Головна
ГоловнаНавчальний процесІнформаційні технології в навчальному процесі → 
« Попередня Наступна »
Федяінова Н.В.. Використання інформаційних технологій в учебномпроцессе початкової школи: Навчальний метод, посібник. - Омськ: Омськ, держ. ун-т, 2004. - 71 с., 2004 - перейти до змісту підручника

2.1. Написання педагогічного сценарію

Розробка навчальної програми починається з написання педагогічного сценарію. Педагогічний сценарій включає опис діалогу користувача і ЕОМ в процесі навчання, короткі інструкції по роботі з програмою.
На стадії написання педагогічного сценарію необхідно вирішити такі основні завдання [10]:
конкретизувати мети використання 1111С;
провести аналіз логічної структури навчального матеріалу;
вибрати методи навчання;
відібрати необхідний навчальний матеріал;
провести синтез навчального матеріалу;
розробити алгоритм навчання.
При конкретизації цілей використання 1111С необхідно враховувати [10]:
мети навчання даному навчальному предмету;
місце даного уроку в системі уроків по предмету;
можливості учня на даному етапі навчання.
При визначенні цілей навчання необхідно визначити, для вирішення яких навчальних завдань (формування умінь, узагальнення і систематизація і т. д.) доцільно використовувати дане 1111С, на яких уроках (і в якому місці) воно може бути застосоване. Для визначення цілей навчання на рівні окремого уроку необхідно враховувати вихідний рівень опорних знань учнів, рівень сформованості умінь і навичок, встановити оптимальну за послідовність вивчення окремих фактів, понять, закономірностей і законів.
У ході аналізу навчального матеріалу необхідно з'ясувати, чи доцільно вивчення даного матеріалу за допомогою ЕОМ; визначити, на якому рівні повинні бути засвоєні знання, сформовані вміння та навички, в якій послідовності необхідно вивчати даний матеріал.
При виборі методів навчання необхідно вирішить два основні завдання:
Визначити місце використання ППС в системі традиційних методів навчання, тобто встановити на яких уроках, в якій послідовності , з якою метою використовується дане ППС, яке місце воно займає в загальній структурі уроку або системи уроків, як буде поєднуватися використання ППС з традиційними методами навчання.
Визначити сукупність методів, які доцільно використовувати в даному ППС.
При вирішенні першого завдання необхідно пам'ятати, що час роботи молодших школярів за комп'ютером на уроці згідно ергономічним вимогам не повинно перевищувати 10-15 хвилин [3].
При вирішенні другого завдання необхідно враховувати логіку подачі навчального матеріалу: індуктивний або дедуктивний метод.
При використанні індуктивного методу навчальний матеріал викладається від приватних понять до загальних. Цей метод доцільно використовувати, коли досліджуваний матеріал носить переважно фактичний характер (узагальнення і систематизація знань).
Дедуктивний метод передбачає виклад матеріалу від загального до приватного. Використання дедуктивного методу сприяє швидкому вивченню навчального матеріалу, розвитку в учнів абстрактного мислення, вміння проводити аналіз і синтез.
Після відбору необхідного навчального матеріалу необхідно його синтезувати і структурувати. Для цього весь навчальний матеріал слід розділити на невеликі логічні порції інформації, які зручні для сприйняття при роботі за дисплеєм комп'ютера. Такі порції інформації називаються кадрами (в PowerPoint - слайдами). Кадр (слайд) являє собою сформоване цілком зображення на екрані дисплея. Такий поділ дозволяє визначити кордон між старим і новим зображенням.
За характером наданої інформації кадри можна розділити на статичні і динамічні. Можливості статичних кадрів обмежені, вони нагадують окремі плакати. Набагато ефективніше застосування динамічних кадрів, в яких широко використовуються графічні та анімаційні можливості PowerPoint. При цьому у молодших школярів виникають набагато багатші зорові образи, ніж при використанні статичних кадрів.
Кадри умовно можна розділити на кілька типів відповідно до реалізації цілей навчання [10]:
інформаційні - повідомляють яку інформацію;
довідкові - містять довідковий матеріал;
операційні - організують переробку отриманої інформації;
контролюючі - містять питання, завдання і забезпечують контроль за засвоєнням матеріалу;
оцінюють - дають оцінку відповідям учнів;
роз'яснюють - надають підказки, роз'яснення;
інструктивні - пояснюють роботу з програмою.
Дані типи кадрів при створенні навчальної програми
можуть використовуватися в чистому вигляді і в поєднаннях один з одним.
Кадри повинні відповідати ряду вимог:
навчальний матеріал, який пред'являється учням, повинен бути добре ілюстрований, максимально стиснутий і чітко структурований;
текст на екрані не повинен бути суцільним, необхідно розбивати його на короткі абзаци;
не слід захоплюватися кольором, так як це відволікає увагу, заважає зосередитися;
при подачі навчального матеріалу доцільніше використовувати форму запису, прийняту при традиційному навчанні, слід уникати скорочень і професійного жаргону;
необхідно передати управління швидкістю подачі інформації самому учневі, не нав'язувати йому свій ритм роботи.
