і роль галицького боярства з більшою ясністю і повнотою розкривається в подіях 50 - 70-х років XII в., Що стали важливим етапом політичного розвитку галицької громади. Починаючи з цього часу, галицьке боярство привертає підвищену увагу дослідників, що висувають найрізноманітніші пояснення й оцінки соціально-політичного значення бояр. Багато суперечок в науці ведеться, зокрема, щодо джерел впливу бояр на хід суспільних справ, їх високого соціального статусу вообще866. Рішення проблеми, як видається у світлі новітніх досліджень суспільно-політичного ладу Стародавньої Русі867, корениться у взаєминах боярства і простих членів про щини міста, землі. Тому ми вважаємо доцільним спеціальне звернення до даної теми, поки ще недостатньо розробленої в науковій літературе868. 

 Водночас істориками чимало сказано про незвичайну ролі галицького боярства, що проявлялася по відношенню до місцевих князям. «Це край, - пише про Гапіцко-Волинській землі В. В. Мавродін, - багатого і впливового боярства, звиклого дивитися на" Червенські міста ", на Прикарпатті, Пониззя, на" гірську країну Перемишль-ську "як на свою власну землю, де лише формально існує верховна влада князя »869. «Ніде престиж князівської влади не падав так низько, як в Галицько-Волинській Русі, ніде боярське свавілля не досягало таких кордонів», - зауважує М. Н. Тіхоміров1. 

 При цьому вчені по-різному вирішують питання, коли складається дана особливість політичного устрою Галицької землі і регіону в цілому. Одні вважають, що вже до часу приєднання до Русі Чер-віденських міст наприкінці X в. місцеве боярство було настільки сильним і свавільним, що «надсилалися в Галичину зверхники стримували з великим трудом» 870. Інші починають відлік «боярської опозиції» в Гапічіне з подій 40-х років ХП в.871 Але більшість дослідників сходиться на тому, що початок загострення у відносинах боярства і князів припадає на час князювання в Галичі Ярослава Осмо-промислу *. 

 Дана точка зору в найбільш розгорнутому вигляді представлена новітнім дослідником Південно-Західної Русі Н. Ф. Котляр. Він відзначає факт раптового сплеску політичної активності галицького боярства, що збігається за часом з вокняжением Ярослава. Якщо його батько, князь Володимирко Володаревич, «всі питання внутрішньої і зовнішньої політики ... вирішував одноосібно », то з вокняжением Ярослава« становище змінюється і, судячи з літопису, як би раптово ». Відтепер галицьке боярство «незмірно більш активно, ніж волинське, втручається в політичне життя своєї землі і князівства в цілому» 872. 

 Підстава для такого висновку дослідник знаходить в оповіданні літопису, як київський посланець до галицького князя Петро Борисович, повернутий у Галич новим князем Ярославом, знаходить останнього сидячим на княжому столі в оточенні «всіх мужів його» 873. Іншою підставою є повідомлення про те, як галицькі «мужі» говорять своєму молодому князю перед битвою: «Ти єси молодь, а по-еди геть і нас позоруі ...» 874. За цими звістками (а інших звісток на цей рахунок не існує) Н. Ф. Котляр в підсумку вбачає тенденцію до захоплення боярами всієї повноти влади в князівстві: «Ці мужі, - пише він, - надзвичайно швидко захоплюють владу в князівстві і беруть верх над Ярославом »875. Тому ми зупинимося докладніше на наведених ним свідоцтвах джерел і на можливому прочитанні цих свідоцтв. 

 Отже, в лютому 1153 київський посланець Петро, який виїхав з Галича після провалу переговорів з князем Володимирком, несподівано був знову покликаний до галицького князя: «Петр же поеха Вь градь (Галіч. - А. М.) і пріеха на княж двір. І ту свідоша противу йому зй сіней слугами княжи, вси в черніх Мятлев. І, види Вь се, Петр і подивися: "Що се є?" І яже взіді на сіни, і види Ярослава, що сидів на отни місці в черні Мятлев і Вь клобуці, тако ж і вси мужі його »876. Залучений текст, на наш погляд, абсолютно визначено показує, що здивування Петра викликано зовсім не тим, на чому концентрує свою увагу Н. Ф. Котляр. Київський посланник, тільки напередодні з ганьбою покинув Галич і тепер не чекав нічого хорошого від цього нового візіта877, прибувши на княжий двір, дивується, бачачи траурні одягу зустрічали його слуг, а потім побачивши на княжому столі замість Володимирка його сина Ярослава, також одягненого в траур , як і колишні при ньому галицькі «мужі». Саме ці зміни, дійсно відбулися раптово, здивували і вразили Петра. 

 Що ж стосується присутності біля князя «мужів», то, на відміну від Н. Ф. Котляра, ні сам Петро, ні літописець не надають цьому факту ні найменшого значення. І справа тут аж ніяк не в якійсь особливій проникливості новітнього дослідника, який зумів розгледіти те, що вислизнуло від поглядів сучасників подій. На наше переконання, для того, щоб зрозуміти справжній сенс літописного оповідання, необхідно дивитися на описувані події по можливості саме очима їх сучасників. Реалізувати такий підхід в наші дні можна шляхом врахування наукових даних про те, наскільки те чи інше явище соціальної та політичної дійсності було характерним для свого часу, наскільки часто воно зустрічалося в суспільній практиці і яке значення імело878. 

 Повертаючись до спостерігається Петром картині (галицький князь сидить на столі в оточенні всіх своїх «мужів»), ми повинні відзначити, що мова тут йде про бояр: «боярами» іменує їх Лаврентьевская летопісь879, як бояр сприймають цих мужів сучасні ісследователі880. «Мужі»-бояри завжди і всюди неодмінні супутники князів, їх постійне оточення. «Літопису, - пише І. Я. Фроянов, узагальнюючи відповідний фактичний матеріал, - майорять розповідями про князів, що знаходяться в боярської компанії при самих різних життєвих ситуаціях, громадських і побутових» 881. Це й не дивно, адже бояри - радники князя і його найближча опора, і такий стан є нормальним, обичним882. У ньому не міститься ні натяку на які б то не було спроби бояр підпорядкувати собі князя і взяти в свої руки всю повноту влади в князівстві. Те, що київський посланець застав у теремі галицького князя бояр, було для нього настільки ж звичайною справою, як і те, що він застав там самого князя. Чи не присутність при новому галицькому князеві «мужів»-бояр, а траурні одягу на них викликали подив киянина, нічого не знав про смерть колишнього князя211. Такий справжній сенс даного епізоду. 

 З подальших повідомлень літопису видно, що ці самі «мужі», навколишні Ярослава під час візиту Петра, дісталися новому Галицькому князю від батька разом з княжим столом, і свої відносини з новим князем вони хотіли б будувати на тих же підставах, що і з його попередником. «Како ни будеть отців твої корміл' і лю-біл', - кажуть вони Ярославу, - а хочем' за батька твого честь і за твою голови своя сложіті» 883. Все це також не дає ніякого приводу запідозрити бояр в прагненні узурпувати верховну владу в князівстві. 

 Коли ж у лютому наступного 1154, під час походу на Галич київського князя Ізяслава Мстиславича, бояри пропонують своєму молодому князю не брати участь у небезпечній битві, це зовсім не означає замаху на права князя як воєначальника. Важко погодитися з Б. А. Рибаковим, який вважав, що цією пропозицією «галицькі бояри завдали нечуване образа свого князя» 12. Своє прохання, висловлену в найлояльніших виразах, бояри мотивують так: «Ти єси оу нас князь одін', оже ся тобе што оучініть, то што нам деят» 884. Бояри, отже, зацікавлені в благополуччі свого князя і прагнуть не позбутися від нього, щоб привласнити князівську владу, а забезпечити князю відносну безпеку як гаранту незалежності і благополуччя всієї Г аліцкой землі. 

 Разом з тим «мужі»-бояри не просто відсилають князя з поля бою, щоб він відсидів за стінами города885. Насправді, як нам видається, бояри пропонують князю свій план майбутньої бойової операції, в якому князю відводиться дуже важлива роль саме як військо збирає, вирішального відповідальну бойову задачу. Бояри формулюють її так: «А поїду, княже, до міста (Теребовлю. - А. М.), ать ми ся бьем' самі зй Ізяславом', а хто нас будеть жів', а вдасться до тобе» 886. Відправляючи князя в Теребовль, бояри кажуть: «... а поїду геть і нас позоруі» 887. Значить, князь повинен був не ховатися за стінами міста, а уважно стежити за ходом битви з тим, щоб тримати загальну ситуацію під своїм контролем, як і личить головному військо збирає. Після «злий» битви галичани, стримавши натиск переважаючого чисельністю противника і завдавши йому відчутної шкоди, «в'бегоша ... в город свої Теребовел' »888. Отже, завдання князя, згідно з планом галицьких «мужів», полягала в тому, щоб він, зайнявши місто, не тільки б своєчасно захистив його від наступаючого протівніка889, але тим самим забезпечив би надійний тил основного галицькому войску890. 

 Таким чином, вимальовується ще одне смислове значення всього розглядуваної епізоду. Перед нами рада князя з боярами нака нуне вирішального бою, на якому розподіляються обов'язки між керівниками війська (князем і «мужами»-боярами) на час проведення бойових дій. *

 ** 

 Нічого незвичайного в такій ситуації немає. Князь запросто звертається за порадою до своїх боярам, «смьіслени мужам», так само як і «мужі» не упускають випадку висловитися перед князем з приводу тих чи інших рішень і планів. Якщо ж князь нехтував радою з боярами або діяв всупереч їх думку, то це оберталося для нього, як правило, вкрай несприятливими последствіямі3 "Тим більше потребував князь в раді з боярами в напруженій обстановці майбутнього бою, яка вимагала прийняття відповідального рішення. 

 Цікаву аналогію знаходимо у подіях 1093 г.31 Тоді російські полки на чолі з київським князем Святополком виступили до Треполя для відображення навали половців. Коли обидва війська наблизилися один до одного, дійшовши до р. Стутни, «Святополк 'ж, і Володімер, і Ростислав созваша дружину свою на совіти, хотячи поступитися черес' річку, і нача думати. І глаголаше Володімер, яко "Сде стояче черес' річку, в грозі сеї, створім' мір' з ними". І прістояху порадою сему смьіслени мужі, Янь і прочии »32« смьіслени мужів »даного епізоду історики справедливо ототожнюють з боярамі33. На цьому аналогія закінчується, бо кияни - основна сила, що бере участь в поході, - «Не всхотеша ради цього», а «вз'любіша» інший «с'вет» - переправлятися через Стугну назустріч половцам34. Причина такої поведінки киян, на наш погляд, в тому, що пропозиція стояти на своєму березі до укладення миру з половцями, виходячи не від київського князя або бояр (його висловив Мономах),. Не знайшло належної підтримаю-ні у київського князя, ні у бояр891, тому цілком закономірно неприйняття його і киянами. 

 Можна з упевненістю говорити, що перед нами не одиничний факт (результат випадкового збігу позицій «думців»-бояр і решті громади), а одне з численних проявів глибоко вкоріненого в суспільній практиці правила: поради бояр князі. * - * (Коли справа стосується громади) завжди враховують інтереси і настрої громади і ніколи відкрито не суперечать їм. 

 Наведемо лише кілька прикладів, хронологічно відносяться до цікавого для нас часу. У 1147 р. Ізяслав Мстиславич зібрав «бояри своя, і всю дроужіну свою, Кияне», оголосивши про намір воювати з Юрієм Долгоруким. Кияни навідріз відмовилися підтримати князя: «Не можем' на Володимерь плем'я Роуко вздаяті» 892. Бояри і дружина на сторінках літопису безмолвствуют893, але за них відповідає громада («кияне»), бояри тут розчиняються в єдиній масі киян їхнє мовчання свідчить про згоду з думкою всієї громади. 

 Ще більш показово звістка 1151. наступ на Київ військ Юрія Долгорукого змусило його противників - Ізяслава, В'ячеслава і Ростислава - «думати» про заходи у. Якщо Ізяслав з братією наполягав на рішучих діях проти Юрія («хотяшеть противу ім' бится»), то «дроужіна Вячеславля, і ізяслав, і Рості-славлю, і всих КНЯЗЬ оустягивахоуть від того, і Кияне, особливо ж Чорнії клобуці, від того оустягоша ». Після обміну думками князі «послоушавше дроужіни своєя, і Киян, і Чорних Клобоуков'» ^. 

 Маючи на увазі насамперед інтереси громади (київських «людей»), «мужі»-бояри кажуть на раді новому київському князю Ростиславу, котрий зібрався воювати з чернігівським князем Ізяславом (1154): «Се Бог поял' стрия твого В'ячеслава, а ти ся єси ще з людми Києві не оутверділ'. А поїду Лепле в Киевь ж з людми оутвердіся »894 Бояри як би дають князю зрозуміти, що поки він не« утвердився »з громадою, він не може займатися своїми політичними справами, не ризикуючи при цьому залишитися без підтримки громади. Відкидаючи цю раду бояр, Ростислав повинен діяти виключно на свій страх і ризик, позбавляючись підтримки громади. Зазнавши невдачі, він не може повернутися до Києва і змушений безславно розпрощатися з київським столом895. Мабуть, громада не прощає князю зневаги її інтересами на догоду особистим амбіціям. 

 У 1167 княжив у Котельниці Володимир Мстиславич вчергове задумав виступити проти київського князя Мстислава Ізя-Славич. З наміром залучити сили громади Володимир «посла до Ра-гуілові Добринич, і Кь Михальова, і Кь Завидово, являючи ім' думу свою» 896. Але цього разу бояри відмовилися підтримати князя: «А собе еси, княже, замисліл', а не едем' по тобе, ми того не відали» 897. Отримавши відмову бояр, князь залишився і без підтримки військових сил громади (війська, полку) і повинен був шукати союзників серед берендеїв, що привело його до повного краху. «А я оуже погінул' і душею, і життям», - з гіркотою констатує князь. Після провалу своєї затії Володимир, як і Ростислав в попередньому прикладі, і не думає про те, щоб повернутися в свою волость, і довго потім поневіряється по Русі в пошуках пріюта4'1. Пориваючи з місцевим боярством, князь тим самим непоправно засмучує свої відносини з громадою в цілому. 

 Знехтував радою з «Лепша мужами» і також позбувся підтримки громади княжив у Києві Святослав Всеволодович (1180). Склавши змову проти Давида Ростиславича і приховавши свої наміри від київських бояр, Святослав, як і Володимир 1167 р., міг діяти, спираючись тільки на сили власної дружини. Зазнавши невдачі і усвідомлюючи, що надходив без схвалення киян, Святослав не може розраховувати і на їх підтримку надалі. Слабкість свого становища, що стала наслідком розладу з громадою, змушує князя добровільно залишити Наддніпрянську століцу898. 

 Таким чином, бояри - представники громади на раді з князем. Їх голос - це, як правило, голос громади, в усякому разі, тоді, коли обговорюються питання, що безпосередньо зачіпають її інтереси. «Рада» бояр, нам видається, міг мати значення як спосіб з'ясування можливої реакції громади на ті чи інші починання князя. 

 В. І. Сергійович писав з цього приводу: «Князю треба було переконувати думців в доцільності своїх намірів. Загальна дія можливо було тільки тоді, коли думці погоджувалися з князем. В іншому випадку князю доводилося відмовлятися від задуманого ним дії »899. Вважаємо, що переконувати «думців» у своїй правоті мало сенс для князя тільки за тієї умови, що через них можна було залучити до здійснення своїх намірів сили громади, особливо коли справа стосувалася мобілізації війська. Ближче до істини точка зору М. С. Грушевського, який пояснював значення ради з боярами прагненням князя «довідатися про настрої громади або заручитися допомогою впливових членів її для проведення того чи іншого плану» 900. 

 Сполучну роль боярського ради у відносинах князя з громадою з деякими застереженнями визнають і радянські історики. «При обговоренні справ, що стосувалися вільних міст, в яких князь правил по" ряду ", в раді брали участь представники магістратів», - пише 

 В. Т. Пашуто, маючи на увазі в останніх літописних «мужів градских», які є не князівськими дружинниками, а представниками міської общіни901. Тому для князя так важливо, щоб цей «рада» був досить представницьким і авторитетним. Пряма і безпосередня залежність міцності положення князя в землі-волості від його добрих відносин з «думцами»-боярами ясно бачиться у відомому афоризмі Данила Заточника: «З добрим бо думців князь висока столу додумається, а з лихим думців думає - і малого стола позбавлений 

 буде »902. 

 Разом з тим «рада» з боярами виступав як засіб звернути увагу князя на ті чи інші потреби громади, знайти ефективні заходи для їх удовлетворенія903. Саме тому, треба думати, громада завжди так болісно реагує на будь-які спроби князя ухилитися від ради з «Лепша мужами», «передній», «більшої дружиною» 904, адже в таких випадках «людем НЕ доходіті княже правди» 905. Якщо князь відкидав «передніх мужів», то це сприймалося сучасниками як прагнення до єдиновладдя («хоча самовластец бути») в такій же мірі, як і усунення зі свого шляху князів-соперніков906. 

 Наші зауваження про значення князівської ради з боярами, безумовно, стосуються і військово-політичної сфери, особливо ж тих напружених моментів, коли вирішувалося політичне майбутнє громади, як це було під Теребовля 1153 р. *

 ** 

 У чому причина такого високого значення «ради» бояр (з військових справ) для князя? Чому князь звертається до боярам, коли потребує військової підтримки громади? Чому князь так уважний до думки бояр, коли веде військо на неприятелів? Нарешті, чому відмова бояр підтримати військові починання князя обертається неучастю в них і земського війська? Відповіді на ці питання ми розраховуємо почерпнути з подій воєнної історії Галичини 50 - 70-х років XII в. 

 Як уже сказано, в битві під Теребовля мало місце поділ обов'язків між князем і боярами як ватажками земського війська з метою успішного виконання що стоїть перед ним бойового завдання. Основна частина війська галичан залишається тоді без князя і успішно б'ється з ворогом (на її рахунку вирішальний внесок у досягнення перемоги), керована, отже, власними ватажками, що діють незалежно від князя. Про те, що це військо безначальний маса, а впорядкована, самоврядна організація, можна судити за фактом наявності в ньому «кращих мужів» 907 - тих же 

 бояр і воєначальників. 

 Особливе ставлення до «кращим мужам» галичан проявляють їх вороги - воїни Ізяслава Мстіславіча908, це виразно вказує на особливе положення «кращих мужів» у власному війську. У війську киян, які вторглися в Галичину в 1152 р., також маються «кращі мужі» («Кияни лутше»); їх участь у поході спеціально наголошується летопісцем909. Думається, це зроблено неспроста. Є факти, що показують, що військо, що залишилося без «кращих (« добрих ») мужів», стає некерованим і втрачає боеспособность910. Особлива роль «кращих мужів» у війську, мабуть, полягає в тому, що вони є начальниками первинних військових підрозділів і разом з тим найбільш боєздатними воїнами. У деяких епізодах «кращі мужі» представляють собою вершників і протиставляються пішим воінам911. 

 Самостійність військових сил галицької громади простежується і в цілому ряді інших епізодів. Так, під 1159 читаємо в літописі: «Мьстіслав, і Володімір, і Ярослав ', і Галичани Йдут Києву» 912. Тут самоврядне галицьке військо представлено як самостійний учасник антикиївську коаліції (притому, що з цим військом йшов у похід і галицький князь) нарівні з військами, що виступали під керівництвом князів. Надалі галицький князь і зовсім перестає брати участь у військових походах за межі Галицької землі, і галицьке військо, таким чином, набуває повну самостійність. У 1160 р. «Володімер Андреевичь, і Ярослав 'Ізяславич, і Галичани избиша Половці межи Мунаревом' і Ярополчем' і багато душь ополоніша, іже бяхуть взяли Половці» 913. У 1169 р. «Мьстіслав ж Ізяславич, зй братом зй Ярославом', зй Галичани поиде Кь До-рогобужю на Володимира на Андрійовича» 914. 

 У джерелах знаходимо відомості і такого роду: в 1160 р. двічі згадується «Галічьская допомогти», що надавала сприяння Святослава Ольговича у боротьбі з Ізяславом Давидовічем915. Починаючи з цього часу самодіяльна «Галічьская допомогти» постійно фігурує в літописах як військова сила, рівна за значенням «військам» і «полицях», керованим князьямі916. Особливої уваги заслуговує звістка про обставини вокняжения в Києві Мстислава Ізяславича (1170): «І, вшед' в Киевь (Мстіслав. ~ А. М.), взем' ряди зй братьею, зй Ярославом' і Володіміром' Мьстіславічем', зй Галичани, і зй Всеволодковічем' , і Святополком' Гюргевічем', і з Кияни »917. 

 І. Я. Фроянов і А. Ю. Дворниченко резонно зауважують що «літописець називає галичан і киян" братією "нарівні з князями, підкреслюючи тим самим рівність сторін» 918. Розглядаючи повідомлення джерел, вчені констатують: «Галицька міська громада, галицьке ополчення згадуються часто навіть без безпосередніх воєначальників, вона сама домінанта у військовій сфері» 919. Це, зрозуміло, не означає, що галицьке військо, дійсно в деяких випадках виступаюче (на сторінках літопису) ніби само по собі, могло обходитися без безпосередніх воєначальників. Адже, як відомо, будь-яка військова організація володіє чіткою структурою і внутрішньою ієрархією і будується, як правило, на принципі єдиноначальності. У нашому розпорядженні є також і прямі свідчення того, що військо галичан управляється власними ватажками. Деяких з них ми знаємо по іменах. Це - воєводи Іван Халдеевіч920, Тудор Елчіч921, Костянтин Серославіч6І, «ведшие» військо і «тримали» у ньому 

 69 

 «Весь наряд». 

 У самостійності та вмілості цих воєвод, як воєначальників - сила і слава галицького війська. У літописному некролозі на смерть Ярослава Володимировича сказано: «Бе ж князь ... славен' пів-ки, де бо бяшеть емоу образа, сам' НЕ ходяшеть полки своїми водами »922. Останню фразу слід розуміти так: «... коли бувала йому від кого образа, то він сам не ходив з полками, а посилав воєвод» 923. 

 В. Н. Татищев доповнює дану характеристику словами не дійшов до нас джерела про те, що ніхто не смів нападати на Ярослав Галицького, тому що галицькі воєводи, безперестанку допомагаючи грекам, чехам і угорцям, були вмілими в ратних справах і хоробрими - бітве7'1 . 

 Таким чином, галицькі бояри - «лепшие мужі» і воєводи - г: всіх розглянутих епізодах постають перед нами як керуєте. -. - Військових сил суверенної громади. Вони особисто беруть участь у бойових діях. Їх загибель, полонення або, навпаки, щасливий порятунок від загибелі і полону - події, що відзначаються літописом поряд з фактами участі в битвах князів і відомостями про їх долю. Зв'язок бояр з войскс * тісніше і глибше зв'язку війська з князем. Галицьке військо в безлічі випадків вільно обходиться без будь-якої участі князя, але без долі »своїх бояр - ніколи. Бояри здійснюють безпосереднє керівництво військом (воєводи) і, ймовірно, складають його кращі, ударно е сили («лепшие мужі»). Недарма, тому, термін «боярин», як показують дослідження лінгвістів, в російській мові проводиться; * кореня бій у значенні 'битва', 'сраженіе'73. *

 ** 

 Зв'язок бояр з громадою не слабшає і в мирний час, коли воєводи і «лепшие мужі», повернувшись з походу, повертаються та * само, як і рядові воїни, до справ і турбот мирного життя. Залишилося:; незмінним і характер цього зв'язку: в мирний час бояри і раніше '. \ Безпосередні учасники та керівники громади в усіх важне' - ших її справах. 

 Прикладом тут повинні стати бурхливі події в Галичі почав-1170-х років, незмінно викликають живий інтерес дослідника 'Розповідь про них поміщений під 1173 г.7 '1 Джерело повідомляє: «У тому літі вибіжить княгині із' Галича Вь Ляхи сином зй Володіміром' -: Кстятін' Серославіч', і мнозі бояри з нею биша тамо 8 місяців?: начаша ся Слаті до неї Святополк 'і ина дружина, вабяче ю знову князя ти імем ". Володімер ж посла ко Святославу Кь Мьстіславі-чю, просячи оу нього Червьна: "Ать ми будеть ту седячі добро Слаті в Галич, аже ти сяду в Галичі, то Бужьск' твої воз'ворочю і 3 городи прідам' до того". Святослав 'ж та йому і кресть кь нього целова помагаті йому. І поиде Володімір Кь Червьну і з матір'ю, і оустрете і звістка від Святополка з Галича: "Поїдь стряпять! Батька ти есми яли і приятелі його, Чаргову чадь, побив. А се твої вороги - Настаська ". Га-лічане ж, наклад'ше огнь, сожгоша ю, а сина ея в ув'язнення посланіє, а князя водівше до хреста, яко йому имети княгиню Вь правду. І тако уладів'шеся »'5. 

 Перше, що можна винести з цієї розповіді, - княгиню і княжича, що втекли з Галича, супроводжують «мнозі бояри» на чолі з Костянтином (Коснятином) Серославічем, неодноразово очолював галицьке військо і користувався великим авторитетом галічан924. Значить, перед нами не сімейний конфлікт князя з дружиною і сином, а набагато більш широке в соціальному плані рух з явно вираженою політичним забарвленням, мета якого, як вірно відмічено деякими дослідниками, захистити князя і громаду від зростаючого впливав-НІІЯ «чарговой чади» і всіх її «приятелів», уособлюється княжої коханкою Настаськой925. 

 Далі. У подіях, викладених у наведеному літописному уривку, від початку і до кінця проглядається певна логічна послідовність. Відхід з Галича разом з княгинею впливових бояр негайно знаходить відгук у галицькій громади («інший дружини» 926), лідером якої стає якийсь Святополк. Навздогін утікачам ця «дружина» посилає гінця, закликаючи повернутися назад і обіцяючи «имать» князя Ярослава. Ймовірно, княгиня Ольга і її син Володимир відповіли галичанам згодою, схваливши їх наміри щодо Ярослава. На це вказують два наступних ланки сюжету. Після переговорів з Ольгою та її сином галичани приступили до активних дій; вони взяли під варту («яли») князя і перебили ненависну «Чаргову чадь», зробивши все це ще до повернення в Галич Ольги і Володимира. А Володимир після отримання звісток з Галича звернувся до князював у сусідньому Володимирі-Волинському Святославу Мсти-славічу927, просячи у нього Червен для того, щоб бути ближче до Галича (Володимир з матір'ю в цей час вже перебував у Польщі, судячи з усього, у Кракові >) і мати можливість своєчасно реагувати на разворачивавшиеся там події. 

 Викликає подив інтерпретація даного епізоду В. Т. Па-шуто: «Саме з Польщі багато бояр на чолі з відомим воєводою Костянтином Серославічем домоглися від Ярослава Осмомисла обіцянки" мати княгиню в правду ", а потім спалили його незаконну дружину Настаську, відправили в ув'язнення її сина Олега і перебили по-НИЗІВСЬКИЙ дружину Ярослава »928 Виходить, що події, що відбувалися в Галичі, були справою рук бояр, які перебували в Польщі, і що саме завдяки перебуванню в Польщі, боярам вдалося домогтися свого від галицького князя. Набагато ближче до істини пояснення П. ГІ. Толочко: «Від'їзд княгині Ольги з сином Володимиром і боярами до Польщі справив на галичан величезне враження. У місті спалахнуло справжнє повстання. Ярослава посадили у власному палаці під арешт; його приятелів Чарговічей порубали, а коханку Настаську 

 Х2 

 спалили на багатті .. ». 

 У розглянутому епізоді бояри і громада Галича діють разом і заодно. Їхні дії, розрізняючи за способам, по суті спрямовані на одне і те ж. Першими в справу вступають бояри, і громада негайно слід їх прикладу. Початковим актом всієї цієї історії був демонстративний від'їзд з Галича впливових бояр на чолі з Костянтином Серославічем, який, думається, мав значення свого роду сигналу для решти громади, який спонукає перейти до рішучих дій проти «Чарговічей». Із слів Святополка видно, що громада відразу ж після від'їзду бояр готова почати масовий виступ. Значить, наміри бояр були для неї новиною, у всякому разі, вони повністю збігалися з настроями галичан. В єдиному строю проти спільних ворогів виступають і прості жителі Галича, і що залишилися в ньому бояри (на чолі з Святополком), тому літописець у своїй розповіді вживає узагальнюючий термін «галичани», за яким стоїть «нерасчлененная маса городян», тобто міська громада в целом929. 

 Наші спостереження можна підтвердити і конкретизувати, провівши паралель між подіями 1170 в Галичі і абсолютно аналогічним випадком, що мали місце у Володимирі-Заліському в 1177 р. Так само, як і галичани, володимирці були незадоволені своїм князем Всеволодом за те, що він, як і Ярослав Галицький, надавав благовоління особам, сприйманим громадою своїми ворогами. Як і в Галичі, так і у Володимирі першими в справу вступають бояри. «Всташа бояри і купці, рекуще:" Княже, ми тобе добра хочем' і за тя голови своє складиваем'. А ти тримаєш вороги своє прості. А се ворозі твої і наші, Суждалці і Ростовци. Любо і страти, любо зліпи, али дай нам '' »930. Всеволод« людіі ділячи »посадив« ворогів »у поруб. Але ця напівзахід не задовольнила громаду і викликала тепер уже загальне рух.« По мале ж дніі всташа знову людье вси і бояри. І при-идоша на княж двір багато мьножьство зй оружьем'. рекуще: "Чого їхні додержаті? Хочем' слепіті і!" Князю же Всеволоду печалну Колишнього, що ніяк не міг оудержаті людіі, множьство їхні ради »931 '\ Бояри і рядові общинники тут, як і в Галичі, злиті в одне єдине« множьство », але повністю не губляться в ньому. Бояри особистим прикладом піднімають простих городян і потім, коли рух, спалахуючи, набуває масового розмаху, вони виявляються як би за спиною простих горожан932, але не покидають їх до настання повної розв'язки. 

 Бурхливі події в Галичі 1170 не вичерпали конфлікту всередині галицької волосний громади, що тривав протягом всієї останньої чверті XII в., Час від часу обострявшегося з новою силою і все більш залучаються в свою орбіту інтереси сусідньої ВОЛИНСЬКОЇ громади. 

 У 1173 г.933 знову почався розлад між Ярославом Осмомислом і його сином Володимиром. Цього разу відбувається в княжої сім'ї не викликало з боку галицької громади того відгуку, як в 1170 г.. 

 проте невірно було б думати, що галицькі бояри і вся громада залишалися при цьому абсолютно безучастнимі'934'4. Позиція галичан в поновилася сімейному конфлікті князя чітко видна з повідомлень літопису, хоча прямо і не заявляється. Коли Володимир втік від батька до луцького князю Ярославу Изяславичу («бе бо ял'ся (Ярослав. - 

 А. М.) йому волость искати »), галицького князя знадобилося вдатися до сторонньої допомоги, щоб упокорити свого норовистого сина і сквитатися з його невдалим покровителем. «Послав 'Яро-слав' Галічькиі. - Читаємо в літописі, - приведе Ляхи на допомогти собе і да ім' 3000 гривень срібла, [с'жже] два міста і почала надсилати Кь Ярославу: "Пусти сина мого Кь мені, аль піду на тя раттю". Он 'ж оубоявься пожьженья волості своєя і пусти Володимира Кь Міхаль-кові вь Торьцкиі і зй матір'ю ... »89. 

 Звернення галицького князя за допомогою не до вічу, общіне90, а запрошення іноземних найманців, свідчить, безумовно, про певну позицію, зайнятої громадою в цьому конфлікте91. Але справа тут, як нам здається, не в якихось особливих симпатіях галичан стосовно Владіміру92, навпаки, як показують подальші події, він, як правитель, користувався набагато меншою популярністю і підтримкою громади, ніж його батько, і, починаючи новий конфлікт з батьком, Володимир розраховував, звичайно, не на сприяння галичан, а на допомогу луцького князя. 

 Щоб прояснити роль галичан у подіях 1173, потрібно провести паралель з подібною за своїми передумовам і результатами колізією, що виникла у відносинах князя і громади в Києві в 1147 р. і розказаної літописцем з необхідними подробицями. Князь зібрав віче і звернувся до нього з такими словами: «Се есм з братією своєю сгадал'. з Володімером' і зй Ізяславом' Давидовічема, і зй всево-лодічем Святославом': хочем' напуває на Гюргев. на стрия свого, і на Святослава до Соуждалю, занеже пріял' ворога мого Святослава Ол-говіча.,. »935. На це віче відповідало: «Княже, ти ся на нас не гніватися, що не можем' на Володимерь плем'я Роуко в'здаяті, оня ж Олговіч - хоча і з детми» 936. 

 Як бачимо, князь звертається до вічу з проханням підтримати його в боротьбі зі своїми «ворогами», яких громада, керуючись власними інтересами, в даному випадку розбіжними з інтересами князя, ворогами не вважає, і це стає достатньою підставою, щоб відмовити князеві у підтримці. Зауважимо, що таке рішення могло прийняти тільки віче, на якому зійшлися і «бояри», і «дружина», і «кияне», тобто вся міська общіна937, за умови одностайності більшості присутніх - як бояр, так і простих общинників. І хоча літопис нічого не говорить про скликання віча галицьким князем, як і взагалі замовчує про небудь участі громади в цікавлять нас події, з дій самого князя видно, що він, як і київський князь в 1147г., Для досягнення своєї мети повинен обходитися власними силами. А це, як показує практика подібних відносин, могло бути тільки в тих випадках, коли громада приймала рішення не надавати князю поддержкі938. *

 ** 

 Одностайність, з яким громада виступає в цих та подібних їм епізодах, виключає можливість говорити про існування в її середовищі в цей час якихось окремих політичних угруповань, скільки-небудь впливових «партій», які ведуть боротьбу один проти одного врозріз з інтересами громади. Тим часом, існує давня історіографічна традиція розглядати деякі випадки загострення соціальних відносин у давньоруський період крізь призму боротьби різних «партій», очолюваних боярами, що прагнули взяти гору над «партіями» суперників і нав'язати свою волю всій громаді. Боярські «партії» історики знаходять у різних землях Давньої Русі939, але особливо охоче про них говорять у зв'язку з історією Галицько- 

 Для такого погляду, як нам здається, немає ні достатньо твердих фактичних підстав, ні належних теоретичних передумов. Зупинимося на цьому детальніше. 

 Свого часу про неспроможність уявлень про запеклий протиборстві боярських угруповань у Галицькій Русі, прагнуть затвердити на княжому столі свого ставленика і тим самим підпорядкувати собі всю землю, говорив М. П. Дашкевич. Зібравши і детально проаналізувавши літописні свідчення, які найчастіше за все використовували у своїх побудовах прихильники «партійності» галицького боярства, історик зробив висновок, що в більшості випадків боярство не знало подібного поділу, «і князі були спроваджували в Г Аліче або ізгоняеми з нього не окремими партіями , але всім боярством »940. У ті ж моменти, «коли ми помічаємо окремі партії, справа йшла зовсім не про переважання однієї купки бояр над іншими» 941. То було «просто розбіжність, що виходило з того, що одні вважали кращим одного князя, інші іншого, але це ще не приводило партії до збройної боротьби, і торжество князя однієї партії не тягло за собою переслідування і втечі інший. Взагалі ми бачимо повну відсутність явищ, нерозлучних з боротьбою партій і настільки часто згадуваних в новгородських літописах. Бігаючи з країни, галицькі бояри очікували переслідування немає від своєї ж братії, а від князів, і не думали спиратися на якусь боярську партію ... Взагалі ж всі бояри залишалися в країні, хоча б у Галичі сідав і такий князь, якому деякі з них не співчували. Вони корилися необхідності, і ми не бачимо, щоб одна партія йшла на іншу »942. 

 Більшістю дослідників зауваження Н. П. Дашкевича не були почуті. Через багато років їх підтримала (втім, без посилання на попередника) К. А. Софроненко. «Не можна погодитися з думкою багатьох істориків, - пише вона, - про докорінну відмінність галицьких бояр від бояр інших князівств за ознакою постійного ділення першого на партії. Боярських партій в Г аліцкой Русі не було, а мали місце лише розбіжності між окремими групами бояр, основна ж лінія всіх бояр була єдина - зробити своє панування незламним »943. 

 Не всі наведені тут положення в рівній мірі можуть бути нами прийняті. Зокрема, це стосується твердження, що тільки бояри вводили або виганяли з Галича князів, керуючись при цьому лише своїми вузькокорпоративними завданнями. Джерело такого погляду криється в невірному тлумаченні літописного терміна «галичани», під якими Н. П. Дашкевич і багато інших дослідників увазі виключно бояр944. Насправді, термін «галичани» як і рівне за змістом вираз «галицькі мужі» відносяться до всієї галицької громаді, маючи на увазі і бояр і простих граждан945. Проте, спостереження Н. П. Дашкевича над конкретними фактами політичного життя Галицької землі кінця XII - початку XIII ст., Розкривають відсутність реальних ознак міжпартійного роз'єднання і ворожнечі, можна визнати такими, що заслуговують довіри. 

 Одним з головних аргументів докази «партійності» населення Галичини та інших давньоруських земель прийнято вважати зустрічаються в літописах звістки про наявність у того чи іншого князя якихось «приятелів», які підтримують його, наприклад, при заміщенні вакантного столу. Ще одним аргументом служать випадки покликання на княжий стіл за спиною у покійного князя іншого кандидата (маємо на увазі, насамперед, історію з сином Івана Берладника Ростиславом) або ж епізоди розправи і гонінь відносно деяких осіб, що відбуваються у зв'язку з змінами на княжому столі. Зауважимо, що всі ці та подібні їм факти піддаються і зовсім іншому сприйняттю. 

 Насамперед, в поняття «приятелі», дійсно, в ряді випадків має політичний відтінок, входять прихильники якого-ні-будь князя, не тільки з числа жителів землі або міста, в якому він княжить, але також і князі інших земель, союзники даного князя946. Це поняття, таким чином, має вельми загальне значення - прихильники, союзники взагалі, і, отже, в кожному конкретному випадку потрібна спеціальна перевірка та уточнення його сенсу. Далі. Покликання Берладніча, що виходив від якихось «галицьких мужів» («партії прихильників Берладника»), на ділі виявилося, як каже сам літописець, «лестощами», тобто брехнею, обманом947, що досить виразно характеризує саму цю «партію». Нарешті, у переслідуваннях і розправах, скоєних князями щодо будь-яких осіб після придбання або відновлення княжого столу, на наш погляд, набагато більше підстав бачити не результати відомості «міжпартійних» рахунків, а акти помсти князя тим, кого він вважав винними у своїх «образах», на кому зганяв свою «досаду», тобто акції, що носили особистий характер. 

 Про те, що подібна практика була вельми поширеним і навіть звичайною справою, свідчить такий факт. Оплакуючи смерть смоленського князя Ростислава Мстиславича, його вдова говорить. «Мно-гія досади прия від Смолнян', і не вигляді тя, господине, николи же про-тівоу їхні злоу нікотораго зла в'здающа» 948. Зсув ж чи покликання князів, як показують дослідження І. Я. Фроянова з історії Новгорода, було справою рук аж ніяк не окремих «партій», очолюваних всемогутніми боярами, а результатом волевиявлення всієї міської громади, без чого ніякі скільки-небудь значні по- 

 10х 

 литические зміни просто неможливі 

 Ми не можемо прийняти ідею про існування «партій» в давньоруський період і в силу ще одного важливого міркування, що розкриває відсутність належного теоретичного обгрунтування цієї ідеї. У нашому розумінні в умовах безпосередньої демократії, що була основним принципом державно-політичного устрою земель-волостей Давньої Русі949, могла існувати тільки одна-єдина партія - партія більшості. Будь-яка політична діяльність, що суперечить волі й інтересам більшості, як показують численні фактичні дані, була заздалегідь приречена, оскільки загальноміські і общеземского інтереси завжди стоять вище інтересів окремих угруповань, якими б вони не були. 

 Общинний ідеал спільного вирішення всіх найважливіших зовнішньо-та внутрішньополітичних справ, особливо ж гостро стоять проблем, домінує у свідомості людей давньоруської доби, що проявляється у фактах консолідації громади, згуртовує в єдине ціле перед лицем небезпеки, коли спільним інтересам повністю підкоряються будь-які приватні інтереси і прагнення . У підсумку, як видається, можна говорити тільки про наявність в певний момент серед городян прихильників або супротивників того чи іншого князя, того чи іншого політичного рішення, поява яких була відповіддю на виклик конкретних політичних обставин, а не наслідком соціальних протиріч всередині громади. ?

 ** 

 Отже, ми спробували простежити в подіях військової та політичної історії Галичини 50 - 70-х років XII в. зв'язок, скріплювала відносини між боярами і простими общинниками. Цей зв'язок незмінно виявляється у всіх найважливіших заходах громади: у військових діях проти зовнішніх ворогів і в дозволі внутрішніх негараздів. Зроблені нами спостереження на місцевому матеріалі ще раз підтверджують справедливість і обгрунтованість загального висновку, що в період Київської Русі «бояри постають перед нами насамперед як лідери, керуючі суспільством, тобто виконують відомі загальнокорисні функції» 950. 

 Боярство - істотний і необхідний елемент общинної організації, її керівна ланка. У цьому, на наш погляд, основний і найважливіше джерело високого соціального статусу бояр. Бояри безпосередньо керують діяльністю громади в таких її сферах, як 

 257 здійснення військових заходів, будь то відображення зовнішньої агресії або надання допомоги союзникам за межами своєї території (тут бояри повністю і з успіхом заміняють князя). Авторитет, здобутий боярами на полях битв, де вони - зверхники війська і його найбільш боєздатні учасники, «працює» на них і в мирній обстановці: їх думку довіряється громада в такій же мірі, як і думку самого князя («Аще не на добро було, не б сього князь і бояри прияли », - говорять прості люди" '). 

 Але якщо раптом князь почне надходити на шкоду інтересам громади, бояри першими заявляють про це, і громада чуйно відгукується на їх голос, готова справою підтримати своїх «ліпших мужів». Інтереси галицького боярства в розглядається час не існує у відриві від інтересів решті громади, вузькокорпоративні зв'язки і відносини не мають тієї сили, щоб відокремити і протиставити бояр і простих городян у соціальному сенсі. Глибоко справедливими представляються зауваження JI. В. Данилової щодо цілісності міської громади періоду Київської Русі як єдиного соціального організму, коли «представники різних станів входили в одні і ті ж общинні організації», а «зростаюча майнова і сословноклассовая диференціація не розірвав ще общинної оболонки» 951. Тому, в нашому розумінні, сила галицького боярства, неодноразово що відзначається дослідниками, - це сила самої галицької громади, дійсно значно зміцніла і зросла під час князювання Ярослава Владіміровіча952. Витоки політичної могутності Південно-Західної Русі, настільки зримо проявилися вже наприкінці ХПВ., На наш погляд, слід шукати саме в подіях 50 - 70-х років, що мали місце в Галичині. Внутріобщінние відносини в подіях 1187 - 1189 років 

 «Собор» 1187 і загальноросійська практика подібних заходів. - Про склад учасників давньоруського віча. - «Галицькі мужі» і князь Володимир Яросда-вич. - Перша поява на Галицькому столі угорського королевича: завоювання або добровільне угоду? - Ще раз про боярських «партіях» і ролі бояр у взаєминах вічовий громади з князями. - Причини невдачі королевича Андрія: міжпартійна боротьба чи виступ всієї громади? - Підсумкові зауваження. 

 У розглянутих нами перипетіях 50 - 70-х років XII в. видна зростаюча самостійність галичан у проведенні своїх політичних інтересів, що свідчить про зрілої внутрішньої організації та консолідації громади, в повний голос заявили про себе в подальшому. Особливий інтерес у зв'язку представляють події 1187 - 1189 років. Наше звернення до них обумовлено тим, що в оповіданні літописця, зберіг численні деталі та обставини того, що відбувається, запозичені безпосередньо з галицького істочніка953, розкриваються важливі сторони внутрішньогромадських відносин другої половини XII в., Що надає розглянутого сюжетом особливу значимість. 

 Відчувши близьку смерть, галицький князь Ярослав Осмомисл «созва моужа своя і всю Галічкоую землю, позв ж і Збора вся, і манасти-ря, і злиденна, і сілния, і хоудия і тако глаголяше, плач, до всього:" Отці, і брати , і сини! Се оуже відходжу світла цього соуетьнаго і ідоу ко ТВОРЧА своемоу. А сгрешіх' паче всіх', якоже ін 'ніхто ж сгреші, отці (і) брати, пробачте і віддайте! "І тако плакашеться по три дні переді всіми збори і переді в сі ми людми і повеле раздаваті маєток свій манастиремь і ніщім' ... І се молвяшеть моужемь сво-їм: "Се аз ', один Хоуден своєю головою ходячи, оудержал' всю Га-лічкоую землю. А се наказую місце своє Олгови, синів своемоу меншемоу, а Володімероу даю Перемишль ". І, оурядів' ю, і приводь Володимера ко хрестоу і моужі Галічкия на сім, яко емоу не шукав, підні братом Г алича ... »954. 

 Перед нами в цілому цілком типова ситуація: князь бажає передати свій стіл улюбленому синові в обхід інших претендентів і повинен, як того вимагає традиція, що стала з середини XII в. правилом, заручитися згодою общіни955. Проте заходи, прийняті для цього Ярославом, виглядають досить нетрадиційно. Щоб краще розташувати галичан до сина ненависної всім Настаські, князь не обмежується скликанням звичайного вічового зборів, а влаштовує якийсь особливий захід, в якому разом з «галицькими мужами» бере участь духовенство - чорне («монастиря») і біле («збори») , і навіть жебраки. 

 Історики не раз вказували на особливий характер цього зібрання, як за складом учасників, так і з причини созива956. В. Т. Пашуто називає його «собором» і починає з нього відлік існування на Русі даного учрежденія957. Потрібно зауважити, що для повноправного вживання зазначеного терміну не дістає фактичних підстав: в літописному тексті термін «собор» фігурує для позначення представників духовенства958. Крім того, не можна погодитися з твердженням ис Ториком, ніби «собор» мав характер «станового зборів» і був породжений бажанням князя «підкріпити свої дії підтримкою різних груп правлячого стану» 959, адже в джерелі сказано, що князь скликав «і злиденна, і сілния, і хоудия» *. Тим не менше, використання даного терміну дозволяє відрізнити традиційні вічові збори від тих, які іноді влаштовувалися князями з кінця XII в., Найчастіше, у зв'язку з вирішенням питання про заміщення княжого столу і мали більш широкий склад учасників. 

 Можна навести кілька випадків такого роду. У 1211 м. Володимир-суздальський князь Всеволод Велике Гніздо, бажаючи передати княжий стіл молодшому синові Юрію в обхід старшого Костянтина, «созва всіх бояр своїх з міст і з волостей, єпископа Іоана і ігумени, і попи, і купця, і дворяни, і вси люди, і так до сина свого Юрью Володимерь по собе. І води всіх до хреста, і целоваша вси Лідіє на Юрьі »960 Цьому зборам історики приділяють підвищену увагу. Ще в XIX в. його стали відрізняти від звичайного віча, іменуючи «собором» 961. У радянській історіографії цей «собор» отримав нову оцінку: його сприймали як станово-представницький орган при князі, складаний приблизно з другої половини XII в. і нагадує пізніші земські собори; новий орган станового представництва був протилежний старому вічевому строю і тим самим сприяв його угасанію962. Проти подібної інтерпретації висловлюється Ю. В. Кривошеєв: «Збори 1211 не є ні феодальним з'їздом, ні земським собором станових представників ... Для земських соборів, як для особливої політичної форми, не настало ще час »;« відбулося в 1211 р. під Володимирі зібрання - це вічове збори »963. 

 Ми не можемо погодитися з ототожненням заходів 1211 із звичайною вічовий сходкою. Навіть ті дослідники, які доводили вічовий характер даного зібрання, визнавали наявність в ньому деяких відмінних властивостей, зокрема, більш широкий, ніж зазвичай, склад участніков964. Нам думається, що зазначений захід слід розглядати з урахуванням загальноросійської політичної практики. Дійсно, якщо спробувати розширити кількість свідчень, що відносяться до проведення аналогічних заходів, можна помітити, що в них поряд з традиційними для вічових сходок учасниками - «мужами» або «людьми» - обов'язково фігурують представники різних розрядів духовенства, князівські дружинники, а також більш широкий склад земських сил - «вси люди», «вся сторона», «від мала до велика» і т. п. У 1180 чернігівський князь Святослав Всеволодович для вирішення питання про війну з Києвом і Смоленськом «с'зва все сини своя і маложьшюю братью , і совокоупі всю Черніговьскоую стороноу, і дроужіноу свою і поча доуматі »965. У 1287 у Володимирі-Волинському Мстислав Данилович «созва бояри Володімерьския брата свого, і местіче Роусці, і німці, і повеле переді всіми честі грамотоу братноу про даньі землі і всіх городов', і столного міста Володимера. І слишаша вси від малого і до великого »966. Незвичайним виглядає і звернення князя до учасників таких зібрань. Присутніх галичан Ярослав Осмомисл вітає: «Отці, і брати, і сини!», В той час як до учасників звичайного віча князь звертається: «Брати!» 967. 

 Три дні князь «бідкався» перед цими зборами і одночасно роздавав своє майно убогим і монастирям, здійснюючи тим самим належні випадку ритуальні действія968, що сприймалися завжди з великим схваленням суспільством. Але все це є лише прелюдією до головного заходу, последовавшему негайно по закінченні княжих покаянь і роздач. Коло його учасників значно звужується, в ньому залишаються лише «галицькі мужі» (або «свої мужі» галицького князя) 969, до них одним звернені подальші слова князя, з ними він «уряду», з них же взяв присягу. 

 Для розуміння суті що відбувається необхідно з'ясувати значення літописного терміна «галицькі мужі» стосовно для даного епізоду. Більшість дослідників в один голос стверджують, що вмираючий Ярослав мав справу з боярамі970. Однак таке розуміння суперечить загальному смисловому значенням терміну «муж», яка вживалася (за винятком випадків, коли термін «чоловік» супроводжується предикатом «княжий») для позначення вільної людини вообще971, крім того, воно абсолютно не в'яжеться з іншими обставинами розглядуваної епізоду. По-перше, питання про спадкування княжого столу міг бути вирішене тільки на віче, - це непорушне правило діяло в давньоруських волостях протягом усього домонгольського періода972, і Галич в цьому сенсі не був і не міг бути ісключеніем973. По-друге, якщо ми визнаємо в «галицьких мужів» одних тільки бояр, то вийде, що для вираження всенародного передсмертного покаяння князь скликав лише попів, монахів, жебраків і бояр. 

 Така вибірковість сама по собі виглядає більш ніж дивно, і, крім того, у літописі ясно сказано, що князь скликав «всю Галічкоую землю». 

 Отже, на нашу думку, галицький князь Ярослав Осмомисл з метою забезпечити передачу княжого столу улюбленому синові Олегу організував і провів не одне, а відразу два заходи, кожне з яких, таким чином, мало політичний смисл974. Перше ми, слідом за В. Т. Пашуто, умовно будемо називати «собором», другий же було традиційне, обов'язкове в таких випадках віче. «Собор», звичайно, не був вправі приймати рішення про престолонаслідування, так як це - виняткова прерогатива віча, але покаянні мови і щедрі роздачі князя, думається, повинні були надати відповідний вплив на умонастрої тих його учасників, яким через деякий час треба було вирішувати долю княжого столу на віче. *

 ** 

 Так чи інакше, висловлені міркування дають ключ до розуміння значення терміну «галицькі мужі» стосовно подій 1187 Це - вічники, люди, що мали право бути присутніми на віче і брати участь в його рішеннях. 

 Говорячи про учасників вічових зборів, літописець використовує гранично загальні терміни і вирази: «народ», «гражане», «людье», «мужі» або залежно від місця зборів - міста, землі - «кияне», «новгородці», «володимирці »,« галичани »,« смолняне », або« київські мужі (людье) »,« галицькі мужі »та ін Подібна термінологія, яка свідчить про демократичний характер давньоруського віча, про прямому і безпосередній участі в ньому широких верств населення міст-держав Стародавньої Русі, потребує розшифровки в частині, що стосується визначення деяких характерних ознак давньоруських вічників, що відрізняють їх від решти маси вільного населення. 

 У цілому ряді випадків, коли повідомлення літописів про діяльність вічових зборів досить грунтовні і повні, ми бачимо, що учасники віча приймають рішення, що зачіпають не тільки їх самих, але також їх дітей, які не присутніх на сходке975. Причому, з цих свідчень випливає, що мова йде не про малолітніх, а про цілком дорослих людей, здатних носити зброю і брати участь у бойових діях нарівні зі своїми батьками. 

 Так, 1147 р. кияни кажуть на віче свого князя Ізяслава Мстиславича, який кличе їх виступити в похід проти Юрія Долгорукого: «Княже! Ти ся на нас' не гніватися, що не можем' на Володимире плем'я руки в'зняті, оня ж Олговічь хоча і з детми »976. Інший приклад: сидів у Курську Мстислав Ізяславич, дізнавшись, що проти нього йдуть Гліб Юрійович і Святослав Ольгович, розповів про це курянам і почув у відповідь. «Оже се Йдут Ольгович заради ся за тя бьем' і зй дітьми, а на Володимр плем'я, на Гюргевіча, що не можем' руки подьяті» 977. У 1159 р. позбавлення княжого столу Рогволод Борисович вирішив сам добувати собі волость і звернувся до дручанам, пропонуючи свою кандидатуру на місцевий княжий стіл. На це дручане з радістю відповідали: «ГІоеді, княже, що не куховарить, заради есме тобе. Аче ни ся і зй детми бити за тя, а заради ся б'ємо за тя »978. 

 Не слід думати, що перед нами всього лише риторичне оборот, гіпербола, яка не має нічого спільного з дійсністю, що, заявляючи про свою готовність йти на війну разом з дітьми, городяни висловлювали не дійсні намір, а лише кидали ні до чого не зобов'язує фразу. Факти показують, що вічники не тільки обіцяють битися за князя разом з дітьми, а й виконують дану обіцянку, коли йому приходить термін. Починаючи війну з Ольговичами, київський князь Ізяслав Мстиславич нагадує київським вічу про обіцянку підтримати його в цій війні,. Кажучи: «пристигаючі від малого і до великого!». Кияни ж відповідали: «Заради ... ідем' по тобе і з детми, якоже хощеши ». 

 Про те, що участь «дітей» у бойових діях нарівні з «мужами» не фікція, а реальність, свідчить і новгородське звістка про події 1218г.: Обурені поведінкою посадника Твердислава і князя Святослава «поидоша оніполовіці і до детіі Вь бр'нех', акьі на рать , а неревляне такоже », після чого між« оніполовцамі »і« неревлянамі », з одного боку, і мешканцями Людина кінця і Прус- 

 w w OQ 

 скоі вулиці, з іншого, відбулася «сеця у городьних' ворота» 

 Присутні на віче «мужі» приймають рішення за своїх «дітей» та з інших питань, що мають важливе значення для громади, зокрема, при укладенні громадою договору з князем та принесення сторонами взаємної присяги. Так, в 1146 р. за рішенням віча, що затвердив умови договору з новим князем Ігорем Ольговичем «ціле-ваше вси Кияне хрест' і з детми, оже підні Ігоремь лестить, підні Святославом'» 979. 

 Зазначені нами факти викликають необхідність звернутися до наукових даних про порядки, що діяли у сфері сімейних відносин і, перш за все, про форму сімейної організації в Стародавній Русі. Численні свідчення письмових джерел XI - ХП ст. говорять про існування великосімейних колективів, що складаються не менше ніж з трьох поколінь найближчих родичів. Велика сім'я або одна з її перехідних форм - нерозділена сім'я, в якій до смерті батька дорослі сини жили разом зі своїми батьками, - досить зримо і повноваго проявляє себе в пам'ятках епохи, як на рівні внутрішньосімейних відносин, так і у взаєминах із зовнішнім міром980. При цьому правове становище дітей в давньоруської сім'ї відрізняється високим ступенем залежності від батьків, превде всього від батьків. Така залежність поширюється не тільки на майновий стан дітей, але і стосується особистості останніх, їх громадянської свободи і в деяких випадках навіть самої жізні981. 

 Згідно сучасним етнографічними даними, у багатьох народів світу придбання цивільної повноправності, в тому числі права особистої участі в діяльності органів громадського управління (наприклад, племінної ради), для молодих чоловіків не залежало від фізичного повноліття, а наступало внаслідок досягнення певного соціального статусу, що пов'язується зі вступом у шлюб або проходженням спеціальних ініціацій. Цей звичай сходить до системи вікових класів - соціально-вікових підрозділів, які об'єднували індивідів певного віку, якому відповідав певний рівень суспільних обов'язків і прав. Система вікових класів, як стверджують сучасні вчені, в тому чи іншому вигляді «існувала колись у всіх землеробських і скотарських народів світу, починаючи від епохи первісності і до часу ранньої державності включно», і в поєднанні з сімейно-клановими стосунками утворювала єдину систему суспільних связей982 . 

 Така система, безсумнівно, існувала і у слов'ян. Сліди її закріпилися в мові, про що свідчать дані лінгвістичного аналізу. Так, у всіх слов'янських мовах основним значенням терміну «чоловік» є чоловік, одружений чоловік, чоловік у зрілому віці, і в цілому ряді випадків до нього додається також воїн і гражданін983 Водночас, для передачі поняття хлопчик-підліток вживається слово «отрок »(старше значення підліток, юнак, неповнолітній), утворене від кореня -рок/речь за допомогою негативного приставки від-, яке етимологічно пов'язується з поняттям не говорить в сенсі« не має мови, права голосу в житті роду чи племені »984. 

 Неповнота цивільних прав, яку пов'язують з обмеженням права участі в діяльності вічових зборів, була властива також окремим категоріям вільного населення міст-держав Стародавньої Русі незалежно від сімейного або вікового статусу. Розглянутий нами вище епізод 1187 у Галичі надає унікальний матеріал для вирішення даного питання. З запрошеного князем безлічі людей на віче залишаються тільки ті, хто володів цивільним повноправність. Таких літописець іменує «галицькими мужами», - тільки з ними князь вів переговори про долю галицького столу, з ними він «уряду», їх же «водив до хреста». З кола участни ков віча, насамперед, випадає духовенство: рядові священнослужителі з числа білого і чорного духовенства належали до церковних адміністративно-політичним організаціям, керованих епіскопамі'0; в роботі вічових нарад могли брати участь тільки церковні ієрархи. За межами віча залишаються і ті, кого літописець іменує «жебраки» і «худі» при тому, що вони становлять невід'ємну частину вільного населення землі і включаються в поняття «вся Галицька земля». 

 У результаті ми маємо підстави, які дозволяють уточнити і конкретизувати значення літописного терміна «галицькі мужі», так само як і «мужі» взагалі. Не можна погодитися з широко поширеною думкою, що такими є виключно бояри, але також не можна ототожнювати їх з вільним населенням взагалі, оскільки не кожен особисто вільний мешканець міст-держав Стародавньої Русі був повноправним громадянином і міг брати участь у вічових зборах. Таким правом користувалися тільки голови великих сімей, домохазяїни та особи, які досягли певного соціально-правового статусу, що вийшли зі стану «дітей». Крім того, з кола вічників виключалося рядове духовенство, а також жебраки, що живуть милостинею. *

 ** 

 «Галицькі мужі» залишаються головними учасниками всіх подальших подій. «По смерті ж Ярославлі, - читаємо в літописі, - бисть мятежь велік в Галічкоі землі. І сдоумав' ж моужі Галічкиі з Володімером' перестоупішеть хрестьное цілування і вигнаша Олга з Галича »^ 7. Якщо виходити з ужитку в наведеному тексті терміна «здумати», характерного для давньоруських літописців спо-соба передачі відомостей про вічових рішеннях ', а також з предмета самого прийнятого тоді рішення - вигнання князя, - то перед нами постає факт нового вічового зборів, та учасниками його є все ті ж «галицькі мужі». При цьому відбувається трактується літописцем як «мятежь велік в Галічкоі землі», тобто рух, що охопив всю Галицьку землю. Значить, рішення, прийняте «мужами» поширювалося на всіх жителів землі, в тому числі і тих, хто не мав привілеї повноправного громадянина. 

 Повалений галичанами Олег «Настасьчіч» спочатку відправився за допомогою до київського князя Рюрика Ростиславича: «і бежа Олег 'від-тоудоу під Вроучіі до Рюрикови» 985. Про подальшу долю князя з посиланням на польські джерела каже автор пізнішої Густинського літопису (XVII ст.): Олег «пойде в Ляхи ко Казимера королю, просячи його, Хай допоможе йому на князювання, обіцяючи йому під всем ', яко своєму королю і батькові, слухняним бити »4і. Здобувши перемогу над Володимиром і галичанами, Казимир «посади» Олега в Галичі, але жителі, «поніжитися не любяху його», все одно позбулися такого князя, «уморіша його отрутою». Тільки після цього, як стверджує джерело, галичани «прізваша себе на княжіння» Романа Мстіславіча986. 

 Розповідь Густинського літопису, як показав М. С. Грушевський, є результатом пізнішої переробки повідомлень ряду польських джерел про похід Казимира Справедливого на російський місто Бере-стье, висхідних до Хроніці магістра Вінцентія Кадлубка і Великопольське хроніке987. Серед істориків немає єдиної думки в питанні про час цієї події і його головних учасниках з російською сторони988, оскільки польські хроніки не містять на цей рахунок ясних указаній989, а руські літописи (за винятком оперує польськими даними Густинського) взагалі нічого не знають про такий поході. Проте, цю звістку приймається дослідниками як заслуговує доверія990. Для нас воно цінне як ілюстрація зростаючої політичної самостійності вічовий громади Галича у відносинах з князями; для досягнення своєї мети галицькі жителі не зупиняються навіть перед використанням крайніх засобів, таких як вбивство неугодного і нав'язаного силою правителя. 

 Тим часом, внутрішнє становище в Галичі раніше залишалося неспокійним. Вибір «галицьких мужів» на користь Володимира Яро-Славич виявився не цілком вдалим, і тому його князювання в Галичі протривало недовго. Через рік виявилося, що «моужі Галичка не добрі жівоуть з князем своїм» 991. Причин тому, за свідченням літопису, було декілька: Володимир виявився «любезнів' питию мно-гомо, і Доум НЕ любяшеть з моужмі своїми, і співаючи оу попа Жено і постави собе Жено ...», крім того, князю ставилося в провину, що він, «де оулюбів' Жено або чию дочерь, поімашеть насильством» 992. 

 Дослідники справедливо відзначають, що головним серед перерахованих звинувачень було нехтування «думою» зі «своїми мужами» 993 * При цьому «думців» - «мужів» даного епізоду прийнято відносити до числа «земських» галицьких бояр994. Вони, безумовно, також є учасниками «заколоту», як і решта «галицькі мужі», але не губляться повністю в їх загальній масі. Так, за відомостями В. Н. Татіщева, черпає їх з недошедшего до нас істочніка995, посланці «обсчего ради» галичан говорять Володимиру: «Княже, прислали нас все вельможі і народ землі Галицької ...» 996. Про роль боярства в розглянутих події свідчить і головне обвинувачення, пред'явлене галичанами своєму князю, ініційоване, судячи з усього, саме боярами, - звинувачення в нехтуванні боярської думою. Такий стан шкодить інтересам громади в цілому, підриває нормальне функціонування її керівних структур, порушує зв'язок громади зі своїм князем997. Боярство ж, як це відбувалося і в інших подібних випадках, виступає в авангарді общіни998. І нехай навіть воно потай переслідує при цьому якийсь свій Вузькокорпоративний егоїстичний інтерес999, але об'єктивно воно захищає і відстоює інтереси всієї громади. 

 Новий поворот подій пов'язаний із залученням до їх орбіту інтересів сусідньої волинської громади. Володимиро-волинський князь Роман Мстиславич спершу видає дочку за старшого сина галицького князя, а потім, дізнавшись про негаразди в Галицькій землі, починає «Слаті без побоюючись до моужемь Галічкім', под'тикая їхні на князя свого, та биша його ви-гнав із 'отчини своєя, а самаго биша прияли на князювання »1000. У діях Романа протягає наполегливе прагнення тим чи іншим шляхом оволодіти галицьким столом. За даними польських джерел, він навіть звернувся за допомогою до свого родича Малопольським князю Казимиру Справедливому, і така допомога йому була оказана1001. Думається, волинська громада не залишалася байдужою до прагнень свого князя, адже Галич був колись «передмістям» Володимира, довгий час боролися за незалежність зі «старшим» городом1002, і рецидиви цієї боротьби в тій чи іншій формі не раз давали про себе знать1003, що було характерно і для інших земель Стародавньої Русі1004. 

 Дії Романа увінчалися успіхом: «Моужі ж Галічкиі, при-імше світила Романов', совокоупівше полки своя і оутвердівшеся кре- стом', і восташа на князь свої. І не смішачи його ізиматі, ні оубіті зане з вси бяхоуть в Доумен тієї, бояхоу бо ся пріятелев' Володимерь-вих' »00. Наведений текст ще раз свідчить про «галицьких мужів» як про учасників вічового зборів, оскільки питання вигнання і заміни одного князя іншим складався у виключній компетенції веча1005. Про те, що галичани мали намір змістити Володимира і замінити його іншим князем, дізнаємося зі слів В. Н. Татіщева, доповнюють розповідь Іпатіївському літописі: посланці «обсчего ради» кажуть Володимиру, щоб він як того хотів покійний Ярослав Осмомисл, «без пролиття крові йшов в свій Перемишль »1006. 

 Не слід думати, що рішення віча про вигнання Володимира було обов'язковим не для всіх галичан, що існувала якась партія прихильників («приятелів») Володимира, на членів якої це рішення б не поширювалося, і що галицька громада, таким чином, виявилася розколотою на два протиборчі табори, внаслідок чого, як писав М. С. Грушевський, «Владімірови вороги не наважилися на відкрите повстання» 1007 '. Джерела не дають підстав для суджень такого роду. Навпаки, вони ясно показують, що «галицькі мужі» одностайно вирішили прийняти «рада» волинського князя Романа, тобто погодилися взяти його до себе на княжіння, прогнавши колишнього князя Володимира. І перешкодити цьому ніхто не зміг, та й, судячи з літопису, не намагався. 

 Розбіжності серед галичан стосувалися лише того, чи взяти їм під варту («ізиматі») проштрафився князя Володимира або навіть убити, або обмежитися просто вигнанням. Вибрали останнє, і це вічове рішення стало обов'язковим для всіх галичан, у тому числі і для тих, хто дотримувався протилежної думки. Так, за свідченням В. Н. Татіщева, «лиходії ж його (Владіміра. - А. М.) хоча досить знали і могли його впіймати, але, уникаючи сум'яття, задоволені були його відходом» 1008. Що ж до вислову літописі «з вси бяхоуть в Доумен тієї», то, як випливає з конструкції самого тексту джерела, сказане відноситься не до наміру галичан повалити Володимира, а пояснює причину, по якій вони не вдалися до жорсткіших санкцій відносно князя. 

 Залишається спробувати відповісти, хто ж були ті «приятелі» Володимира, яких побоювалися галичани? Дві обставини, як видається, дозволяють наблизитися до вирішення цього питання. Те, що «приятелі» Володимира в джерелі протиставляються «галицьким мужам», учасникам віча, і те, що, всупереч звичаю, ніхто з «галицьких мужів" не розділив долю опального князя, дозволяє думати, що князівськими «приятелями» в даний момент були лише його власні дружинники, бо лише одна дружина супроводжувала князя і його сім'ю, що залишають Галіч1009. Всі інші «приятелі», якщо вони і були у князя, залишили його, підкоряючись вічевому вироком. 

 Представляє інтерес свідоцтво джерела про те, що «галицькі мужі» повстають проти князя, «совокоупівше полки своя». Історики здавна тлумачать це місце як збір боярами своїх полків проти князя, вбачаючи в цьому доказ всесилля галицького боярства і сприймаючи виступ громади проти князя Володимира виключно як боярський змову: «Ймовірно, - писав, наприклад, В. О. Ключевський, - як обласні правителі , вони (галицькі бояри. - А. М.) мали при собі «свої» полки, з якими повставали проти князів »1010. На наше переконання, у наведеному літописному звістці йдеться не 

 про бояр, точніше, не про одних тільки боярах, адже рішення про виступ проти князя брало віче, а термін «галицькі мужі», як було показано вище, передбачає якраз учасників вічового зборів, всіх без винятку, і в рівній мірі відноситься і до боярам, і до простих «мужам». У нашому розумінні загальний зміст даного известия полягає в наступному: галицькі «мужі» за рішенням веча1011 зібралися в ополчення, щоб виступити проти князя. 

 Про силу і самостійності галицького ополчення, керованого власними незалежними від князя воєначальниками, ми маємо безліч промовистих свідчень істочніков1012. Не випадково в літописному некролозі, присвяченому Ярослава Осмомисла, говориться, що князь сам з полками не ходив, а посилав воевод1013. Ймовірно, організованим і досить підготовленим у військовому відношенні був виступ галичан проти князя в 1170 р., про що можна судити за його результатами: князь був схоплений і узятий під варту, а його «приятелі» перебіти1014. Нарешті, слово «полк» у давньоруській мові означало, насамперед, військо і вживалося літописцями для позначення народного ополчення на противагу княжої дружіне1015. Немає ніякої потреби приписувати цьому слову зовсім не властиве йому значення якихось боярських полків, вбачаючи в них якусь третю силу, що втручається у відносини громади та князя. 

 У результаті ми приходимо до висновку, що «галицькі мужі» - учасники віча - є в той же самий час і учасниками народного ополчення, війська. Саме так представляє справу і сам літописець, кажучи: «Моужі ж Галічкиі, прийнявши світила Романов', совокоупівше полки своя і оутвердівшеся хрестом, і восташа на князь свої». Одні й ті ж «галицькі мужі» спершу сходяться на віче, де вирішують замінити неугодного їм князя іншим, потім збираються в ополчення і починають діяти, виконуючи прийняте решеніе1016. Тому віче, у разі потреби, могло влаштовуватися прямо під час походу, та учасниками віча ставали воїни, які беруть участь у походе1017. *

 1018 * 

 Повалений галичанами Володимир не збирався визнавати поразки. Він поспішив за допомогою до угорського короля, і той «зі всіми полками» пішов на Галич. Роман, «не мога дива протівоу емоу», втік з міста. «Король же, - продовжує літописець. - Не посадять в немь (в Галичі. - А. М.) Володимер, але Даді весь наряд Гапічанам' і посади в немь сина свого Андрія. А Володимера співаючи з собою під Оугри знову ноуже ... »1019. Розповідь Іпатіївському літописі підтверджується даними Хроніки Вінцентія Кадлубка, що був сучасником описуваних подій: вигнаний Володимир «благає угорського короля Белу допомогти йому повернутися. Король [Бела] негайно ж не стільки через співчуття до вигнаного, скільки в надії заволодіти королівством проганяє поставленого короля [Романа], займає королівство, садить [там] свого сина; вигнанця ж, щоб не чинив перешкоди, зв'язавши, укладає в Угорщині в темницю »1020. 

 Дії угорського короля деякі дослідники пояснюють його рішенням «попросту приєднати Галицьку землю до Угорського королівства» 1021. З цим не можна погодитися, як не можна погодитися з думкою, що вокняжение в Галичі його сина викликало обурення горожан1022. Сама поява на галицькому столі угорського королевича аж ніяк не свідчить про втрату Галичем незалежності, точно так само, як не можна сказати про підпорядкування Галичини сусідньої Волині після появи на галицькому столі володимиро-волинського князя Романа. Перш ніж вокняжіться в Галичі, Роман, ймовірно, на вимогу галицької громади клятвено назавжди відмовився від володимирського столу: «... боле ми того і не надобе Володимер» 1023. Що ж до венгер ського короля, то які б не були його плани щодо Галича, він не міг не рахуватися з політичної та військової силою галицької громади. 

 Перш ніж посадити в Галичі свого сина, король «Даді весь на-ряд' Галічанам'». Що криється за цією загадковою фразою джерела? Основним значенням виразу «наряд» в давньоруській мові є: «Порядок, пристрій, правопорядок; організація» 8 (|. З таким значенням дане слово використовується в літописах, починаючи з самих ранніх звісток про покликання варязьких князів та їх діяльності з облаштування Руської землі81. Відмінною рисою літописних повідомлень, в яких йдеться про «вбранні», є їх загальна смислова спрямованість: «вбрання», як правило, встановлюється князем і має відношення до всієї «землі» або «людям». «Земля наша велика і оббив-на , а вбрання в ній неть », - кажуть посланці північноруських племен варягам'' '2.« Почя олег Місто ставити, і данини статуті, і всь наряд статуті Руської землі »83.« І тако наряд' створше в собе князи, і дружина, і Чорнії клобуці, і Кияне, і тако НЕ удумаша ити противу ім' пів-ком' ити битися, але пріпустяче е до собе, ту ж ся бити з ними »84.« І иде Михалко до Суждалю, а із 'Суждаль до Ростова, і створи людем весь наряд, і крестним' целованіем' затвердити з ними »85. 

 Як бачимо, встановлення «вбрання» або відсутність такого - це проблема суспільної важливості, яка зачіпає спільні інтереси самих різних категорій населення, громади в цілому. Тому ми не можемо погодитися з тими дослідниками, хто стверджує, ніби встановлення угорського короля в Галичі стосувалися одних тільки бояр. «Управу дав галицьким боярам», - так кваліфікував дії короля М. С. Грушевскій86. «Угорський король Андрій, захопивши Галичину, доручив управління боярам», - читаємо у І. П. Кріпякевіча87. Ще менш грунтовно виглядає інтерпретація В. Т. Пашуто: угорський король, захопивши Галич, «дав" весь наряд "в управління тим боярам, 

 які відпустили заручників в Угорщину »**. 

 На наше переконання, «весь наряд», про який говорить літописець, призначався всій галицької громаді. На це вказує і термін «Галичани», який за змістом набагато ширше, ніж «галицькі бояри», і, як ми вже бачили, ставиться до найширшим верствам вільного населення. Перш ніж посадити в Галичі свого сина, король Бела встановлює мир і порядок, що повинно було знайти вираження в договорі з усією вічовий общіной1024. Точно так само роблять і російські князі, які добивалися розташування громади. В уже цитованому нами уривку Московської літописі говориться, що князь Михалко «створи людем весь наряд, і крестним' целованіем' затвердити з ні- 

 9U 

 МІ ». 

 Сказане характеризує угорського правителя та його сина аж ніяк не як завойовників, а галичан аж ніяк не як поневолену масу. Місцева міська громада повністю зберегла свою політичну силу і значення, що підтверджується також і наступними подіями. Отже, угорська королевич міг зайняти галицький стіл не силою зброї, зламавши опір городян, а з обопільної згоди, в основі якого лежала якась домовленість, задовольнила громаду. Слова джерела про те, що король Бела «Даді весь наряд' Галічанам'» можна сприймати як свідчення надання галицької громаді і її лідерам - боярам - якихось більш широких політичних прав в порівнянні з існувала раніше практикою. 

 Вибір галичан не покажеться дивним, якщо враховувати їх негативне ставлення в той момент до Володимира Ярославовичу, щойно вигнаному з міста і тепер намагався повернути собі князівський стіл з допомогою іноземців. Про загальному негативному відношенні галичан до Володимира можна судити за наведеними В. Н. Татищевим словами короля Бели, який звинуватив Володимира в тому, що той «вів його (на Галич.-А. М.) утішно ...» 1025. Це, на наш погляд, було викликано саме відсутністю серед галичан симпатій до Володимира, без чого важко було домогтися для нього галицького столу. У той же час умови договору з королевичем Андрієм, мабуть, були для галичан переважніше умов договору з волинським князем Романом, що також мало впливати на вибір громади. От чому не суперечить дійсному ходу подій повідомлення В. Н. Татіщева, що прибув у Галич король Бела був «прийнятий від усіх з честю» 1026 *

 ** 

 Але повернемося до обставин появи на княжому столі у Галичі угорського королевича. Наближення угорських полків, треба думати, стало причиною деякої зміни в настроях галичан і сприяло появі серед них «приятелів» Володимира, про що можна судити за словами В. Н. Татіщева, що пояснює причину втечі з Галича Романа Мстиславича: «Роман, почувши, що король зі Володимиром йде, і відаючи, що в галічанех есче багато Володимиру приятелів, не сміючи онаго очікувати, але забрався з усіма своїми людьми »1027. Не варто перебільшувати роль цих «приятелів»: вони зуміли лише налякати Романа, який тепер не ризикнув покладатися на підтримку галичан, але вони нічого не змогли і, мабуть, не дуже-то намагалися зробити для відновлення свого князя на галицькому столі. 

 Все це, на наш погляд, пояснюється тим, що поява названих «приятелів» було викликано не діяльністю якоїсь постійної «партії прихильників Володимира» 1028 або ж «патріотичної партії», що трималася князів з династії Ростіславічей1029 і збирала під свої знамена галичан, а було проявом безпосередньої реакції громади на коливання політичної кон'юнктури. Кожен повноправний член громади мав правом особисто брати будь-які політичні рішення, що стосуються всієї общіни1030, партії ж якщо і могли виникати й існувати, то лише в короткі проміжки від одного вічового рішення до іншого. 

 Роман Мстиславич, хоча і втік з Галича, не думав припиняти боротьби за нього. При цьому він, як і Володимир Ярославович, зробив ставку на допомогу ззовні, а не на підтримку ефемерних галицьких «приятелів». Роман негайно вирушив на Волинь, але тут його підстерігала неприємна несподіванка: «затвор брати від нього в Володимерь Всеволоди) 1031. Ясно, що Всеволода, який виступив проти старшого брата, підтримувало населення Володимира, місцева міська общи на1032. Причина, по якій володимирці не хотіли мати справу з Романом, швидше за все, була в тому, що, пішовши з Володимира, він завдав важкої образу громаді - проміняв свій «отній і дедній стіл» на Галич, колишній володимирський «передмістя» 1033. Отримавши відмову владимирцев, Роман «иде в Ляхи», але і тут його чекала невдача, і тоді він «иде до Рю-Рикова до отю своемоу в Бел'город'», де, нарешті, зміг отримати поддержку1034. 

 Заслуговує серйозної уваги повідомлення літопису про те, що разом з Романом з Галича бігли «Галичани». Надалі джерело пояснює, що то були «мужі», «коториї ж його ввели бяхоуть в Галіч'» і «Галічан'ки», тобто їхні дружини | 0]. Отже, зазначені «мужі» втекли з Галича разом з сім'ями. Цих людей важко назвати партією Романа в тому сенсі, в якому це вираз зазвичай вживається істориками, оскільки інакше доведеться визнати, що в цій партії поряд з «галицькими мужами» стояли також їхні дружини і діти. 

 Що ж стало причиною втечі цих людей з Г алича? Ясно, що ця причина політичної властивості. Але вона, як нам здається, викликана не боротьбою різних груп населення всередині громади, а обумовлена реакцією громади на вчинки окремих своїх членів, що призвели до небажаних наслідків для всієї громади. Караючи таких людей, громада покладала на них всю відповідальність за ці наслідки і таким шляхом прагнула їх подолати. 

 Наведемо кілька характерних прикладів. Так, в 1098 р. князі Василько і Володар Ростиславичі осаджують Володимир-Волинський, щоб помститися його жителям за осліплення Василька, але задовольняються видачею їм осіб, визнаних головними винуватцями случівшегося1035. Дослідниками зазначалося, що видані Володимирці Лазар і Василь розплачувалися за волинського князя Давида Ігоревіча1036. Однак до злочину проти Василька була причетна і володимирська громада в особі деяких видних своїх членів, та й видані на розправу Василь і Лазар, по всій видимості, були впливовими представниками володимирській общіни1114. 

 У 1176 суздалиди, прагнучи задобрити володимирського князя Мі-халка, який здобув у бою верх над колишнім суздальським князем Мстиславом, за якого вони щойно билися з Володимирці, заявляють про свою невинність, покладаючи всю відповідальність на своїх бояр: «потім же прислаша Михалкова князю Суждалці, рекуще "Ми, княже, на полицю том 'зі Мстиславом не були, але були з ним бо-ляре; а на нас лиха серця не тримай, але поїду до нас" »1037. Зрозуміло, в даному звістці мова йде не про всіх суздальських бояр, а лише про тих з них, які найбільш активно виступали проти Міхалка1038. 

 У 1146 р. після в'їзду в Київ нового князя Ізяслава Мстиславича «бояри многьі ізоімаша-Данила Великого і Гюргев Прокопьча, Івора Гюргевіча, Мирославль вноука, і ін'х ізоімаша багато в місті Києві, і тако тех 'на іскоупе поустіша» 1039. Громада тут карає тих своїх бояр, на яких лягає відповідальність за прийняття киянами на княжий стіл Ігоря Ольговича, який не зумів догодити громаді. У 1137 р. з Новгорода слідом за поваленим і вигнаним князем Всеволодом Мстиславичем «бежа» посадник новгородський Костянтин «і інех добрих мужь неколіко» шх, а після того, як «приде князь Мьстіславець Всеволод Пл'скову, хоча сести знову на столі своєму Новегороде, покликаний ВДАІ новгородьскимі і пльсковьскимі мужі, приятелі його », новгородці піддали« приятелів »Всеволода новим санкціям - вигнання і разграбленію1040. Приклади відповідальності перед громадою княжих «приятелів» за підтримку неугодного їй князя можна продолжіть1041. 

 Важливо підкреслити, що у всіх названих випадках проти осіб, визнаних винуватцями тієї чи іншої невдачі, яка спіткала громаду, виступає вся громада, а не якась її частина або якась окрема угруповання, і рішення про санкції щодо їх - результат всенародного волевиявлення , вираженого, судячи з усього, на віче, в усякому разі, звинувачуються і караються такі особи про імені всієї громади - новгородців, суздальців, володимирців і киян. Крім того, з наведених прикладів видно, що відповідальність за дії громади лягає не на рядових її членів, а; головним чином, на видних громадських діячів - бояр і «добрих мужів», і цю відповідальність разом з ними розділяють і члени їх сімей, про ніж, крім звісток про події в Галичі, можна судити за свідченням новгородського літописця про заходи, вжиті щодо бояр, ратовавших, всупереч волі більшості, за князя Всеволода: новгородці «в'зяша на розграбування доми їхні, К'снятін, Нежатин і інех багато ... »1042. 

 Таким чином, у втечі «галичан», «приятелів» Романа, ми бачимо прояв відповідальності боярства перед своєю громадою тих галицьких бояр, з вини яких вона опинилася ввергнутой в пучину важких іспитаній1043. Існування інституту відповідальності боярства перед своєю громадою і санкції, що застосовувалися щодо винних, явно не сприяли появі в його середовищі постійних партій з числа прихильників того чи іншого князя, династії і пр., послідовно проводили свою лінію. Доля князя, а заодно і його «приятелів» вирішувалася всією громадою допомогою прямої участі кожного повноправного її члена. Зіткнення окремих бояр через престижних і дохідних посад, особливо характерні для внутрішньополітичного життя новгородської громади, як показав І. Я. Фроянов, «проходили при діяльній участі народних мас, вирішальних в кінцевому рахунку результат цих зіткнень» 1044. *

 ** 

 Положення королевича Андрія в Галичі на перших порах було досить міцним: «галицькі мужі» надавали йому повну підтримку і, як видно, не бажали для себе іншого князя. Так, коли Роман Мстиславич спробував за допомогою київського князя повернути Галич, то зустрів дружний відсіч угорців і галичан. Йому вдалося підійти лише до прикордонного Плеснеске, але жителі «затворішася», а тим часом головні сили - «Оугре ж і Галичани» - напали на воїнів Ро- мана з тилу, «інех' ізімаша, а друзии утекоша» 1045. У підсумку незадо - ЛІВИЙ шукач галицького столу повинен був відмовитися від своїх планов1046. 

 Не слід думати, ніби підтримка галичанами нового правите. "Г була обумовлена лише тим обставиною, що його батько, король Бела Ш, покидаючи Галич, повіз із собою заручників - синів і братів деяких« галицьких мужів », про що дізнаємося з подальших слів літописі про розбіжності, що виникли серед городян: «Моужі ж Галичка НЕ бяхоуть вси під одіноі думки, але чии бяхоуть синів та братів оу короля, то ти держахоуться міцно по королевичі» 1047. 

 У цій акції немає нічого, що порушувало б суверенітет галицької громади і тим більше свідчило про підпорядкування Галичини Угорщини. Подібна практика існувала і на Русі: князі, що посилали своїх молодших родичів на князювання в чужі землі на прохання місцевих громад, отримували від них як гарантів дотримання договору «талів» - заручників. Так, в 1139 новгородці прислали до київського князя Всеволода Ольговича «діти своє в талі, рекуще" Поуст до нас Святослава ". І посла до них Святослава княжити »1048. А в наступному 1140, коли новгородці повстали проти Святослава Ольговича, Всеволод вирішив послати до них свого сина, але перш відправив до новгородців посла, «просячи оу ніх' моужь лепшіх'» 1049. Зазначені факти відносяться до епохи, що почалася після подій 1136, коли були ліквідовані залишки влади Києва над Новгородом Отже, взяття київським князем заручників у новгородців не позбавляв їх незалежності, а було способом забезпечення необхідних гарантій з боку новгородців увазі «політичної нестабільності» в Новгороде1050 . 

 Далі, надання заручників вчиняється на підставі договору і з обопільної згоди сторін: новгородці посилають за Святославом, «заходів'ше роті» 1051, а галичани беруть королевича Андрія, отримавши від нього «весь наряд». Нарешті, надання заручників не є для громади непереборною перешкодою на шляху до вигнання або відмови в підтримці неугодного їй князя: так було в Новгороді у випадку зі Святославом Ольговичем, а потім зі Святославом Всеволодовичем, так само вийшло і в Галичі у випадку з королевичем Андрієм. 

 Заручниками, уявними громадою, ставали бояри, «лепшие мужі» або ж їхні діти; важко допустити, щоб протилежна сторона могла задовольнитися в таких випадках рядовими представниками громади. Заручники особисто відповідали за порушення громадою тих зобов'язань, гарантами яких вони виступали. Так, коли Всеволод Ольгович дізнався про повстання новгородців проти свого брата, щось «не Поуст сина свого Святослава, ні моужіі Новгород-ских', іже то б прівел' до собе» і потім, приєднавши до них учасників новгородського посольства на чолі з єпископом, «тримаючи оу собе зимо ж і літо »1052. 

 Незважаючи на початкові успіхи, князювання Андрія в Галичі було недовгим. Причина тому, як нам бачиться, не його іноземне походження, хоча це обставина також відіграло певну роль1053. Щоб утриматися на галицькому столі, Андрію, як і будь-якому іншому князю, необхідна була постійна підтримка громади. Користуючись цією підтримкою в перші місяці свого князювання, він потім повністю її втратив, що негайно призвело до конфлікту з галичанами, потай покликати на галицький стіл сина популярного в місті Івана Берладника Ростислава: «Того ж літа посланіє Галічькіі моужі до Ростіславоу до Берладнічічю, зовоуще його в Галич на княжіння »1054. 

 Причина невдоволення галичан Андрієм і спроб замінити його «російським князем» виразно проступає в оповіданні літопису, безпосередньо попередньому повідомленню про покликання Ростислава: «В літо 6697 (1189). Приїлося король ко Святославоу, тако річка: "Брате! Прийшли сина свого до мене. Чім' ти ся еемь обещал', то ти виконаю, яко ти еемь кресть целовал' ". Святослав же, оутаівся Рюрика, оуохо-тяся, творяще, яко же Дадян, емоу Галич, і посла сина свого Гліба ко королеви »1055. Цей красномовний факт свого часу привернув увагу Д. І. Зубрицького, резонно припустити існування 

 289 між королем Білої і київським князем Святославом Всеволодовичем таємної змови і якихось політичних зобов'язань першого пере;: друга: «По міркуванні всіх обставин, - писав історик, - можна припускати, що це сталося минулого року, коли він (коро. - ': Бела. - А. М.) присвоїв собі Галич, і що обіцянка полягало в уступ: -:; частини Галицького володіння, може бути князівства Перемишльског: або Теребовльского »1056. 

 Реакція галицької громади була негайною: в смолі де у князя Давида Ростиславича жив «Берладнічіч», поспішили посли кликати його в Галич. Але ця реакція виявилася занадто спонтанно; 'і, мабуть, не цілком узгодженої, так як «галицькі мужі», як з'ясувалося згодом, не «бяхоуть вси під одіноі думки», - ті, чиї родичі були в заручниках у короля, стояли за королевича Ситуацію, в Галичі обстановку деякі історики розглядали як новий підсумок міжпартійної боротьби. «Між тим, - писав М. І. Костомаров, - у Галичі утворилася партія, яка знаходила сесе вигоду в іноземного панування. З'явилася інша, яка закликала син: Берладнікова, Ростислава »1057. Ми не можемо погодитися з даною думкою, що отримали надзвичайно широке поширення в літературе1058. Нам видається, що в основі того, що відбувається, як і колись, лежала безпосередня реакція громади, обумовлена поведінкою князя. 

 «Галицьких мужів», зносить з «Берладнічічем», не можна вважати купкою змовників, відірваних від маси городян. У цьому переконують слова літопису, що пояснюють мотиви відповідних дій угорців: «Оугри ж ведаюче лелесть Галічькоую, аже Галичани ИЩЮТ собі князя Роуского ...» 1059; мова тут, безсумнівно, йде про рух, який охопив всю громаду або, принаймні, більшість городян Цим же пояснюється і надзвичайний характер і масштаб заходів, вжитих угорцями: король Бела надіслав на допомогу Андрію «полки Оугорьскія многи», а сам Андрій став заново «водити ко кре-Стоу» «галицьких мужів» 1060. 

 Ті, хто кликав Ростислава, безсумнівно, діяли з урахуванням і з оглядкою на позицію більшості. Н. В. Молчановський вірно помітив, що покликання сина Берладника здійснювалося саме розраховуючи на симпатії до нього галичан і мало на меті підняти їх на боротьбу проти «обтяжливого галицького режиму» 1061'1. Інакше кажучи, сама поява у міських стін популярного «російського князя» мало призвести мобілізуючий ефект і розвіяти сумніви у тих, у кого вони ще залишалися. І дійсно, як тільки стяг «Берладнічнча» побачили в Галичі, «неколко моужь Галичка», пристали до нього. Однак у цей момент дали про себе знати міри, своєчасно вжиті угорцями: основна частина галицького полку залишилася в таборі королевича, а ті галичани, хто переметнувся було до Ростислава, побачивши це, негайно «отстоупіша від нього», підкоряючись большінству1062. 

 Нарешті, поведінка самого Ростислава, який вирішив, незважаючи ні на що, продовжувати боротьбу до кінця, показує, що шляхом такого самопожертви він хотів викликати перелом у настрої галичан, розраховуючи не на підтримку якоїсь неіснуючої партії своїх прихильників, повністю від нього отступившихся, а покладаючись на безпосередню реакцію всієї громади. І коли важко пораненого князя внесли в місто, «Галичани ж возьмятошася, хотячи і ізотяті оу В'гор' і принта собе на князювання». У відповідь угорці умертвили Роста- 

 133 

 слава, «пріложівше зілля смертьное до ранам'». 

 Таким же чином, на наш погляд, вирішується питання про існування в Галичі «партії» прихильників королевича Андрія. Літопис пояснює, що на боці королевича були лише ті, «чии бяхоуть си-нове і брат оу короля». Отже, цих людей не можна назвати партією в тому сенсі, який вкладається в дане поняття дослідниками, прихильниками ідеї партійності населення Галичини, бо ці люди, як виявляється з слів літописі, трималися королевича поневоле1063. 

 Віроломний вбивство Ростислава остаточно зіпсувало відносини угорців і галичан. Останні знову почали таємно шукати собі нового князя, про що з часом стало відомо угорцям, яка вдалася у відповідь до грубої сили «Оугре ж, - каже літописець, - ведаюче лелесть Галічькоую, аже Гапічане ИЩЮТ собе князя Роуского, і почата насилье деят у всьому: і уо моужіі Галічких' почаша отіматі дружини і дочки на постеле до собе, і в божніцах' почаша коні ставляті і в избах', інша многа насилья деят »1'5. 

 Розв'язка наступила після того, як Володимиру Ярославовичу вдалося втекти з угорського полону. Подробиці цієї справи збереглися і в польських, і в російських джерелах, що дозволяє досить повно представити картину того, що відбувається. У Хроніці Вінцентія Кадлубка читаємо: «Врешті-решт [Володимир], підкупивши варту, здійснює таємний втечу з темниці і тільки зазнавши численні позбавлення, з небезпекою для самої своєї нещасної життя знаходить рятівну гавань там, де побоювався мілин» 1064. Російська літопис знає про втечу і «численних нестатки» Володимира більше. Князь втік «з веже камінь» разом з дружиною («Влуч») і двома дітьми; втікачам вдалося спуститися по мотузках, «ізрезав' шатер'», поставлений «на 

 137 

 вежі ». 

 У пошуках притулку та підмоги Володимир спочатку (весна 1189г.) Попрямував «ко цареві Немецкомоу», як іменує літопис імператора Фрідріха 1 Барбароссу (1152-1190) bs. Русскому князю був наданий доброзичливий прийом, що пояснюється київським літописцем його спорідненістю з володимиро-суздальським князем Всеволодом Велике Гніздо (Володимир Ярославич припадав останньому «сестрічем», тобто племінником) 1065. Однак є підстави говорити про існування давніх дружніх відносин Фрідріха не тільки з Суздалем, а й з Галічем1066. У кожному разі звернення Володимира за допомогою до германського імператора не було випадковим. За цю допомогу російський князь навіть обіцяв виплачувати щорічну данину в 2000 гривень серебра1067, але імператор, готуючись в черговий хрестовий поход1068, не зміг особисто брати участь у справах вигнанця, а доручив це своєму васалові - Малопольським князю Казимиру: «Цар ... преставився до Немо (до Володимира. - А. М.) моужь свої і посла його Казіміроу в Ляхи, велячи емоу доправити Галича по своїй волі »1069 '. 

 Без волі імператора навряд чи польський князь став допомагати Володимиру, оскільки під час перебування гапіцкім князем останній, як каже Кадлубек, «несподівано нападав з розбійниками на землі Казимирова і, викравши дружин у знатних [мужів], відвозив їх по праву видобутку в далекі краї варварів» 1070. Придворний хроніст пояснює надану Казимиром допомогу виключно його поблажливістю: «Але так як він (Владімір. - А. М.) з благаннями віддається у владу благочестивого Казимира, йому вдається домогтися поблажливості, на яке він, здавалося, не міг сподіватися» 1071. Краківський князь дає в допомогу Володимиру свого палатина Миколи, який «виганяє, хоча це здавалося всім на Сході неможливим, сина короля [Бели] з усієї розкішною і могутньої свитою паннонцев, а вигнанця відновлює в коро- 

 146 

 левстве » 

 Російська літопис підтверджує факт польської допомоги, кажучи: «Казімір' ж, приставив до Немо (Владіміру. - А. М.) моужь свої Міклі, і посла його в Галич» 1072. Однак, як виявляється з подальших слів літописця, на Русі, на відміну від усього католицького «Сходу», не рахували вигнання угорського королевича чимось неймовірним і не торопіли перед його «розкішною і могутньої свитою». Без особливої участі польської допомоги, яка, по вірному зауваженню М. С. Грушевського, навряд чи могла бути значітельной1073, «Галічькіі моужі сре-тоша його (Владіміра. - А. М.) з радістю великою, князя свого і де-дичавіють, а королевича прогнаша із 'земля своея. А Володімер седе на столі діда свого і батька свого на Спасов' день »1074. За свідченням В. Н. Татіщева, деякі «вельможі галицькі» «великих нагороджень заради від короля продавали свою батьківщину, думаючи, що таким неправо отриманим багатством довіку самі і діти їх будуть веселитися. Але незабаром потім самі і з маєтком неправедним загинули »1075. Мова в даному звістці йде про окремих боярах, що прийняли сторону угорців з корисливих спонукань і відірвалися від своєї громади. Вони анітрохи не змогли похитнути рішучості галичан позбутися став ненависним королевича і знову посадити у себе на столі Володимира Ярославича. На цих бояр, мабуть, громада покладає відповідальність за прийняття на галицький стіл Андрія і всі подальші наслідки цього кроку, коли угорці, прагнучи силою підпорядкувати собі галичан, піддавали їх жорстоким знущанням. Загибель названих бояр відбувається на тлі загального каяття галичан («Галичани почаша тоужіті велми і багато каяшася, прогнавше князя свого») і «великої радості» при зустрічі повернувся з полону Владіміра1076, що певною мірою дозволяє припускати сакральний (спокутний) сенс у загибелі зрадників -бояр, в результаті якої між князем і громадою повністю відновлюються колишні добрі стосунки. 

 *** 

 Отже, аналіз подій 1187 - 1189 років дозволяє простежити деякі важливі риси внутрішньогромадських відносин, що склалися в середині - другій половині XII в. У цей час галицькі князі для вирішення складних політичних питань, що викликають неоднозначну реакцію громадян, починають практикувати нову форму вираження всенародного волевиявлення, що отримала також загальноросійське поширення. Умовно її можна назвати «собором», що підкреслює більш широкий і різноманітний характер беруть участь у ньому сил в порівнянні із звичайною вічовий сходкою. «Собор», зрозуміло, не може замінити собою віча, але, тим не менш, як і віче, він набуває політичне значення. Скликуваний з ініціативи князя, «собор» сприяє формуванню сприятливого для нього громадської думки, готуючи грунт для прийняття потрібного рішення. Це про виходить, треба думати, тому, що на «собор» запрошуються ті суспільні елементи, які в набагато більшому ступені, ніж повноправні громадяни, учасники віча, відчувають залежність від князівської влади: це - і князівська дружина, і всякого роду княжий служилий люд, і рядове духовенство, і іноземці, і, нарешті, міський плебс - «злиденні» і «убогі». 

 Події 1187 - 1189 років дають рідкісну можливість прояснити соціальний зміст літописного виразу «галицькі мужі», так само як і «мужі» взагалі (по відношенню до будь-якої іншої російської землі). У них не можна бачити одних тільки бояр або, навпаки, всі без винятку вільне населення давньоруських земель-волостей. Це - особлива категорія, що складається з осіб, що володіють цивільним повноправність, в тому числі правом особистої участі в діяльності вічових зборів і тим самим у вирішенні найважливіших політичних питань життя міста і землі. Ця категорія включає в себе і бояр, і простих «мужів», якими є тільки глави великих сімей, домохазяїни. 

 Важлива роль у внутрішньогромадських справах, у тому числі у взаєминах вічовий громади з князем належить боярам. Насамперед, бояри проявляють себе, як і в попередні десятиліття, в ролі общинних лідерів, виступаючи в авангарді громади проти проштрафився перед нею князя. Як лідери громади бояри відповідальні перед нею за ті чи інші дії, вжиті громадою за їх ініціативою, які надалі оберталися важкими негативними наслідками, як, наприклад, прийняття на княжий стіл кандидата, який не зумів догодити громаді. Відповідальність бояр в таких випадках носить персональний характер, про що говорять приводяться джерелами поіменні переліки опальних бояр. Звинувачуються і караються такі бояри від імені всієї громади, а не якоїсь окремої угруповання чи партії. Окремі бояри, стаючи «приятелями» неугодного громаді князя і йдучи наперекір більшості, відриваються від своєї громади і повністю втрачають свою силу і вплив у ній; ніякі матеріальні придбання не здатні заповнити цю втрату. Бояри в разі загострення політичної обстановки виступають як гарантів лояльності громади до князя, стають заручниками, особисто відповідають за виконання громадою договору з князем. 

 Ми рішуче не згодні з поширеними серед істориків уявленнями про безперервній боротьбі між боярськими партіями різної політичної орієнтації, що роздирає громаду на ворогуючі табори. Навпаки, у всіх розглянутих епізодах ми на блюдаются політична єдність громади, кожен член якої неухильно підкоряється вічевому вироком, навіть якщо спочатку він дотримувався протилежної думки. Характерною рисою літописного оповідання про події 1187 - 1189 років є вживання для позначення їх учасників загального вираження «галицькі мужі». Цим літописець як би підкреслює політичну консолідацію громади, не допускаючи можливості протиставлення боярства і простих «мужів». 

 У цій єдності - джерело сили галицької громади, що досягла важливих результатів у своєму політичному розвитку, адже наприкінці] 180-х років галичани, слідом за киянами, новгородцями і пр. затвердили за собою право «по своїй волі» розпоряджатися галицьким князівським столом. Городяни в порушення своїх колишніх зобов'язань відмовляють у підтримці синові ненависної всім Настаські Олегу, виганяють його, а потім і умертвляють. Настільки ж вільно і вимогливо вони поводяться стосовно інших правителів, які займали галицький стіл - Володимира Ярославича і королевича Андрія. Навіть військове втручання ззовні не може зломити волю галичан, вже відчули себе політичною силою, що усвідомили свої суверенні права і необхідність їх захищати і відстоювати. Боротьба за ці права, що почалася з подій 1145, на наш погляд, становить основну суть галицьких «заколотів» і «крамол» другої половини XII в. 5. 

 Особливості політичного розвитку Волині у другій половині XII в. 

 Міські громади ВОЛИНІ У боротьбі за здобуття зовнішньо-та внутрішньополітичного суверенітету. - Військові і політичні успіхи володимирській громади. - Консолідація Волині під владою Володимира та відновлення наступальної політики у відношення Галичини. - Хроніка Кадлубка та «Історія» В. М. Татіщева про боротьбу за Берестьс в 1182 р. - Міська громада Верест але даними польських і російських джерел. 

 Ми розглянули основні події галицької історії середини - другої половини XII в., Яскраво ілюструють тенденцію політичного зростання і посилення громади, поступового утвердження вічового суверенітету в сфері внутрішньогромадських-них відносин. На жаль, події волинської історії цього періоду дійшли до нас у вигляді вкрай скупих і втікачів звісток, що не містять прямих вказівок по цікавлять нас питань і взагалі майже не стосуються стану внутрішньогромадських відносин. Зокрема, нічого не відомо про діяльність віча на Волині, про яких-або проявах самостійності городян у внутрішньополітичних делах1077. Дане положення М. С. Грушевський відносить виключно на рахунок суб'єктивізму літописця, який повинен був «про дещо замовчувати, оскільки земля переживала занадто важливі зміни в своєму політичному житті, щоб залишатися лише їх пасивним свідком» 1078. Нам видається, що тут були і свої об'єктивні причини. 

 У першій половині ХП в. Волинь, на відміну від Галичини, не зумівши відстояти політичної незалежності, на довгі десятиліття потрапила під владу київських правителів. У результаті, як вже говорилося вище, нормальне внутрішньополітичний розвиток громади було вкрай утруднено, виявилися на час втраченими важливі завоювання громади. На підтвердження сказаного наведемо наступний очевидний факт, Володимирське віче, в повний голос заявила про себе вже в кінці XI

 в.1079, коли городяни змушують князя підкоритися волі общіни1080, в XII

 в. практично сходить зі сторінок літописів, не подаючи зримих ознак існування. За таких умов досліднику, що відтворить картину внутрішньополітичного життя громади, не обійтися без звернення до непрямих даними, не уникнути припущень і гіпотетичних побудов, що базуються на загальному розумінні процесів розвитку міських громад в Стародавній Русі. 

 Політична активність володимирській громади, що виявляється у прагненні відстоювати власні інтереси, поступово оживає в міру того, як починає слабшати і потім повністю припиняється залежність Волині від Києва. На думку дослідників, повну самостійність Волинська земля набуває в середині XII в., В 1150-ті годи1081. Аж до цього часу київським князям без особливих труднощів вдавалося тримати під контролем княжий стіл у Володимирі. Кожна зміна на київському столі супроводжувалася відповідної зміною на столі владимирському - київський князь, починаючи з Володимира Мономаха, надавав його своїм синам або іншим молодшим родичам, повністю від нього завісімим1082. 

 У 1150 г 1083 ця традиція була, нарешті, перервана. Захопив Київ Юрій Долгорукий подібно своїм попередникам спробував також підпорядкувати Волинь, куди відступив переможений Ізяслав Мсти-Славич. «Вижену Ізяслава, а волость його всю перейму», - з цими словами Юрій разом з братом В'ячеславом та «зй всіми дітьми своїми» пішов на Луцьк, де тоді княжив брат Ізяслава Володимир *. Здійснитися наміру Юрія завадило героїчний опір лучан, витримали шеститижневу облогу переважаючого силами противника, під час якої ледь не позбувся життя один із синів київського князя Андрій, майбутній Боголюбскін1084 У 1155 знову став київським князем Юрій робить нову спробу підпорядкувати Волинь. До Луцька, де княжив Мстислав Ізяславіч1085, київський князь посилає свого «подручніка» Юрія Ярославіча1086. Але й на цей раз плани Юрія розбиваються про стійкий опір лучан1087. 

 Півтора року тому, у грудні 11561088, Юрій здійснює третю спробу повернути Волинь під владу Києва. На чолі великого війська, в якому брав участь і його давній союзник галицький князь Ярослав Осмомисл «з Галичани», Долгорукий осадив Володимир з метою посадити там свого племінника Володимира Андреевіча1089. Літописець повідомляє про наполегливому опорі, яку виявив Володимирці: «Гюрги ж стоячи оу Володимерь 10 днину ..., і многі крові пролівахутся межи ними, друзии ж, оуязвляемі, оуміраху» 1090. Тоді Володимир Андрійович спробував оволодіти володимирським «передмістям» Червене. Під'їхавши під міські стіни, князь «нача молвіті:" Я єсмь НЕ раттю прішел' до вам, зане [ви] есте людіє, міліі отцю моєму, а яз 'вамь свої кня-жічь. А відчинять! "» 1091. У відповідь хтось з міської стіни, «потягнув' стрелою, оударі в горло» невдалого претендента1092. 

 І Я. Фроянов і А. Ю. Дворниченко бачать тут небажання житі лей «передмістя» «йти врозріз з політикою головного міста» 1 *. Важливим підтвердженням цьому служить звістка, що міститься в таті-щев ському зводі і доповнює повідомлення Іпатіївському літописі: на домагання Володимира Андрійовича червенци «відповідали з честю:" Коли Владимер володієш, тоді ми тобі покірні будемо "» 19. Рішучу відсіч владимирцев і червенцев змусив Юрія та його союзників повністю відмовитися від своїх планів щодо Волині і ні з чим розійтися по домівках. 

 Не можна не бачити за наведеними фактами самостійної політичної позиції міських громад Волинської землі - володимирській і луцькою, перш за все, їх неухильної волі покінчити із залежністю від київського центру, згубної для інтересів і цілей суверенного розвитку. Про те, що зіткнення 50-х років на Волині не їсти лише междукняжескіе конфлікт, обумовлений боротьбою за «отчину» права кількох претендентів, виразно говорять зазначення джерел на участь у бойових діях володимирських і луцьких «воїв», земського війська, сила і завзятість якого вирішують результат справи, 

 и Іншим проявом зростаючої політичної сили місцевих громад, що свідчить про певний рівень зрілості внутрішньо-общинних відносин, є нові спроби (після перерви, викликаної пануванням київських правителів) домогтися права вирішувати долю княжого столу «по своїй волі». Ця тенденція також проглядається в подіях 50-х років. Володимирці, лучани та червенци рішуче відкидають претензії на княжий стіл Юрія Ярославича і Володимира Андрійовича, незважаючи на те, що обидва вони були законними «отчичами» володимирського стола20. Громада не довіряла цим князям, підтримуваним київським князем, віддаючи перевагу тим, хто в її очах заслуговував більшого довіри. 

 Ще наочніше зростаючу самостійність громади у взаєминах з князем демонструє випадок з Володимиром Мстислава-ніж, що княжив деякий час у Володимирі-Волинському після смерті свого брата Ізяслава (1155 -1156 рр.).. Володимир Мстиславич 

 "Фроянов І. Я., Д в о р і н ч е н к о А. Ю. Горо да-держави.,. С. 127. 

 Татищев В. Н. Історія Російська. 4.2. Глави 19-39 / / Татищев В. Н. Зібрання творів: У 8-ми т. М., 1995. Т. II-III. С. 56. 20

 Ці факті.! неможливо пояснити інакше, як зростаючої політичної самостійністю громади; тут, мабуть, не обійшлося без спеціального рішення вічовий громади «головного міста», підтриманого «передмістями», на що вказують узгоджений характер і завзятість дій жителів Волинських міст, які відбили всі домагання неугодних громаді князів- претендентів. 

ш

 виявив свою слабкість, коли безуспішно намагався підпорядкувати Луцьк, відколовся від Владіміра1093. Можливо, ця невдача підірвала авторитет князя серед владимирцев. Наслідки не забарилися. У 1156 племінник Володимира Мстислав Ізяславич, який сидів тоді з братом Ярославом в Луцьку, «еха із'ездом' на стрия свого на Володимира [к] володимир, і я його жінку й матір його, і, всадів' я на вози, везе я, [к ] Лучьску посла, а Стрий його Володімер оутече [к] Пере-мишль. А дружину його ізограбі і товар' весь отя, іже бе принесла із 'Оугор' [вдова] Мьстіславляя (мати Володимира Мстиславича - A.

 А /.) »1094. 

 Все сказане свідчить про неміцному становищі Володимира на Володимирському столі, про відсутність підтримки з боку влади-мирської громади, що й змусило князя ганебно тікати спершу до сусідньої волость, а потім до Угорщини "'. За повідомленням, наведеним B.

 Н. Татищевим, Мстислав вивіз з Володимира до Луцька «такоже кілька знатних вельмож» 1095. Грабіж дружини і сім'ї втік князя, а також висилка з міста підтримували його бояр - це вірні свідоцтва невдоволення громади своїм колишнім володарем, що прийняв форму організованого виступу, мабуть, санкціонованого вечем1096. Не випадково спроба Володимира Мстиславича силою повернути собі володимирський стіл, коли він, отримавши допомогу угорців, приєднався до військ Юрія Долгорукого і Ярослава Галицького, обложили в грудні 1156 Володимир, була зустрінута запеклим опором городян, міцно стояли за свого нового князя Мстислава і разом з ним котрі робили сміливу нічну вилазку з міста, в ході якої союзник Юрія Ярослав Галицький втратив близько половини своїх людей1097, *

 ** 

 Військові успіхи володимирській і луцькою громад, досягнуті під час відбиття агресії сусідів, говорять про посилення військової організації Волинської землі. Цьому неабиякою мірою сприяла активна зовнішня політика Ізяслава Мстиславича початку 1150-х років, коли віл Ин з кое військо постійно бере участь у військових походах далеко за межами своєї землі, підтримуючи князя в його боротьбі за Кіев1098. Цю політику надалі не без успіху продовжили наступники Ізяслава. Успіхи в справах такого роду завжди супроводжувалися значними політичними та матеріальними вигодами для общіни1099. У ході військових зіткнень з Києвом під суверенітет Володимира перейшла територія Погоринья1100, через яку Київщина і Волинь ворогували ще з другої половини XI в. 

 У 1152 і 1154 рр.. княжив у Володимирі Святополк Мстиславич «з полком своїм» брав участь у походах на Галич в складі широкої коаліції, очолюваної його братом київським князем Ізясла-вом1101. Мета походів не викликає сумнівів, явствуя із слів Ізяслава, сказаних на адресу галицького князя Володимирка: «... самого ж імив, а волость його в'зміве» 1102. Іншого разу територіальні прирощення обіцяє володимирському князю Святославу Мстиславича опальний син Ярослава Осмомисла Володимир; в обмін на допомогу в боротьбі з батьком він обіцяє віддати Бузьк і ще три міста'' 1103. Захопити Галич 1152 р. союзним князям завадив угорський король, підкуплений галиць-ким князем5''. Проте, союзники не залишилися в програші. Після поразки галичан в битві під Перемишлем «вси витті» Ізяслава, Свя-тополка і інш. «Нарінуша» на багатий заміський князівський двір, «ту бе товар' в немь багато» 1104, 

 До збагаченню «воїв», які перемагають ворога в далеких походах, приводили та інші заходи волинських князів, які з середини 1150-х років постійно беруть участь у межволостних і междукняже-ських зіткненнях на Русі', а також водять свої полки проти степняков56. Під час одного з походів на половців, в якому серед інших «воїв» «Руської землі» брали участь і волинці на чолі з князями Ярославом і Ярополк Ізяславич, «толико взяша полона множьство, якоже всім' руським воем' наполнітіся до ізообілья п колядників, і чагамі, і детми їхні, і челяддю, і скоти, і конмі »'7. Іншого разу володимирські й галицькі полки «багато душь отполоніша, іже бяхуть взяли Половці» '*. 

 Захоплення і переселення в свою землю «полона» - це міра, яка, безсумнівно, сприяла подальшому посиленню громади, і князі Південно-Західної Русі рано почали усвідомлювати доброчинність такої політики. Згадаймо, що ще наприкінці XI в. теребовльський князь Василько Ростиславич будував плани «переяті болгари Дунайської та посадити я у собе» "9. А Ярослава Осмомисла сучасники високо шанували за те, що земля при ньому« множитися в людех, зане вчені хітріци і ремісники від усіх країн до нього приходили і гради населяли, якими обогосчалась земля Галицька у всьому »1105. 

 Схоже, що і володимирські князі другої половини ХП в. досягли чималих успіхів на даному поприщі. Під 1171 літопис повідомляє, що в ході війни з Дорогобужский князем Володимиром Андрійовичем володимиро-волинський князь Мстислав Ізяславич, захопивши кілька погоринскіх міст, «передмість» Дорогобужа, «вз'веде город Шюмеск', і посла Володимерю, посадника Паоука, кормілця володимир, тамо ж посла »1106. Дослідники переводять ці слова джерела так: «І вивів він (Мстислав Ізяславич. - А. М) [жителів] міста Шумська, і послав [їх] до [місту] Володимиру, [і] посадника Павука, годувальника Володимира [Андрійовича], він туди ж послав »1107. 

 Зміцнення військових Сил землі, зростання мобільності військової організації, що включала в давньоруський період, як відомо, всіх вільних боєздатних общінніков1108, - найважливіші передумови і ознаки політичного посилення громади. У нерозривному зв'язку з даною тенденцією, як ми бачили на прикладі історії Галицької землі, варто підвищення політичної ролі віча, що стає вищим органом влади землі і який стверджує свій пріоритет перед княже- ської владою. Адже вічники - це ті ж «вої», так як воїн в Стародавній Русі був повноправним громадянином і міг реалізувати свої громадянські права участю в вічових собраніях1109. Не дивно, тому, що віче могло відбуватися прямо під час військових походів, коли учасниками його ставали безпосередньо учасники похода1110. 

 Щось подібне, наскільки можна судити, відбувалося і у Волинському війську. Володимирський князь Мстислав Ізяславич, в черговий раз захопив Київ, приймається осаджувати Вишгород, де засів його головний супротивник Давид Ростіславіч1111. Облога закінчилася повним провалом, і Мстиславу довелося покинути київський стіл. Виною всьому - небажання «воїв», «посібників» Мстислава, серед яких були і волинці, продовжувати цей важкий і небезпечний похід. Першими князя покинули «галичани», а коли вороги «яша ... тисячка Всеволодкові-ча »,« від Мьстіслава ж бяхоу рощліліся вси помочи, ізнемог'ше-ся »1112. 

 Свідченням завершення еволюції внутрішньогромадських відносин на Волині в напрямі утвердження суверенітету вічовий громади у внутрішньополітичних справах постає звістка Галицько-Волинському літописі, датоване 1288 роком. Розповідало кончину володимирського князя Володимира Васильковича, літописець зазначає всенародну скорботу і плач по покійному, який користувався великою популярністю. Примітний той факт, що серед маси городян особливо виділяються «лепшие мужі» володимирські: «Найпаче ж плакахом по немь Лепша моужі Володімерьстіі, рекоуче:" Добрий ни, господине, з тобою оумреті, створшемоу Толік свободоу, якоже і дед' твої Роман'. [Він] свободіл' бяшеть від всіх' скривдиш, ти ж бяше, господине, семою поревнувати і наследіль вщух діда свого. Нині ж, господине, оуже до Томо не можемо тобі зрети, оуже бо солнче наше зайде, ни і у образі всіх остахомгь "І тако плакавшеся над нимь все безліч Володімерчев' - моужі, і дружини, і діти, німці, і Со-урожьце, і Новгородці, і жидів плакоуся ... і вбогі, оубо разнии, і чернорісчі, і черничий, бе бо мілостів' на вся злиденна »4 *. 

 Характеризуючи «внутрішнє життя Володимира» на основі зіставлення наведеного известия з даними інших джерел, М. С. Грушевський робить висновок про досить високий рівень соціально-політичної організації володимирській громади: «... вже тоді, в 1280-х рр.., У Володимирі міська громада була організована на зразок німецьких міських громад »1113. Цей висновок підтримав і розвинув М. Н. Тихомиров. У словах галицько-волинського літописця він бачить «натяк на існування особливих міських пожалувань, в першу чергу" ліпших "мужам Володимира - багатющим городянам, верхівці купецького і ремісничого населення» 1114. Вчений справедливо зазначає: «У таких же висловах говорять літописи про привілеї Великого Новгорода:" Новгород виложіша вси князи в свободу: кде їм любо, ту ж собе князя поймають "», а «посилання володимирських городян на князя Романа Мстиславича веде нас, по крайней міру, до кінця XII - початку ХПІ в. Початок привілеїв володимирських городян ставиться до цього часу »1115. 

 Викликає заперечення прагнення М. Н. Тихомирова зв'язати «міські пожалування» переважно з верхівкою володимирській громади. Для такого обмеження, на наш погляд, немає підстав. «Лепша мужі» в сцені оплакування Володимира Васильковича вимовляють свої слова, безсумнівно, від імені всієї громади, адже правом «вольності в князів», про який тут йдеться, користуються не одні тільки «лепшие мужі», це - привілей віча - всенародного зібрання громадян . Сам термін «лепшие мужі» відноситься в першу чергу до боярам1116, общинним лідерам. У цій якості вони виразники волі і настроїв своєї громади, а їх голос - це голос самої общіни3 '. Тому не дивно, що в сцені оплакування Володимира, хоча і беруть участь «все місто ... і бояри вси, старі й молоді »1117, але говорять за всіх тільки бояри. *

 ** 

 Здобуття незалежності і успішне просування по шляху самостійного розвитку сприяли підвищенню політичного престижу Володимира. Так, вже в 1160 р. під Володимирі-Волинському було завершено будівництво нового кафедрального собору Успіння Богородиці, про що збереглося коротка згадка в Никонівському літописі: «Того ж літа князь Мстіслав' Ізяславича підпи святу церкву Вь Володимирі Волинском', і украси ю дивно святими і драгу іконами, і книгами, і вещмі багатьма чюдна, і священними судини злотом і срібну зь бісером' і зй каменіем' драгім' »''. Власне кажучи, в наведеному звістці йдеться про завершення розпису та оснащення храму, побудованого, мабуть, кілька раньше5 '*. «Враховуючи, що будівництво храму мало зайняти 3-4 роки, - вважає П. А. Раппопорт, - початок його можна віднести приблизно до 1156, тобто до першого року князювання Мстислава у Володимирі» 1118. 

 Значення цієї події полягає у свого роду ідеологічному закріпленні суверенного статусу громади, а також її претензій на провідну роль у південно-західному регіоні Русі. Справа в тому, що храмові комплекси в стародавньому суспільстві були не тільки релігіознокультовимі центрами, а й представляли собою особливо важливі престижні споруди, що виконували роль символів формуються городов51 '. Храми, здійматися в головних містах Стародавньої Русі і почитавшиеся жителями всієї волості, символізували суверенітет місцевих общін39. Звідси - гріховна з точки зору християнства практика руйнування і осквернення святинею ворогів, настільки часто відмічувана під час межволостних конфліктів і воєн, практика, перейнята глибоко архаїчним прагненням через руйнування храмів позбавити ворога божого покровітельства611. 

 На це заступництво і розраховували володимирці, присвячуючи зведений у місті храм Богородиці, в допомогу і заступництво якої свято вірили на Русі. Так, наприклад, київський літописець висловлює впевненість, що перемога у війні з половцями одержані, завдяки допомозі «хреста честьнаго і [церкви] святей Матері Божі Бого-родіці велике Десятіньнеі, і яже бяхуть від [її] волості заялі (половці людей і добро . - А. М.). Дааще Бог не дасть Вь образу людини проста, егда начьнуть його обідіті, аже он '[дасть в образу] своее Матері дому? »61. Таким чином, на Русі XII в. вважали, що Бог особливо протегує і захищає від ворогів ту волость, де є храм на честь Богородиці, і жителі такий волості вже не є «прості» люди, так як з ними завжди допомога Богородіци62. 

 Слід відзначити ще одна важлива обставина. Успенський собор у Володимирі-Волинському був побудований в дусі архітектурних традицій Києва та зовнішнім виглядом нагадував головні храми «матері міст руських» - Успенський і Софійскій6 '. Але при цьому собор у Володимирі своїми значними розмірами не тільки досягав, але й перевищував київські: по ширині він дорівнював Софійському собору, а по довжині навіть перевершував его64. Останнє свідчить про наміри владимирцев не просто закріпити і, так би мовити, освятити свій суверенний статус, але також виявляє прагнення у відомому сенсі встати врівень з Києвом, перейняти від Києва роль головного пра- 

 класових міст-держав / / Фрідріх Енгельс і проблеми історії стародавніх суспільств. Київ, 1984. С. 183. 

 '? Фроянов І. Я. Київська Русь. Нариси соціально-політичної історії. С. 242. 

 о0 Там же. 

 6 'ПСРЛ. Т. II. Стб. 559. 

 d2 Про особливе ставлення до Богородиці і надаваному їй заступництву, сформованому в середньовічній Русі див.: Плюха нова М. Б. Сюжети і символи Московського царства. СПб., 1995. Гол. 1. 5

 Див: Воронін II. М., Kaprep М. К. Архітектура / / І с т о р і я культури Давньої Русі. Домонгольський період / Під. ред. Н. Н. Вороніна, М. К. Каргера. М.: Л., 1951. Т. ІІ. С. 276. 

 01Т і х о м і р про в М. Н. Давньоруські міста. С. З 17-3 18. 

 рі центру всієї Південно-Західної Русі. 

 Військово-політичні успіхи володимирській громади сприяли консолідації міських громад Волині перед зовнішнім світом: незважаючи на наявність у Володимирі та Луцьку двох особливих княжих столів, зберігалася єдність військових сил Волинської землі в рамках загальної військової організації, очолюваної одним князем. Так, під 1174 роком у літописі читаємо: «По сем же приде Ярослав 'Лучьскиі на Ростиславича ж з усією Велиньско землею, шукаючи собе старешннь-ства Вь Олговічех'» 65, Прийти «з усією землею» - це значить прийти з народним ополченням всій Волині66. Наявність общеземского військової організації, по вірному зауваженню І. Я. Фроянова і А. Ю. Дворниченко, - «ознака відомої налаженности суспільного механізму Волинської землі ... Волинська земля виступає тут як самодостатнє ціле, що протистоїть Київської волості »157. 

 Тенденція політичної консолідації Волині усталилася в період князювання у Володимирі Романа Мстиславича (1170 - 1199 рр..), Що отримав в цілому високу оцінку дослідників. За словами І. П. Крип'якевича: «У своїх політичних планах Роман спирався в основному на сили Володимирського князівства. Його брати і племінники, хоч і мали свої уділи, особливої політики не вели і в усьому підкорялися Роману »6 *. 

 ; Закономірним наслідком відродження військово-політичного потенціалу Волинської землі стало відновлення активної наступальної політики щодо Галича, що проводилася в кінці XI - початку ХТ1 в. і закінчилася тоді поразкою владимирцев. Вже в середині 1150-х років володимирські князі в коаліції з союзниками роблять завойовницькі походи проти південного сусіда, їх мета - «в'зяті» Галицьку волость69. Півтора десятиліття тому, на початку 1

 ] 70-х років ми стаємо свідками того, як спершу володимирський, а потім луцький князі надають підтримку опальному синові галицького князя Ярослава Осмомисла Володимиру, що встав на шлях 

 ПСРЛ. Т. П. Стб. 576-577. w Ф р о я і про в І. Я.. Д в о р н і ч е і к о А. 10. Горі да-держави ... Л., 1988. С. 126. 67

 Там ate. 

 № К р і п 'я к е в і ч I. П. Галицько-Волинське князівство. С. 83, - Див також; Г рушевськііі М. С. Історія Укргіїні - Русі. Київ. 1993. Т. 11 (. С. 2-4: Паш у - то Вт Нариси з історії Г: i чи ЦКО-Воли якоїсь Русі. Б. м., 1950. С. 192: Котляр П. Ф. Формування території .. . С. 70. 71. 

 ГІСРЛ. Т. II. Стб. 447-45 Г 465-466. . ? ? 

ш

 збройної боротьби з батьком; при цьому волинські князі мають види якщо не на все Галичину, то, щонайменше, на частину її терріторіі1119. 

 Надалі будь-яке ускладнення внутрішньополітичної обстановки в Галичі стає приводом для втручання агресивного сусіда. У 1188 володимирський князь Роман Мстиславич, дізнавшись про негаразди галичан з їх новим князем Володимиром Ярославичем, за допомогою інтриги опанував галицьким столом, добившись «приязні» «галицьких мужів» 1120. Однак перше князювання Романа в Галичі виявилося недовгим. Виною всьому було безоглядне поведінка самого Романа: вирушаючи в Галич, він відрікся від свого «отнего і деднего» володимирського столу («хрест целова» до брата Всеволода: «Боле ми того і не над обидві Володі-мерь» 1121). Цим князь позбавив себе підтримки володимирській общіни1122, а «приязнь» до нього галичан була занадто оманливою. У підсумку Роман не тільки позбувся галицького столу, але і довго потім не міг повернутися у Володимир - городяни не бажали приймати князя-отступніка1123 

 Галицькі князі та галицька громада не залишалися в боргу, рішуче відповідаючи на агресивні випади північного сусіда. Боротьба розтяглася на кілька десятиліть, так як жодна зі сторін аж до кінця XII в. не могла отримати вирішальної переваги. З боку галичан в хід були пущені як політичні, так і військові засоби. Галицькі князі вступали в союзи з найсильнішими правителями Русі - київським та володимиро-суздальським князями, принижено просячи їх підтримки та защіти1124, що було зовсім нехарактерно для попереднього часу (перша половина ХП в.), Коли Волинь була політично слабка і несамостійна. Жорстка конфронтація у відносинах з Волинню виявлялася будь то в загрозі галицького князя почати війну з використанням найманців і «попалити» волость протівніка1125, будь то в реальний участю галичан у військових походах на Волинь у союзі з київськими князьямі1126. Останній випадок такого роду відбувся в 1196 р., коли київський князь Рюрик Ростиславич залучив до по ходу на Волинь Володимира Галицького; союзники попалили околиці Перемиль та Кам'янця «і тако, ополонівшеся челяддю і скотом' і від-местівшеся, возвратішася під своясі» ™ Як бачимо, метою цього походу (для галичан в тому числі) була помста за старі «образи» . 

 І все ж суперництво південно-західних волостей закінчилося перемогою владимирцев. Чимала заслуга в цьому належить, як справедливо відзначають історики, самому Володимирського князя Роману, що володів неабиякими особистими якостями - енергією, рішуче- 

 70 

 стю, цілеспрямованістю, талантом полководця і організатора Князь повною мірою витягнув уроки зі своєї невдачі кінця 80-х років, і, коли через десять років знову представився сприятливий випадок оволодіти галицьким столом, Роман не повторив колишніх помилок і зробив все можливе для здійснення задуманого. *

 ** 

 Значний інтерес для реконструкції внутрішньогромадських відносин представляє розповідь Вінцентія Кадлубка про похід малопольського князя Казимира Справедливого на западноволинскій місто Бе-Реста. Історія цього походу досі залишається багато в чому нез'ясованою. Известия про нього збереглися тільки в польських джерелах, що допускають численні неточності і вельми поверхнево відносяться до всього, що не пов'язане безпосередньо з інтересами польського князя. Росіяни ж літописи не зберегли ніяких відомостей про цю подію. Так що важко з повною визначеністю сказати ні про час походу, ні про те, кому з російських князів зголосився допомагати 

 7! <Там же. Стб. 698. 

 "Див; Дашкевич Н. П. Князювання Данила Галицького по російським та іноземним известиям. Київ, 1873. С. 11; Андріяшев А. М. Нарис історії Волинської землі до кінця XIV століття. Київ, 1887. С. 147; Жданов І. Н. Пісні про князя Романа / / Жданов І. Н.. Російський билевой епос. Дослідження та матеріали. 1-V. СПб., 1895; Г р у ш е нд ь к і І М. С. 1) Історія України - Руси, Т. III. С. 2-4. 2) Історія української літератури Київ, 1993. Т. III. С. 198; E ф і и е і к о А. Я. Історія українського народу. Київ, 1990. С. 76, 80; Дорошенко Д І. Нарис історії України. Львів, 1991. С. 87-88; До p і п 'я до e в і ч I. П. Історія України. Львів, 1990. С. 74-75; Лихачов Д. С. Історичні та політичні уявлення автора «Слова о полку Ігоревім» / / Лихачов Д. С. «Слово о полку Ігоревім» і культура його часу. Л., 1978. С. 140-141; Р и б а кои Б. А. «Слово о полку Ігоревім» та його сучасники. М.. 1971. С. 95-96; Котляр Н. Ф. 1} Роман Мстиславич / / Енциклопедія «Слова о полку Ігоревім» / Відп. ред. О. В. Творогов. СПб., 1995 Т. 4: 2) Галицько-Волинська Русь. Київ, 1998. С. 104. - Ці якості здобули Роману широку популярність у сучасників і нащадків. 

 Казимир. * И 

 Хроніка Кадлубка повідомляє, що, як тільки тимчасово припинилася ворожнеча Казимира і Великопольського князя Мешко Старого, перший негайно зайнявся зовнішньополітичними справами: «Вторгшись на Русь, [Казимир] нападає насамперед на місто Берестя, надійно укріплений як воїнами, так і майстерними спорудами і самим місцем розташування, і тримає в облозі його з усіх сторін »* (|. Далі хроніст пояснює причину походу: Казимир вирішив повернути Берестя« первородного сина своєї сестри, помилково відкинутого братами, через те, що мати з причин прихованої ненависті наклеветал, ніби він [їй] не син я, а був підкладений, [коли] не було надії на потомство »81. Далі з'ясовується, що це несподіване викриття, насамперед, обурило городян, і їх загальне обурення стало причиною позбавлення влади князя:" Тому городяни, вважаючи негідним , щоб який-то незаконнонароджений [син] панував над іншими князями, рішуче збунтувалися, найбільше обурювалися вожді війська »1127. 

 Російським князем, що втратили столу в Берестя, як каже Кад-ЛУБЕК, був хтось з племінників Казимира. Публікатор Хроніки в «Пам'ятниках польської історії» А. Белевский вважав, що тут мається на увазі старший син сестри Казимира Юдіти та угорського королевича Бориса Кальман **. Але ця версія не узгоджується з даними візантійських джерел про те, що Борис був одружений на родичці імператора Іоанна II Комніна * 4 На думку М. С. Грушевського, Кад-ЛУБЕК брав за племінника Казимира сумнозвісного Олега «Настасьіча», позашлюбного сина галицького князя Ярослава Осмомисла, і що за часом ці події слід відносити до 1 і88 р., коли після смерті Ярослава почалася боротьба між його синами * 5. Така гіпотеза грунтується більшою мірою на даних Великопольській хроніки, яка, доповнюючи розповідь Кадлубка деякими новими деталями, допускає очевидну плутанину, змішуючи воєдино дві різні події - похід на Берестя, датований тут 1182, і похід на Г Аліче 11 88 р., коли Казимир допомагав Роману Мстислава чу 

 Більш переважно виглядають пояснення О. Бальцера. Вчений на підставі аналізу широкого кола різноманітних джерел - угорських, польських і російських - доходить висновку, що похід Казимира на Берестя слід відносити до 11 82 м., а не названим на ім'я племінником малопольського князя був син іншої його сестри, Агнешки, виданої в 1151 за волинського князя Мстислава Ізяславича, - згадується в російських літописах Святослав Мстиславич * 1128. Даного рішення дотримуються і сучасні дослідники **. Таким чином, свідоцтва польських хронік відносяться до того періоду в історії Волині, який в найменшій мірі забезпечений російськими джерелами, - до 70 - 80-х років XII в. Київський літописець у ці роки практично не користується волинськими звістками, зосередившись на подіях в інших землях Русі - в основному Володимиро-Суздальській, Чернігівської та Київської * 3 Цим, треба думати, і пояснюється відсутність в літописі даних про похід поляків на Берестя. 

 Необхідно, однак, визнати, що прийняте більшістю дослідників ототожнення згаданого Кадлубка племінника Казимира з російським князем Святославом Мстиславичем далеко не бездоганно. Хроніст стверджує, що польський князь взявся допомагати «первородного сина своєї сестри, помилково відкинутого братами)) і городянами, які вважали« негідним », щоб незаконнонароджений« зверхність над іншими князями ». «Головувати» над своїми братами міг тільки старший, «первородний», як каже Винцентий. Однак Святослав не міг бути старшим сином Мстислава Ізяславича, таким, як відомо, був Роман, що княжив у «старшому» місті Волині Владіміре00. 

 Що ж до Святослава, то, наскільки можна судити, він, навпаки, був молодшим серед відомих за літописами синів Мстислава, і тому після смерті батька йому дістався другорядний стіл в Червене1129. Це, мабуть, найбільш помітна, але не єдина «проблема» в оповіданні Кадлубка. А. В. Горовенко, недавно заново проаналізував його в зіставленні з даними інших російських і польських джерел, з повною підставою міг дорікнути відставного краківського єпископа в тому, що той «зовсім не знає ієрархії княжих столів Західної Волині і повідомляє відомості, що не укладаються в хронологію , відновлювану по російським літописам і польським рочнікам. Він не тільки не може назвати по іменах всіх синів рідної сестри свого князя, але навіть не впевнений в тому, скільки їх взагалі було ... »1130. 

 У розпорядженні дослідників є ще одне свідчення про бе-рестейскіх події 1182, наведене в «Історії Російської» В. М. Татіщева. Це набагато більш докладний і докладне повідомлення, до того ж оперує більш точними і ясними даними. Тут також йдеться про втручання поляків у конфлікт руських князів за столу в Берестя, однак діючими особами цього конфлікту є зовсім інші князі, взагалі не мають відношення До династії волинських Мстиславичів, 

 Згідно В. Н. Татищеву, Дрогичинський князь Василько Ярополка Чіч «посварився» з мінським князем Володимиром Володаревичем, що тримали також і берестеіскій стіл. Закликавши «поляків і мазовшан в допомогти», Василько розбив Володимира в битві на річці Бузі і оволодів Берест, але сам княжити в місті не наважився, залишивши тут «брата дружини своєї, князя мазовецького, з поляки» 0 '. Тим часом Володимир Володаревич, зібравши нове військо і отримавши допомогу полоцких князів, повернувся до Берестя і «по жорстоких нападах кінці дев'яти днів Бресті взяв і поляків багатьох побив, достальних на окуп і в розміну за своїх відпустив» 1131. Продовживши наступ, Володимир завдав виття- скам Василька нової поразки на річці Нурі під Дрогичина, після якого «ледь Василько з малими людьми до тестя свого Лешку пішов». Останній «негайно, есче зібравши військо, пішов на Володимирка і примусив його, оставя Підляшшя, область Васілкову, виіті до Бреста за річку Буг» 93. Однак скористатися плодами такої перемоги дроги-чинський князь не зміг. «Василко, - продовжує В. Н. Татищев, - не маючи чим полякам обесчанного заплатити, котораго від нього усільно вимагали, пожитки бо його все Володимирко в Дрогичині і Нурі пограбував і городи розорив, поступився тестю по собе все своє володіння ... »Ч '\ Наскільки достовірно татіщевські відомості і як співвіднести його з відомостями, повідомляє Польське хроніками? Це питання займав багатьох дослідників, але до цих пір не отримав задовільного рішення. Н. М. Карамзін відмовлявся приймати розповідь Татіщева, вважаючи його змішаним «з явною брехнею» 1132. Подібного погляду дотримуються і деякі новітні автори: татіщевські відомості, вважає А. Б. Головко, «не узгоджується з відомостями сучасних події пам'яток та в зв'язку з цим не може бути використано як джерело з розглянутого питання (йдеться про російсько-польських відносинах кінця XII в. - A. A /.) »9! f. Проти такого крайнього судження висловлюється А. В. Горовенко, що присвятив аналізу таті-щевскіх звісток спеціальне дослідження ". Історик зазначає, що відомості« останнього російського літописця »по своїй надійності не поступаються плутаному і тенденційного повідомленням« сучасника подій »Вінцентія Кадлубка, але оскільки джерело їх не може бути встановлений, весь Татіщевський розповідь про боротьбу за Берестя «доводиться все ж віднести до числа апокрифів» 1133. ' 

 Настільки ж неоднозначним було ставлення до відомостей польських хронік. У польській історіографії повідомлення Кадлубка і його послідовників про важливі перемогах Казимира Справедливого над російськими князями, частина з яких навіть визнала васальну залежність від нього, отримали повне прізнаніе1134. Безпідставність такого висновку свого часу доводив М. С. Грушевський, навпаки, вельми скептично оцінював патріотичні реляції Кадлубка1135 Неодноразово робилися спроби тим чи іншим чином «примирити» наявні версії берестейських подій, зокрема, допускалося, що епізод, описаний В. Н. Татищевим , міг відбутися раніше походу Казимира "'1136. 

 Мабуть, слід визнати, що на рубежі 70 - 80-х років XII в. на берестейський стіл претендували відразу кілька російських князів, в тому числі мінський і Дрогичинський, мали на те певні основанія10, 1. Разом із синами Мстислава Ізяславича, також мали види на Берестя, вони постійно зверталися за допомогою до своїх польських родичів - юному мазовецького князя Лешку Болесла-вічу і його дядька-опікуну Казимиру Справедливому, - використовуючи польські війська при з'ясуванні взаємних претензій1115. Переможцем у цій напруженій, що тривала, мабуть, не один рік боротьбі вийшов княжив у Володимирі-Волинському Роман Мстиславич: «Роман Мстісла-вич володимирський, - повідомляє В. Н. Татищев, - уведав про те, що Василько Підляшшя тестю поступився, пошед з військом, Василька і з тестем з Підляшшя вигнав і сам всім володів »1137, У передачі Вінцентія Кадлубка придбання Романом берестейського столу набуває вигляду пожалування могутнього польського князя: Казимир,« розраховуючи на покору »,« віддає »Берестя« князю Володимирко »Рома-Нуш *

 ** 

 Розповідь Кадлубка, незважаючи на всю його тенденційність і поверхневе відношення до головних учасникам подій з російської сторони, цінний, завдяки ряду важливих деталей, що дають деяке уявлення про участь у цих заходах берестейських жителів, міської громади, аж ніяк не є лише стороннім спостерігачем, байдуже дивитися на сутички князів і покірно приймають будь-який їх результат. 

 Звертає увагу той факт, що, за словами Вінцентія, Берест-ський князь позбавляється столу в результаті виступу городян, «рішуче збунтувалися» проти незаконнонародженого володаря. Берестяне в даному випадку не тільки самі вирішують долю княжого столу, а й втручаються в междукняжескіе відносини, вважаючи неприпустимим, щоб «байстрюк [син] панував над іншими князями». Мова йде саме про масовий рух, який охопив всю міську громаду. Джерело не дає жодних підстав оцінювати його як «бунт берестейського боярства» ш, тим самим знижуючи масштаб і значення того, що відбувається. Роль бояр, іменованих «вождями війська», в розглянутому епізоді обмовляється особливо: вони, як це часто буває в подібних ситуаціях, є ініціаторами антікня-жорсткі виступи громади, - такий, на наш погляд, зміст повідомлення про «вождів війська», які « найбільше обурювалися »з приводу незаконнонародженого князя. 

 В історії Південно-Західної Русі ми вже бачили приклади організованого боярами втручання городян в сімейні справи князів, виступи проти тих з них, чиє походження викликало сумніву, здавалося негідним. У деталях літопис описує виступ галичан проти свого князя Ярослава Осмомисла: городяни силою змусили знаменитого князя жити із законною дружиною («князя водівше до хреста, яко йому имети княгиню Вь правду») і примиритися з законним сином; а ненависну княжу коханку Настаську «Галичани ж , наклад'ше огнь, сожгоша », репресії обрушилися і на її сина Олега (« а сина ея в ув'язнення посланіє ») 1138. У тому, що відбувається ясно видна організуюча і керівна роль бояр, зокрема, відомого галицького воєводи Коснятина Серославіча, навколо якого тісняться інші «мнозі бояри» 1139. Однак головними учасниками подій є самі галичани, самодіяльна міська общіна1140. 

 Ще раз галичани зіткнулися з сином спаленої ними Настаські, презирливо іменованим Олегом «Настасьічем», коли Ярослав Осмо-роздуми перед смертю заповідав йому галицький стіл і довго умовляв «галицьких мужів» і «всю Галицьку землю» погодитися з таким рішенням "2. Але як тільки старого князя не стало, галичани поспішили позбутися його незаконнонародженого сина і передали стіл законному синові Володимиру. «По смерті ж Ярославлі, - читаємо в літописі, - бисть мятежь велік в Галічкоі землі. І сдоумав' ж моужі Галічкиі з Володімером' перестоупішеть хрестьное цілування і ви-гнаша Олга з Галича »11 '. Уживане в наведеному уривку вислів« здумати »є характерним для давньоруських літописців засобом передачі відомостей про вічових решеніях1141, на користь цього говорить і сама прийняте рішення - вигнання князя, - що було виключною прерогативою віча. Перед нами, таким чином, ще один акт політичного волевиявлення вічовий громади, що не терпить на княжому столі осіб недостойного походження. 

 Як ми вже знаємо, за обмовленого власною матір'ю бере-стейского князя заступився його могутній дядько, краківський КНЯЗЬ Казимир Справедливий. Його війська виступили в похід. Проте жителі Берестія не збиралися коритися іноземним завойовникам, надаючи їм саме запеклий опір. Недарма Кадлубек іменує похід Казимира «довгою війною», говорить, що в результаті дій «чималих ворожих полчищ» поляки потрапили у важке становище, «оплакуючи зірку своєї слави як уже згаслу» 11 '. Коментуючи витиеватий і відверто заплутаний розповідь польської хроніки, сучасний дослідник пише: «Велика армія, на чолі якої стояв воєвода Миколай, під час облоги (Берестія, - Л.М.) зіткнулася зі значним опором його захисників, що викликало спочатку бродіння, а потім відкритий бунт серед польських воїнів »1 І тільки ціною величезних зусиль полякам вдалося взяти верх н увійти в місто. Про напруженні боротьби і впертістю опору можна судити за жертвами, яких «поглинув ситий кров'ю меч»; правда, Винцентий говорить лише про втрати з російської сторони: поляки «прориваються» до 

 співали «крізь гори трупів» 1142 

 Боротися з агресором жителям Берестія допомагають сусіди. На допомогу їм прийшли волинські князі, галичани, а також половці і ятвя-гн: «А на допомогу місту підходить князь Всеволод Белзський з князями володимирськими, з галицькими мужами, з відбірними найманими військами, з тисячами партов» ш. Вельми примітний той факт, що галицьке військо значиться тут як самостійна військова сила, обходящаяся (на відміну від белзського і володимирського полків) без участі князя. У цьому відношенні известия Кадлубка повністю відповідають нашим уявленням про військову організацію Галицької землі, отриманим із свідчень російських літописів. Протягом багатьох років «Галичани», «Галічьская допомогти» постійно фігурує в літописних зведеннях як самоврядна бойова одиниця, діюча нарівні з військами, що виступали під проводом князів, але на відміну від них повністю обходящаяся без княжого участі, очолюване власними (земськими) военачальнікамі1143. Тим самим ми отримуємо ще одне підтвердження зробленого висновку про високої мобільності і самостійності військових сил Галичини, набагато переважаючих в цьому воїнства інших російських земель. 

 Здобувши перемогу в важкому бою, Казимир оволодів містом і повернув стіл своєму племінникові. Проте з цим не бажали миритися жителі Берестія, і тому доля нав'язаного їм князя була вирішена наперед, У Хроніці Кадлубка читаємо: «... після нетривалого часу [його] (Казіміра. - А. М.) ставленик вмирає, випивши підсипати своїми отрута» 1144. Якщо в даному повідомленні мова йде дійсно про Святослава Мстиславича, то звістка про смерть його близько 1182 пояснює несподіване зникнення згадок про нього в російських літописах, які знали про діяльність Святослава в попереднє десятілетіе1145. 

 Свавільних берестян. Побоюється та іншої нав'язаний силою правитель - Дрогичинський князь Василько Ярополчич, про який розповідає В. Н. Татищев. Захопивши місто за допомогою польських військ, цей князь, незважаючи на повну поразку свого суперника, який втратив «численний» і пішов в іншу землю, не ризикнув залишитися на здобутому таким способом столі: «Обаче бояся сам тут бути, залишив у ньому (у Берестя. - А. М.) брата дружини своєї, князя мазовецького, з поляки, сам повернувся в Дорогичин »1146 Вбивство берестяні одного неугодного правителя і побоювання за власне життя іншого говорять про зростаючу політичній силі громади, що не бажала підкорятися тиску ззовні і готової якими засобами захистити свій суверенітет. 

 По такому ж шляху здійснювалося політичний розвиток інших громад Південно-Західної Русі, зокрема, галицькою. Згадаймо, як галичани, незадоволені правлінням Володимира Ярославин, збиралися його вбити: «Моужі ж Галічкиі.,., Совокоупівше полки своя і оут-вердівшеся хрестом, і восташа на князь свої. І не смішачи його вилучимо-ти, ні оубіті, зане з вси бяхоуть в Доумен тієї, бояхоу бо ся приємний-Лев Володімеревих' »12 - '. Тоді справа кінчилася вигнанням князя1147. Проте надалі галицька громада вже не проїдала своїх кривдників і щодо їх діяла набагато більш рішуче. У відповідь на репресії, учинені князями Ігоревичами, коли, згідно з літописом, загинуло відразу п'ятсот галицьких бояр1Ь, галичани піддали позбавленим влади правителів смертної кари, попередньо викупивши їх з угорського полону: «Галічаном' ж моляться ім', да биша і повісили мьсті заради. Оубежені ж бувши Оугре великими дар'мі, перед-ні биша на повішення місяця вересня »1148. Приклади подібного ставлення до князів ми можемо бачити і в інших землях Русі1149. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Іван Берладник: Грамота 1134 » Берладь і берладннкі "
 1. 17. Новгородська судна грамота і Псковська судна грамота.
    Основними джерелами права в Новгороді і Пскові були відповідно Новгородська і Псковська судні грамоти. Існує лише один і дуже неповний список Новгородської судно грамоти (що відноситься, мабуть, приблизно до 60-их рр.. XVвв.). У цьому уривку містяться окремі кримінально-процесуальні норми про "наездчіках" (наїзд - захоплення нерухомості) і "грабежчіках" (грабіж - захоплення рухомого
 2. План
    Передумови і причини феодальної роздробленості. Феодальна роздробленість - форма державності в умовах зрілих феодальних відносин. Князівство Володимиро-Суздальське, Галицько-Волинське, Київське. Їх історія. Літописи як джерело з історії князівств. Новгородська республіка. Статути, договірні грамоти, Псковська судна грамота як джерела з історії Новгородської і Псковської
 3. 44. Жалувана грамота містам.
    У 1785 Катерина II видала скаржитися грамоту містам, яка представляла собою кодифікацію законодавства про статус міського населення. Виділялося 6 категорій міського населення. Міські купці (1) були розділені на гільдії, залежно від розміру стану. Міська інтелігенція, банкіри та капіталісти склали шар почесних (іменитих) громадян (2), які володіли правами особистих
 4. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
    АСЕІ - Акти соціально-економічної історії Північно-Східної Русі ГВНП - Грамоти Великого Новгорода і Пскова ДДГ - Духовні і договірні грамоти великих і удільних князів XIV - XVI ст. ДКУ - Давньоруські князівські статути HIJI - Новгородський перший літопис став і молодшого ізводів ПСРЛ - Повне зібрання російських літописів РИБ - Російська історична бібліотека РІІР - Рідкісні джерела з
 5. Методичні рекомендації
    При роботі над темою необхідно переглянути лекції та підручник, так як перший питання носить виключно теоретичний характер. Теж необхідно і при підготовці до другого питання. Крім того, тут необхідно проаналізувати витяги з «Іпатіївському» літопису з метою ілюстрації процесів протікають в руських князівствах. Наведені нижче фрагменти «Іпатіївському» літопису наочно ілюструють
 6. Рязанська земля
    Рязанська земля в другій половині XIII-XIV ст. зберігала відносну незалежність, хоча перебувала в складному політико-географічному положенні, будучи затиснута між Золотою Ордою, з чиєю територією вона безпосередньо межувала, і Північно-Східною Руссю, а з другої половини XIV в. - І підступили з Заходу Великим князівством Литовським. Столиця князівства у другій половині XIII в.
 7. Література:
    Абсолютизм в Росії (XVII - XVIII ст.). М., 1964 Альшиц Д.Н. Початок самодержавства в Росії: держава Івана Грозного. Л., 1988. Вернадський Г.В. Московське царство. Ч. II. М., 1997. Гумільов Л.М. Від Русі до Росії. М., 1992. Демидова Н.Ф. Служива бюрократія в Росії XVII ст. і її роль у формуванні абсолютизму. М., 1987. Зимін А. А. Реформи Івана Грозного. М., 1960. Зимін А. А. Опричнина Івана
 8. § 2. Суд і розслідування по Псковській судно грамоті
    Псковська судна грамота була затверджена на віче в 1467 р. У Пскові в той період діяли суди світські та церковні. До світським судам ставилися: 1) суд князя, який розглядав всі злочини майнові і проти особистості. Основне покарання, яке передбачала Псковська судна грамота, - це пені (штрафи); за підпал і вбивство допускалася смертна кара. Але суд князі не
 9. 43. Жалувана грамота дворянству.
    У 1785 Катерина II видала скаржитися грамоту дворянству, яка представляла собою кодифікацію законодавства про статус дворянства. За дворянами закріплювалися такі права: 1. Приватні: тілесна недоторканність (дворяни було піддавалися тілесним покаранням і тортурам); право на геральдику (герб); звільнення від обов'язкової державної служби (вперше затверджене Петром III в Маніфесті
 10. 2. 6. 1134-1135 рр.. Статутна грамота новгородського князя ВСЕВОЛОДА МСТІСЛ АВНЧА ЦЕРКВИ ІВАНА ПРЕДТЕЧІ НА опоки
    Се аз князь великий Гаврил, наречениі Всеволод самодр'жець Мьстіславічь, онук Володимир, пануванню ми всією Руською землею і всією областю Новгороцкою, божим благоеоленіем поставив есми церков 2 святий велікиі Іван на Петрятіне дворище і влаштував есми ю Іконами шанований став, й еуангеліем дорогоцінним і всіма жнігамі мслолнь , усхроіл есми попи та диякони в збірні великої церкви. І даю святому
 11. Співвідношення грошових одиниць у правових документах Стародавньої Русі.
    У Короткої Правді: 1 гривня = 20 ногат = 25 кун = 50 резан У Великій Правді: 1 гривня кун = 20 ногат = 50 кун (резан) = 150 векш У Псковській Судно грамоті: 1 рубль = 30 гривень кун = 220
 12. Глава перша
    1 Символічно: якщо АГР (х), то ехр (х). СР 119 а 34 і 120 а 15. - 373. 2 Символічно: якщо | - Ах - | Р (х), то Н-і АГР (х). Ср, 119 а 36 і 120 а 8. - 373. 3 «Звернення» тут вживається в сенсі перетворення висловлювань виду «А притаманне Б» в висловлювання виду «Б є (взагалі) А». Однак якщо А притаманне Б лише в деякому відношенні, то помилково, що Б є взагалі А. СР прим. 4 до
 13. 18. Суд і процес у Новгороді і Пскові.
    Як і по Руській правді, процес у Новгороді (по Новгородської судно грамоті) і Пскові (по Псковській судно грамоті) носив змагальний характер. Доц. А.В. Ільїн називає цю форму процесу обвинувальної. Тими чи іншими повноваженнями в судовій сфері володіли всі вищі новгородські (псковські) магістрати: князь (княжий намісник), архієпископ (намісник архієпископа), посадник і тисяцький
© 2014-2022  ibib.ltd.ua