Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Практична значимість знання педагогічних криміногенних факторів

У попередньому розділі було показано, що соціально-педагогічні чинники, властиві суспільству і що роблять вплив на життя і дієвість права , істотно позначаються і на правовій сформованості особистості всіх громадян, їх законослухняному або протиправне поведінку. З матеріалів цієї глави видно, що вони знаходяться і в числі криміногенних причин рівня злочинності в країні і вчинення злочинів. Можна стверджувати, що злочинність - це не тільки соціальна, правова, психологічна, а й педагогічне явище.

Педагогічні чинники в суспільстві і правовій сфері:

- служать одним з важливих пояснювальних обставин стану кримінальної обстановки в країні, регіоні, населеному пункті;

- виступають однією з умов, завжди впливає на ступінь успішності діяльності співробітників правоохоронних органів;

- потребують ретельного і постійного вивчення, оцінки, обліку.

Інформація про них виступає як криминолого-педагогічної інформації - важливого виду кримінальної, кримінологічної, оперативної, службової, управлінської інформації, потрібної і співробітникам правоохоронних органів для підвищення успіхів у роботі;

- виступають особливим предметом впливу і оптимізації при вирішенні завдань зміцнення законності та правопорядку;

- є потужним резервом вдосконалення діяльності правоохоронних органів, недооцінювати і малоіспользуе-мим досі;

- пред'являють вимоги до особливої грані професійної підготовленості майже всіх категорій особового складу, їх професійно-педагогічної підготовленості з питань кримінологічної педагогіки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Практична значущість знання педагогічних криміногенних факторів "
 1. Спеціальні педагогічні принципи правовиховної роботи
  Як і всім педагогічним явищам, правовоспітанію притаманні свої причинно-наслідкові залежності - між педагогічними впливами та їх результатами . Найважливіша з них: виховує не тільки конкретна людина - вчитель чи вихователь - Але і повсякденне життя, і важливо, щоб їх впливу були зі узгоджені. Ця причинно-наслідковий залежність і інші найбільш важливі, що втілюють
 2. Поняття вікової неосудності.
  Історія розвитку кримінального права свідчить про те, що з 17-18 в.в. в правових системах різних країн стала встановлюватися нижня вікова межа кримінальної відповідальності. При цьому бралося до уваги: а) ступінь соціальної зрілості неповнолітніх окремих вікових груп, що проживають і виховуються в певних соціально-економічних умовах; б) ідеологічні,
 3. Неміцність доцентрових тенденцій Західноєвропейська культура
  Розвиток міст як центрів ремесла і торгівлі. Знайомство з культурою сходу. Поява університетів. Складання в західній Європі світської інтелігенції. Роджер Бекон. Вільям Оккама. Микола Отрекура. Микола Орезмскій. Алхімія. Історія в середньовіччі. Салімбен. Героїчний епос. Лицарська культура. Міська культура. Нові віяння, Данте Аліг'єрі. Народна культура. Зростання і зміцнення
 4. евристичної розмови
  У системі методів проблемного навчання особливе місце займає евристична бесіда. Її творцем вважається Сократ, на честь якого бесіда іменується також сократіческой1. Евристична бесіда має двухтисяче-річну історію, однак найбільш продуктивний період її вивчення почався з середини 50-х років XX століття у зв'язку з розробкою концепції проблемного навчання. У загальній педагогіці її досліджували
 5. Теоретичні передумови МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  У вітчизняній педагогічній науці є об'єктивні передумови для теоретичного обгрунтування ідей модернізації загальної освіти. Розглянемо найбільш значущі з них для пошуку джерела ідей модернізації загальної освіти. Звернемося до аналізу основних дидактичних концепцій, спрямованих на створення умов для самореалізації, саморозвитку особистості школярів. Аналіз літератури
 6. ціннісно-смислових СТАВЛЕННЯ вчителює ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Вище вже зазначалося, що освітні реформи неможливі без активної участі самих вчителів. Ціннісно-смислове ставлення учительства до професійної діяльності характеризується гуманістичними цінностями: вчитель бачить своє призначення у створенні умов для самореалізації дитини, однак конкретизує дану мету через цілі-пріоритети, спрямовані на становлення культурного типу
 7. ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЙ І СПОСОБІВ Взаємодія СУБ'ЄКТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
  Технології навчання розуміються в даній книзі як сукупність необхідної і відтворюваної послідовності педагогічних дій вчителя та учнів їх засобами, що викликає що передбачається механізм посилення змісту освіти, ведуча до успішності навчання учнів. Зміна технологій і способів взаємодії суб'єктів процесу навчання припускає використання технологій
 8. ЗМІНА ФОРМ ДІАГНОСТИКИ ТА ОЦІНКИ ОСВІТНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ ШКОЛЯРІВ
  Зміна оцінки досягнень учнів виходить з розуміння, що сучасний процес навчання не може бути монооценочним. З одного боку, він повинен припускати оцінку різних досягнень школяра (множинність об'єктів оцінки), з іншого боку, оцінка не може здійснюватися тільки учителем, в процес оцінювання повинні залучатися самі школярі (множинність суб'єктів оцінки).
 9. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  Під самоосвітою традиційно розуміють здійснювану людиною пізнавальну діяльність, яка: по-перше, здійснюється добровільно, тобто з доброї волі самої людини, по-друге, управляється самою людиною, по-третє, необхідна для вдосконалення яких-небудь якостей людини або придбання навичок, і сама людина це усвідомлює. Що набуває людина в результаті
 10. Школа живої традиції
  В.Н. Железняк, доктор філософських наук Гімназія № 11 ім. С.П. Дягілєва - особлива школа. У ній панує неповторна атмосфера. Коли сторонній відвідувач, який не знає історії школи, вперше опиняється в її стінах, він без праці відчуває цю особливість, цю несхожість Дягілєвської гімназії на інші навчальні заклади. Висловити своє відчуття новизни він навряд чи зможе, та це й не так-то просто.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua