Головна
ГоловнаНавчальний процесСоціальна педагогіка (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Василькова Ю.В., Василькова Т.А.. Соціальна педагогіка: Курс лекцій: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навчань, закладів. - 2-е вид. стереотип. - М.: Видавничий центр «Академія». - 440 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Нормальний тип (представлений в ідеалі)

Цей тип повинен відрізнятися повною гармонією між розумовою і фізичним розвитком. Зберігаючи повну вразливість до всього навколишнього, дитина нормального типу привчається міркувати над отриманими враженнями і поступово розвиває як розумові свої здібності, так і фізичну діяльність. У стані неспання він постійно активно діяльний; придивляючись до потреб оточуючих, він оцінює їх по достоїнству і не ставить свої особисті вимоги вище вимог інших, і особливо товариства. Розумові його здібності повинні бути природним чином спрямовані до з'ясування логічного зв'язку між засвоєними знаннями, до розвитку аналітичної діяльності і відстороненого мислення.

Відповідно розумовому розвитку має йти і фізичне: поступове засвоєння елементарних прийомів всякої простої роботи, зустрічається в повсякденному житті. У всіх його проявах має бути повна відповідність між сприймаються враженнями і уявленнями, роздумами і діями; він завжди повинен відрізнятися простим, правдивим і щирим ставленням до інших, проявляючи свою любов увагою та участю до потреб і потребам іншої особи.

Він ніколи не вирішується вдаватися до яких-небудь насильницьких заходів або довільним вимогам, а обмежується у своїх зверненнях і вимогах до інших тільки промовою, завжди коротко і просто вираженою і обставленій серйозними підставами.

144

Поряд з відсутністю різкості в проявах у нього відсутні всякі зовнішні ласки і завчені прийоми ввічливості і пристойності. Він естетик в повному розумінні цього слова, як і в думках, так і в діях.

Нормальний тип повинен з'єднати в собі всі хороші якості добродушного і пригнобленого; взагалі в ньому повинні бути зосереджені всі якості, що вказують на повне гармонійне будова і відповідні йому відправлення, як фізичні, так і розумові і моральні. Розумова діяльність його повинна виражатися переважно абстрактними образами і поняттями, внаслідок чого у нього повинна з'явитися звичка самостійно справлятися з зустрічаються новими явищами і діями. Моральні його прояви мають бути скеровані ідеалами, виробленими міркуванням.

Таким чином, нормальний тип - це розумний і ідеально-правдивий, розумовий і фізичний розвиток в повній гармонії між собою.

Друкується за вид.: П.Ф.Лесгафт. Сімейне виховання дитини та її значення. - М., 1991.-С. 10-67.

Цінним джерелом подання про сімейне виховання в кінці XIX - початку XX в. є спогади Павла Флоренського про своє дитинство.

Людина незвичайних обдарувань і траги-П.А.Флоренский чеський долі, він увійшов у російську культуру (1882-1937) як математик, інженер, мистецтвознавець, бого-

слів і філософ. Працював у комісії з охорони пам'яток та старовини, викладав математику і фізику, трудився в електротехнічній промисловості, де зробив ряд винаходів. У 1933 р. був заарештований, а в 1937 р. розстріляний.

У його «Спогадах» ми бачимо письменника, християнського мислителя, психолога і педагога. Перед нами представлені перші дитячі спостереження, які визначають внутрішнє життя філософа.

«Батьки мої, - пише він, - хотіли встановити в сім'ї рай, присвятили цьому життя і надламалися. Філософськи це називається драмою, яка і знищила батька. Він віддав себе в жертву, хотів ізолювати сім'ю від навколишнього світу, хотів створити виняткову сім'ю, відданих один одному її членів, сім'ю, виткану з благородства ».

«Ми були привчені до повної правдивості», брехня розглядалася як перший зло, і це перебільшене якість привело в майбутньому автора до неприємностей.

145

«Коли прислузі на свята давалося розпорядження не приймати візитерів, оголошували, що« нікого немає вдома », ми болісно страждали».

Почуття правдивості розвивалося болісно.

«Все, що може бути недорогоцінного, невихованого, морально нечутливим, грубого», ставало для автора нічим.

Висновки Флоренського: сім'я - це не райський куточок, де перебувають у блаженному невіданні буття ... «Ми, діти, майже не знали минулого своєї сім'ї ... на майбутнє дивилися очима батьків ... »

Батько,« жрець сім'ї », прагнув відірвати сім'ю від роду, приховувала своє минуле і мама. У цьому було їх прагнення до рівності і свободі.

Флоренський пише про прийняття дитиною віри, про те, що «метався між пристрасним потягом до релігії і нападами боротьби з тим, чого я не знав».

«Я старався, - пише він, - доходити своїм розумом до церковності і разом з тим смертельно боявся, як би не було сказано вголос небудь церковне. Я кликав до Бога, якого не знав, і моє серце було повно страху, туги і надії на чудесну допомогу ».

Він розповідає, що його від релігії усували, але «в душі я твердо вірив, що Бог чує мене».

Флоренський робить висновок, що жити без почуття спорідненості, живого зв'язку з дідами і прадідами - значить втрачати опору в своєму житті. «Шанування предків було основою, чеснотою благочестивих римлян», - пише він. Очі досвідченої людини завжди звернені в минуле, тому. І цей зв'язок несе сім'я.

Потрібно пам'ятати, що в сім'ї у дитини свій світ і «свої найглибші сприйняття діти ніколи не відривають від дорослих». Діти близькі до природи. «Весь світ жив, і я розумів його життя». Флоренський пише про дитячому сприйнятті, і чим воно відрізняється від дорослого, у чому його принадність. Особливість дитячого сприйняття мистецтва полягає в тому, що «для мене, - говорить він, - не було мистецтва поганого чи хорошого, а було просто мистецтво і не мистецтво».

У «Спогадах» Флоренський пише про своє життя до 17 років, про родинні зв'язки, під впливом яких формувалися особистість, характер, схильності та інтереси. Він був упевнений, що все придбане в юності «органічно засвоюється особистістю», а особливості свого таланту він відносить до спадковості кількох поколінь роду Флоренський та сімейного виховання.

146

«Спогади» П.А.Флоренского - зразок високохудожньої прози, де автор представлений читачеві як християнський мислитель, письменник, дослідник дитячої душі.

Про існував домашньому вихованні і Навчання і воспи-освіті ми судимо з дійшла до нас такі в дворянській художній літературі і публіцист-родині ческим статтями.

Про недоліки домашнього виховання писала у статті «Про виховання» Є.Р.Дашкова. З публікацій Н.И.Новикова дізнаємося про стурбованість суспільства рівнем викладання домашніми вчителями, які, «щоб не обідати й вечеряти в Бастилії, їдуть до Росії навчати дітей». Подібну барвисту картину повідав О.С.Пушкін: «француз убогий вчив дитя всьому жартома», «ми всі вчилися потроху, чого-небудь і як-небудь». Це домашнє виховання іменитого дворянства, а в сім'ї дрібнопомісного дворянина в вихователі для хлопчика перевели стременного Савельїча за тверезе поведінка, і виписали з Москви з «однорічним запасом маслинової олії» француза Боп-ре, який в вітчизні своїй був перукарем, в Пруссії солдатом, а в Росії став учителем. І як висновок: О.С.Пушкін писав, що домашнє виховання в Росії «саме недостатнє і саме аморальну».

Це все критичні оцінки, їх можна продовжити. Але виникає питання: у чому ж була сильна сторона домашньої освіти, якщо в кожному томику сучасного видання серії «Життя чудових людей» про вченого, письменника або громадського діяча Росії XIX в. зустрінемо, як штамп, слова: «отримав прекрасну домашню освіту»?

Ми зможемо ясно представити програму домашньої освіти, якщо звернемося до педагогічної спадщини Михайла Сергійовича Луніна.

Герой Вітчизняної війни 1812 р., після віднов-М.С.Лунин ня декабристів був засуджений, містився в тюрь-(1787-1845) мах Чити і Петровського заводу, на поселенні в с. Урик, поблизу Іркутська, де зблизився з сім'єю Волконських, і став вихователем їх восьмирічного сина.

Основним у вихованні Лунін вважав виховання «істинного громадянина», «сина батьківщини», людини освіченої, що володіє самостійністю мислення. «Моральні якості, - писав він, - необхідні». Глибоко віруюча, він вважав, що моральність - це віра і що суперечності духу можуть бути дозволені тільки нею. В одному з листів М.Н.Волконской (1843) є такий рядок: «Розум і судження даються нам не

147

вчителями, а Богом». Моральність - це розуміння особливого божественного сенсу людського буття, і внести цей сенс неможливо, він знаходиться, і знаходиться, людиною самим. І тому ніякої вчитель не може навчити моральності.

