Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Біохімія. Частина 2
««   ЗМІСТ   »»

НЕПРЯМЕ ДЕЗАМІНУВАННЯ АМІНОКИСЛОТ (ТРАНСДЕЗАМУВАННЯ)

Підставою для подання про непрямому шляху перетворення аміногрупи амінокислот в аміак послужили такі відомі дані:

Непряме дезамінування амінокислот (трансдезамінірованіе) протікає в дві стадії.

На першій стадії відбувається трансамінування амінокислоти (донор аміногрупи) з а-кетоглутаратом (акцептор аміногрупи). При дії активної трансамінази амінокислота перетворюється в кетокислоту, а а-кетоглу- Тарата - в глутамінової кислоти:

На другій стадії відбувається окислювальне дезамінування глутамату при дії активної НАД+-залежною глутаматдегідрогенази (ГДГ):

Сумарна реакція:

Таким чином, в сукупності реакцій обох стадій - трансамінірова- ня і дезамінування NH2-rpynna амінокислоти перетворюється в аміак. Глутамінова кислота в цьому процесі виконала колекторну функцію - її аминогруппа зібрана з інших амінокислот. Ця функція визначає унікальність ролі глутамінової кислоти в катаболизме інших амінокислот.

Глюкозо-аланіновий цикл

Мал. 24.6. Глюкозо-аланіновий цикл

Функціональне значення трансаминирования в різних тканинах неоднаково. Так, значна частина азоту амінокислот працюючих м'язів доводиться на аланін, який синтезується шляхом трансамінування бенкеті вата, що утворюється з глюкози, потім він надходить в кров і поглинається печінкою, де знову в процесі непрямого дезамінування перетворюється в піруват, який залучається до процесу глюконеогенезу, а аміногрупа утилізується в печінці з утворенням сечовини. Таким чином, аланін, мабуть, в плазмі крові є головною транспортною формою азоту, а в печінці служить ключовим попередником глюкози білкового походження (рис. 24.6).

 1. Нюх і смак - нервова система: анатомія, фізіологія, Нейрофармакологія
  Периферична (рецепторна) частина систем нюху і смаку представлена хемосенсорнимі клітинами - екстерорецеіторамі, що реагують на певні хімічні сполуки. Це дозволяє називати нюх і смак «хімічними почуттями». По відношенню до адекватних стимулів нюх в 10 000 разів чутливіші, ніж смак. Людина
 2. Нуклеїнові кислоти. Хімічний склад, структура, функції, загальна характеристика - біохімія
  Нуклеїнові кислоти являють собою високомолекулярні лінійні гетерополімери з молекулярної масою від 250 до 1,2 - 10 5 kDa. Мономірні ланками нуклеїнових кислот є нуклеотиди - складні органічні молекули, що складаються з азотистих основ, залишку пентози (ри- бози або дезоксирибози) і фосфорної
 3. Нуклеотиди - будівельні блоки нуклеїнових кислот - біохімія людини
  Нуклеотиди складаються з трьох компонентів: вуглеводу, азотистого підстави і фосфорної кислоти. У молекулі ДНК вуглевод є дезоксирибози С5Н10О4: До складу молекули РНК входить рибоза С5Н10О5: Таким чином, у рибози на один атом кисню більше, ніж у дезоксирибози. Азотисті основи, що входять
 4. Носова порожнина - цитологія, гістологія і ембріологія
  Ніс є початковий відділ дихальних шляхів. За допомогою носа вдихаємо повітря досліджується на запахи; в підслизовому шарі є дуже густа мережа кровоносних судин, завдяки чому вступник повітря зігрівається. Носова порожнина за допомогою вхідних отворів - ніздрів - повідомляється із зовнішнім
 5. Нейроциркуляторна дистонія (НЦД) - сестринський догляд в фізіотерапевтичної практиці
  Функціональне захворювання, в основі якого лежить зміна тонусу центрального нервового апарату, що регулює узгоджену діяльність окремих ланок серцево-судинної системи. Фізичні фактори використовуються при нейроціркуля- торіой дистонії з метою нормалізації регуляції судинного тонусу і артеріального
 6. Нейроендокринні пухлини підшлункової залози - факультетська хірургія
  Нейроендокринні пухлини підшлункової залози (НЕО ПЖ), або апудоми, - пухлини з клітин АПУД-системи (від англ. Amine Precursor Uptake and Decarboxylation - захоплення і декарбоксилювання попередників амінів). Відповідні нейроендокринні клітини локалізуються в органах шлунково-кишкового тракту,
 7. Нервові волокна - цитологія, гістологія і ембріологія
  Нервові волокна утворені відростками нейронів і оточені клітинами олігодендроглії. У складі нервового волокна розташовані в центрі відростки (дендрити, або нейрити) називають осьовими циліндрами. Відповідно до складу нервових волокон і структурними особливостями розрізняють безміеліновие і
 8. Нерозходження х-хромосом у людини - генетика в 2 Ч. Частина 1
  У ряду тварин різних видів і людини виявлено патологію за статевими хромосомами. Основна причина таких аномалій - нерасхождение статевих хромосом в процесі мітозу дробиться зиготи і нерасхождение статевих хромосом в бластомери на ранніх етапах розвитку особини. Нерасхожденіе статевих хромосом
© 2014-2021  ibib.ltd.ua