Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Крапівін О. М., Власов В. І. . Коментар до закону Російської Федерації "Про акціонеpних товариства" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

Умови і зміст роботи первинної профспілкової організаціїХарактеризуючи в загальному вигляді умови, в залежно від яких профспілкові
організації визначають напрям, форми і методи своєї роботи, доцільно
порівняти їх спочатку з тими, які були при адміністративно-командній системі
управління народним господарством. Таке порівняння допоможе нам повніше зрозуміти
сенс відбулися змін в умовах роботи первинної профспілкової організації,
її профкому і на цій основі зробити певні висновки про необхідність трансформації
їх діяльності стосовно нових життєвих реалій, в тому числі в умовах
акціонерного товариства.
1. Раніше профспілки були складовою частиною управлінської тріади - партія,
держава, профспілки. Тепер вони цього статусу і ролі позбавлені. Вони стали
незалежною громадською організацією, і до того ж не єдиною: виникли паралельні
профспілки, між якими почалася конкурентна боротьба за право представляти
інтереси осіб найманої праці.
2. Раніше профком, так само як і профспілки в цілому, практично не залежав
від того, чи потрібен він трудящим, хочуть вони чи ні, щоб він представляв їх
інтереси . Тому він перебував ніби над колективом, маючи в якості опори
законодавчо закріплений статус, права і повноваження і до того ж підтримку
партійної організації та адміністрації, входячи в так званий трикутник.
3. У загальному і цілому функція профкому полягала в тому, що він намагався
виконати роль гаранта при захисті перед адміністрацією вже централізовано
встановлених прав працівників - у питаннях звільнення (чого трудящі в масі
своєї не надто боялися), правильності застосування правил нормування, оплати,
умов праці, надання різних пільг і т.д.
Профком був також розподільником різного роду матеріальних благ -
від путівки в піонерський табір до квартири і садової ділянки включно,
- підтримуючи в цій справі відомий порядок. Всім відома роль профкому в
якості організатора виховної, культурно-масової, спортивної, оздоровчої
роботи тощо
До того ж він виконував зовсім невластиву профспілкам роботу, за що
користувався особливою підтримкою адміністрації та партійної організації: орієнтував
трудовий колектив на співпрацю з адміністрацією в справі вирішення різного
роду виробничих завдань, забезпечення виконання планових завдань.
4. Виконуючи свої захисні та інші функції, профком в той же час навіть
не міг ставити питання про підвищення централізовано регламентуються ставок
заробітної плати, інших виплат та пільг трудящим. Його права і повноваження
були суворо регламентовані і в питаннях обмеження інтенсифікації праці,
про що свідчили періодичні кампанії з перегляду норм виробітку
практично без проведення відповідних організаційно-технічних заходів.
В цілому профком так і не став гарантом дотримання прав трудящих, про
що свідчили нескінченні масові скарги на свавілля адміністрації
в різного роду вищі організації, аж до центральних.
Звідси - і що склався протягом ряду десятиліть в очах працівників
образ профкому як органу, дуже обмеженого у своїх правах і можливостях,
знаходиться під впливом адміністрації, - органу, що розподіляє те, що
вже зароблено трудовим колективом, причому не завжди справедливо, і до того
ж нездатного вирішити багато суттєві проблеми людей, повністю представляти
і захищати їх інтереси. Разом з тим вони віддавали собі звіт в тому, що можливості
адміністрації у виділенні коштів на соціальні потреби досить обмежені,
але це не підвищувало авторитет профкому.
В даний час, як відомо, з ліквідацією адміністративно-командної
системи управління народним господарством положення профкому, профспілкової організації
в цілому докорінно змінилося - колишній статус і становище на підприємстві,
в організації втрачені повністю, тоді як позиції адміністрації ізначно
зміцнилися.
Зміцнилися тому, що самостійність підприємства, тим більше приватного,
його адміністративна і господарська незалежність означають на ділі залежність
фінансового благополуччя і , відповідно, матеріального становища працівників
від здатності адміністрації належним чином здійснювати свою діяльність.
Працівники це чітко розуміють, що сприяє значному зростанню авторитету
адміністрації в їх думці, тоді як профспілкової організації ще тільки належить
завоювати серед них авторитет.
Зробити це профспілкової організації тим більше складно, тому що в акціонерних
суспільствах, товариствах, виробничих кооперативах тепер утруднені
прямі контакти профкому з їх директорами. Між ними стоять загальні збори
власників, поради директорів (наглядові ради), правління. Директора
отримали можливість посилатися на їх обов'язкові для них рішення, які
нерідко приймаються без врахування інтересів працівників.
Якщо ж згадати, що права профкомів в справі захисту працівників при звільненні
з ініціативи адміністрації дуже обмежені, то стає очевидним зниження
активності працівників при відстоюванні своїх соціально-економічних, професійних
та інших прав та інтересів і, відповідно, у відкритій підтримці профкому в
його протистоянні з адміністрацією.
Співвідношення сил, таким чином, різко змінилося на користь директорського
корпусу. У цьому зв'язку стратегічне завдання профкомів полягає в тому, щоб
подолати цю нерівність, стати досить авторитетними опонентами не тільки директорів, але також зборів власників, рад директорів, правлінь
своїх організацій.
Чи не драматизуючи положення - традиції профспілкового руху, підтримки
його працівниками ще далеко не вичерпані, - проте можна стверджувати,
що право на існування тієї чи іншої профспілкової організації на підприємстві,
незалежно від його форми власності та організаційно-правової форми, залежить
від того, чи зможе вона бути потрібною трудовому колективу, чи зуміє завоювати
авторитет серед основної маси найманих працівників, а значить, і адміністрації.
Таке завдання полегшується тим обставиною, що працівники стали розуміти,
що скаржитися тепер, крім суду і прокуратури, практично нікуди і, якщо
не стане профспілкової організації, вони залишаться один на один з адміністрацією,
оскільки єдиною об'єднуючою і консолідуючою їх силою є саме
вона.
Таким чином, взаємний інтерес один до одного існує, що і є
основою визнання трудовим колективом профкому як представника і
захисника його інтересів перед адміністрацією. Зазначений інтерес (про це буде
детально сказано в наступних розділах цієї глави) є і в тих організаціях,
зокрема в акціонерних товариствах, де особи найманої праці є одночасно
їх акціонерами, пайовиками, членами.
У сформованій ситуації першочергова турбота профкому полягає в тому,
щоб виробити свою тактику дій, маючи на увазі, що умови його діяльності
зазнали істотних змін, відбулося значне зміщення її акцентів.
Перед ним виникли тепер нові, додаткові завдання, вирішення яких на
ділі означає захист корінних, життєво важливих прав та інтересів працівників,
яку, крім нього, здійснити нікому, - забезпечення зайнятості, добробуту,
нормальних умов праці, створення умов для найменш болючого входження
трудящих в ще багато в чому незвичні для них ринкові відносини.
Нові сфери докладання зусиль профкому в загальному вигляді виглядають наступним
чином:
- збереження своєї ролі у виставі і захисту соціально-економічних ,
професійних та інших прав та інтересів осіб найманої праці;
- збереження ефективних і створення нових робочих місць; недопущення зниження
життєвого рівня працівників; збереження різних пільг і переваг, виплат,
дотацій тощо, одержуваних ними від адміністрації щодо раніше діючим звичаями;
приведення зарплати, інших виплат у відповідність із зростанням цін, їх індексація.
У цих цілях, зокрема, контроль за фінансовим станом підприємства (організації),
сприяння адміністрації в запобіганні його банкрутства;
- надання допомоги працівникам у їх адаптації до роботи в ринкових умовах;
- встановлення ділових партнерських відносин з виразниками інтересів
власників організації - радою директорів і правлінням;
- встановлення взаємовигідних відносин з усіма працівниками організації,
в тому числі і з не є членами профспілки, використовуючи в цих цілях можливості
загальних зборів (конференції) трудового колективу, працівників.
Все сказане вище повною мірою відноситься і до діяльності профкомів
відкритих і закритих акціонерних товариств, яка також знаходиться в стадії
становлення . Ця діяльність поступово трансформується стосовно до
новим общественноекономіческім і політичних умов країни. Традиційні
ж види діяльності профкомів, такі, наприклад, як укладення колективного
договору, в свою чергу зазнали істотних змін.
У сформованій ситуації члени профкомів акціонерних товариств потребують
в інформації про вже наявний досвід роботи їхніх колег з інших товариств, які
вже змогли в незвичних для них умовах правильно вибрати її напрямок,
форми і методи. Інших джерел так необхідних членам профкомів знань попросту
немає.
Враховуючи цю обставину, в подальших розділах цієї глави ми
розкриваємо позитивний досвід роботи профкомів ряду акціонерних товариств. Він
може бути використаний не тільки профспілкової громадськістю, але також членами
керівних органів акціонерних товариств, взаємодіючими з профкомами.
« Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Умови та зміст роботи первинної профспілкової організації "
§ 4. Здійснення права державної і муніципальної власності
 1. умовах безпосередню участь суб'єктів права державної і муніципальної власності у здійсненні цього права має місце при приватизації державних і муніципальних підприємств, а також при розпорядженні унітарним підприємством закріпленим за ним нерухомим майном (а якщо мова йде про унітарну казенному підприємстві-то і рухомим). У здійсненні права власності від
  1. Права і роль профспілок у Російської Федерації
 2. умови, що виникли в країні в останні роки, зажадали заново визначити місце і роль профспілок у суспільно-політичному житті, системі соціального партнерства, регулюванні соціально-трудових відносин. Основним законодавчим актом, що визначає права і роль російських профспілок, є Закон РФ "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", який набув чинності
  2. Завдання профкому щодо посилення ролі профспілкової організації в акціонерному товаристві
 3. умовах, коли міць приватного капіталу наростає, для профспілок важливо в першу чергу подбати про те, щоб працівники залишалися членами профспілки. Від того, як впораються профспілки, в першу чергу профкоми, з вирішенням цього завдання, прямо залежить, яку роль вони виконуватимуть у формуванні трудових відносин в подальшому, чи затвердять себе в новому суспільстві або зійдуть зі сцени, як
   2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
 4.  умовної), яка передбачає розгляд справи кількома юрисдикційних-ми органами у визначеній законом послідовності, тобто розгляд справи одним органом є обов'язковою умовою розгляду його наступним органом (наприклад, в комісії з трудових спорів і тільки потім - у суді). «Звичайно, і раніше інститут підвідомчості грав певну роль у забезпеченні захисту
   2. Поняття підвідомчості, її види
 5.  умовної), яка передбачає розгляд справи кількома юрисдикційними органами у визначеній законом послідовності, тобто розгляд справи одним органом є обов'язковою умовою розгляду його наступним органом (наприклад, в комісії з трудових спорів і тільки потім - у суді). 8 Жуйков В. Судовий захист прав громадян та юридичних осіб. М., 1997. С. 90-93. «Звичайно, і
   16. державні службовці як суб'єкти адміністративно-правових відносин: правова основа, права та обов'язки, вимоги та обмеження, захист статусу.
 6.  умов реалізації громадянами України права на державну службу. У преамбулі Закону зазначено, що він визначає загальні засади діяльності, а також статус державних службовців, які працюють в державних органах та їх апараті, але зміст Закону дозволяє зробити висновок про те, що він практично регулює діяльність апарату органів виконавчої влади. Разом з тим Закон «Про
   Депутатський запит.
 7.  умова вдосконалення практики депутатських запитів. Право запиту орієнтує кожного депутата на його самостійне і ініціативне здійснення. Можна сказати, що депутатських запит покликаний бути найважливішою формою індивідуальної контрольної діяльності народного обранця. Депутатський запит - це письмова вимога народного депутата України, яка заявляється на сесії Верховної
   § 1. Поняття юридичної особи
 8.  домовлено тими ж причинами, що і виникнення та еволюція права: ускладненням соціальної організації суспільства, розвитком економічних відносин і, як наслідок, суспільної свідомості. На певному етапі суспільного розвитку правове регулювання відносин за участю одних лише фізичних осіб як єдиних суб'єктів приватного права виявилося недостатнім для розвивається
   § 1. Суб'єкти та об'єкти права власності
 9.  умовах перебудови і особливо після розпаду Союзу РСР складалася по-різному. Релігійні організації стали користуватися особливим заступництвом влади, багато представників якої з атеїстів миттєво перетворилися на віруючих від народження. Як гриби після дощу виникла безліч громадських організацій, аж до організацій сексуальних меншин. Що ж до таких ключових в колишній
   § 1. Поняття та юридична класифікація речей як об'єктів цивільних прав
 10.  умови їх відокремлення: приміщення в судини, ємності, резервуари і т. д. Аннімациі або, навпаки, неодушевленность предмета як "речі" вирішального значення не має. І, нарешті, юридично значущі речі - це матеріальні предмети навколишнього світу, включають у себе як результати людської праці, так і предмети природи, використовувані людьми в своєму інтересі. Предмети, створені природою, але
  условии их обособления: помещения в сосуды, емкости, резервуары и т. д. Одушевленность или, наоборот, неодушевленность предмета как "вещи" решающего значения не имеет. И, наконец, юридически значимые вещи - это материальные предметы окружающего мира, включающие в себя как результаты человеческого труда, так и предметы природы, используемые людьми в своем интересе. Предметы, созданные природой, но
© 2014-2022  ibib.ltd.ua