Програма навчання і виховання Міші Волконського була викладена Луніним в «Плані початкових занять». Це була програма навчання, близька до програми Царськосельського ліцею. Мета обох - підготувати вихованця до вступу в університет.

Цікаві порівняння цих програм. Розглянемо лицейскую з додаваннями Луніна.

1. Граматичне вивчення мов: російської, французької, німецької, латинської (у Луніна ще англійська).

2. Філософія і богослов'я.

3. Науки математичні: арифметика, алгебра (Лунін вводить вищу математику).

4. Науки природні та фізичні: фізика, географія, природна історія (Лунін включає астрономію).

5. Науки історичні: історія священна і стародавня, історія російська, історія загальна (Лунін додає історію церкви).

6. Риторика: розбір «обраних місць» з творів кращих письменників, вправи в творі по-російськи (Лунін додає: «вправи в творі по-російськи, якщо учень не воліє іншу мову. Теми за вибором учня»).

7. Витончені мистецтва: чистописання, танці (Лунін виключає чистописання і танці, включає музику і закони гармонії).

8. Фізичне виховання: гімнастика, плавання, верхова їзда (Лунін включає полювання, вважаючи її і спортом, і мистецтвом).

Крім перерахованих Лунін включає в «План» «науки політичні, громадські та військові».

Навчання по «Плану початкових занять» Лунін ділив на три етапи: перший - з 8 до 10 років, другий - з 10 до 12, третій - з 12 до 14 років. Для кожного періоду - окрема програма, подальші етапи поглиблювали знання, отримані на попередньому. Так, вивчення історії планувалося таким чином, щоб на першому етапі дитина знайомився зі священною історією з розповідей батьків і фрагментами з Біблії, на другому - вивчав російську і всесвітню історію, на третьому - історію церкви.

Важливою в «Плані» є замітка Луніна: «Найбільше старанності до мов, бо вони - ключ до знань».

У сім'ї Волконських говорили по-російськи, по-французьки і по-німецьки. Лунін радив знати Міші французька, німецька,

148

англійська і латинь, так як «ці чотири мови - ключі сучасної цивілізації». Він вважав, що знання мов - це ключ до самоосвіти, можливість знайомитися з наукового та художньою літературою в оригіналах.

У «Плані» Лунін виділяє самостійне читання. Підбираючи літературу, слід обов'язково враховувати вік дитини. На першому етапі він вносить у список тільки дитячих письменників, а на другому і третьому етапах - Локка і Руссо, Ломоносова, Фонвізіна і Крилова, Кантемира і Курбського. Якщо на початку навчання переважала художня публіцистика, то пізніше - твори давньоримських і англійських істориків. Саме публіцистику та історію він вважав важливими жанрами для освіти.

Збереглося 12 листів Луніна Волконським, які примикають до «Плану», в них він радить, як виконувати його програму. Листи Луніна говорять про прекрасних стосунках вчителя і учня, яких розділяли сотні верст і різниця в Виховання В03расте в 40 років.

(Естьянскіх Вітчизняна література сповна віддала належне дітей опису освіти і виховання дворянських

і купецьких дітей. У самих різних жанрах представлено виховання і царських дітей, дітей іменитої знаті. Селянське виховання, точніше, виховання в селянській родині ще чекає своїх дослідників.

Слід розвіяти нав'язане уявлення про дореволюційному селянстві як про безграмотного, загнаному «диким барством» і свавіллям чиновників, тупому і невихований.

Перш за все треба згадати, що в роботі на панській садибі навіть кріпак був «носієм сільськогосподарських знань, зоотехніком і агрономом» 1.

У 1834 р. А. С. Пушкін писав : «Погляньте на російського селянина: чи є тінь рабського приниження в його поступу й мови». «Вдивіться в його (селянина) фізіономію, - радив К.Д.Ушін-ський, - у його втомлені задумливі очі, і ви знайдете в них вираз людської гідності ». Л.Н.Толстой збирався написати історію освіти російського селянина, пояснюючи це тим, що« найбільший абстрактний філософ не дасть мені однієї тисячної частки тих підстав, які я знайду в прийомах дідів, батьків, матерів, старших сестер, братів , сусідів », так як ці прийоми діють на дитину століттями. Здійснити це письменникові не вдалося.

 Громико М. Честь і гідність / / Батьківщина. - 1995. - № 1. - С. 106. 

 149 

 Першорядним якістю шановного селянина було працьовитість. Ледар і брехлива людина нехтувався. Селянин намагався домогтися такої поваги до себе, щоб вірили його слову, і вселяв це дітям. 

 Селянський дитина знала, що його батько не замішаний ні в які порушення закону і обман. Він тримає слово, так як це справа честі. Порушити слово вважалося «за гріх і за сором». 

 У селянстві суворо засуджувалися дошлюбні зв'язки, подружня невірність. Це торочилося дітям в сім'ї. Вимазані дьогтем ворота були ганьбою не тільки для дівчини, але і для всієї родини. 

 Догляд селянина на відхожі промисли формували риси товариської взаємовиручки, зобов'язань перед членами артілі. Про поведінку кожного могли дізнатися в деревне.1 Це була прекрасна школа для юнака, який входить у жізнь1. Тут формувався соціальний характер селянських дітей. 

 Виховують фактором було громадську думку. «На світу», на сході обговорювалася і визначалася репутація селянина; вирішувалося, чи може він бути опікуном (громада контролювала опікунство). Громада навіть могла заборонити селянину пити під загрозою жорстокої розправи. 

 Традиційно на сході вирішувалися питання про спадщину, про старих батьків. Сход міг пробачити випадковий проступок добропорядного селянина, але позбавити права виховувати своїх дітей заплямував себе пороком мати. 

 З 10-12 років підлітки брали участь у всіх видах селянської праці. Турбота про хороше здоров'я стимулювалася іграми і забавами. Шанувалися фізична сила, розум і кмітливість як важливі якості для успішної праці. Звідси багато уваги приділялося розумовому вихованню. Без знань, без фантазії, пам'яті, мислення неможливо зберігати безліч професійних навичок і відомостей про прийоми праці. 

 За вмінням трудитися оцінювали юнаків і дівчат. Праця дітей визначався віком: в 7 років хлопчик брав участь в обробці ріллі, в 8 - в унаважіваніі, в 9 - прибирав хліб і годував худобу, в 14 - володів косою, серпом, сокирою. 

 Дівчинка в 6 років пасла курчат, в 8 - залишалася за старшу в сім'ї, в 10 - вміла шити, в 10-12 - працювала в полі, в 12-13-прала, доїла корів, куховарила, в'язала. У 15-17 років вона вже виконувала всі види селянської праці. Виховання цнотливості, повага до жінки строго дотримувалися в селянській родині. 

 1 Громико М. Указ. соч. - С. 108. 

 150 

 Свій будинок, домашнє начиння, посуд, рушники, одяг селяни завжди прикрашали. З красивою колиски, вишитій дитячого одягу, з вміло розписаних іграшок починалося естетичне виховання. 

 Всі російська народна творчість, російський фольклор спрямовані на виховання досконалої людини. Це - «добрий молодець», «красна дівиця», «розумниця і красуня»; навіть «Іванушка-дурник» всі проблеми вирішує мудро.

 Суворі природні умови Русі вимагали від кожної родини жити в колективі; бути злим було невигідно, так як доброму допомагав весь світ, громада. Тому у відносини дитини з оточуючими закладалася доброта. 

 Весь сімейний уклад виховував у дітях любов до людей і повага до старших. Лайка, користь, злість вважалися гріхом і були невигідні для економіки сім'ї. 

 Прихистити мандрівника, нагодувати солдата, подати жебракові вважалося моральним обов'язком. Каліки й убогі шанувалися в народі, їх одягали і годували всім світом. 

 Розглядаючи селянське виховання, слід зупинитися на деяких елементах селянської культури XIX в. Потрібно пам'ятати, що не всі селяни були орачами, скотарями. Статистичні звіти того століття призводять переліки підсобних промислів та ремесел, якими займалися селяни. Їх налічувалося до сорока: коновали і обозники, углежогі і теслі, катали і іконописці. Кожне ремесло вимагало від селянина знань і умінь, тут були ватажки різдвяних обходів, народні диригенти весіль, селянські поети. 

 Іриною Андріївною Федосеевой, заонежских селянкою-письменницею, записано 30 тисяч віршів, більше, ніж в «Іліаді» Гомера. 

 У північній Росії в кожному будинку були книги, деякі приватні бібліотеки селян налічували до двох тисяч примірників. У харчуванні селянина не було убозтва. Величезний перелік страв говорить про це: пихканікі, задиманнікі, хвіртки, політушкі, сканци, Вівсяники, кислі і прісні свинки, рибники всіх видів, щі сухі, щі Бабкова, крошонкі. 

 Не буде перебільшенням сказати, що в кожному селі знайдеться свій Сократ, мудрець, народний заступник. В англійській «Всесвітньої енциклопедії народного мистецтва» поміщені стаття і малюнки сибірського художника-пічника Івана Єгоровича Селіванова. У щоденнику цього художника, Прокоп'євську старця, ми знаходимо глибокі філософські, педагогічні нотатки: 

 151 

 «Людина здатна до всього - будь-якої людини можна навчити добру і злу. Вибирай вчителі! 

 Щоб прожити з правдивою правдою на землі, треба багато попрацювати над собою. Щоб серце і душа по чистоті своєї були рівні янтарю иль сонячним променям. 

 Зроблене предками здавна, з незапам'ятних часів, не повинно забуватися нами - ти народився не сам по собі. 

 Май працьовитість, займайся тим справою, до якої здатний. 

 Працюй так, щоб у твоєму працю потребували все. Головне-краса твоєї справи. 

 Допомагай нужденним, не візьмеш чужого, не даси свого даремно в чужі руки »1. 

 Кріпосний князя А.Н.Лобанова-Ростовського Сичевського повіту Смоленської губернії Федір Подшивалов в XIX в. пише твір про властивості і якості людини, про природну рівність його розумових здібностей, про необхідність морального вдосконалення людини. 

 У своєму творі «Новий світ і закони його ... »Він говорить, що в соціально справедливому суспільстві майбутнього людина буде гарний духовно і фізично; підкреслює, що у вдосконаленні людини важливу роль відіграє сімейне виховання. Батьки, пише він, не повинні пити, щоб дитина була здорова; діти повинні навчатися корисним наукам, з повагою ставитися до старших. За його планами, домашнє навчання повинно доповнюватися шкільним і в Росії слід запровадити загальне шкільне навчання до 3-х класів. У школах давати учням поняття про «істинних законах», виховувати людину гідного, трудівника, а наставниками «повинні бути служителі храмів Божих». 

 Селянський філософ Федір Подшивалов про це пише царю і запрошений в III відділення вручає свій твір Бенкендорфу. У результаті він був посаджений у в'язницю Соловецького монастиря (1830) і тільки через 9 років був звільнений і відправлений на поселення в Сібірь2. 

 З сибірським селянином-публіцистом Тимофієм Бондарєвим, учителем селянських дітей, листувався Лев Толстой. У селі Юдино Минусинского повіту Бондарєв створив кооператив, а в своїх творах писав про «справедливі планетах», які будуть населені справедливими людьми. Не знаючи ні Руссо і Пла- 

 Панков В. Механіка земна і небесна / / Батьківщина. - 1994. - № 6. - С. 93. КлібановА.І. Народна соціальна утопія в Росії. - М., 1978. - С. 599. 

 152 

 тону, ні Фур'є і Оуена, він створює свою соціальну філософію, свою утопічну систему. 

 Селяни-умільці на Русі були не поодинокі, артілями і поодинці вони будували літаки, дельтаплани і повітряні кулі. Мещерський старець, рибалка вів рукописний календар, за яким точно визначалося початок льодоставу, лову риби, вказувалися прикмети посухи або урожая1. 

 Селянська культура багата різноманітними обрядами, барвистими поетичними, веселими святами. До XX в. дійшов звичай північних рибалок брати з собою старця, який «казав билини», коли після улову втомлені рибалки не мали засипати, а перебирали мережі. 

 Щоб доповнити уявлення про виховання дітей у селянській родині, звернемося до спадщини НА. Некрасова. 

 Чи було суцільно неписьменним, темним і забитим селянство в Росії? 

 З XVIII в. по Росії ходили офени і торгували рознос книжками і картинками. Не дарма ж дядечко Яків возив свій візок по містах і селах Росії. Читаємо у Некрасова: 

 Будинок не візок у дядечка Якова, Господи, Боже! Чогось в ній немає! Хлопчик-Сударіков, купи-ка букварик! Батьки поважний! Книжки нецінних. По гривні штука, діткам наука! Буквар НЕ пряник, а почитай-но, Мова прикусиш, буквар НЕ сайка, А як розкусиш, солодше горіха! 

