Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Основні категорії виправної педагогіки (пенітенціарної) педагогіки

Організовуючи педагогічний процес у рамках виконання кримінального покарання, співробітники кримінально-виконавчої системи набагато частіше, ніж іншим фахівці, стикаються з відхиляється, девіантною поведінкою, з дефектними відносинами особистості і необхідністю їх зміни. Тут протиріччя в розвитку особистості виступають найбільш яскраво, в силу чого і способи їх дозволу набувають більш жорсткий, примусовий характер. Тому на практиці виникла необхідність введення спеціальних термінів: виправлення, перевиховання засуджених, виправно-трудове вплив, ІСПР вітельно-виховний або карально-виховний процес та ін Слід зазначити, що деякі поняття сформувалися під впливом кримінального та виправно-трудового права при чільному положенні юридичних , а не педагогічних позицій. Так, наприклад, в юридичній літературі досить часто вживається термін «карально-виховний» процес, походження якого пояснюється тим, що єдиний процес виховного впливу нібито можна розділити на «кару» і «виховання». Логіка при цьому така: якщо засуджений потрапляє в штрафний ізолятор - це кара, а коли з ним проводиться бесіда - це виховання.
Для педагога ж є аксіомою положення А.С. Макаренко про те, що будь-який метод може бути каральним або виховують залежно від умов, об'єкта і суб'єкта його застосування. Тому, орієнтуючись на термінологію педагогічної науки, доцільно виховний процес у рамках виконання кримінального покарання позначати єдиним терміном «перевиховання засуджених». Під ним у пенітенціарній педагогіці розуміється двосторонній педагогічний процес, що включає спільну цілеспрямовану діяльність суб'єкта (вихователя, співробітника) з організації своїх власних зусиль і системи зовнішніх впливів, а також діяльність об'єкта (засудженого) із засвоєння даних впливів. Результатом такої взаємодії виступає той чи інший рівень позитивної зміни особистості, тобто її виправлення. При такому трактуванні виправлення виступає як процес саморуху, саморозвитку особистості і як результат спільної діяльності вихователя і воспитуемого.

Таким чином, виправний вплив як діяльність вихователя засуджених, з одного боку, і виправлення як діяльність самої особистості в процесі власного зміни - з іншого, і є перевиховання (аналогічно співвідношенню понять «розвиток», «педагогічне вплив »і« виховання »в загальній педагогіці).

Їх співвідношення можна показати у вигляді схеми, представленої на рис. 17.1.

Некоректне використання педагогічної термінології в пенітенціарній літературі породило безплідні дискусії, що продовжуються і донині, результатом яких стало заперечення можливості морального зміни засудженого, що становить основу педагогічного виправлення, і заміна його так званим «юридичним виправленням», яке, на думку ряду авторів, і може тільки розглядатися в якості мети кримінального покарання. При «юридичному виправленні» головне, щоб особа, що відбула покарання, не вчинила нового злочину, а якими способами це буде досягнуто, неважно335. Небезпека подібного трактування мети покарання може призвести до виправдання найбільш нелюдських способів поводження з засудженими.

Рис. 17.1. Співвідношення основних категорій пенітенціарної педагогіки

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Основні категорії виправної педагогіки (пенітенціарної) педагогіки"
 1. Співвідношення права і педагогіки в процесі перевиховання осуджених
  Специфіка пенітенціарної педагогіки полягає в її співвідношенні з кримінальним та кримінально-виконавчим правом. Педагогічна практика в органах, які виконують покарання, регламентована правовими рамками, які встановлюють різного роду обмеження, не завжди сприяють, а часом і перешкоджають розкриттю потенцій педагогічних форм, засобів і методів впливу на засуджених. Ця
 2. Середа функціонування виховної системи органів, що виконують покарання
  Середа є сукупність умов, що визначають життя і діяльність людини. Середа розділяється на внутрішню і зовнішню. Внутрішня середа особистості - це іманентно властиві їй зв'язки і відносини: біологічні процеси і психічні стани, свідомість, духовність. Все, що лежить поза особистості, в тому числі й інша людина, групи людей, є по відношенню до неї середу зовнішня. Внутрішня і
 3. Гносеологічні джерела виправної (пенітенціарної) педагогіки
  Вимоги перебудови діяльності кримінально-виконавчої системи змушують наукових і практичних працівників переглядати деякі усталені погляди та методологічні положення, що грали роль орієнтиру у виборі напрямів теоретичних досліджень і шляхів вдосконалення практичної діяльності. Діалектика як загальна теорія і метод наукового пізнання, філософські теорії і
 4. Принципи, що визначають зміст і спрямованість процесу перевиховання
  У своїй основі принципи перевиховання засуджених мають ту ж методологічну базу, що й загальні принципи виховання. У них відображаються об'єктивні зв'язки і відносини, притаманні формуванню особистості в суспільстві, однак це не означає їх повної тотожності. Враховуючи той факт, що процес перевиховання засуджених протікає в умовах виконання кримінального покарання, слід зазначити, що ряд
 5. Загальноосвітній і професійно - технічне навчання засуджених
  Окрім підвищення рівня інтелектуального чи професійного розвитку в умовах виконання та відбування покарання воно виступає і як засіб виправлення засуджених. Загальна освіта є фундаментом для формування інтелекту особистості, її життєвих перспектив, світогляду. Водночас навчання в школах при ІУ не може орієнтуватися тільки на одержання засудженими
 6. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  1. Назвіть основні етапи становлення та розвитку пенітенціарної педагогіки і дайте характеристику кожного з них. 2. Чому дана галузь педагогіки отримала назву «пенітенціарна»? Назвіть її основні категорії. 3. Які фактори визначають специфіку педагогічного процесу в органах, які виконують покарання? 4. Назвіть форми впливу кримінально-виконавчого права на
 7. § 3. Система і види покарань
  Чинне кримінальне законодавство передбачає найрізноманітніші види покарань: штраф; позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю; позбавлення спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державних нагород; обов'язкові роботи ; виправні роботи; обмеження для військовослужбовців; конфіскація майна; обмеження волі;
 8. Основні напрямки досліджень юридичної педагогіки
  Многокомпонентность предмета юридичної педагогіки і різноманітність навіть основних її завдань визначають структуру її наукового знання, основних напрямків її дослідження, приватних теорій і практичних рекомендацій (рис. 7.2). Всі вони взаємопов'язані, один одного доповнюють і зміцнюють. Рівень исследованности і розвитку різних напрямків не однаковий. Добре розвинена виправна (пенітенціарна)
 9. Історичні уроки постпенітенціарной педагогіки
  Нерідко вважають, що постпенітенціарной педагогіка як вид педагогічної діяльності сформувалася в другій половині XX в. Проте в Росії здавна почуття співчуття до ближнього викликало прагнення населення полегшити долю «тюремних в'язнів» 266. Ця діяльність, звана патронатом, носила благодійний, в основному спонтанний характер267 і виражалася в
 10. 17.1. Становлення і розвиток теорії і практики пенітенціарної педагогіки Формування основ пенітенціарної педагогіки в середині XIX - початку XX в.
  Виникнення і розвиток пенітенціарної педагогіки визначалося, з одного боку, впливом методології, теорії, історії та практики педагогічної думки в Росії в цілому, з іншого - її зв'язком з кримінальним, кримінально-виконавчим (раніше - виправно -трудовим) правом. Ця тенденція проглядається починаючи з середини XIX в. аж до теперішнього часу. Гуманістичні основи пенітенціарної
© 2014-2022  ibib.ltd.ua