Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Яка загальна характеристика законів та інших нормативних правових актів, що регулюють трудові відносини в Україні?Найважливішим після Конституції законом, що регулює застосування найманої праці на території України, є Кодекс законів про працю.

Нині чинний КЗпП затверджений / Верховною Радою України 10 грудня 1971 і введений в дію з 1 червня 1972 року. У цей Кодекс вносилося багато
змін (понад ЗО разів). Останні суттєві зміни були внесені 24 грудня 1999 р.1 і 8 червня
2000 року (Праця і зарплата, № 26, липень, 2000 р.).
Вперше в Кодекс було внесено правило про право працівника на відшкодування моральної шкоди у всіх випадках її заподіяння, а не тільки при заподіянні
шкоди здоров'ю виробничою травмою. Обмежена сфера укладення контракту. У ст. 21 КЗпП (у новій редакції) передбачено, що сфера застосування
контракту визначається законами, а не законодавством, як було раніше.

Внаслідок заборони примусової праці, обмежені можливості тимчасових переказів без згоди працівників на роботу, не обумовлену трудовим
договором. Тепер такий переклад допускається тільки
для запобігання або ліквідації стихійного лиха, епідемій, епізоотії, виробничих аварій,
а також інших обставин, які ставлять або можуть

'Урядовий кур'єр. З 2000 р. З № 5.

Поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей.

Переклад в разі простою тепер допускається за згодою працівника. Внесені й інші зміни. Разом з
часом справжній Кодекс не відповідає повною мірою нових реалій ринкових відносин. І тому не випадково в ИОсновних напрямах соціальної політики на 1997-2000 гг.и, затверджених Указом Президента, поставлено завдання розробити і прийняти новий
Кодекс законів про працю. Створено робочу групу, яка проводить роботу з підготовки проекту нового КЗпП.

Крім КЗпП, прийняті й інші важливі закони, які регулюють трудові та інші відносини, пов'язані з трудовими. Так, велике значення має Закон
Україна ИО зайнятості населенняв від 1 березня 1991 р.,
Закон * 0б охорони праціїх від 14 жовтня 1992 г.. Закон
ИОб оплаті праціїх від 24 березня 1995 г.. Закон ИО порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів) и від 3 березня 1998. Закон ИО професійні спілки, права та гарантії їхньої діяльності
від 15 вересня 1999. Закон ИОб отпускахи від 15 листопада 1996 р., Закон.И0 державних наградахи від

16 березня 2000 та інші закони, частково пов'язані з
працею. До таких законів відносяться Закон ИО підприємствах в Украінеи від 27 березня 1991. Закон ИО власністю від 7 лютого 1991 г.. Закон ИО предпрінімательствеи від 7 лютого 1997 року та т.д.

Багато важливі питання, пов'язані з регулюванням трудових відносин, регламентуються підзаконними актами, які приймаються органами державного управління. Насамперед до них належать укази
Президента. Президент, відповідно до ст. 102 Конституції, є главою держави і виступає від
імені держави. Він гарант госудсірй ленного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції, прав і сяібод людини і громадянина.

Указом Президента затверджено ИПоложеніе про національну службу посередництва і пріміреніяи від

17 листопада 1998. Положення про національний заклад від 16 червня 1995 р., ИОсновние напрямки поли
тики про грошові доходи населення Украіниі від 7 серпня 1999 р., ИОсновние напрямки розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року від
3 серпня 1999, ИСтратегія інтеграції України до Європейського Союзи від 11 червня 1999 р. і інші правові
документи. Велике коло питань, пов'язаних з оплатою праці, експертизою умов праці, відряджень, підвищення кваліфікації дозволяються постановами Кабінету Міністрів України. Так, наприклад, 3 квітня 1993 Кабінет Міністрів України прийняв
постанову ИО роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організаційи, 19 березня 1994 З Положення ИО порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу работнікови, 1 серпня 1992 З ИПорядок проведення
атестації робочих місць за умовами праціїх, 5 квітня
1994 затверджено Положення ИО порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорови, 27 серпня 1995 З Загальне положення про юридичну службу Міністерства,
іншого центрального органу державної виконавчої влади державного підприємства, установи, організації. 1 листопада 1999 Кабінет Міністрів затвердив ИПорядок оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в
Украінеи. 27 серпня 1999 Кабінет Міністрів затвердив ИПоложеніе про порядок проведення атестації
працівників керівного складу державних предпріятійи. 2 серпня 1996 Кабінет Міністрів затвердив Типове положення з кадровій службі органів виконавчої влади та інші акти.

Значна кількість нормативно-правових актів приймається Міністерством праці та соціальної
політики та іншими міністерствами і відомствами
Україна. Так, відповідно до ИПоложеніем про Міністерство праці та соціальної політики, затвердженим
Указом Президента України від 1 грудня 1997. Міністерство праці та соціальної політики в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання. Міністерство праці у разі

38

потреби видає разом з іншими центральними
та місцевими органами виконавчої влади відповідні правові акти. Так, наприклад, ИІнструкція
про порядок видачі трудових книжок на підприємствах,
в установах, організаціяхи затверджена Наказом
Мінпраці України, Мінюстиції Україна, Мінсоціальной захисту населення України від 29 липня 1993

Наказом Мінпраці та соціальної політики від
10 жовтня 1997 (із змінами та доповненнями від
5 лютого 1998) 1 затверджено Рекомендації про порядок надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці.

Типове положення про атестацію педагогічних працівників України затверджено Наказом Міністерства
освіти України 20 серпня 1993; Положення про
порядок проведення атестації лікарів З Наказом
Міністерства охорони здоров'я 19 грудня 1997; Положення про порядок проведення атестації провізорів
затверджено Наказом МОЗ 31 липня 1998 Положення про порядок проведення атестації працівників органів управління, установ, підприємств і організацій Міністерства культури України затверджено
наказом Міністерства культури від 8 липня 1993 р.

Класифікатор професій затверджено та введено в
дію Наказом Держстандарту України від 27 липня
1995

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Яка загальна характеристика законів та інших нормативних правових актів, що регулюють трудові відносини в Україні? "
 1. Зміст
  яке його призначення? ... 6 Яке місце трудового права в системі права України? ... 8 Що являє собою предмет трудового права? ... ... 10 Що таке трудові правовідносини і чим воно відрізняється від інших відносин, пов'язаних з працею? ... 11 Який метод правового регулювання трудових
 2. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
  які їхні подальші перспективи. Теорія держави і права - це той логічний рівень знань, який може існувати тільки в нерозривному зв'язку з історичним рівнем знань, узагальнюючи його, очищаючи від подробиць, виділяючи і закріплюючи основні закономірності державно-правового розвитку суспільства. Нові фундаментальні історичні дані, новий історичний досвід у соціальній сфері
 3. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  яке його зміст, чому його треба використовувати на сучасному рівні юридичних знань, а також чим викликана сама постановка питання про теоретичне вивченні саме російської державності, а не тільки сучасної російської держави, необхідно було зробити, перш ніж перейти до розгляду власне питань російської державності та їх можливого вирішення з позицій теорії
 4. Глава десята. ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ РЕГУЛЯТОРІВ
  яке місце права в соціальному регулюванні - ці та інші питання відразу ж виникають, як тільки з'ясовується, що основне призначення права - бути регулятором суспільних відносин, що складаються з усього спектру нового соціально- господарського устрою людського буття. Діапазон підходів до проблеми соціального регулювання досить широкий: від релігійних до класових, від бихевиористских (від
 5. Види і стадії адміністративного права
  загальна характеристика. 2. Провадження по виконанню постанов по винесенню пре-дупреждения. 3 ... про накладення штрафу. 4 ... про оплатне вилучення предмета. 5 ... про конфіскацію предмета. 6 ... про позбавлення спеціального права. 7 ... про виправні роботи. 8 ... про адміністративний арешт. 9 ... про адміністративне видворення за межі РФ. 1. Виконання постанов про накладення адміністративних взи-
 6. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  характеристикам - розряд обліку, ВУС до певних характеристикам. Наприклад, облік віку громадянина, який перебуває в запасі ЗС РФ, не дає необхідних даних для визначення ступеня його фізичної готовності, від стану якої залежить його приписка до певного роду військ, а облік за ВУС не дає об'єктивної інформації про його технічну, спеціальної та тактико-спеціальної підготовки. Тому
 7. § 1. Поняття злочину
  яке їх значення для поняття злочину. Курс радянського кримінального права. Т . 2. Злочин. М., 1970. С. 24. Якщо виходити з того, що саме кримінальне право встановлює заборону на вчинення суспільно небезпечних діянь (у чому сходяться всі російські вчені), то перш за все виникає питання: що таке кримінально-правове регулювання взагалі? У вітчизняній літературі з цього приводу вже
 8. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  який політичний статус різних громадських організацій, яку роль виконує фактично органи держави з управління населенням, що проживає на його території. На це питання відповідає третій блок форми (пристрої) держави - політичний режим. У цій характеристиці форми держави відображаються позаправові або правові способи здійснення влади, методи використання
 9. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  які перспективи державно-го організованою життєдіяльності людства в цілому, його окремих спільнот, в приватно-сти. А теорія права зосереджується на процесах, способах, формах управління громадської жиз-нью за допомогою права, на місці, ролі, цінності права в самому існуванні людства. Тоді до теорії права буде ставитися і те, як право визначає, формує поведінку
 10. Глава одинадцята. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ, ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА
  характеристики права і становлять сутність права, його стійке ядро, якими б не були ці правила у тих чи інших народів, в ті чи інші часи. Як відомо, під сутністю у філософії розуміється те, що становить суть явища, процесу, речі, сукупність стійких, постійних характеристик, що визначають властивості цих об'єктів. І оскільки дійсно правовий регулятор мав різну
© 2014-2022  ibib.ltd.ua