 Книги у офени купували в найглухіших селеньях, значить, читали. 

 Вчить грамоті у Некрасова свого сина селянка Груша, яка і сама у важкі дні «на якийсь портрет все дивиться да читає якусь книжку» («В дорозі»). Автор-оповідач бачить книжку в торбинці у підлітка із селянського середовища, який йшов до Москви за знаннями («Школяр»). 

 Переконливо описана поетом жага знань у народу: 

 Хто бачив, як слухає Своїх зайд мандрівників Селянська родина, зрозуміє. 

 1 Панков В. Указ. соч. - С. 95. 

 153 

 Газету заміняв лубок, який оперативно відгукувався на всі події: поява залізниці, війна на Кавказі і т.д. 

 У спогадах І.Д.Ситіна, який починав на Нікольському ринку, говориться, що приїжджає з села офеня просив поменше книжок про святих і побільше про Бову, Руслана та Івана-царевича. У селах йшли нарозхват лубки про Мамаєвому побоїще, Ермаке, Івана Сусаніна. Ситін пише, що селяни набували книжки і лубки навіть без грошей, намагаючись на щось виміняти. 

 Запитання і завдання 

 1. Дослідження М.М.Монасеіной про розвиток дитини від народження до університетського віку. 

 2. П.Ф.Лесгафт про виховання дитини в сім'ї, його «Шкільні типи». 

 3. Що являло собою домашню освіту в дворянській сім'ї за програмою, складеною М.С.Лунин? 

 4. Яким було виховання в селянській родині? 

 Література до лекції 

 1. Антологія пед. думки Росії другої половини XIX - початку XX в. - М., 1990. 

 2. Громико М. Честь і гідність / / Батьківщина. - 1995. - № 1. 

 3. Основні початку сімейного навчання (Дидактика сім'ї) / / Избр. пед. соч. - М., 1982. 

 4. Лесгафт П.Ф. Сімейне виховання дитини та її значення. - М., 

 1990. 

 5. Маслова Л.Ф. Соціальна педагогіка в контексті культури / / Робо-чаю книга соціального педагога. Ч. II. - Орел, 1995. 

 6. Острогорский А.Н. Сімейні стосунки та їх виховне зна-чення / / Избр. пед. соч. - М., 1995. 

 7. Нариси історії школи і педагогічної думки народів СРСР. Друга половина XIX в. - М., 1976. 

 8. Стоюнин В.Я. Наша сім'я і її історичні долі / / Избр. пед. соч. - М., 1991. 

 9. Холостова Є.І. Генезис соціальної роботи в Росії. - М., 1995. 

 154 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Нормальний тип (представлений в ідеалі)"
 1. Іоанн Касіян
    ідеал, ніяк не пов'язаний з античним спадщиною, а прямо протистоїть йому і базований на християнському ідеалі чернечої аскези. Досвід чернечої педагогіки старців східних єгипетських обителей був узагальнений Іоанном Кассианом (360-436), який зосередив увагу на описі шляху особистого спасіння християнина допомогою самовдосконалення в аскетичному способі життя. Він виходив з
 2. Чи може працівник з ненормованим робочим днем відмовитися вийти за межі нормального робочого дня?
    нормального робочого дня для виконання своїх трудових обов'язків є порушенням трудової дисципліни, яке може спричинити за собою застосування дисциплінарного стягнення. . Відповідно до п; 25 Постанови № 9 Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 ИО практику розгляду судами трудових споровими для працівника з ненормованим робочим днем час знаходження на роботі
 3. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
    нормальні умови життєдіяльності людини, запобігає можливі шкідливі впливи на навколишнє природу і розумно регулює освоєння її ресурсів. Нераціональним природокористування виявляється тоді, коли природне середовище під впливом життєдіяльності людини катастрофічно швидко втрачає ресурси, знижує свою якість, необхідне для нормального життя людини. Типові
 4. § 3. Значення правової системи для формування та розвитку громадянського суспільства
    нормального функціонування суспільства в демократичному режимі, реалізації гуманістичних принципів та ідеалів, вільного розвитку особистості має система спеціальних юридичних гарантій, закріплених у Конституції та інших нормативно-правових актах. Це надає громадянам та громадським структурам якість правової захищеності, впевненості в безперешкодному і повному здійсненні своїх прав і
 5. Григорій Великий
    ідеали орієнтувалися на сакральний месіанізм християнського виховання; античний ідеал освіти раціональної автономної особи відійшов на другий план. Однак з початку VIII в. в релігію починає проникати знання, що поступово через кілька століть призвело до витіснення ідеалу "практичної
 6. § 1. Поняття захисту цивільних прав
    нормальний хід реалізації прав. У нього включаються заходи не тільки правового, але й економічного, політичного, організаційного та іншого характеру, спрямовані на створення необхідних умов для здійснення суб'єктивних прав. Що стосується власне правових заходів охорони, то до них відносяться всі заходи, за допомогою яких забезпечується як розвиток цивільних правовідносин у їх нормальному,
 7. Функціональні керівники
    нормальне функціонування лінійних підрозділів і в цьому сенсі виконують допоміжні функції (начальник відділу постачання, начальник відділу з людським
 8. 1. Мета освіти - особистість
    типу Цезаря, Олександра Македонського, Ганнібала та ін Цей ідеал з апофеозом війни, давним-давно втратив свій первісний зміст і, більше того, проклятий людством, немов рок протягом тисячоліть переслідують його, отруюючи йому життя, і, перетворившись на свою протилежність, тепер вже загрожує самому існуванню людства. Не випадково в середньовіччя, в епоху Відродження ідеалом
 9. Що таке ненормований робочий день?
    нормального робочого часу. 'Ці переробки робочого часу не є понаднормової роботою і додатковій оплаті не підлягають. Міра праці в такому випадку визначається не тільки тривалістю робочого часу, а й колом обов'язків і обсягом виконуваних робіт. На працівників з ненормованим робочим днем поширюється встановлений на підприємстві, в установі, організації
 10. На що звернути ОСОБЛИВА УВАГА
    ідеал) містяться в дачній доктрині? Інтересам якої соціальної групи відповідає цей ідеал (програма)? Чи міститься в даній доктрині обгрунтування (чи критика) загальнолюдських цінностей та ідеалів? Яких саме і яка їхня сучасна оцінка? Які історичні долі політико-правової теорії справила вона вплив на політико-правову практику або подальший розвиток політичної та
 11. 23. Конституційний лад і суспільний ідеал
    являє собою державу з республіканською формою правління з різновиду - президентської. Росія зберегла федеративну організацію державної влади (ст. 1, 3, 4, 5, 11 та ін.) При цьому в ній проголошується, що рівноправними суб'єктами Російської Федерації є республіки, краю, області, міста федерального значення, автономна область (ст. 5 Основного закону РФ).
 12. XXII. Соціалізм
    нормально тільки для військового типу суспільства і перестає бути нормальним при виникненні промислового типу. § 841. Стан загального братерства так звабливо, а сучасна боротьба так повна лихами, що цілком природно прагнути до першого і бажати припинення другий. Розкішне життя дозвільних людей збуджує справедливе обурення бідних класів і тих, хто їм співчуває.
 13. Література 1.
    ідеал. -М., 1984. - 348 с. 10. Ільєнко Е. В. Космологія духу / / Наука і релігія. - М., 1988. - № 8. - С. 4 - 7; № 9.-С. 4-9. 11. Ільєнко Е.В. Особистість і творчість. - М. 1999. - 273 с. 12. Ільєнко Е.В. Про ідолів і ідеалах. - М., 1968. - 319 с. 13. Ільєнко Е.В. Про діалектиці абстрактного і конкретного в науково-теоретичному пізнанні / / Питання філософії. - М., 1955. - № 1. - С. 42-56. 14.
 14. аа) внеположность кінцівки і загальності
    представляє, і в якості воління - дух виступає як виключає особливість і, отже, знаходиться у зв'язку з іншими самостійними речами. І тут виступає протилежність, оскільки дух порівнює свою готівково сущу одиничність зі своєю одиничністю, визначеної в поданні як загальна. Багатство знання, яким я володію, я порівнюю з представленої мною масою знання,
 15. Яка тривалість робочого часу?
    нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на
 16. § 1. У чому відмінність понять «людина», «індивід» і «особистість»?
    являє собою принцип поведінки, заснований на світоглядних установках, соціальних цінностях, ідеалах і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua