Головна
ГоловнаЕкологія → 
Загальна екологія
ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ
Легушс Е.Ф. Лекції з екології / Уфа: УГАТУ, кафедра Безпеки виробництва та ПРОМЕКОЛОГІЯ. - 148 с. 2010
Н. М. ЧЕРНОВА Лекції з загальної екології. Довідкові матеріали до курсу «Екологія Москви і сталий розвиток». - М. 2009

Посібник являє собою збірник довідкових матеріалів з загальної (класичної) екології, її історію та основних розділів. У популярній формі викладається зміст основних понять екології, її основні закони і принципи. Показано значення концепції сталого розвитку в контексті додатка загальних підходів класичної екології до сучасної соціальної дійсності.

Посібник призначений для самоосвіти учням старшої школи, студентам, педагогам. Видання може бути використано при розробці матеріалів для курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Далекосхідний державний технічний Університет (ДВПИ ім. В.В. Куйбишева Контрольна робота / Екологія популяції, екологія співтовариств (сінекологія) 2008

1. Параметри популяції

2. Динаміка популяцій

3. Типи екологічних взаємодій популяцій

4. Екологія спільнот (сінекологія)

5. Висновок

А.В. Гапоненко Загальна екологія. Лекції для студентів I курсу 2006
Лекції для студентів I курсу
Б.М. Міркін, Л.Г. Наумова ЕКОЛОГІЯ / підручник для старших класів школи, М.: Стійкий світ 2001

На вашу долю випала нелегка доля - взяти участь в історичному процесі відродження своєї Батьківщини. Нова Росія повинна бути країною не тільки демократичною і багатою, але й екологічно чистої: без забруднюючих атмосферу заводських труб, без варварської експлуатації лісів і грунтів, з озерами та річками, не отруюють неочищеними стоками. Лише при відновленні і збереженні природи можливо процвітання суспільства.

Сьогодні ми далекі від цього ідеалу, але становище наше не безнадійно. Є країни, наприклад ФРН і Японія, що домоглися чудових успіхів у збереженні природи в значно більш важких умовах - при меншій забезпеченості природними ресурсами і при більшій щільності населення. Їх досвід показує, що можна розвивати сучасну промисловість, мати продуктивне сільське господарство і при цьому охороняти природу.

Воронков Н. А. Екологія загальна , соціальна, прикладна: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Посібник для вчителів. - М.: Лгар. - 424 с. 1999

У пропонованому загальноосвітньому підручнику викладено основи екології, з якими повинен познайомитися кожен студент (спеціаліст) незалежно від одержуваної спеціальності. На його основі можуть вивчатися більш специфічні екологічні дисципліни стосовно профілю вузу або роду діяльності фахівця.

Підручник ставить метою надати допомогу у вирішенні досить актуальною завдання екологічної освіти. У ньому в доступній формі, при максимально можливому збереженні наукового рівня, викладаються основні питання класичної та сучасної екології. Книга є результатом узагальнення досвіду багаторічної наукової роботи автора в галузі екології та викладання дайной дисципліни у вузі.

Некос В.Є. Основи загальної екології та неоекології: навчальний посібник. Програмні та проблемні лекції для студентів спеціальності 7.0708 Екологія Частина I, - Харків. 1998

У посібнику викладені основні положення традиційної (геккелевской) екології та неоекології (сучасної екології). Понятійно-термінологічний апарат, наведений у посібнику, модульна система викладу і подальший тестовий контроль забезпечує отримання достатніх та оптимальних екологічних знань для майбутнього еколога широкого профілю.

Книга може бути корисною для будь-якого фахівця, який працює в області як традиційної, так і сучасної екології.

© 2014-2022  ibib.ltd.ua