Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

1.4. Класифікація систем управління вченням

На малюнку 22 показана ця класифікація: видно, що ми маємо в своєму розпорядженні для вибору тільки вісьмома способами управління навчальною діяльністю учнів. Вони називаються моно-дидак-тичні системами. На цьому малюнку вони позначені арабськими цифрами 1-8.

Якщо при вивченні одного і того ж УЕ використовуються кілька моносістем, то виникає комбінована дидактична система, що володіє специфічними властивостями. З елементарної математики відомо, що, комбінуючи вісім моносістем, можна отримати велике число комбінованих систем, але не всі вони ще вивчені і не всі використовуються. На деяких ми зупинимося нижче.

Система 1 («традиційна») має наступну структуру управління вченням: це розімкнене управління, розсіяний інформаційний процес, що виконується вручну. Що це означає? Це означає, що вчитель тільки епізодично знайомиться з результатами навчальної діяльності учня, через досить тривалі проміжки часу (розімкнене); що вчитель не в змозі здійснювати індивідуальний підхід до кожного учня (розсіяний); і що вчитель не використовує технічні засоби для управління (ручне) . Це також означає, що і учень дізнається про якість засвоєння ним навчального мате-

308

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 30 * 9

Лекція № 9. Управління вченням. Дидактичний процес, ч. 2

Вид

управління:

Вид

інформаційного процесу:

Засоби управління:

Назва дидактичної системи:

а +5

п5 ^ (

еее ГОІ ннн

ІМЛ

Рис. 22

ріала лише епізодично і через великі проміжки часу. Це навіть для добре вихованої і старанного учня вкрай неприємна навчальна ситуація, оскільки він не в змозі оцінювати і коригувати свою навчальну роботу відповідно до хоч якимись критеріями. Читач, без сумніву, дізнався в цій характеристиці системи 1 нашу традиційну, класно-урочну школу.

У виконаних дослідженнях переконливо показано, що це сама слабка система управління вченням. Її середній коефіцієнт засвоєння знань учнями К1 <= 0,2-0,3. Водночас ця система володіє одним з важливих достоїнств перед будь-якими іншими системами навчання: вона дає можливість учням, при бажанні, але не з обов'язку (!), увійти в безпосередній контакт з учителем навіть при великій групі учнів. Ця система може виявитися доречною для створення первинної орієнтування учня в предметі і при поточному спілкуванні вчителя з окремими групами учнів. Переважне ж використання цієї системи управління вченням як у школі, так і у вузі, створює неминучу і далі невигубну педагогічну занедбаність учнів, про яку до пори не підозрюють біжать за програмою вчитель і школярі.

-о-

309

Bespa1ko1.qxd 28.02.2008 16:15 Раді

В.П . Беспалько. природосообразном ПЕДАГОГІКА

Система 2 («аудіо-візуальні засоби навчання») також використовується в груповому навчанні. Її істотна відмінність від системи 1 полягає у використанні технічних засобів для управління вченням. Найдавніший з цих коштів - підручник, використовуваний на уроці в різних видах, але переважно як задачник, збірник вправ або керівництво до виконання лабораторних робіт. Значно пізніше з'явилися проектори («чарівні ліхтарі»), кіно-та відеопроектори, магнітофони і, нарешті, комп'ютери для повідомлення інформації на допомогу вчителю. І, дійсно, використання цих коштів на уроці значно розвантажує вчителя від рутинної роботи з багаторазовому викладу, поясненню, демонстрації навчального матеріалу. Для учнів ж застосування названих технічних засобів, крім кілька кращого уявлення інформації, нічого не змінює в управлінні їх пізнавальної діяльністю: це все той же розімкнене управління і розсіяний інформаційний процес. Якість засвоєння з використанням системи 2 ніколи не перевершує досягнень, можливих в системі 1, моделлю якої вона є. Сказаним пояснюється крах надій ентузіастів навчального кіно, особливо активних у 20-30-ті роки минулого століття, які сподівалися впровадженням у навчальний процес кінофільмів зробити революцію в навчанні. Ніякої революції не вийшло, а й справжньої дидактичної оцінки навчальне кіно досі не отримало. Деякі скептики поспішили зробити висновок про марність кіно для вдосконалення навчального процесу, і разом з його ентузіастами переглянули безперечні переваги кіно в поданні інформації учням. Саме ця функція навчального кіно має отримати можливо більш повний розвиток. дидакта слід долати тенденцію «кіношників» до виробництва громіздких, перевантажених кінокурси і зосередити свої зусилля на виробництві кінофільмів, націлених на певні функції дидактичного процесу: орієнтовну, інструктивну, контрольну, мотиваційну та інші.

