Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Біологія. Частина 1
««   ЗМІСТ   »»

ПРИНЦИП КОМПАРТМЕНТАЦІЇ. БІОЛОГІЧНА МЕМБРАНА

Висока впорядкованість внутрішнього вмісту еукаріотичної клітини досягається шляхом компартментаціі її обсягу -

Компартментація обсягу клітини за допомогою мембран

Мал. 2.3. Компартментація обсягу клітини за допомогою мембран.

підрозділи на «осередки», що відрізняються деталями хімічного (ферментного) складу. Компартментація (рис. 2.3) сприяє просторовому розділенню речовин і процесів в клітині. Окремий компар- тмент представлений органел (лизосома) або її частиною (простір, відмежоване внутрішньої мембраною мітохондрії).

1 - ядро, 2 - шорстка цітоплазматі чна мережу, 3 - мітохондрія, 4 - тран спортних цитоплазматичний бульбашка 5 - лизосома, 6 - пластинчастий кому полон, 7 - гранула секрету

Важлива роль в здійсненні компартментаціі належить біологічних мембран. Вони виконують ряд функцій: відмежовує (бар'єрну), регуляції і забезпечення виборчої проникності речовин, утворення поверхонь розділу між водної (гидрофильной) і неводному (гидрофобной) фазами з розміщенням на цих поверхнях ферментних комплексів. Завдяки присутності ліпідів (жирових речовин) мембрани утворюють гідрофобну внутрішньоклітинну фазу як компартмент для хімічних реакцій в неводному середовищі. Молекулярний склад мембран, набір з'єднань та іонів, що розміщуються на їх поверхнях, відрізняються від структури до структури. Цим досягається функціональна спеціалізація мембран клітини. Включення в мембрану клітини молекул рецепторів робить її вразливою до біологічно активних сполук, наприклад гормонів.

Запропоновано декілька схем взаємини в мембрані основних хімічних компонентів - білків і ліпідів, а також речовин, що розміщуються на мембранної поверхні. В даний час прийнята точка зору, згідно з якою мембрана складена з бімолекулярного шару ліпідів. Гідрофобні ділянки їх молекул повернені один до одного, а гідрофільні - знаходяться на поверхні шару.

різноманітні білкові молекули вбудовані в цей шар або розміщені на його поверхнях (рис. 2.4).

Молекулярна організація біологічної мембрани

Мал. 2.4. Молекулярна організація біологічної мембрани.

1 - бімолекулярний шар ліпідів, 2 - білки

Завдяки компартментаціі клітинного обсягу в еукаріотичної клітці спостерігається поділ функцій між різними структурами. Одночасно різні структури закономірно взаємодіють один з одним.

 1. Психофізіологічний підхід визначення функціонального стану - фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем
  З точки зору психофізіологічного підходу функціональний стан тісно пов'язане з діяльністю гак званих модулирующих систем мозку, до яких відносяться ретикулярна формація стовбура, неспецифічні ядра таламуса, лімбічна система і, за деякими даними, базальні ядра переднього мозку (табл. 6.2)
 2. Прояв властивостей спадкового матеріалу на геномном рівні його організації, самовідтворення і підтримання сталості каріотипу в ряду поколінь клітин - біологія. Частина 1
  В основі самовідтворення кариотипа в ряді клітинних поколінь лежать процеси самоудвоения окремих хромосом, описані в розд. 3.5.3.1. Життєдіяльність клітин як структурно-функціональних одиниць живого забезпечується всією сукупністю одержуваного ними генетичного матеріалу, тому особливого значення
 3. Прояв головних властивостей життя на різних рівнях її організації - біологія. Частина 1
  Серед перерахованих вище властивостей життя дискретність, структурованість, матеріально-енергетична відкритість і протидії ентропійна спрямованість характеризують в рівній мірі гени, клітини, особини, популяції і біогеоценози, проявляючись, таким чином, на всіх рівнях. Разом з тим така властивість,
 4. Провідникової відділ зорової системи - фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем
  Зоровий нерв, що йде від одного очі, містить близько 800 тис. Волокон гангліозних клітин сітківки. Після виходу з ока зорові нерви від обох очей мають неповний перехрест в області гіпоталамуса - зорову хиазму. В області перехрещення близько 500 тис. Волокон переходить на іншу сторону, а що
 5. Провідникової і корковий відділи слухової сенсорної системи - анатомія центральної нервової системи
  Основні слухові центри представлені на рис. 14.6. Волокна слухового нерва закінчуються на двох кохлеарних (слухових) ядрах, розташованих в латеральних частинах мозкового стовбура на гра- ниці довгастого мозку і моста, - дорсальном і вентральном. Більшість волокон від цих ядер перехрещуються
 6. Протипоказання до відбілювання зубів, відбілювання зубів після ендодонтичного лікування - стоматологія. Ендодонтія
  Абсолютним протипоказанням до відбілювання зубів є такі стани організму, як вагітність, період грудного вигодовування дитини, дитячий вік до 18 років. Відбілювання протипоказано особам з психічними, онкологічними захворюваннями, хворобами крові, бронхіальну астму та інші обструктивні захворювання
 7. Профілактика помилок діагностики, профілактика помилок діагностики пульпітів - стоматологія. Ендодонтія
  Мети. Ознайомитися з профілактикою ускладнень, що виникають при помилках діагностики хвороб пульпи зуба, їх попередженням, профілактикою помилок діагностики хвороб періапікальних тканин. Неправильний діагноз хвороби обумовлює неправильне лікування. Знеболення пацієнтам з пульпітом слід проводити,
 8. Природні нуклеотиди, структура, функції, макроергічні нуклеозидтрифосфатів, циклічні нуклеотиди - біохімія
  Крім нуклеотідмонофосфатов, в живих організмах зустрічаються нук- леотіддіфосфати і нуклеозидтрифосфатів: У молекулах нуклеотіддіфосфатов і нуклеозидтрифосфатів залишки фосфорної кислоти з'єднані ангидридной зв'язком, володіє великим запасом потенційної енергії. Такі зв'язку називають
© 2014-2022  ibib.ltd.ua