Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Плигин А. А.. Особистісно-орієнтоване освіта: історія і практика. Монографія. - М.: «КСП +», 432 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Принципи побудови програми «Лідер» 1.

Розвиток особистості пріоритетно і може відбуватися стрибкоподібно. 2.

Вихованню та розвитку особистості необхідна інтенсивна форма взаємного впливу особистостей (наприклад, збори). 3.

Співробітництво - основа спільної діяльності дорослих і дітей. 4.

Старшокласники як найбільш самостійні представники школярів визначають дух школи та шкільного колективу. Тому розвиток самоврядування краще починати з 8-11 класів. 5.

Провідним видом діяльності старшокласників є творчість, спілкування. 6.

У вихованні можуть бути використані особистісно-орієнтовані технології, що гарантують отримання результату: -

технологія КТД (колективні творчі справи); -

технологія СПТ (соціально-психологічний тренінг); -

технологія ОДГ, СРИ (організаційно-діяльні, сюжетно-рольові ігри). 7.

Найбільш ефективною формою включення кожного учня в виховні ЛОТ є робота в малих контактних групах, в яких реалізовані основні стадії ефективного самоврядування: -

діагностика; -

цілепокладання; -

організація; -

аналіз; -

рефлексія. 8.

Старшокласники на певній стадії розвитку шкільного самоврядування стають ядром шкільного колективу, зразками нового типу відносин і співробітництва, духу творчості та моральних ідеалів, розповсюджувачами свого досвіду в шкільному середовищі. 9.

Первинні групи повинні бути змішаними і різновіковими, що сприяє швидкому знайомству, розвитку єдиного колективу старшокласників і школярів в цілому.

Творчі збори за програмою «Лідер» -

Літній табір - 5-10 днів. -

Осінні збори - 3 дні. -

Зимові збори - 4 дні. -

Весняні збори - 3 дні.

Форми роботи 1.

Колективно-творчі -

Кругосветка. -

КВГ (хто на що здатний). -

КВН. -

Творчі майстерні. -

КТД (колективно-творчі справи): «Сад снігових скульптур». -

Фанпроект. -

Звітний концерт. 2.

Рефлексивні -

Свічка. -

Дебати. -

Диспут. -

Прес-конференція. 3.

Спортивно-оздоровчі -

Туристична естафета. -

Спортивні ігри. -

«Орієнтування на місцевості». 4.

Тренінгові -

СПТ (соціально-психологічний тренінг спілкування). -

Сюжетно-рольові ігри (див., наприклад,

«Корабельна аварія»). -

Організаційно-діяльні ігри (див., наприклад, вибори в Шкільну Думу). -

Тренінг лідерства (наприклад, «Червоне і чорне», «Слон»). -

Ділові ігри (наприклад, стратегія мрії У. Діснея). -

Школа лідерів тимчасових творчих груп.

Узагальнююча матриця взаємозв'язків використовуваних форм діяльності і завдань розвитку особистості

Дана матриця може бути використана для створення дизайну зборів, виходячи з точно поставлених завдань. Являє собою технологічну основу планування будь-якої локальної програми «Лідер». Матриця дозволяє співвіднести цілі та завдання програми, необхідні для цього сторони особистісного розвитку та форми організації різних видів діяльності (див. таблицю № 1). Кругосветка К

В

г і м до Творчі майстерні Є S До Фанпроект Звітний концерт Творчі Транзитивність + + + + + + + спосіб дивергентно + + + + + + ності Еврістичність + + Уміння підтримати бесіду + Навички

спілкування Уміння точно виражати думки + + + + Уміння підтримати необхідний стан + + + Уміння приймати рішення + + + Співпраця + + + + + + + Уміння переконувати + + Уміння відстоювати свою точку зору + + + Лідерські

якості Уміння координувати інших + + + + Уміння зацікавити інших + + + + Самоорганізація + + + + + Дії в екстремальних ситуаціях + + Самоаналіз + + Рефлексія Як сприймають інші + + Самооцінка + + + + цінностями громадянства

ність + ная Патріотичність ориен

тація Особистісні

цінності + + + + + «+» Я-концеп- ція + + + + + + + + + + + + + + Свічка + + + + + + + + + + + + + + + Дебати + + + + + + + + + + + + + Диспут + + + + + + + + + + + + + Прес-конференція + + + + + + + + + + Туристична естафета + + + + Спортивні ігри + + + + + + Орієнтування на місцевості + + + + + + + + + + + + + + н И 9 + + + + + + + + + + + + + + + Si ь 9 + + + + + + + + Si ^ о + + + + + + + + + + + + + + + + + Тренінг лідерства + + + + + + + + + + + Ділові ігри + + + + + + + + + + + Школа лідерів творчих груп 268

Механізм організації КТД і самоврядування (див.

схему № 1)

Схема № 1.

РОБОТА В МАЛИХ ініціативних груп

РАДА СПРАВИ

-

стартове цілепокладання -

аналіз і корекція

Основною помилкою педагогів, з нашої точки зору, є недооцінка можливостей організації групової діяльності в малих ініціативних групах.

Даний механізм організації КТД в мигах сприяє: -

особистій участі і розвитку кожного в КТД; -

збільшенню числа неформальних лідерів; -

можливості кожному спробувати себе в соціальній ролі лідера; -

розвитку самоврядування «знизу вгору».

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Принципи побудови програми «Лідер» 1. "
 1. Координатор (організатор).
  Ця людина є часто неформальним лідером у виконанні завдань, і робить це іноді навіть успішніше, ніж формальний
 2. З.Лідери тоталітарної системи
  Вища влада завжди була в руках партійних лідерів єдиної партії, що узурпувала владу в результаті державного перевороту в жовтні 1917 року. Д.
 3. Природа лідерства. Лідер на основі:
  влади, сили (посади) як засобу примусу, матеріальної залежності, володіння особливою інформацією лідерського поведінки через координацію, мотивацію, критику, переконання техніку групової роботи з досягнення цілей міжособистісного впливу досягнення згоди між членами групи центр всієї діяльності групи Лідерство - лідируюча позиція людини деякий час. Тому дане поняття
 4. Ключові терміни
  аддитивная завдання 411 вибіркове опитування 418 група 399 групова поляризація 420 деперсоналізованная атракція 405 колективна пастка 423 лідерство 426 модель колективного зусилля 413 норми 404 «огруппленіе мислення »422 прийняття рішень 416 ролі 402 соціальна лінощі 411 соціальна фасилітація 407 згуртованість 404 статус 403 страх перед оцінкою 409 схеми групового рішення 417
 5. Італія в 70-і роки.
  Програми виходу з кризи. Швидко зростав вплив ІКП. На парламентських виборах 1976 вона домоглася найбільшого у своїй історії успіху. 34,4% виборців віддали свої голоси комуністам. ІКП отримала 227 місць з 630 в палаті депутатів, тільки незначно поступившись християнським демократам. Проте під тиском союзників по НАТО лідери ХДП відмовились допустити комуністів в уряд.
 6. 3. Лідери тоталітарної системи
  3. Лідери тоталітарної
 7. РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ЗАСОБАМИ POWERPOINT
  програми займають особливе місце і призначені-чени для придбання нових знань і умінь. Навчальні програми зазвичай складають за традиційною методикою викладання: порція інформації та контроль або самоконтроль. Засоби PowerPoint надають можливість організувати тільки процес самоконтролю, причому самоконтроль здійснюється шляхом виконання різних завдань з вибором варіанта
 8. 2.4. Демонстрація програми
  програми. Демонстрацію програми проводять в режимі Показ слайдів. Включити даний режим можна за допомогою горизонтального меню Вид - Показ слайдів або Показ слайдів - Показ (рис. 30). па 4 *. о> IDIUtit 5 I P. I.J "Wi": w II. 1-і-. - .. і-ВПВ », 1'if im - a. A * 'Ї ^-ЧР'ПЧ'стор cnafia? | I Ц Іікт їм АТГ «* м счог про Пане»
 9. Голова (формувач).
  Це - адміністративний лідер, який вибирає групу, проводить збори, контролює
 10. Програма партії
  - виклад основних положень і цілей, а також план діяльності політичної партії. Програма партії є основним теоретичним і керівним документом партії, що містить в собі кінцеву мету і найважливіші завдання на певний історичний період. Обов'язкова для всіх членів партії та її організацій, вона забезпечує об'єднання їх зусиль для досягнення кінцевої мети. Програма
 11. Церетелі Іраклій Георгійович (1881-1959)
  Політичний діяч Росії. Один з лідерів меншовиків. Депутат II Державної думи, лідер соціал-демократичної фракції. Після розпуску думи (3 липня 1907 р.) разом з соціал-демократичної фракцією притягувався до суду і був засуджений на каторгу. Після лютневої революції 1917 р. відстоював курс на продовження війни і коаліцію з буржуазією. Був заступником Голови Президії
 12. Як виміряти ефект від навчання
  принципи, а також придбати необхідні навички. Поведінка. З'ясуйте, чи змінилася поведінка яких навчають на робочому місці завдяки навчанню. Наприклад, чи стали працівники у відділі скарг магазину більш уважні до невдоволених покупцям. Результати. Визначте, які остаточні результати були досягнуті в рамках спочатку поставлених цілей; знизилося число скарг з боку клієнтів;
 13. Вища влада завжди була в руках партійних лідерів єдиної партії, що узурпувала владу в результаті державного перевороту в жовтні 1917 року. Д. Волкогонов
  Вища влада завжди була в руках партійних лідерів єдиної партії, що узурпувала владу в результаті державного перевороту в жовтні 1917 року. Д.
 14. 8.1. Система юридичної освіти в Росії і принципи її побудови Система юридичної освіти та її структура
  побудови служать Федеральні закони Російської Федерації та нормативні акти держави у сфері освіти. Система юридичної освіти створена для професійної підготовки фахівців юридичного профілю різних освітніх рівнів (освітніх цензів). Її структура являє собою сукупність трьох взаємодіючих підсистем: - спадкоємних освітніх
 15. Істина і несуперечливість
  принципи і програми обгрунтування в плані їх відповідності природі і функції математичного знання. Філософське обговорення не передбачає математичної строгості і однозначних висновків, однак загальне розуміння досягнутих. результатів і перспектив вирішення проблеми в цілому неможливо без достатньої ясності на цьому рівні. Наші міркування будуть націлені на прояснення передумов цього другого
 16. Спиридонова Марія Олександрівна (1884-1941)
  програму партії як партії дрібнобуржуазної і революційної, що виступала проти світової війни і викривала її імперіалістичну сутність. Після повалення монархії в Росії висунула три гасла боротьби лівих есерів: засудження війни як імперіалістичної, негайне припинення війни і вихід Росії з неї, засудження співпраці з буржуазним Тимчасовим урядом як контрреволюційним;
 17. Гендерні відмінності в лідерстві
  Було проведено багато досліджень впливу статі людини на прийняття його групою як лідера. Деякі з цих досліджень вказують на те, що стать впливає на прийняття лідера групою, але не тому, що жінкам-лідерам не вистачає потрібних навичок. Було встановлено, що сприйняття повідомлень залежить від їх джерела (Aries, 1998). Так, один і той же поведінка може бути витлумачено по-різному, в
 18. Шляхи розширення метатеоріі
  принципів. Очевидно, що ефективність формалістской програми залежить від дедуктивних можливостей метатеоріі і може бути збільшена лише за допомогою її раціоналізації, сумісною зі строгістю обгрунтовуючих міркування. Ми обговоримо тут деякі ідеї, що йдуть в цьому
© 2014-2022  ibib.ltd.ua