Оформляти педагогічний сценарій зручніше у вигляді окремих бланків, на яких представлена інформація екрану дисплея, зазначений тип кадру і напрямок переходу до наступного кадру. Попередньо загальну структуру переходів від одного кадру до дру-гому доцільніше представляти у вигляді графа, вершини якого - номери кадрів (слайдів), а ребра - стрілки напрямку переходів до наступного кадру.
Можна виділити три типи бланків для оформлення педагогічного сценарію.
Перший тип підходить для опису кадрів, які мають тільки один вихід (інформаційні, довідкові, інструктивні): Тип і номер кадру Напрямок переходу Другий тип кадрів може бути використаний для опису контролюючих кадрів, якщо передбачені тільки дві реакції на відповідь учня - «вірний», «невірний»: Тип і номер кадру + Напрям переходу -
Третій тип бланків використовують при більш ретельному аналізі відповідей учнів («вірний», «невірний», « неповний »і т. д.), при виборі варіанти подальших дій (зі списку меню): Тип і номер кадру -2 Напрямок переходу + -3 - Два останніх типи бланків часто використовують для опису інформаційних кадрів, якщо учні в процесі роботи повинні відповідати на питання, виконувати завдання, звертатися до довідки, підказці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.1. Написання педагогічного сценарію "
 1. РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ЗАСОБАМИ POWERPOINT
  написання педагогічного сценарію; розробка окремих слайдів; компоновка слайдів; демонстрація
 2. 3. Об'єкти авторського права
  написанням проектів законів, і частково вони існують на доходи від авторських прав на ці проекти. Вони не вимагають компенсації від держави, коли їх проект перетворюється на офіційний закон. Але вони повною мірою використовують своє виключне право на продаж проекту закону. Було б абсолютно неприйнятно дозволити таким організаціям забороняти застосування законів на основі їх проектів.
 3. Який порядок надання 'щорічних відпусток?
  Написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою; 8) працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації; 9) працівникам , які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування; 10) батькам З вихователям дитячих
 4. Розвиток кар'єри
  написання плану розвитку кар'єри. Наприклад, сюди можуть увійти такі кроки: Ваші навички і Ваша робота. Співробітник аналізує своє мас-терство і вимоги поточної роботи. Вказуються незатребувані навички, що є одним з джерел ідей з приводу майбутньої роботи. Навички, які потрібні, але яких немає, вказуються, як потреба в розвитку. Ваше життя і Ваша робота. Даний пункт
 5. 2.2. Розробка окремих слайдів
  педагогічному сценарієм. Вид слайда відповідає бланку кадру. Після вибору шаблону або відразу після вибору кнопки Порожню (нову) презентацію на екран виводиться діалогове вікно Створити їла fid (Розмітка слайда). За допомогою цього вікна встановлюється для чергового слайда тип авторозмітки, тобто макет, план, схема розміщення структурних елементів слайда (рис. 18). Якщо зовнішній вигляд
 6. 2.3. Компонування слайдів
  педагогічного сценарію (Вид - Слайди (Звичайний)). На першому етапі при необхідності можна змінити існуючу послідовність слайдів. Для цього переміщуваний слайд виділяють лівою клавішею миші і, утримуючи її в втопленому стані, вказують курсором нове місце розташування слайда. Після цього клавішу відпускають і слайд встановлюється в потрібному місці. Установка керуючих кнопок і гіперпосилань
 7. 2.5. Приклад розробки фрагмента навчальної програми
  педагогічного досвіду відомо, що вчителю не вистачає часу для індивідуальної роботи з кожним учнем і проведення контролю. Можна провести самостійну роботу по даній темі, але учень вирішує завдання не тільки для того, щоб знайти рішення. Його мета - навчитися вирішувати, навчитися будувати логічний ланцюжок умовиводів, що приводить до вірного рішення. І в цьому може допомогти вчителю грамотно
 8. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  педагогічний сценарій майбутньої програми. Користуючись можливостями PowerPoint, уявіть розроблені кадри у вигляді слайдів. Перевірте працездатність програми в усіх напрямках. Складіть конспект уроку з використанням розробленого 1111С та обліком ергономічних
 9. 6. Методичні рекомендації ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТІВНОГО ПРАВА
  написання курсової роботи за планом роботи; - повнотіла Розкриття змісту всех вопросам тими; - чіткість та ясність викладання; 122 - логічність та післідовність викладання; - грамотність роботи. Вікладаті материал у курсовій работе рекомендується у безособовій ФОРМІ висловлювань (напр., "Вважаємо", "думаємо", "рахуємо" та ін.). Материал при вікладенні винен буті рівномірно розпріділе-ний между
 10. 5. Вічний інтерес, вічні суперечки Іван Грозний і Петро Великий
  написана в 1570-і роки князем А.М. Курбським. Як і Адашев, Курбський входив до Обрану Раду і в 1550-і роки був одним з найбільш близьких сподвижників царя. Однак після падіння уряду Адашева Курбський, побоюючись опали, втік до Литви (1564), щоб очолити одну з польських армій у війні проти Росії. Під час перебування за кордоном він написав Івану IV три листи, в яких піддав його
© 2014-2022  ibib.ltd.ua