Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Педагогічні професійно значущі властивості та якості учасників судочинства

Завдання здійснення правосуддя дає всім учасникам судочинства широкі можливості не тільки до здійснення правозастосовних та правоохоронних, а й педагогічних функцій. Висока відповідальність і велика суспільна значущість діяльності слідчих, прокурорів, суддів і адвокатів, виняткове різноманіття і складність виконуваних ними професійних функцій роблять необхідним наявність у них цілого комплексу педагогічних властивостей особистості, до яких відносяться загальна культура, всебічна освіченість і вихованість, широка розвиненість в багатьох областях діяльності, навченість професійно значущим умінням і навичкам. Кожне з цих педагогічних властивостей, в свою чергу, виражається в наявності у суб'єкта ряду якостей і рис характеру.

Рис. 16.1. Педагогічні основи судочинства по кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації

Щоб відповідати сучасному рівню і потребам суспільного розвитку, учасникам судочинства необхідно володіти самими різними знаннями та вміннями: розбиратися у філософських і політико-соціальних течіях; знати закони і правові концепції; володіти культурою міжособистісного спілкування та навичками управління; бути готовими до прояву корпоративності і чесному взаємодії один з одним; вміти володіти собою в самих екстремальних ситуаціях; знати іноземні мови; бути технічно грамотними; вміти працювати на комп'ютері. Реагуючи на запити і вимоги швидкоплинні дійсності, вони повинні бути все більш компетентними, відповідальними, щоб забезпечити безумовне дотримання законності і справедливості у правовому, цивілізованому державі. Крім того, їм необхідно вміти швидко адаптуватися до постійних змін в професії. І при цьому вони не повинні забувати, що відіграють найважливішу роль у здійсненні правосуддя, перебувають на службі суспільству і державі, тому мають обов'язки перед громадянами і перед правовою системою в цілому. Історично російська юриспруденція завжди була невід'ємною частиною духовної культури країни, надавала виховує і навчальне вплив на суспільство.

Однак не можна розраховувати, що всі ці різноманітні властивості та якості автоматично з'являться в майбутньому, обов'язково «прийдуть з досвідом» - до судопроізводственних діяльності треба спеціально готуватися, формувати, постійно розвивати і вдосконалювати особистісно значущі і професійно необхідні педагогічні властивості та якості, які є продуктом освіти, виховання, розвитку та навчання. Сформувавши і розвинувши у себе ці властивості та якості, юрист потім сам в процесі професійної діяльності починає віддавати наявні накопичені знання і досвід, надаючи тим самим педагогічний вплив на оточуючих.

Професійна компетентність слідчого, прокурора, адвоката знаходиться в прямій залежності від їх человековедческой компетентності, сформованості гуманістичного світогляду. Їх покликання - служити благополуччю людей, зміцнювати правосвідомість громадян, їх правоісполнітельного поведінку. Успішне

виконання цієї високої соціальної завдання можливе лише на основі комплексу юридичних і людинознавчих знань.

Освічена юрист, - зазначав А.Ф. Коні, - повинен бути людиною, в якому загальна освіта йде попереду спеціального289.

Слідчому, прокурору, судді або адвокату крім общеюрідіческіх підготовки необхідно володіти широким мисленням; розбиратися в питаннях медицини; знати і передбачати виверти осіб, які займаються браконьєрством, так само як і виверти підприємців, які ухиляються від податків; ясно представляти собі, яким чином був здійснений підроблення заповіту, як відбулося автотранспортне пригода; як діяли в картковій грі шулера. Слідчий, прокурор повинні бути інформовані в бухобліку, аудиті, кадровій роботі і виробництві, повинні розуміти злочинний жаргон і розбирати зашифровані тексти й т.д. Перерахованих умінь і знань достатньо, щоб стверджувати, що слідчому, прокурору для професійної успішності необхідно бути всебічно освіченою особистістю.

Ось що писав про це основоположник криміналістики, австрійський юрист Ганс Гросс:

Я вимагаю від судового слідчого не тільки юридичної спеціальної підготовки, загальної освіти та особливих знань ... і їх постійного розширення, щоб прагнення його вчитися і збагачувати знання ніколи не покидало його, навіть якби він хоча на мить не перебувала при виконанні обов'язків служби. ... Кожен день, кожна хвилина можуть представити йому цю можливість вчитися своїй делу290.

Співробітникові органів правосуддя необхідна висока правова освіченість, яка характеризується наявністю певних знань, поглядів і переконань, що дозволяють розуміти існуючу в житті суспільства правову сферу, роль права, правопорядку, оцінювати їх як благо, як необхідна умова нормальної життя і розвитку суспільства і захисту громадян. Глибоке і всебічне знання права - обов'язкова вимога до професії слідчого, прокурора, судді, адвоката. І саме тому вищу юридичну освіту є неодмінною умовою призначення на посаду, так само, наприклад, як вищу медичну освіту є неодмінною умовою заняття лікарською практикою.

В даний час у зв'язку із зміною економічного укладу співробітникам органів правосуддя необхідні фундаментальні знання не тільки в області традиційних юридичних наук: кримінального, цивільного, міжнародного законодавства, а й таких його галузей, які лише останнім часом стали відігравати помітну роль в житті суспільства - податкового, митного, земельного, арбітражного, космічного, дипломатичного та ін

Більше того, велика кількість правової бази, різноманіття склалася і мінливої практики застосування права, неординарність і складність дозволених колізій змусили учасників судочинства спеціалізуватися не тільки по окремих галузях права, а й за категоріями справ. Зараз потрібні фахівці, які вміють не тільки працювати з законодавчими актами, а й брати активну участь у переговорних процесах, шукати варіанти юридичного забезпечення економічних проектів, відстоювати інтереси юридичних та фізичних осіб в судах.

Складність професії слідчого, прокурора, судді або адвоката при роботі з людьми полягає в тому, що, наприклад, вчитель сам був колись учнем і здатний увійти в його становище, а слідчий і прокурор не бували в положенні особи, яка вчинила злочини, не переживали арешту або пред'явлення обвинувачення. Це обумовлює підвищені вимоги до їх теоретичним психолого-педагогічним, человековедческой знань. Знайомство з обставинами справи в основному через свідчення різних осіб вимагає від учасників судочинства істотних знань закономірностей психологічної науки. Наявність психологічних знань дає можливість правильно визначати ставлення до джерела повідомляються відомостей, з'ясувати можливі причини спотворення їм мали місце в дійсності фактів. всі психічні особливості даної особистості, зрозуміти мотиви його діяльності як в досліджуваному подію, так і в даний час, впливати на особистість.

Одним з показників освіченості учасника судочинства є професіоналізм, який дуже часто виражається трьома словами: знати, вміти, могти. Професіоналізм учасника судочинства визначається як сукупність загальнозначущих і специфічних професійних знань і вмінь, що дозволяють виконувати притаманні йому правоохоронні функції, а також неухильно слідувати правилам і принципам, складовим Кодекс професійної етики. Це - єдність професійної освіченості та вихованості.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Педагогічні професійно значущі властивості та якості учасників судочинства "
 1. Принципи і методи педагогічної роботи на попередньому слідстві
  педагогічного впливу. Маються на увазі такі принципи, з позицій яких пізнаються і практично реалізуються закономірності процесу впливу однієї людини на іншу, коли зовнішні стимули і побудители процесуально доцільної діяльності посадової особи перетворюються у внутрішні стимули поведінки, особисті інтереси, прагнення, мотиви і вольові зусилля. Звідси випливає, що при
 2. ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЙ І СПОСОБІВ Взаємодія СУБ'ЄКТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
  педагогічних дій вчителя та учнів їх засобами, що викликає що передбачається механізм посилення змісту освіти, що веде до успішності навчання учнів. Зміна технологій і способів взаємодії суб'єктів процесу навчання передбачає використання технологій навчання, орієнтованих на самостійну діяльність школярів. Взаємодія суб'єктів
 3. ЗМІНА ФОРМ ДІАГНОСТИКИ ТА ОЦІНКИ ОСВІТНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ ШКОЛЯРІВ
  педагогічної діагностики, вона виконує в процесі навчання важливі функції: для учня вона виконує функцію педагогічного супроводу, дозволяючи йому вибирати і вибудовувати свій освітній маршрут; для вчителя вона спрямована на виявлення труднощів учня всередині як предметної області, так і особистісного плану з метою надання допомоги у подоланні виявлених труднощів.
 4. Про гуманітарну ролі математичних дисциплін у сучасній гімназії
  педагогічної парадигми - відносин вчителя і учня в навчальному процесі, стилю поведінки педагога - таким чином, щоб мала місце ситуація, в якої учень вчиться сам, а вчитель здійснює всебічне управління його вченням, тобто мотивує, організовує, координує та консультує. Учитель має справу з вихованням особистості. Тому важливо, щоб у вчителя були сформовані такі
 5. Від серйозного до ліричного - один крок, або Роздуми непарадного під'їзду про освітній галузі "Суспільствознавство
  педагогічний колектив, vP озброєний методологією , здатний відчувати себе у викладанні як риба у воді. І вчителі ніколи не опиняться в ситуації, характерної для того ж невдалого героя пісні Ю. Кіма: Вундер і кіндер зовсім замучили, Не жаліючи сил молодих: Ставлять мені вопросики гострі, пекучі, А я всі сажуся на них. В основу методології викладання предметів освітньої
 6. 2.1. ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
  педагогічної науки полягає в опорі на масову діяльність педагогів , нове явище часто проходить масову апробацію на практиці, а вже потім отримує право на існування в теорії. Це положення ми і намагалися реалізувати у своєму дослідженні. Так, одні викладачі використовують на заняттях метод малих груп, який полягає в наступному. Група ділиться на чотири підгрупи.
 7. 2.2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕНЕРОВ
  педагогічної компетентності майбутніх менеджерів у контексті реальної ситуації взаємодії ми вибрали 4 експериментальні, в кількості 120 чоловік , взявши в якості контрольних дані масового досвіду. В результаті діагностичного дослідження було виявлено, що більшість студентів, а саме - 49,2%, характеризувалися интуитив-ним (низьким) рівнем сформованості
 8. 2.3. Духовно- психологічний потенціал особистості вчителя, орієнтованого на діалог з іншими учасниками освітнього процесу
  педагогічна, - особистісний процес, для якого характерні творча активність, самостійність і індивідуальна неповторність того, хто її здійснює (М.М. Амосов, Б.Г. Ананьєв, А.В. Брушлинский, Л.С. Виготський, Б.Ф. Ломов, Л.Д. Столяренко та ін.) Індивідуально-психологічні можливості особистості складаються в кінцевому підсумку з її інтелектуального, емоційного і вольового
 9. 2.4. Педагогічне мислення вчителя-гуманіста
  педагогічній літературі педагогічне мислення розглядається як різновид практичного інтелекту (М.М. Кашапов, Н.В. Кузьміна, Ю.Н . Кулюткин, А.В. Петровський, Л.А. Регуш та ін.) Згідно Ж. Піаже, інтелект - це найбільш досконала форма адаптації організму до середовища, що є єдність процесу асиміляції (відтворення елементів середовища в психіці суб'єкта у вигляді
 10. 2.5. Інформаційно-комунікативна взаємодія вчителя з авторами освітніх текстів як умова його професійно-особистісної підготовки до організації діалогового спілкування в процесі навчання
  педагогічного процесу не як нормативного функціонально-рольового впливу на інших його учасників, а як гуманістично-орієнтованої взаємодії, участь у якому стає підставою для подальшого професійного самозміни, самовдосконалення, саморозвитку та розвитку цих же якостей у інших його учасників, сприяє процес безперервного спілкування вчителя з авторами
© 2014-2022  ibib.ltd.ua