Головна
ГоловнаЕкологіяЗагальна екологія → 
« Попередня Наступна »
Некос В.Е.. Основи загальної екології та неоекології: навчальний посібник. Програмні та проблемні лекції для студентів спеціальності 7.0708 Екологія Частина I, - Харків., 1998 - перейти до змісту підручника

ЛІТЕРАТУРА

1.Программа навчального курсу "Основи загальної екології і неоекології

2.Учебно-методичні розробки кафедри (курс лекцій).

3.Федоров В.Д., Гильманов Т.Г., Екологія, вид- во МГУ. М., 1980, 464с.

4.Мьякушко В.К., Вольвач Ф.В., Екологiя. Вища школа. К., 1984, 168 с.

5.Стадніцкій Г.В., Родіонов А.І. Екологія: Уч.пособие, М., Висш.школа, 1988, 272 с.

6.Боков В. А. та ін Геоекологія (науково-методична книга з екології. Сімферополь "Таврія", 196, 384 с.

7.Реймерс Н.Ф. Природокористування. Словник-довідник. М., Думка , 1990 г, 637 с.

8.Дедю І.І. Екологічний енциклопедичний словник. Кишинів: Гл.ред.Мол.Сов. Енциклопедії. 1990. - 408 с.

9.Довiднік з охорони природи. А.Л.Андрiенко та iн.

Киiв, Урожай. 1985, 248 с.

10.Ситнік До . М. та ін Біосфера, екологія та охорона природи. Спр.пособіе, К., Наук.думка, 1987, 523 с.

11.Гродзінській М.Д. Основи ландшафтноi екологii. - К, Наук.думка. 1993 р.

12.Сочава В.В. Введення у вчення про геосистеми. М., 1978 г.

13.Будико М . І. Глобальна екологія. М.: Думка, 1977, 327 с.

14.Плотніков В.В. На перехрестях екології. М.Мисль, 1985, 208 с.

15.Моісеев Н. Екологія людства очима математика, М.Мол.Гвардія, 1988, 254 с.

16.Едберг Р., Яблоков А. Важкий шлях до неділі (Діалог на порозі третього тисячоліття). М: Прогрес, 1988 - 160 с.

Наведений перелік питань, що підлягають вивченню свідчить про те, що його основна вимога - відновлення (відновлення) знань з понятійно-термінологічний апарат екології, засвоєних у процесі вивчення курсу "Вступ до спеціальності".

Це вкрай необхідно зробити, тому що наступний матеріал може бути успішно засвоєний тільки за умови володіння цими початковими, але основоположними знаннями. Разом з тим це тільки "крапля" в "море визначень" одного тільки поняття екологія. Тому необхідно не тільки відновлення раніше придбаних знань, що стосуються як терміну "екологія", так і деяких інших, а й поповнювати базу понятійно-термінологічного апарату. Це визначає основну мету і завдання відповідної проблемної лекції з даного модуля.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ЛІТЕРАТУРА"
 1. Література
  літератури. На початку століття основною тенденцією в літературі є зміна класицизму і сентименталізму новим течією - романтизмом, воспевающим відхід від повсякденності, прагнення до піднесеного ідеалу, його пошук в минулому. Цей напрямок проявляється у творах В.А. Жуковського, К.Ф. Рилєєва, ранніх творах А.С. Пушкіна і М.КХ Лермонтова. У другій чверті XIX в. у російській
 2. Варламова А.Я., Агарков Е.В.. Сам зроби вибір навчальної літератури з педагогіки, природокористування та концепції сучасного природознавства: Навчально-методичний посібник. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 80 с., 2004
  літературі різних авторів з педагогіки, природокористування та концепції сучасного
 3. Рекомендована література 1.
  література / / Філософські науки . -1990. - № 2. 6. Мамардашвілі М.К. Проблема свідомості і філософське покликання / / Питання філософії. -1968. - № 8. 7. Лосєв А.Ф. Дерзання духу.-М., 1988. 8. Рашковский Е.Б., Вл. Соловйов про долі та сенсі філософії / / Питання філософії. -1988.
 4. Джерела та література
  література. - 1990. - № 1. «З нещадною рішучістю ...»: Лист В.І. Леніна т. Молотову для членів Політбюро / / Співрозмовник. - 1990. - №
 5. Господарський і громадський лад Стародавньої Індії по «Законам Ману »і« Артхашастре ».
  літератури видавництва« Наука ». 1985. Гл. 12, 13, 14. Бешем А. Чудо, яким була Індія. М.: Головна редакція східної літератури видавництва« Наука ». 1977. З глав 4 і 5. Історія Стародавнього Сходу. / Под ред. В.І. Кузищина. М., 1999. Гол. 28-33 (с. 337-340, 346-348). Історія Сходу. / Под ред. Р.Б.Рибакова та ін М., 2000. Т.1. Глава 22. Історія Стародавнього Сходу. Тексти та документи. / Под ред.
 6. Розділ 3. Основна і додаткова література.
  література.
 7. 27. Невтішний висновок
  літератури все йде якнайкраще. Прекраснішого редукційні діаграми, які можна зустріти в наукової та метанаучной літературі, в значній мірі оманливі і вводять в оману, оскільки серйозно вони ніким не аналізувалися. Звернемося тепер до інших, більш вивченим видам інтертеоретіческіх
 8. Культура Стародавнього Єгипту.
  література. Образотворче мистецтво та архітектура. Наукові знання древніх єгиптян. Література Історія Стародавнього Сходу. / Под ред. В.І.Кузіщіна. М., 1999. Гол. 7. Історія Сходу. Т.1. М., 2000. Гол. 11 (с. 176-191). Історія Стародавнього Сходу. Частина 2. М., 1988 (з гол. 5 і 7). Історія стародавнього світу. Кн.1. Рання старовину. М., 1989. Лекція 14: Лацис І. А. Культура стародавнього Єгипту. Стародавні
 9. Організація перської держави в кінці 6 - початку 5 століть до н.е.
  література: Дандамаев М.А. Політична історія Ахеменидской держави. М., Дандамаев М.А. Іран при перших Ахеменідах (6 століття до н.е.). М., Всесвітня історія. Т.1. М.: Госполитиздат. 1956. Проблемно-логічне завдання: створити хронологічну таблицю становлення держави Ахеменідів, розподіливши матеріал за трьома колонкам: «Дати», «Події», «Зміст». Доповіді:-Економічний і соціальний розвиток
 10. Культура Стародавнього Китаю.
  література Стародавнього Китаю. Література (основна): Стародавні цивілізації. / Под ред. Г.М.Бонгард-Левіна. М.: Думка. 1989. гл.14. Історія Сходу. Т.1. М., 2000. Історія Стародавнього Сходу. / Под ред. В.І. Кузищина. М., 1999. Історія стародавнього світу. Кн.2. Розквіт древніх товариств. М., 1989. Лекція 29: Малявін В.В. Ідеологічні течії в Китаї V - III ст. до н.е. Хрестоматія з історії Стародавнього Сходу. М.:
 11. Земельні відносини і соціальна борьбав елліністичному світі.
  література: Левек П. Елліністичний світ . М., 1989.-С. 63-75, 82-85. Тарн В. Елліністична цивілізація. М., 1949.-С. 174-191. Зельин К.К., Трофимова М.К. Форми залежності в Східному Середземномор'ї в період еллінізму. М., 1969. Проблемно-логічні завдання:-Порівняйте становище елліністичного поліса порівняно з грецьким полісом V в. до н. е.. - Заповніть хронологічну таблицю
 12. Додаткова література: 1 .
  Алексашина І. Учитель і нові орієнтири освіти. - СПб., 1997. 2. Анікеєва Н.П., Віннікова Г.В., Смирнов С. А. Режисура педагогічної взаємодії. - Новосибірськ : НДПІ,
 13. Література
  літератури Давньої Русі. 12 століття. М., 1980; 13 століття. М, 1981; Російське законодавство 10-20 століть. М. , 1984. Хрестоматія з історії Росії. З найдавніших часів до 17 століття. М, 1994. Хрестоматія з історії СРСР з найдавніших часів до кінця 15 століття. М., 1960. Борисов Н.С. Російські полководці 13-16 століть. М. , 1993. Великі духовні пастирі Росії. Під редакцією проф. А.Ф. Кисельова. М, 1999. Гумільов
 14. 1. Поняття і функції авторського права
  літератури та мистецтва, встановленню режиму їх використання, наділення їх авторів немайновими і майновими правами, захисту прав авторів та інших правовласників. Авторське право виконує чотири функції. Перша з них - визнання авторства та охорона творів науки, літератури і мистецтва. Авторське право встановлює охорону цих творів з моменту їх створення. Авторське
 15. Повстання рабів під проводом Спартака (73-71 рр.. до н. е..).
  література: Коржева К.П. Повстання Спартака в радянській історіографії / / Питання історії, 1974, № 10. Мишулин А.В. спартаківських повстання. М., 1955. Хефлинг Г. Римляни, раби, гладіатори: Спартак у воріт Рима. М., 1992.-С. 3 - 9, 119-143, 199-252. (Популярна, але досить змістовна робота). Доповіді: Сіцілійські повстання рабів. Військове мистецтво Спартака (по роботі Горської В. Військове мистецтво
 16. Рекомендована література 1.
  Введення у філософію: Підручник для вузів. 2ч. - М.: Политиздат, 1989 (ч.2). 2. Доброхотов A.JI. Категорія буття, в класичній західноєвропейській філософії.-М., 1986. 3. Канке В.А. Філософія.-М. 1997. 4. Мамле Ю.В. Долі буття / / ВД. - 1993 -
© 2014-2022  ibib.ltd.ua