Подібну ж ситуацію переживають зараз і ентузіасти впровадження комп'ютерів в навчальний процес. Як свого часу «кіношники» сучасні «комп'ютерники» також все ще не вловили, що комп'ютер сам по собі не робить погоду в навчанні, а тільки через ту дидактику, якої він оснащується і з якою він входить в навчальний процес. Якщо він вводиться в навчальний процес

310

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді

311

Лекція № 9. Управління вченням. Дидактичний процес, ч. 2

в логіці системи 2, він тільки покращує характер подання інформації учневі, не змінюючи управління його навчанням в порівнянні з системою 1. Звідси деякий скепсис до використання комп'ютерів у навчанні у викладачів і школярів.

В системі 3 («консультант») порівняно з системою 1 змінена лише структура інформаційного процесу: замість розсіяного використовується спрямований інформаційний процес.

За структурою управління в цій системі видно, що це має бути система для індивідуалізованого навчання. Тільки в індивідуальній роботі з учнем вчитель в змозі здійснювати спрямований інформаційний процес. У цей же самий час вчитель не простежує повноцінність виконання учнями всіх навчальних процедур (розімкнене управління). У реальному навчанні найбільш близьким методом навчання, що використовує цю схему управління навчанням, є консультування. Незважаючи на те, що консультант зустрічається з учнем один на один, він, проте, не простежує його навчальну діяльність і засвоєння їм отриманих від консультанта роз'яснень. Внаслідок цього результат такого навчання нестабільний і не перевищує К1 <= 0,3-0, 5.

Прикладами системи «консультант» можуть послужити епізодичні зустрічі вчителя з учнем і перевірка його робіт; такі ж зустрічі професора зі студентом або аспірантом; контакти батьків і дітей; керівників і підлеглих. У всіх цих прикладах використовується розімкнене управління, спрямований інформаційний процес і впливу «вручну». Принципові можливості цієї системи не виходять за межі першого рівня засвоєння, але з широким розкидом залежно від кваліфікації та особистісних якостей консультанта.

Система 4 умовно названа «підручник». Умовність цієї назви полягає в тому, що в підручнику може бути змодельована будь-яка система управління вченням.

Підручник ж за системою 4 - це той найгірший варіант традиційного підручника, який набув поширення по всьому світу і з усіх навчальних предметів. Така його масова поширеність пояснюється, мабуть, тим обставиною, що при повній відсутності будь-якого знання дидактичної теорії підручника автори навчальних книг наслідують в їх написанні один одному і в результаті склався такий найпростіший шаблон підручника, в якому, за певної спрямованості информаци-

311

-е-

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді

312

В.П. Беспалько. природосообразном ПЕДАГОГІКА

онного процесу (учень індивідуально користується підручником), залишається розімкненим процес управління вченням. Якщо в такому підручнику учневі і пропонуються деякі вправи або контрольні питання, то, як правило, зворотній зв'язок буває занадто відстроченої (або учневі пропонується шукати її в тексті, чого часто він зробити не може), і учень отримує мало переваг від спрямованості інформаційного процесу. Внаслідок цього якість засвоєння учнем предмета за таким підручником, навіть при великій старанності учня, не перевищує К1 = 0,5-0,6. Найкращі результати можуть бути отримані за підручником, позначеному позицією 8, але приклад такого підручника ми досі назвати не можемо .

Система 5 названа «мала група». Тут передбачається, що вчитель буде здійснювати замкнутий управління в розсіяному інформаційному процесі. Це означає, що він буде керувати індивідуальною навчальною діяльністю кожного учня в групі протягом всього уроку по замкнутому циклу. Досвід і дидактичний аналіз показують, що фізичні можливості вчителя такі, що він може це робити насилу і не дуже повноцінно тільки в тому випадку, якщо в учнівському групі не більше 7 ± 2 учнів. Ось чому ця система названа «мала група ». Як тільки група починає перевищувати« критичний »число 7, вона все ближче наближається до системи управління 1, досягаючи її повної характеристики уже при дюжині учнів.

Деякі« саморобні »і наївні реформатори освіти в Росії і за кордоном борються за обмеження обсягу навчальної групи 25 учнями. Вони зовсім безпідставно припускають, що це істотно поліпшить якість навчання. Вони навіть не підозрюють про існування суворої дидактичної залежності якості навчання від способу управління вченням. Спосіб же управління вченням в групі з 25 учнями той же, що і в групі з 250 учнями - система 1. Звідси і якість навчання не вище К1 = 0,3 - 0,4. У справді малій групі (7 ± 2 учня, за відсутності перевантаження навчальним матеріалом) можна досягти істотно більш високої успішності учнів, ніж у системі 1: К1> 0,7; К2 = 0,3 - 0,4.

Система 6 - модель системи 5, але вона не має обмежень по числу учнів в навчальній групі. Це так зване комп'ютерне навчання, але воно застосовується і в бескомпьютерном варіанті у вигляді програмованого підручника. Його поява

312

Bespa1ko1.qxd 28.02.2008 16: 15 Раді

Лекція № 9. Управління вченням. Дидактичний процес, ч. 2

відноситься до кінця 50-х - початку 60-х років ХХ століття. У лічені роки захоплення їм, як справжня пандемія, охопило більшість країн світу з Америкою і Росією на чолі. Конференції, симпозіуми, наради і злива статей і книг ознаменували короткий період життя цього педагогічного винаходи. Його засновники і гарячі проповідники, американці Скіннер, Краудер, Столюров і російські вчені, зіткнувшись з нездоланними перешкодами для впровадження цієї системи в життя школи, зайняли вичікувальну позицію в своїх дослідницьких лабораторіях, і ентузіазм його першовідкривачів поступово пішов на спад, а з їх відходом з життя і зовсім згас.

Цікаво тут обговорити питання про важких долях педагогічних винаходів, часто терплять фіаско, незважаючи на очевидні їх гідності і здатність до вдосконалення того чи іншого аспекту освіти. Крім програмованого навчання, можна тут назвати такі корисні педагогічні розробки, як опорні конспекти Шаталова, теорію поетапного формування розумових дій Гальперіна, теорію початкової освіти Занкова, теорію узагальнень Давидова та багато, багато інших цікавих і обіцяють ідей, що поділили долю програмованого навчання. Серед причин, що поховали ці ідеї та розробки, насамперед треба назвати їх випереджаючий характер по відношенню до зрілості суспільства, яке споживає освітні продукти. Що це означає? Це означає, що до цих пір суспільство задовольняється усвідомленням самого факту існування освіти, але не стурбоване його справжнім якістю і все ще не співвідносить якість освіти з якістю життя суспільства. У цих умовах освіта живе абсолютно автономною і безконтрольної життям , виробляючи те, що воно хоче, а не те, що необхідно для розвитку продуктивних сил суспільства. Цю проблему ми вже згадували вище при обговоренні недосконалості формулювання соціального замовлення освіти.

Іншою причиною несприйнятливості систем освіти (НЕ тільки російських, а й світових) до корисних модернізаціям є все ще існуюча «кустарщина» у підготовці навчальних засобів, якому непосильні серйозні підприємства. Так, вчитель сам розробляє плани і зміст своїх уроків, а автор підручника поодинці пише підручник чи програму для комп'ютера. Давно пора, за аналогією з сучасною індустрією, налагодити масову підготовку всіх засобів образователь-

313

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді

В.П. Беспалько. природосообразном ПЕДАГОГІКА

ного виробництва, своєрідний конвеєр, з якого б сходили продукти, виготовлені за останнім словом науки і техніки. Тоді і все, що володіє безсумнівною ефективністю, буде втілено в педагогічних продуктах, а вчитель займеться своєю основною роботою - управлінням процесом навчання, використовуючи, а не створюючи кустарно, ці продукти колективного професійної творчості.

 Зараз, на новому витку історії освіти з істотно збільшеним психолого-педагогічним знанням і величезними можливостями персональних комп'ютерів, повернення до ідей комп'ютерного навчання є єдино ефективним відповіддю освіти реаліям і вимогам XXI століття. Треба тільки подолати типову помилку в застосуванні комп'ютерів: моделювання в них системи 1 (див. рис. 22). У них треба, як мінімум, моделювати систему 5, а як максимум - систему програмованого навчання (див. Беспалько В.П., 1970). 

 Система 7 є однією з найдавніших, дорогих і найбільш ефективних систем управління навчанням. Її назва - «репетитор», а сутність - замкнуте управління, спрямований інформаційний процес, що виконується висококваліфікованим педагогом. Репетитор працює з одним, максимум двома учнями, простежуючи кожен крок навчальної активності учня і підтримуючи позитивну мотивацію його вчення, створюючи найбільш сприятливий режим і умови для навчання. Індивідуалізація навчання в системі «репетитор» отримує своє найбільш повне втілення. Можна припустити, що система «репетитор» є вродженою здатністю людини з передачі досвіду від покоління минає поколінню, вступає в життя.

 Першим усвідомленим аналізом педагогічного досвіду репетиторства є опис давньогрецьким філософом Платоном педагогічної діяльності Сократа. Подальша історія педагогіки та педагогічна практика багата прикладами блискучих успіхів багатьох і багатьох, часто залишалися безіменними, репетиторів, що сприяли розвитку талантів відомих поетів, письменників і вчених. 

 У Росії та США безліч індивідуальних педагогів і цілих компаній пропонують свої послуги репетиторства у підготовці до різних іспитів, і їх пропозиції знаходять своїх клієнтів. Наше спеціальне вивчення представницької вибірки цих педагогічних підприємців показало, що біль- 

 314 

 ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 

 315 

 Лекція № 9. Управління вченням. Дидактичний процес, ч. 2 

 шінство з них цілком сумлінно відпрацьовують свої гонорари, але працюють вони, як правило, в системах 3 і 5, не досягаючи стабільного результату у підготовці своїх учнів. Чимало цих підприємців в гонитві за виручкою, користуючись безконтрольністю своєї діяльності, і зовсім працюють в системі 1, по суті обманюючи своїх клієнтів. Таке псевдорепетіторство можливо тільки завдяки педагогічному невігласи дбайливих батьків. 

 Автоматичної моделлю «репетитора» може бути уявна система адаптивного управління навчальною діяльністю 8. Ми говоримо «уявна», оскільки така система поки існує тільки в педагогічній теорії. Її практичне втілення ще чекає появи таких технічних засобів, які здатні не тільки на програмовану зворотний зв'язок, а й на зворотний зв'язок непередбаченого змісту. В останньому випадку сучасні комп'ютери дадуть елементарний збій в роботі і доведеться вдаватися до допомоги вчителя, оскільки тільки він поки здатний на розумні імпровізації в евристичних ситуаціях. 

 Показання вісім моно-дидактичних систем вичерпують всі наші можливості з управління процесом навчання. У будь-який момент скоєння процесу навчання в класі під керівництвом вчителя або будинку, «студіюючи» підручник, завжди відбувається управління процесом, про який ні вчитель, ні, тим більше, учень і не здогадуються. Це відбувається тому, що процес навчання завжди складається з двох алгоритмів: функціонування (АФ - вчення) та управління (АУ - управління вченням), і не важливо, наскільки доцільно вони побудовані. Всі інші численні фактори навчального процесу, безумовно впливають на його результат, за своєю важливості («питомій вазі») не йдуть ні в яке порівняння з цими двома головними алгоритмами навчання. При цьому, від того, на якій теоретичній базі побудований АФ, залежить швидкість процесу засвоєння знань учнями, тоді як від того, який АУ використовується для управління їх пізнавальною діяльністю, залежить досяжне якість засвоєння учнями досліджуваного предмета. Ці залежності показані схематично на малюнку 23. 

 Малюнок ілюструє педагогічний закон, який регулює ці зв'язки: будь-які зміни в якості навчального процесу завжди обумовлені змінами АФ або АУ. Як можна простежити по малюнку 23, при одному і тому ж АФ, характеристикою 

 315 

 -Е- 

 ВеБраІкоІ.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді З: ^ 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 якого є кут ф підйому кривої процесу навчання, досягнення по а прямо залежать від обраної системи управління процесом. Так, системи 1 і 2 можуть забезпечити максимально учнівський рівень засвоєння. На більш високих рівнях засвоєння ці системи втрачають керування процесом через накопичення некерованих прогалин у знаннях учнів, і якість навчання більше не росте. 

 Ті ж співвідношення характерні для інших систем управління навчанням: кожна з них має свій принциповий межа можливостей по досягненню учнем майстерності в предметі: системи 3 і 4 не піднімуть якість навчання вище а2, а системи 5 і 6 - вище а3, і тільки системи 7 і 8 можуть зазіхнути на виховання творця. 

 СХЕМА МОЖЛИВИХ ДОСЯГНЕНЬ "\ 

 В РІЗНИХ дидактичного процесу 

а

 IV 

ш

 -О- 

 Рис. 23 

 316 

 -О- 

 II 

Т

 ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 3:> 7 

 Лекція № 9. Управління вченням. Дидактичний процес, ч. 2 

 Зі сказаного зрозумілі марні зусилля з удосконалення якості навчання без зміни АФ або АУ. Як не стимулювати вчителя або примушувати учня, нічого не зміниться в якості навчання, якщо алгоритмом функціонування залишається спілкування, а алгоритмом управління - розімкнене управління і розсіяний інформаційний процес. 

 Крім моно-дидактичних систем, вище згадувалася можливість використання комбінованих систем. Деякі з них вже відносно добре вивчені, інші ж усе ще чекають своїх дослідників. Їх відносно докладний аналіз міститься нижче. 

 2. Комбіновані дидактичні системи 

 У конкретній практиці навчання рідко можна зустріти тривале використання якої-небудь однієї монодідактіческой системи. Зазвичай вчитель інтуїтивно урізноманітнює методи і прийоми навчання і стихійно звертається до тієї чи іншої монодідактіческой системі, формуючи в ході уроку різноманітні комбіновані дидактичні системи. Зрозуміло, що усвідомлений вибір моносістем та їх комбінування переважніше стихійних конструкцій, оскільки комбіновані дидактичні системи, так само як і моносістеми, володіють строго визначеними, принциповими можливостями для досягнення учнями успіхів у навчанні. 

 З усього різноманіття можливих комбінованих дидактичних систем ми зупинимося лише на тих, які до теперішнього часу найбільш повно досліджені і вивчені. 

 Такими системами є (див. рис. 21): 

 «Дідахографія», формула якої (1 + 4); 

 «Сучасна» - її формула: (1 + 2 + 4); 

 «Локальна» - (1 + 5 + 4 + 3) і найбільш комплексна - 

 «Програмоване навчання» з формулою (1 + 2 + 3 + 6). 

 Особливістю комбінованих дидактичних систем є «нерівноправність» складових їх моносістем в утвореної комбінації: одна з систем стає «провідною» моносистемами та її принциповими можливостями (див. рис. 22) та часткою її використання визначаються можливості комбінованої системи. Так, наприклад, в дідахографіі провідною системою є система 4. Її принципові можливості - 

 317 

 Bespa1ko1.qxd 28.02.2008 16:15 Раді 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 це засвоєння учнями навчального матеріалу на рівні не вище другого з коефіцієнтом засвоєння до К2 = 0,4-0,5 за умови, що частка використання системи на уроці досягає 70-80% часу уроку. При меншій частці використання підручника учителем для організації самостійної навчальної діяльності учнів на самому уроці відповідно знижується якість засвоєння, все більше наближаючись до принципових можливостей системи 1. 

 Застосування комбінованих систем диктується рядом обставин, головні такі: а) початковий стан знань учнів і б) прийнята стратегія навчання. Розглянемо ці системи докладніше. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1.4. Класифікація систем управління навчанням"
 1. 1.2. Функціональний поділ праці. Класифікація персоналу за категоріями
    класифікації персоналу залежно від професії або посади працівника, рівня управління, категорії працівників. Базовою є класифікація за категоріями працівників, запропонована в 80-х рр.. Держкомпраці СРСР. Ця класифікація передбачає виділення двох основних частин персоналу по участі в процесі виробництва: робітників і
 2. Проблеми класифікації зобов'язань
    класифікації зобов'язань носить в літературі дискусійний характер. Нерідко класифікація зобов'язань здійснюється шляхом довільного вичленування окремих видів зобов'язальних правовідносин поза їх зв'язку з іншими зобов'язаннями. Наприклад, виділяються договірні і позадоговірні, односторонні і взаємні, прості і складні, альтернативні і факультативні, головні і додаткові
 3. 1. Цілі класифікації
    класифікація головним чином юридичних конституцій, хоча звернення до фактів дійсності також повинно мати місце (коли, наприклад, йдеться про фактичні, фіктивних або нефіктивного конституціях). Класифікація конституцій, їх рознесення по різних класах на основі загальних властивостей дозволяють орієнтуватися в різноманітті конституцій, сприяють встановленню закономірно існуючих
 4. Командно-адміністративна система управління
    система управління народним господарством, заснована на ієрархічному розподілі функцій управління і не допускає відхилень від заздалегідь намічених планів, фактично побудована по армійському зразком. Методи командно-адміністративного управління виправдані в екстремальних ситуаціях - у воєнний час, при відновленні зруйнованого господарства і т.п. У звичайній ситуації необхідне поєднання
 5. 5. Ніццька угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг з метою реєстрації товарних знаків
    класифікації товарів. У багатьох країнах, включаючи і ті, що формально не стали учасницями Угоди, діє правило, згідно з яким у кожній заявці на реєстрацію мають зазначатися індекси класу товару, знак на який заявлений до реєстрації. Як міжнародна реєстрація знаків, так і їх реєстрація на національній основі не можуть ефективно здійснюватися без належної
 6. 8. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ педагогічного процесу
    класифікація методів навчання І.Я. Кернера і М.Н. Скаткина, Ю.К. Бабанського, М.А. Данилова і Б.П. Єсипова, дана їх детальна характеристика. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи, технології. Наводяться різні трактування визначення методу навчання. Оптимальним визнано наступне: методи навчання - способи організації навчально-пізнавальної діяльності учня з
 7. Концепція наукового управління Ф. Тейлора - «Людина - елемент системи».
    система вичавлювання поту », жорстке нормування праці. Основні функції управління персоналом - найм, звільнення, видача заробітної плати. Жорсткий авторитарний стиль керівництва. В цілому, і управління персоналом і керування організацією як особливий вид професійної діяльності поки не
 8. Злобін Е.В., Міщенко С.В., Герасимов Б.І.
   . Управління якістю в освітній організації. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2004. 88 с., 2004

    системи, проаналізовано підходи до управління якістю, вивчений і запропонований до використання зарубіжний досвід управління якістю у вищій школі, представлені основи формування системи менеджменту якості відповідно до міжнародних стандартів ISO серії 9000. Рекомендується для студентів спеціальностей «Менеджмент організації», «Стандартизація і сертифікація» та «Управління якістю», а
 9. IX. Класифікація, найменування і впізнавання
    класифікацію відносин, ми тим самим визнаємо його близькість до класифікації сутностей. А якщо ми згадаємо, що, з одного боку, класифікація відносин включає в себе класифікацію речей або властивостей, між якими ці відносини існують, а, з іншого боку, класифікація сутностей включає в себе класифікацію відносин між складовими їх властивостями - тоді спорідненість обох процесів
 10. Теми рефератів і курсових робіт:
    системи державного та регіонального управління в період Київської Русі. Організація державного управління в Київській Русі в 9-11вв. та імперії Карла Великого. "Повість временних літ" як історичне джерело для вивчення державного та регіонального управління в Київській Русі. Співвідношення князівської влади і народного віча в Стародавній Русі. Система державної влади
 11. Питання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
    класифікації. 15. Сутність антропогенного впливу. Антропогенне навантаження. 16. Забруднення і його види. 17. Нормативи якості навколишнього Середовища: поняття, види. 18. Методи регулювання взаємовідносин виробництва з навколишнім середовищем. 19. Екологічні витрати: поняття, структура. 20. Поняття економічного збитку від забруднення навколишнього Середовища. 21. Економічна ефективність
 12. 1. Класифікація цивільних правовідносин
    Класифікація цивільних правовідносин переслідує не тільки теоретичні, а й практичні цілі, що полягають у правильному з'ясуванні прав і обов'язків сторін, визначенні кола правових норм, що підлягають застосуванню в процесі виникнення, реалізації та припинення правовідносин. За характером взаємозв'язку уповноваженої і зобов'язаної суб'єктів розрізняються абсолютні і відносні
 13. Системний підхід.
    системи в рамках зовнішнього оточення, а управління персоналом повинно комбінувати соціальні та технологічні процеси з метою трансформації всього вхідного і вихідного по відношенню до середовища. Системний підхід в той же час визначає управління персоналом як частина, компонент системи управління організації, яка виступає як комплекс взаємодіючих елементів: суб'єктів і об'єктів,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua