Головна
ГоловнаІсторіяІсторія України (підручники) → 
« Попередня Наступна »
Малик Я., Вол Б., Чуприна В.. Історія української державності, 1995 - перейти до змісту підручника

Із програми української партії самостійників-сощалістів


ДЕРЖАВНИЙ ЛАД
1. В справі державній партія стоїть на грунті повної незалежності Української Народної Республіки.
Головною законодавчою владою на Україні є парламент (Центральна Українська рада) з членів, обраних на певний строк (од 3 до 5 літ) на основі п'ятичленної демократичної формули і утримуваних на державний кошт.
Головною виконавчою владою є Президент Республіки і Рада Міністрів.
Президент обирається парламентом і лишається незмін ним Головою Республіки до зміни парламенту і вибору нового Президента. Права Президента і його взаємовідносини з парламентом повинні бути точно зазначені в основних законах Республіки.
5. Організація Ради Міністрів доручається Президентом одному з представників парламентської більшості як голові Ради Міністрів. Вираз недовір'я до Ради Міністрів з боку парламенту веде обов'язково до зміни даного складу міністерства. Коли б представник парламентської більшості не зміг утворити вірогідного міністерства, то Президент доручає організацію міністерства іншому представнику пар ламентських груп чи політичних течій в державі, доручаючи йому скласти міністерство коаліційне.
(Багатопартійна Українська держава на початку XX ст.: Програмні документи перших українських політичних партій. К., 1992. С. 56-57).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ІЗ ПРОГРАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ПАРТІЇ САМОСТІЙНИКІВ-СОЩАЛІСТІВ"
 1. ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
  програмних документів. Автор праць з історії 214 України. Основоположник народницького напряму в українській історіографії 36, 57, 58, 59, 189 Коструба Теофіл (1907-1943) - монах-василиянин, історик у Львові. Автор праць з історії України княжої доби 30 Костянтин VII Багрянородиий (905-969) - візантійський імператор з македонської династії, письменник 187 Котляревський Іван (1769-1838) -
 2. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  програми з цього питання. З метою фінансового забезпечення економічної реформи необхідно спеціальним законодавчим актом визначити правовий статус Національного банку України як центральної банківської установи держави та чітко врегулювати його компетенцію. Слід також чітко розмежувати функції Національного банку та комерційних 296 банків, розширити повноваження НБУ щодо здійснення контролю та
 3. УКРАЇНСЬКІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТИ У БОРОТЬБІ ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ
  програму партії, "головна" частина якої з позицій соціалізму проголошувала необхідність "колективного устрою праці й колективної власності". "Мінімальна" частина програми ставила більш практичні завдання. У ній вказувалося, що прогрес народних мас можливий тільки на національній основі. Програма звертала особливу увагу на виховання почуття національної свідомості й солідарності в масах
 4. СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
  прогресивні українські сили. Важливу роль у цьому відіграв міжпартійний політичний блок - Товариство українських поступовців, яке виникло після першої російської революції і виступало як організація всеукраїнського масштабу. Його лідерами були такі визначні політичні діячі, як Андрій В'язлов, Михайло Грушевський, Дмитро Дорошенко, Сергій Єфремов, Андрій Ніковський, Євген Чикаленко, Федір
 5. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ПЕРІОДУ ГЕТЬМАНАТУ
  програму Кабінету Міністрів, до якого мали ввійти представники Українського національного союзу, що поставив такі вимоги: проведення аграрної реформи на основі ліквідації великого землеволодіння та забезпечення землею трудового селянства, встановлення демократичних свобод і вироблення демократичного виборчого закону. Лідери Українського національного союзу також подали свій список кандидатів на
 6. ДЕРЖАВОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ У ДОБУ ДИРЕКТОРІЇ
  програмами соціалістичних партій". Загалом, кінець 1918 р. і початок 1919 р. у Центральній і Східній Європі характеризуються значним впливом соціалістичних партій. У Німеччині в той час існував соціалістичний уряд на чолі з Філіппом Шсйдеманом, в Австрії - соціал-дсмократичний уряд Карла Реннера, в Чехословаччині - уряд з прем'єром соціал-демократом Властемілом Тусаром, у Польщі - уряд соціаліста
 7. УТВОРЕННЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ І ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
  програми, нові гасла. Стало зрозумілим, що австрофільство галичан - неабияке гальмо на цьому шляху. Характерною була резолюція, ухвалена 13 жовтня 1917 р. на зборах українського студентства у Львові, яка стосувалася політичних подій, що назрівали: "Українське студентство, стоячи на грунті самовизначення народів, ставить одиноко оправдане, доцільне, невідкличне і справедливе домагання з'єднання
 8. 1. Визначте місце дисципліни в системі сучасного менеджменту організацій
  програм практично усіх вищих навчальних закладів. Видається велика кількість літератури з проблематики кадрового менеджменту, існує цілий ряд асоціацій і об'єднань у цій сфері, наприклад, Міжнародна асоціація з управління персоналом, Американське суспільство керуючих персоналом і т. д. Сучасні умови діяльності підприємств пред'являють якісно нові вимоги до менеджерів з персоналу, обумовлюють
 9. 2. Індикативні ціни
  Індикативні ціни - ціни на товари, які відповідають цінам, що склалися чи складаються на відповідний товар на ринку експорту або імпорту на момент здійснення експортної (імпортної) операції з урахуванням умов поставки та умов здійснення розрахунків, визначених згідно з законодавством України, а також якісних показників товару, і які затверджено Міністерством економіки України. Контрактні ціни у
 10. Екологічне законодавство України: сучасний етап
  програми охорони довкілля. - Ст. 92 визначає, що тільки законами як правовими актами вищої юридичної сили визначаються «правовий режим власності», основи екологічної безпеки, «засади вико-ристання природних ресурсів, виключної (морської) економічної зони, континенталь-ного шельфу, освоєння космічного простору». Таким чином, як ми бачимо, держава нарешті дістала необхідні правові норми на
© 2014-2021  ibib.ltd.ua