Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Який порядок надання 'щорічних відпусток?Щорічна додаткова відпустка надається понад щорічну основну відпустку за однією підставою, обраною працівником. Порядок надання додаткової відпустки з кількох підстав встановлює Кабінет Міністрів України.

189

Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватись одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо від неї.

Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних
гірничих роботах, З 69 календарних днів.

Щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові з таким розрахунком, щоб вони
були використані, як правило, до закінчення робочого року.

Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший
рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві.

У разі надання працівникові зазначених щорічних відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу, за винятком випадків, передбачених частиною сьомою 10
статті Закону ИОб отпускахи .

Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи
у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються:

1) жінкам З перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам,
мають двох і більше дітей віком до 15 років або
дитину- інваліда; Е

2) інвалідам; '

3) особам віком до вісімнадцяти років;

4) чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю або пологами;

5) особам, звільненим після проходження строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду на постійне місце проживання;

6) сумісникам З одночасно з відпусткою за основним місцем роботи;

190

7) працівникам, які успішно навчаються в закладах
освіти та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних,
курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою ;

8) працівникам, які не використали за попереднім
місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації;

9) працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування;

10) батькам З вихователям дитячих будинків сімейного типу;

11) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Щорічні відпустки за другий та наступні роки
роботи можуть бути надані працівникові в будь
час відповідного робочого року.

Черговість надання відпусток визначається
графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим, або іншим, уповноваженим на представництво трудовим колективом, органом, і доводиться
до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або
уповноваженим ним органом, який зобов'язаний повідомити-працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж
за два тижні до встановленого графіком терміну.

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний
вести облік відпусток, що надаються працівникам.

Щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний
для нього час надаються:

1) особам віком до вісімнадцяти років;

2) інвалідам;

3) жінкам перед відпусткою у зв'язку з беременноі стю та пологами або після неї;

191

4) жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;

5) одинокій матері (батьку), які виховують дитину без
батька (матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків;

6) дружинам (чоловікам) військовослужбовців;

7) ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

8) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється дію Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту;

9) батькам З вихователям дитячих будинків сімейного типу;

10) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Керівним, педагогічним, науковим, науково-педагогічним працівникам, фахівцям установ
освіти щорічні відпустки повної тривалості у перший та наступні робочі роки надаються у період літніх канікул незалежно від часу прийому їх на роботу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Який порядок надання 'щорічних відпусток? "
 1. Який порядок надання відпусток без збереження зарплати?
  Щорічно; 2) чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, З тривалістю до 14 календарних днів; 3) матері або іншим особам, зазначеним у частині третій статті 18 та частини другої статті 19 Закону; в випадку, якщо дитина потребує домашнього догляду, З тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку; 4)
 2. Яка загальна характеристика законів та інших нормативних правових актів, що регулюють трудові відносини в Україні?
  Надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці. Типове положення про атестацію педагогічних працівників України затверджено Наказом Міністерства освіти України 20 серпня 1993; Положення про порядок проведення атестації лікарів З Наказом Міністерства охорони здоров'я 19 грудня 1997; Положення про порядок проведення
 3. У яких інших нормативних актах врегульовані питання про відпустки?
  Надання відпусток, відносяться Закони України:. ИО підприємствах в Украінеи від 27 березня 1991 р.2; ИОснови законодавства України про охорону здоровьяи від 19 листопада 1992 р.3; ИОб основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Украінеи від 16 грудня 1993 р.4; ИО державної службеи від 16 грудня 1993 г.5; Про статус народного депутата
 4. Як обчислюється середня заробітна плата працівника?
  Наданні працівникам щорічної відпустки, додаткової відпустки у зв'язку з навчанням, додаткової відпустки працюй-1 кам, які мають дітей, або виплати працівникові ком-1 пенсаціі за невикористану відпустку; при предостав-| леніі працівникам творчого відпустки; при виконанні працівниками у передбачених законом випадках державних або громадських обов'язків; при перекладі
 5. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  порядок роботи центральних установ; 70-ті роки - створення численних тимчасових установ на місцях, як би відділень московських наказів, що призвело до зростання чисельності наказових людей. Приказні були монолітною групою. Якщо думні дяки і частина дяків з наказів зливалися за своїм майново-правового становища з феодальною знаттю, брали участь у підготовці
 6. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  Які його особливості і витоки, кого можна назвати представниками цього напрямку суспільно-політичної і філософської думки. Під консерватизмом традиційно розуміється напрямок в політиці, що прагне до збереження існуючого державного і громадського порядку, йому приписується боротьба з демократичними силами, з прийдешніми реформами. Таким чином, консерватизм трактується з
 7. 4. Основні види партійних сис-тем.
  Порядок негосуд-веного фінансування політичних партій і встановив нові критерії для перерозподілу пределенія коштів на проведення виборчої кампанії. Багатопартійні системи без монопольно пануючої партії, при яких створюються зазвичай коаліційні уряди, існують і в таких країнах, як Бельгія, Данія, Нідерланди та деяких інших. 2. Багатопартійні системи з монопольно
 8. 3.1. Аналіз стану військового законодавства на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства Росії
  порядок вступу громадян на військову службу за контрактом. Вказується, що контракт укладається громадянами з МО РФ письмово за типовою формою, у порядку, передбаченому «Положенням про порядок проходження військової служби». Пункти 2 і 3 визначають загальні положення умов контракту. Встановлюється добровільність укладення контракту, терміни служби, вимога «... сумлінно?! виконувати всі
 9. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  порядок) і т. д.). Обов'язки курсанта з навчання - засвоєння програми за встановленим рівнем професійної підготовки, дотримання вимог статутів та інших підзаконних актів, які не суперечать Конституції і законам. Обов'язок МО привласнити по закінченні училища певну категорію і розряд офіцера залежно від бажання учня, на підставі результатів атестації і розподілити
 10. 1.1. ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ РИСИ ТА ЗАВДАННЯ
  порядок його використання в кожному окремому випадку визначаються тим начальником, в розпорядженні якого він знаходиться (виділяється). Співробітники міліції і військовослужбовці спеціальних моторизованих військових частин внутрішніх військ МВС Росії несуть патрульно-постову службу у встановленій форменому одязі. При вирішенні спеціальних завдань їм може бути дозволено несення служби в цивільному одязі.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua