Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Який порядок надання відпусток без збереження зарплати?Згідно ст. 84 КЗпП і ст. 25 Закону ИОб отпускахи
відпустку без збереження заробітної плати за бажанням
працівника надається в обов'язковому порядку:

1) матері або батьку, який виховує дітей без матері '(у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше
дітей віком до 15 років або дитину-інваліда , З тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

2) чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, З тривалістю до 14 календарних днів;

3) матері або іншим особам, зазначеним у частині
третьої статті 18 та частини другої статті 19 Закону; в
випадку, якщо дитина потребує домашнього догляду, З
тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною
шестирічного віку;

4) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється
дія Закону України Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту, З тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

5) особам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, З тривалістю до 21 календарного
дня щорічно ;

6) пенсіонерам за віком та інвалідам III групи З тривалістю до 30 календарних днів
щорічно;

7) інвалідам I і Ц груп З тривалістю до
60 календарних днів щорічно;

8) особам, які укладають шлюб, З тривалістю
до 10 календарних днів;

9) працівникам З у разі смерті рідних по крові
або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчерки), братів, сестер З
Тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад; інших рідних З тривало
194

стю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад;

10) працівникам З по догляду за хворим рідним по
крові або по шлюбу, який потребує, за висновком медичного закладу, постійного догляду, З тривалістю, визначеною у медичному за '
ключении, але не більше 30 календарних днів;

11) працівникам З для завершення санаторно-курортного лікування З тривалістю, визначеною у медичному висновку;

12) працівникам, допущеним до вступних ек.
Замінам до вищих установи освіти, З тривалістю 15 календарних днів без урахування часу,
необхідного для проїзду до місця знаходження навчального закладу і назад;

13) працівникам, допущеним у здачі вступних
іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від
виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, З тривалістю, необхідною для проїзду до місця знаходження вищого закладу освіти чи установи науки і назад;

| 14) сумісникам З на термін до закінчення відпустки
за основним місцем роботи;

15) ветеранам праці З тривалістю до 14
календарних днів щорічно;

16) працівникам, використали за попереднім міс] ту роботи щорічну основну та додаткові відпустки, тривалість яких була менше 24 каленіДарньїх днів, і одержали за'ніх грошову компенсацію, З тривалістю до 24 календарних днів
и н перший рік роботи на даному підприємстві, до настання шестимісячного терміну безперервної роботи.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання
[надається за їх бажанням один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати.
Слід звернути увагу на те, що в даній стаЬе передбачено деякі нові підстави для від
195

пусків. Наприклад, чоловік має право отримати відпустку без збереження заробітної плати тривалістю 14 календарних днів, якщо його дружина перебуває в післяпологовій відпустці, незалежно від того, знаходиться вона вдома або в лікувальному закладі.

Зазначені відпустки надаються в інтересах
працівників.

Відпустка без збереження зарплати може надаватися одночасно з різних підстав. Наприклад,
ветеран праці може отримати відпустку до 14 календарних днів щорічно, але якщо він одночасно є
інвалідом 2 групи (незалежно від причин інвалідності), то він може отримати додатково відпустку до
60 календарних днів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Який порядок надання відпусток без збереження зарплати? "
 1. У яких інших нормативних актах врегульовані питання про відпустки?
  Надання відпусток, відносяться Закони України:. ИО підприємствах в Украінеи від 27 березня 1991 р.2; ИОснови законодавства України про охорону здоровьяи від 19 листопада 1992 р.3; ИОб основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Украінеи від 16 грудня 1993 р.4; ИО державної службеи від 16 грудня 1993 г.5; Про статус народного депутата
 2. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  яке його зміст, чому його треба використовувати на сучасному рівні юридичних знань, а також чим викликана сама постановка питання про теоретичне вивченні саме російської державності, а не тільки сучасної російської держави, необхідно було зробити, перш ніж перейти до розгляду власне питань російської державності та їх можливого вирішення з позицій теорії
 3. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  Яка була позиція в ході війни майже стомільйонний і неоднорідного за складом російського селянства? З ким було воно? По-різному за минулі три чверті століття відповідали на це питання і радянські, і емігрантські, і зарубіжні історики. Відомий буржуазно-ліберальний економіст і публіцист, один з лідерів партії кадетів, активний учасник «білого» руху П.Б. Струве взагалі заперечував
 4. § 3. Підстави виникнення і припинення права власності
  порядок набуття права власності на безхазяйне нерухомі речі (п. 2 ст. 225 ЦК) і на рухомі речі, від яких власник відмовився (ст. 226 ЦК). Нерухомі речі за заявою органу місцевого самоврядування приймаються на облік органом, на який покладено державна реєстрація прав на нерухомість. Облік ведеться за місцем знаходження нерухомості. Через рік після постановки на облік
 5. 1. Акції
  яка ж насправді може бути ціна, за якою товариство має право продавати акції, Закон стає менш категоричним. Згідно з його статті 36, оплата акцій товариства здійснюється за ринковою ціною, але не нижче їх номінальної вартості. Оплата акцій товариства при його установі здійснюється його засновниками за їх номінальною вартістю. Тут же уточнюються випадки, коли суспільство має право
 6. Умови і зміст роботи первинної профспілкової організації
  порядок. Всім відома роль профкому в якості організатора виховної, культурно-масової, спортивної, оздоровчої роботи тощо До того ж він виконував зовсім невластиву профспілкам роботу, за що користувався особливою підтримкою адміністрації та партійної організації: орієнтував трудовий колектив на співпрацю з адміністрацією в справі вирішення різного роду виробничих
 7. Яка загальна характеристика законів та інших нормативних правових актів, що регулюють трудові відносини в Україні?
  Надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці. Типове положення про атестацію педагогічних працівників України затверджено Наказом Міністерства освіти України 20 серпня 1993; Положення про порядок проведення атестації лікарів З Наказом Міністерства охорони здоров'я 19 грудня 1997; Положення про порядок проведення
 8. Який порядок надання 'щорічних відпусток?
  Надання додаткової відпустки з кількох підстав встановлює Кабінет Міністрів України. 189 Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватись одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо від неї. Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на
 9. Як обчислюється середня заробітна плата працівника?
  Наданні працівникам щорічної відпустки, додаткової відпустки у зв'язку з навчанням, додаткової відпустки працюй-1 кам, які мають дітей, або виплати працівникові ком-1 пенсаціі за невикористану відпустку; при предостав-| леніі працівникам творчого відпустки; при виконанні працівниками у передбачених законом випадках державних або громадських обов'язків; при перекладі
 10. Глава дев'ятнадцята. Правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  які причини і форми правопорушення, перш за все особливо небезпечного його виду - злочини. Чому виникає поведінка (дія або бездіяльність), що порушує правові принципи, правила, розпорядження? І що треба ділити, щоб протистояти правопорушенню, щоб усунути ці небезпечні відхилена з суспільного життя? Пошук йде вже не одне сторіччя. У цьому пошуку теорія права не самотня. Вона
© 2014-2022  ibib.ltd.ua